Znieczulenie w pediatriiPobieranie 30,21 Kb.
Data30.10.2017
Rozmiar30,21 Kb.

Znieczulenie w pediatrii

„Jeżeli gdziekolwiek na świecie płacze choćby tylko jedno dziecko to tak jakby płakał cały świat”
Matka Teresa z Kalkuty

Odrębności dziecka

 • 1.Różnice anatomiczne/wielkość narządów,wady wrodzone//

 • 2.Różnice fizjologiczne/wydolność metaboliczna, inna gospodarka H2O, różne reakcje na leki//

 • 3.Różnice psychologiczne

Dzieci

 • Noworodki – 28 pierwszych dni

 • Niemowlęta – 1 rok życia

 • Małe dzieci 2- 5 rok życia

 • Dzieci szkolne 6 – 14 lat

Powikłania anestezjologiczne

 • Braki w wyposażeniu

 • Zachłyśnięcie

 • Zaburzenia krążenia/przedawkowania anestetyków

 • Niewydolność oddechowa, bezdech

 • Brak doświadczenia anestezjologicznego

 • Niedostateczny nadzór

Noworodek

Budowa –różnice anatomiczne

 • Im mniejsze dziecko

 • Duża głowa

 • Wiotka szyja

 • Ustawienie przygięciowe główki

 • Duży język

 • Wąskie nozdrza/katar!obrzęk śluzówek!/Ustawienie wdechowe klatki piersiowej

 • Poziomo położone żebra

 • Wysoko ustawiona przepona/duża wątroba/

Anatomia cd

8. Wąska lejkowata nagłośnia

9.Krtań niżej położona ,krótsza

10.Najwęższe miejsce podgłośniowo-chrząstka pierścieniowata

11.Symetryczne odchodzące oskrzela 55 stopni

12.Mała średnica dróg oddechowych

Podstawowa przemiana materii

 • 1,5 – 2 kcal/godz /dorośli 1 kcal/godz/

 • Zużycie O2 6 – 8 ml/kg/min

/dorośli 3-4 ml/kg/mni/

Regulacja oddychania

 •  częstości oddechu przy pO2

/w pierwszym tyg.życia/

 • U wcześniaków – bezdechy

 • Słabszy u dzieci odruch kaszlowy

Znaczenie anestezjologiczne
odrębności układu oddechowego

1.Potencjalna niewydolność oddechowa

-Kompensacja przy małych objętościach oddechowych przyśpieszeniem oddechu wysiłku oddechowego – zaangażowanie dodatkowych mięśni oddechowych/ruchy skrzydełek nosa,wciąganie międzyżebrzy zapotrzebowania na tlen - /

Szybko niedrożność /

małe nozdrza –noworodki –oddech przez nos

Mała średnica dróg oddechowych

 • Duża wentylacja przestrzeni martwej

2 ml/kg

Układ krążenia

 • Upośledzone mechanizmy wyrównawcze na straty płynów

 • Kompensacja ,utrzymanie CO – głownie HR /mała możliwość  SV/zmiany kurczliwości m.sercowego/

 • Pojemność wyrzutowa LK ok..105 ml.kg/min /dorośli ok.62 ml/kg/min/

Układ krążenia

 •  objętość krwi ok.10% ciężaru ciała

/noworodek 100 ml/kg/

 •  Ht

 •  Hb /względna niedokrwistość ok.3m-ca/

 • Fizjologiczny przerost mięśnia prawej komory

Bradykardia

 • Zawsze u dzieci objaw niedotlenienia

 • Wymaga natychmiastowego leczenia

Tachykardia

 • Dobra tolerancja u dzieci do 200/min

Niedojrzałość CUN

 • Niezmielinizowane włókna nerwowe

 • Piramidowe drogi w kilka miesięcy po urodzeniu zmielinizowane

 • Uogólniony charakter reakcji na ból

 • Zmienna wrażliwość na leki zwiotczające

Termoregulacja

 • Niedojrzałe mechanizmy

 • Duża powierzchnia ciała

 • Brak ochronnej tkanki podskórnej tłuszczowej

 • Brak termogenezy dreszczowej

 • Zużywane tzw.brązowej tkanki tłuszczowej/kark,pachy,łopatki,wokół nerek,kręgosłupa/  zużycia O2

Wymagania temperatury zewnętrznej sali operacyjnej

Gospodarka wodna

 • Większy % H2O

 • Zła tolerancja odwodnienia

Drogi podawania leków

 • Doustna – wolniejsze wchłanianie niedojrzałe mechanizmy transportu

 • Domięśniowa – wolniejsze wchłanianie/mniejsza masa mięśniowa,słabsze ukrwienia/

 • Dożylna – dostęp często technicznie trudny

 • Wziewnie –szybsze wchłanianie,szybszy efekt

Dystrybucja leków

 •  wiązanie z białkami

 •  ilość albumin/3,5g% /> 1 rż jak dorośli

 • Różnica w przepuszczalności błon

 • Większa kumulacja leków w CUN

Metabolizm leków

 • wydolność szlaków metabolicznych

 •  wydalanie z nerkami

Barbiturany

 •  wrażliwość

 •  metabolizm

 •  wydalanie

Małe dzieci -  zapotrzebowanie /thiopental 4- 6 mg/kg/

Opioidy

 •  depresyjne działanie na ośrodek oddechowy

 •  zaburzenia termoregulacji

BDA/Dormicum,Relanium/

 •  okres półtrwania

 •  stężenie w tkance mózgowej

Ketamina

 •  objawów psychotycznych

 •  dawki wymagane

 •  czas działania

Leki zwiotczające

 • Skolina:

 • Mniejsza wrażliwość < 1 rż

 • Dawka 2 mg/kg cc

 • Rzadko drżenia mięśniowe

 • U dzieci starszych dawka 1-1,5 mg/kg cc

 • Uwaga na choroby mięśniowe/Hypertermia/

 • WSKAZANIA:PEŁNY ŻOŁĄDEK,PRZEWIDYWANA TRUDNA INTUBACJA,<10 MIN

Leki niedepolaryzujące

 • Dawki – podobne jak dorośli

 • Stosuje się prostygminę

 • Norcuron 0,05- 0,1 mg.kg

 • Tracrium 0,3 –0,6 mg/kg cc

Fentanyl

 • Stosowany jako lek analgetyczny w znieczuleniach ogólnych

 • 3 – 5 g/kg

Przygotowanie do znieczulenia

 • Wizyta anestezjologiczna /w obecności rodzica-ów

 • Wywiad/rozwój dziecka,ew,wady,przebyte zabiegi operacyjne,leczenie,uczulenia,skłonność do infekcji,duszność,tolerancja wysiłku,aktywność ruchowa dziecka,szczepienia/

 • Badanie przedmiotowe

- wzrost,waga

 • uzębienie/mleczne –ruchome/

 • układ krążenia/szmery/oddechowy

 • Stan żył w miejscu wkłucia

Odrębności psychiczne dziecka

 • Uzyskanie zaufania dziecka i rodziców

 • Zmniejszenie lęku dziecka

 • Mówić prawdę w sposób zrozumiały i adekwatny do możliwości pojmowania przez dziecko

Nie oszukiwać

Odpowiadać na pytania

Dyskwalifikacja dziecka od znieczulenia

 • Infekcja/katar,zap.gardła,świeżo po infekcji/

 • Brak podpisu rodziców

 • Wzrost temp.ciała z przyczyn pozaoperacyjnych

 • Bezpośrednio po szczepieniu

 • Kontakt z chorobą zakaźną

Badania przedoperacyjne

 • Hb

 • Ht

 • Erytr

 • Mocz

 • Grupa krwi

 • Elektrolity

 • Inne,ze względu na specyfikę zabiegu ,stan dziecka

Hb

 • Hb < 10 g%

najpierw określić przyczynę

Poprawić wartości

Przerwa żywieniowa

 • Im mniejsze dziecko/noworodki,niemowlęta/ przerwa 3 –4 godz

ostatni posiłek płynny,przeźroczysty

Większe dzieci – 6 godz od ostatniego posiłku

Premedykacja

 • Cel : Uspokojenie dziecka

 • Wprowadzenie do znieczulenia

bez” walki”

Z reguły bez premedykacji wieczornej

 • Bardzo małe niemowlęta < 5 kg – bez

 • Zawsze przygotowana Atropina

Atropina - < 1 rż 0,01 –0, 02 im iv

Leki w premedykacji

 • Drogi podania po, pr, donosowo

Np.Dormicum 0,4- 0,6 mg/kg po,pr

0,05 – 0,1 mg/kg iv

Relanium 0,2 – 0,3 mg/kg po

Rohypnoll 0,1- 0,2 mg/kg

Leki w premedykacji cd

 • Leki neuroleptyczne/uspokojenie,działanie p/wymiotne

Diphergan 0,5 – 1 mg/kg cc

 • Barbiturany:

Luminal 0,5 –1 mg im

Zabezpieczenie dostępu dożylnego

 • Wcześnie użycie maści EMLA

/opatrunek okluzyjny, 30 –60 min przed wkłuciem/

Najlepiej w 2- 3 miejscach

Można rozpocząć od wziewnego uśpienia z zachowaniem oddechu własnego dziecka- wykonać wkłucie iv

Indukcja znieczulenia

 • Dożylna

 • Wziewna

Wymagania sprzętowe

 • Odpowiednie maski twarzowe

 • Laryngoskop z odpowiednim rozmiarem łopatek,rurki

Wskazania do intubacji

1.Ryzyko operacyjne

2.Niepewność czy dziecko jest na czczo

3.Operacje > 30 min

4.Niemowlęta < 6 miesiąca

5.specjalne ułożenie do zabiegu

6.Operacje szyja,nos,gardło

Dzieci- dobór rurki

 • Do 8 – 10 roku życia rurki bez balonów

 • Noworodki, niemowlęta – proste łyżki laryngoskopu

Rozmiar rurki - średnica wew.rurki =

/wiek w latach:4/ +4

Głębokość=12 + /wiek:2/

Od lini zębów,dziąseł

Wcześniaki –6- 10 cm

Noworodki 8- 10 cm

Przy intubacji przez nos + 2-4 cm

Układy oddechowe

 • Minimalizacja przestrzeni martwej

 • Minimalizacja oporów

Układy oddechowe

 • < 20 kg

 • Bezzwrotne bezzastawkowe

 • Min.2X> od minutowej wentylacji

Maska krtaniowa wypełnienie

 • Nr 1Do 6,5 kg – 4 ml

 • Nr 2 do 20 kg – 10 ml

 • Nr 2,5 od 20 –30 kg 14 ml

 • Nr 3 > 30 kg -25 ml

 • Nr 4 dorośli 35 ml

Monitorowanie

1.Stetoskop przedsercowy

EKG

satO2

RR

Temp

Pozostałe – w zależności od stanu dziecka ,rozległości od zabiegu

Rozmiary mankietów do RR

 • Wcześniak – 3 3/4cm

 • Noworodek 4 cm

 • Małe dzieci 7 cm

 • Szkolne dzieci 11 cm

Zapotrzebowanie na płyny w czasie zabiegu operacyjnego

 • Przeciętnie 5 ml - 8ml/kg/godz zabiegu

 • Zapotrzebowanie na płyny

 • Do 10 kg 100 ml/kg/24 godz

 • > 10 kg 1000 ml + 50 mlx kg>10 kg

 • > 20 kg 1500 ml+ 25mlxkg>20 kg

Zapotrzebowanie na płyny

 • Przy długotrwałych zabiegach ½ dawki dziennego zapotrzebowania powinna być przetoczona w czasie zabiegu

 • /trudności w ocenie strat płynowych przy otwartych powłokach/

Ekstubacja

1.Ogrzane dziecko

2.Wystarczająca wentylacja spontaniczna

3.W całkowitym śnie

4.Lub po wybudzeniu

 • NIE!w stadium pobudzenia !

Przeciwwskazania do znieczulenia ambulatoryjnego u dzieci

 • Wcześniak, noworodek dystroficzny do 1 rż

 • Dzieci z drgawkami mózgowymi

 • Dzieci z pseudokrupem w wywiadzie

 • Dzieci z wadami serca

 • Choroby wątroby, nerek

 • Dzieci z zaburzeniami mięśniowymi

 • Niepewna opieka rodziców.


©operacji.org 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna