Znieczulenie u chorej cięŻarnej I rodzącej anna DomagalskaPobieranie 43,43 Kb.
Data10.11.2017
Rozmiar43,43 Kb.

ZNIECZULENIE U CHOREJ CIĘŻARNEJ I RODZĄCEJ

Anna Domagalska

I Zakład Anestezjologii i Intensywnej Terapii

UM w Łodzi

Zmiany adaptacyjne w ciąży mające wpływ na znieczulenie

 • Układ sercowo - naczyniowy : przyspieszenie czynności serca o 15%, wzrost pojemności minutowej serca o 40%, spadek oporu obwodowego i obniżenie ciśnienia tętniczego krwi o 5 - 20 mmHg, wzrost objętości krwi krążącej o 35%, wzrost przepływu krwi przez macicę 20x

 • !!! Ucisk aorto - kawalny

 • !!! Dekompensacja układu krążenia u chorych z chorobami serca (wady serca)

Zmiany adaptacyjne w ciąży mające wpływ na znieczulenie cd

 • Układ oddechowy : wzrost zużycia tlenu o 20%, wzrost objętości oddechowej i wentylacji minutowej o 40 - 50%, wzrost częstości oddychania o 15%, spadek FRC o 15%, obrzęki górnych dróg oddechowych

 • !!! Trudna intubacja

 • !!! Łatwo dochodzi do niedotlenienia

Zmiany adaptacyjne w ciąży mające wpływ na znieczulenie cd

 • Układ pokarmowy : osłabienie ruchów perystaltycznych żołądka i jelit, upośledzenie wchłaniania pokarmów, zmniejszenie napięcia LOS, zwiększenie kwaśności treści żołądkowej

 • !!! Ciężarna i rodząca traktowana zawsze jak chory z pełnym żołądkiem
  - profilaktyka zachłyśnięcia

Zmiany adaptacyjne w ciąży mające wpływ na znieczulenie cd

 • Układ krzepnięcia : fizjologiczny stan nadkrzepliwości wzrost liczby płytek krwi wzrost stężenia czynników krzepnięcia osłabienie fibrynolizy

 • !!! Skłonność do choroby zakrzepowo - zatorowej, zatorów w tętnicach wieńcowych

Wybór znieczulenia do cięcia cesarskiego

 • Czy znieczulenie ogólne dotchawicze złożone ?

 • Czy znieczulenie przewodowe podpajęczynówkowe ?

 • Czy znieczulenie przewodowe zewnątrzoponowe ?

Wybór znieczulenia do cięcia cesarskiego zależy od :

 • trybu wykonywania cięcia ( planowe, pilne, naglące)

 • wskazań do cięcia cesarskiego (położnicze, niepołożnicze)

 • stanu zdrowia matki (klasyfikacja ASA, choroby współistniejące, powikłania ciąży)

 • preferencji lokalnych, wyszkolenia personelu

Znieczulenie ciężarnej
i rodzącej z nadciśnieniem indukowanym ciążą ( PIH )

Kryteria diagnostyczne nadciśnienia indukowanego ciążą

 • Łagodne nadciśnienie - DBP >90 mmHg lub wzrost o >15 mmHg - SBP > 140 mmHg lub wzrost o>30 mmHg - białkomocz > 300 mg/dobę lub >1g/l - obrzęki miernego stopnia - tygodniowy przyrost masy ciała >2,5 kg

Kryteria diagnostyczne nadciśnienia indukowanego ciążą

 • Ciężkie nadciśnienie (stan przedrzucawkowy) : - DBP > 110 mmHg - SBP > 160 mmHg - białkomocz > 5 g/dobę - skąpomocz < 400 ml/dobę - zaburzenia neurologiczne - zespół HELLP (hemoliza z bilirubiną
  > 1,2 mg%, wzrost enzymów wątrobowych,
  małopłytkowość <100000/mm3 - obrzęk płuc, sinica, bóle nadbrzusza

Kryteria diagnostyczne nadciśnienia indukowanego ciążą

 • RZUCAWKA ( eclampsia) - obecność drgawek lub śpiączki niezwiązanych z żadną chorobą neurologiczną

Leczenie nadciśnienia

 • Dąży się do obniżenia rozkurczowego ciśnienia krwi < 110 mmHg

 • Leki : - hydralazyna 5 - 10 mg co 10-20min
  - nifedypina 5 - 10 mg sl co5-10min
  - labetalol 5 - 10 mg co 5-10 min
  - nitrogliceryna we wlewie 5-10
  microg/min

Leczenie przeciwdrgawkowe

 • Leki : - diazepam 5-10 mg iv
  - siarczan magnezu 4 g w bolusie
  przez 10 min, następnie wlew
  1-3 g/godz
  - ew. barbiturany (tiopental) i leki
  zwiotczjące z intubacją

Znieczulenie ciężarnej i rodzącej z nadciśnieniem indukowanym ciążą (PIH)

 • Z wyboru : znieczulenie zewnątrzoponowe ciągłe zarówno do porodu drogami natury jak i do cięcia cesarskiego

 • zalety ZOP : - lepsza kontrola ciśnienia tętniczego poprzez wpływ na zmniejszenie wydzielania katecholamin (zmniejszenie dolegliwości bólowych)

Znieczulenie ciężarnej i rodzącej z nadciśnieniem indukowanym ciążą (PIH)

 • - minimalizacja ryzyka wystąpienia przełomu nadciśnieniowego

 • - poprawa utlenowania płodu dzięki polepszeniu przepływu maciczno - łożyskowego po wystąpieniu blokady współczulnej

 • - dzięki stopniowo rozwijającej się blokadzie współczulnej - stabilizacja hemodynamiczna bez spadków ciśnienia

Znieczulenie ciężarnej i rodzącej z nadciśnieniem indukowanym ciążą (PIH)

 • - zachowanie świadomości matki - możliwość przeżywania narodzin dziecka

 • - minimalizacja ryzyka zachłyśnięcia i rozwoju zespołu Mendelsona

Znieczulenie ciężarnej i rodzącej z nadciśnieniem indukowanym ciążą (PIH)

- w napadzie drgawek w rzucawce

- we wstrząsie hypowolemicznym (np..w krwotoku przy przedwcześnie oddzielonym łożysku)

- przy przeciwwskazaniach do znieczulenia przewodowego ( koagulopatie, zakażenie skóry w miejscu wkłucia, brak współpracy)

Znieczulenie ciężarnej i rodzącej z nadciśnieniem indukowanym ciążą (PIH)

 • Znieczulenie podpajęczynówkowe : - przy naglących wskazaniach do cięcia
  cesarskiego

Znieczulenie ciężarnej i rodzącej z nadciśnieniem indukowanym ciążą (PIH)

 • Znieczulenie zewnątrzoponowe- wykonanie

 • prehydratacja 1000 ml krystaloidów

 • lewoboczne przemieszczenie macicy

 • metoda zniknięcia oporu

 • analgetyk miejscowy - wstępna dawka z adrenaliną, następne bez

 • wyrównywanie hipotensji szybkim wlewem krystaloidów i frakcjonowanymi dawkami efedryny 5-10 mg

Znieczulenie ciężarnej i rodzącej
z chorobami serca

Ogólne zasady :

 • utrzymanie normotensji, normokardii, prawidłowej objętości krwi krążącej

 • unikanie hipoksji, hiperkapnii

 • staranne monitorowanie : EKG, RR, HR, SatO2, EtCO2

 • w razie konieczności - monitorowanie inwazyjne

 • przy zwiększonym ryzyku - operacja w wysokospecjalistycznym ośrodku z możliwością operacji kardiochirurgicznej

Znieczulenie ciężarnej i rodzącej
z chorobami serca

 • WADY ZASTAWKOWE SERCA

 • Stenoza mitralna (MS) : duszność, krwioplucie, obrzęk płuc; unikać tachykardii, hipotensji, hiperkapnii

 • preferowane znieczulenie zewnątrzoponowe

 • znieczulenie ogólne dotchawicze bez leków antycholinergicznych, ketaminy, pankuronium

Znieczulenie ciężarnej i rodzącej
z chorobami serca

 • WADY ZASTAWKOWE SERCA

 • niedomykalność mitralna (MR)

 • preferowane znieczulenie zewnątrzoponowe

Znieczulenie ciężarnej i rodzącej
z chorobami serca

 • WADY ZASTAWKOWE SERCA

 • stenoza aortalna (AS) : zmniejszona pojemność wyrzutowa serca, duszność, bóle wieńcowe

 • preferowane znieczulenie ogólne dotchawicze (przeciwwskazana blokada współczulna)

 • dopuszczalne jest staranne znieczulenie zewnątrzoponowe ciągłe

Znieczulenie ciężarnej i rodzącej
z chorobami serca

 • WADY ZASTAWKOWE SERCA

 • niedomykalność aortalna ( AR) - rzadko

 • preferowane znieczulenie zewnątrzoponowe

Znieczulenie ciężarnej i rodzącej
z chorobami serca

 • Sztuczne zastawki serca

 • znieczulenie ogólne dotchawicze złożone

 • istotnym problemem jest leczenie antykoagulantami - w okresie okołooperacyjnym obowiązuje odstawienie antykoagulantów doustnych i zastosowanie heparyny (drobnocząsteczkowej)

Znieczulenie ciężarnej i rodzącej
z chorobami serca

 • WRODZONE WADY SERCA

 • ASD, VSD, PDA po korekcji kardiochirurgicznej - traktowane jak inne ciężarne

 • wady sinicze : zespół Eisenmengera, tetralogia Fallota, przełożenie wielkich naczyń - ciąża przeciwwskazana

 • w razie konieczności - znieczulenie ogólne dotchawicze złożone, unikać hipotensji

Znieczulenie ciężarnej i rodzącej
z chorobami serca

 • ZABURZENIA RYTMU SERCA I ZABURZENIA PRZEWODNICTWA

 • preferowane znieczulenie przewodowe zewnątrzoponowe zarówno przy nadkomorowych jak i komorowych zaburzeniach rytmu

 • analgetykiem z wyboru jest lignokauna

 • blok A-V III stopnia : zabezpieczenie elektrodą endokawitarną (wg wskazań kardiologicznych)

 • przy ciężkich zaburzeniach hemodynamicznych : kardiowersja

Znieczulenie ciężarnej i rodzącej
z chorobami serca

 • Choroba niedokrwienna serca (zawał?!)

 • ustabilizowana - znieczulenie zewnątrzoponowe ciągłe

 • alternatywa - znieczulenie ogólne dotchawicze wysokimi dawkami analgetyków

Znieczulenie ciężarnej i rodzącej
z chorobami oskrzeli i płuc (astma )

 • Preferowane znieczulenie przewodowe zewnątrzoponowe

 • towarzyszące leczenie farmakologiczne : tlen!, beta-mimetyki, kortykosteroidy, aminofilina, leki antyhistaminowe, w stanie astmatycznym jw. + adrenalina sc.

 • Przy znieczuleniu ogólnym dotchawiczym - korzystna ketamina , halotan i izofluran

Znieczulenie ciężarnej i rodzącej
z chorobami neurologicznymi

 • Guzy mózgu, stan po operacjach neurochirurgicznych, stan po urazie i wstrząśnieniu mózgu z objawami ogniskowymi, czynna padaczka - stanowią przeciwwskazania do znieczulenia przewodowego i z wyboru wykonywane jest znieczulenie ogólne dotchawicze złożone

Znieczulenie ciężarnej i rodzącej
z chorobą psychiczną

 • Psychozy endogenne w szczególności schizofrenia są przeciwwskazaniem do znieczulenia przewodowego

 • z wyboru wykonuje się znieczulenie ogólne dotchawicze złożone z pooperacyjną sedacją

Znieczulenie ciężarnej i rodzącej

 • z chorobami tarczycy

 • z cukrzycą

 • z chorobami wątroby

 • z chorobami nerek

 • z chorobliwą otyłością - znieczulenie przewodowe zewnątrzoponowe najlepiej ciągłe

Profilaktyka przeciwzakrzepowa

 • Blokady centralne u chorych z zaburzeniami krzepnięcia grożą powstaniem krwiaka rdzeniowego

 • Najczęściej krwiaki występują po: - zn. zewnątrzoponowym ciągłym - zn. zewnątrzoponowym „one shoot”

 • Rzadziej (dwukrotnie) po: - analgezji podpajęczynówkowej

- pdpajęczynówkowej ciągłej

Profilaktyka przeciwzakrzepowa

 • Podczas stosowania profilaktycznie heparyn drobnocząsteczkowych - ostatnia dawka profilaktyczna 12 godzin przed planowaną blokadą centralną - pierwsza dawka pooperacyjna po 4 () godzinach po wykonaniu blokady

Profilaktyka przeciwzakrzepowa

 • Przy technikach ciągłych - usunięcie cewnika po 12 godzinach od ostatniej dawki profilaktycznej - następna dawka po 2 godzinach po usunięciu cewnika

Profilaktyka przeciwzakrzepowa

 • Blokady centralne nie są przeciwwskazane u kobiet przyjmujących kwas acetylosalicylowy, pod warunkiem, że nie istnieją inne zaburzenia krzepnięcia

Profilaktyka przeciwzakrzepowa

 • Teoretyczna sytuacja w położnictwie: stosowanie preparatów hamujących agregację płytek: - tyklopidynę należy odstawić 14 dni przed planowaną lub możliwą blokadą centralną - klopidogrel należy odstawić 7 dni przed blokadą centralną

Profilaktyka przeciwzakrzepowa

 • Doustne antykoagulanty (leczenie):

- konieczność odstawienia i rozpoczęcie podawania heparyn drobnocząsteczkowych – możliwość wykonania blokady centralnej przy INR < 1,5

 • Konieczność kontroli neurologiczej (funkcje czuciowe i ruchowe kończyn) przez 24 godziny po usunięciu cewnika, przy nieprawidłowych wynikach badań koagulologicznych- dłużej

 • Przy objawach przetrwałej blokady – CT, MRI

 • Laminectomia do 6 godz. daje szansę pełnego powodzenia


: spec
spec -> ZałĄcznik nr 23 ramowy program bloku specjalistycznego specjalizacji w dziedzinie pielęgniarstwa ginekologicznego dla połOŻnych
spec -> ZałĄcznik nr 11 ramowy program bloku specjalistycznego specjalizacji w dziedzinie pielęgniarstwa chirurgicznego dla pielęgniarek
spec -> ZałĄcznik nr 13 ramowy program bloku specjalistycznego specjalizacji w dziedzinie pielęgniarstwa anestezjologicznego I intensywnej opieki dla pielęgniarek
spec -> ZałĄcznik nr 12 ramowy program bloku specjalistycznego specjalizacji w dziedzinie pielęgniarstwa operacyjnego dla pielęgniarek
spec -> Specyfikacja
spec -> Dla kliniki okulistyki
spec -> ZałĄcznik nr 7 ramowy program bloku specjalistycznego specjalizacji w dziedzinie pielęgniarstwa kardiologicznego dla pielęgniarek
spec -> Lubań, 04 września 2006r
©operacji.org 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna