Związek komunalny gmin „czyste miasto, czysta gmina”Pobieranie 2,2 Mb.
Strona1/30
Data09.03.2018
Rozmiar2,2 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   30PLAN GOSPODARKI ODPADAMI

WSPÓLNY DLA:

GMINY BANIE MAZURSKIE, GMINY BUDRY, MIASTA I GMINY GIŻYCKO, GMINY KRUKLANKI, GMINY MIŁKI, GMINY POZEZDRZE, MIASTA I GMINY RYN, GMINY WĘGORZEWO, GMINY WYDMINY
Projekt

Wersja z 19 lipca 2004 r.Giżycko, 2004

Odpowiedzialny za wykonanie opracowania:


Paweł Czacharowski – Burmistrz Miasta Giżycko

Koordynacja prac: Zespół Konsultacyjny w składzie:Przewodniczący Zespołu: Paweł Czacharowski

Koordynator: Jacek Stankiewicz (UM w Giżycku)

Członkowie: Czesław Połubiejko (UG Banie Mazurskie)

Czesław Bogdziun (UG Budry)

Artur Pawlukowski (UG Giżycko)

Jacek Stankiewicz (UM w Giżycku)

Władysław Gładkowski (UG Kruklanki)

Bronisław Kołodko (UG Miłki)

Bronisław Fronckiewicz (UG Pozezdrze)

Aleksander Szczepański (UMiG Ryn)

Karolina Kładko (UMiG Węgorzewo)

Monika Łępicka Gij (UM Wydminy)
Przewodniczący Zespołu Autorskiego: dr inż. Bolesław Maksymowicz

(Ośrodek Badawczo – Rozwojowy

Ekologii Miast OBREM w Łodzi)

Zespół Autorski: dr inż. Bolesław Maksymowicz

dr Stefan Opęchowski (OBREM)

dr Maria Zawadzka-Kos (OBREM)

mgr inż. Andrzej Pawlak (OBREM)

Zespół Redakcyjny: Bolesław MaksymowiczStefan Opęchowski

Jacek Stankiewicz


Sfinansowano ze środków miast i gmin członkowskich

Mazurskiego Związku Międzygminnego – Gospodarka Odpadami

SPIS TREŚCI

 1. STAN AKTUALNY GOSPODARKI ODPADAMI NA TERENIE GMIN I MIAST MAZURSKIEGO ZWIĄZKU MIĘDZYGMINNEGO – GOSPODARKA ODPADAMI ..... 6

1.1. Charakterystyka obszaru ................................................................................................... 6

1.1.1. Gmina Banie Mazurskie ........................................................................................ 6

1.1.2. Gmina Giżycko ...................................................................................................... 6

1.1.3 Miasto Giżycko ...................................................................................................... 7

1.1.4. Gmina Węgorzewo ................................................................................................ 7

1.1.5. Gmina Kruklanki ................................................................................................... 8

1.1.6. Gmina Miłki ........................................................................................................... 8

1.1.7. Gmina Pozezdrze ................................................................................................... 9

1.1.8. Gmina Budry .......................................................................................................... 10

1.1.9. Miasto i Gmina Ryn ............................................................................................... 10

1.1.10. Gmina Wydminy .................................................................................................... 10

1.2. Stan aktualny gospodarki odpadami komunalnymi ........................................................... 11

1.2.1. Metodyka badań ..................................................................................................... 11

1.2.2. Podstawowe dane o ludności Związku .................................................................. 11

1.2.3. Zbiórka odpadów zmieszanych .............................................................................. 11

1.2.4. Selektywna zbiórka odpadów ................................................................................ 19

1.2.5. Podsumowanie ....................................................................................................... 20


  1. Odpady z działalności gospodarczej .................................................................................. 21

1.3.1. Wprowadzenie ........................................................................................................ 21

1.3.2. Analiza gospodarki odpadami z działalności gospodarczej na podstawie
uzyskanych informacji ........................................................................................... 21

1.4. Gospodarka osadami ściekowymi ..................................................................................... 21


2. PROGNOZOWANE ZMIANY W GOSPODARCE ODPADAMI ........................................ 23


2.1. Wprowadzenie ................................................................................................................... 23

2.2. Prognoza zmian ilości i jakości odpadów komunalnych ................................................... 23

2.3. Prognoza zmian ilości i rodzajów odpadów powstających w sektorze gospodarczym ..... 27

2.4. Prognoza zmian w zakresie sposobów zbierania, transportu, odzysku


i unieszkodliwiania odpadów ............................................................................................. 28

3. DZIAŁANIA ZMIERZAJĄCE DO POPRAWY SYTUACJI W ZAKRESIE GOSPODAROWANIA ODPADAMI ..................................................................................... 303.1. Wprowadzenie ................................................................................................................... 30

  1. Działania zmierzające do poprawy sytuacji w gospodarce odpadami wybrane
   z WPGO dla województwa warmińsko-mazurskiego ....................................................... 30

  2. Działania zmierzające do poprawy sytuacji w gospodarce odpadami wybrane planu gospodarki odpadami dla powiatu giżyckiego .................................................................. 37

  3. Działania zmierzające do poprawy sytuacji w gospodarce odpadami wybrane z planu gospodarki odpadami dla powiatu węgorzewskiego ......................................................... 39

  4. Działania zmierzające do poprawy sytuacji w gospodarce odpadami wybrane z planu gospodarki odpadami dla powiatu gołdapskiego .............................................................. 42

3.6. Działania zmierzające do poprawy sytuacji w gospodarce odpadami zawarte
w przepisach lokalnych ..................................................................................................... 45

3.6.1. UCHWAŁA NR XLVII/28/02 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 24 maja


2002 r. w sprawie utrzymania czystości i porządku na terenie gminy ................. 45

3.6.2. Załącznik do Uchwały Nr 29/98 Rady Gminy w Giżycku z dnia 18 grudnia
1998 r. Szczegółowe zasady utrzymania czystości i porządku na terenie gminy ... 48


3.6.3. UCHWAŁA NR XXXIII/210/02 Rady Gminy w Kruklankach z dnia 28 czerwca 2002 r. w sprawie utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Kruklanki .. 51

3.6.4. UCHWAŁA Nr 119/XX/97 z dnia 29 grudnia 1997 r. Rady Gminy Miłki


w sprawie: szczegółowych zasad utrzymania czystości i porządku w gminie ....... 51

3.6.5. UCHWAŁA NR VI/29/2003 Rady Gminy Pozezdrze z dnia 7 marca 2003 r.


w sprawie szczegółowych zasad utrzymania czystości i porządku na terenie
Gminy Pozezdrze ................................................................................................... 52

  1. Zapobieganie powstawaniu odpadów lub ograniczanie ich ilości w działaniach Państwa 55

4. SYSTEM GOSPODARKI ODPADAMI WYBÓR WARIANTU ........................................ 58  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   30


©operacji.org 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna