Znak sprawy: zp/O/uci/731/2011 specyfikacja istotnych warunków zamówienia dalej zwana „specyfikacją”Pobieranie 247,47 Kb.
Strona2/2
Data23.10.2017
Rozmiar247,47 Kb.
1   2

Zadanie Nr 1


Przełącznik sieciowy z zainstalowanymi opcjami– 1 sztuka

O P I S


OFERUJĘ:
(należy podać symbol, inne oznaczenia oraz nazwę producenta)

Ilość portów

Możliwość instalacji min 12 kart liniowych z następującymi portami: 24x10/100/1000BaseT, 24x1000BaseX (SFP), 20x10/100/1000BaseT+4x1000BaseX(SFP), 4x10Gbe (X2 lub CX4), karta kontrolera np. modułu do sterowania siecią bezprzewodową, karty muszą umożliwiać funkcję wymiany w trybie hot-plug

Ilość portów i modułów, które należy dostarczyć z urządzeniem:

8-port 10-GbE SFP+ v2 zl Module – 2 sztuki

10-GbE SFP+ SR Transceiver – 4 sztuki


Załączone moduły i licencje

1 moduł zarządzania

2 moduły fabric

1 system support moduł

1 licencja typu switch premium


Dodatkowe informacje na temat portów

PoE 802.3af i Cisco inline Power
Obudowa

Obudowa modularna z min. 12 slotami na karty liniowe,
Redundancja systemu

System musi posiadać możliwość uzyskania niezawodności poprzez zdublowanie: zasilaczy, systemów zarządzających, switch-fabriców, wentylatorów - każdy z wcześniej wymienionych elementów musi umożliwiać instalację hot-plug
Pamięć dla Gigabit

packet buffer size: 144 Mb QDR SDRAM
Pamięć dla 10G

packet buffer size: 36 Mb QDR SDRAM
Pamięć dla modułu zarządzania

4 MB flash, 128 MB compact flash, 256 MB DDR SDRAM
Wydajność

1000 Mb Latency< 3.7 µs (FIFO 64-byte packets)

10 Gbps Latency < 2.1 µs (FIFO 64-byte packets)

Przepustowość do 739 million pps

Routing/Switching capacity - 993.6 Gbps

Switch fabric speed - 1.1 Tbps

Routing table size 10000 entries

MAC address table size 64000 entries

Zarządzanie

CLI, WWW, telnet, pozapasmowe (port szeregowy RS-232C)
Warstwa przełączania

2,3,4
Funkcje warstwy 3

static IP routing, RIP, RIPv2, OSPF, routing multicastów PIM Sparse/Dense
Ilość obsługiwanych VLAN-ów

min. 2048 (802.1q)
Funkcje wysokiej dostępności

Spanning Tree (802.1d), Rapid Convergence Spanning Tree (802.1w), Muliple Spanning Tree (802.1s), VRRP
Bezpieczeństwo

Radius, TACACS+, SNMPv3, SSL, SSHv2, 802.1x (możliwość jednoczesnej autentykacji dwoma sposobami np. 802.1x oraz MAC, lub 802.1x lub WWW, obsługa do 32 autentykowanych stacji na jednym porcie, wsparcie dla voice vlanów), Access control lists (ACLs), Identity-driven ACL, DHCP Snooping, Dynamic ARP Protection, BDPU filtering oraz BPDU Protection
Auto MDIX

autonegocjacja prędkości, duplex-u oraz połączenia (MDI/MDIX)
Agregacja portów

zgodna z 802.3ad LACP
QoS

prioryteryzacja zgodna z 802.1p, ToS, TCP/UDP, DiffServ
Moniotorowanie

RMON 4 grupy statistics, history, alarm, events, SFLOW, zdalny port mirroring poprzez tunel UDP (możliwość śledzenia całego portu, w oparciu o vlan bądź ACL)
Oprogramowanie

Aktualizacje dostępne na stronie producenta.

Przełącznik wraz z zainstalowanymi opcjami musi współpracować z oprogramowaniem do zarządzania posiadanym przez Zamawiającego.


Gwarancja i serwis

Wieczysta. Wymiana następnego dnia roboczego na sprawne urządzenie. Wszystkie podzespoły (moduły, transceivery itp.) muszą zapewnić wzajemną bezawaryjną i bezkolizyjną współpracę.

Zamawiający wymaga dostarczenia sprzętu fabrycznie nowego, bez śladów użytkowania.


Pozostałe funkcje

LLDP,LLDP-MED, dual flash images, CPU protection, Virus Throttling, ICMP throttling, obsługa ramek typu Jumbo, iSCSI
Zasilanie

Możliwość instalacji czterech niezależnych zasilaczy 230V AC, (przy czym do prawidłowej pracy w pełnej konfiguracji bez obciążenia POE wymagana jest instalacji min dwóch) oraz możliwość instalacji dodatkowego zewnętrznego zasilacza dostarczającego dodatkową moc dla urządzeń POE. Zainstalowane dwa zasilacze każdy o mocy minimum 875W.


Zadanie Nr 2 – Zakup serwera z macierzą.
1. Wymagania ogólne dla serwerów: 1. Urządzenia muszą być fabrycznie nowe i wyprodukowane w 2011 roku.

 2. Wszystkie oferowane urządzenia muszą być wyprodukowane zgodnie z normą jakości ISO 9001:2000 lub normą równoważną.

 3. W momencie oferowana wszystkie elementy oferowanej architektury muszą być dostępne (dostarczane) przez producenta.

 4. Urządzenia i ich komponenty muszą być oznakowane przez producentów w taki sposób, aby możliwa była identyfikacja zgodności z ofertą zarówno co do produktu, typu jak
  i producenta.

 5. Urządzenia muszą być dostarczone Zamawiającemu w oryginalnych opakowaniach fabrycznych, objęte 3-letnią gwarancją świadczoną w trybie 7x24 z 24-godzinnym czasem naprawy)

 6. Do każdego dostarczonego wraz z serwerem systemu operacyjnego muszą być załączone oryginalne dokumenty licencyjne uprawniające do używania systemu operacyjnego określonego dla każdego z serwerów

 7. Do każdego urządzenia musi być dostarczony komplet standardowej dokumentacji dla użytkownika w formie papierowej lub elektronicznej.

 8. Do każdego urządzenia musi być dostarczony komplet nośników umożliwiających odtworzenie oprogramowania zainstalowanego w urządzeniu.

 9. Wszystkie serwery muszą posiadać Certyfikat „B” (dla obudowy), dostarczany wraz ze sprzętem lub oznakowanie CE produktu albo spełniać normy równoważne.

 10. Oferowane serwery muszą być przygotowane do współpracy z systemami operacyjnymi takimi jak: Microsoft Windows Server, LINUX Red Hat

 11. Wszystkie urządzenia muszą współpracować z siecią energetyczną o parametrach: 230 V ± 10%, 50 Hz.

 12. Na formularzu Ofertowym (załącznik Nr 4) należy podać producenta i model oferowanego rozwiązania w sposób pozwalający na pełną identyfikację oferowanego sprzętu.

2. Wymagania szczegółowe
2.1 Obudowa blade z zainstalowanymi opcjami – 1 sztuka


O P I S


OFERUJĘ:
(należy podać symbol, inne oznaczenia oraz nazwę producenta)

1

Typ obudowy

Do montażu w szafie 19”
2

Wysokość obudowy

Maksymalnie 9U
3

Liczba montowanych serwerów

Minimum 14 serwerów
4

Rodzaj obsługiwanych serwerów

Możliwość umieszczania w ramach jednej obudowy wszystkich typów serwerów blade danego producenta.
5

Sposób agregacji/wyprowadzeń sygnałów LAN/FC

Dwa przełączniki w standardzie FCoE w układzie redundantnym, minimum 3 porty zewnętrzne 8Gbps FC, minimum 3 porty zewnętrzne 10GbE; minimum 10 portów wewnętrznych 10GbE dla każdego przełącznika. Możliwość rozbudowy do minimum 8 portów zewnętrznych 8Gbps FC, minimum 8 portów zewnętrznych 10GbE; minimum 14 portów wewnętrznych 10GbE dla każdego przełącznika. Rozbudowa musi być możliwa poprzez dokupienie licencji odblokowującej porty. Do każdego z przełączników należy dostarczyć 3 moduły 10Gb SFP+ SR oraz dwa moduły 8Gb SFP+SW.
7

Zasilanie i chłodzenie

Zasilacz o konstrukcji modularnej z możliwością dokładania i wymiany modułów na gorąco. System zasilania zainstalowany wewnątrz obudowy, zdolny do dostarczenia mocy, jaką może potrzebować obudowa w pełni obsadzona serwerami i wszystkimi możliwymi opcjami (serwery w pełni obsadzone opcjami). Zasilanie typu hot-swap oraz pełna redundancja zarówno zasilania jak i chłodzenia; redundancja zasilania wymagana jest zarówno na poziomie obudowy jak i pojedynczego serwera – dwa niezależne złącza zasilania do każdego serwera. Wymagany jest brak pojedynczego punktu awarii.
8

Zarządzanie

Zdalne włączanie/wyłączanie/restart niezależnie dla każdego serwera. Zdalne udostępnianie napędu CD-ROM, FDD, obrazu ISO na potrzeby serwera z możliwością bootowania z w/w napędów. Zdalna identyfikacja fizycznego serwera i obudowy za pomocą sygnalizatora optycznego. Zdalny dostęp z poziomu przeglądarki internetowej bez konieczności instalacji specyficznych komponentów programowych producenta sprzętu. Co najmniej 2 moduły zarządzania w ramach obudowy w celu zapewnienia redundancji. Obudowa wyposażona w napęd optyczny multi-burner.
9

Gwarancja

36 miesięcy, naprawa w miejscu instalacji sprzętu z gwarantowanym czasem naprawy do 24 godzin od momentu zgłoszenia awarii, 7 dni w tygodniu. W momencie dostawy sprzętu należy dostarczyć dokument potwierdzający zawarcie umowy serwisowej pomiędzy dostawcą sprzętu a autoryzowanym serwisem producenta na oferowany towar.
2.2 Serwery blade – 10 sztukO P I S


OFERUJĘ:
(należy podać symbol, inne oznaczenia oraz nazwę producenta)

Lp.

Nazwa elementu, parametru lub cechy

Opis wymagań

1

Procesor

Procesor wykonujący 64-bitowe instrukcje o nie gorszej wydajności niż procesor osiągający wynik, nie mniej niż 43.0 pkt – w testach według specyfikacji SPECint2006 oraz nie mniej niż 390 pkt – w testach według specyfikacji SPECint_rate2006 dla oferowanego systemu w konfiguracji dwuprocesorowej bądź dla dowolnego zestawu takich 2 procesorów. Wyniki testów dostępne są na stronie http://www.spec.org/
2

Liczba procesorów w każdym serwerze

2
3

Pamięć RAM

48GB RAM ECC DDR3 1333MHz z możliwością instalacji do 192GB, minimum 12 slotów.
4

Dyski twarde

Zainstalowany 1 dysk 73.4GGB SAS 6Gbps 15k 2.5’’ Hot-swap, z możliwością instalacji drugiego.
5

Interfejsy sieciowe

Dwa interfejsy sieciowe GbE, dwa interfejsy sieciowe FCoE, wolny slot PCI do dalszej rozbudowy
6

Wspierane systemy operacyjne

Microsoft Windows Server 2008, Microsoft Windows Server 2003, Red Hat Enterprise Linux 5 , Red Hat Enterprise Linux 4
7

Gwarancja

36 miesięcy, naprawa w miejscu instalacji sprzętu z gwarantowanym czasem naprawy do 24 godzin od momentu zgłoszenia awarii, 7 dni w tygodniu. W momencie dostawy sprzętu należy dostarczyć dokument potwierdzający zawarcie umowy serwisowej pomiędzy dostawcą sprzętu a autoryzowanym serwisem producenta na oferowany towar.

Uwaga:
3. Wymagania dla macierzyw ofercie (Formularzu Ofertowym) należy podać producenta
i model oferowanego rozwiązania
.


 1. Macierz musi posiadać moduły odpowiedzialne za obsługę protokołu FC 8Gb/s optyczny, iSCSI 10Gb/s optyczny oraz FCoE 10Gb/s optyczny.

 2. Macierz musi posiadać możliwość rozbudowy o moduł odpowiedzialny za obsługę protokołów blokowych: iSCSI 1Gb/s miedziany, iSCSI 10Gb/s miedziany oraz FCoE 10Gb/s miedziany.

 3. Macierz musi być wyposażona w redundantne kontrolery odpowiedzialne za obsługę zarządzanej przestrzeni dyskowej, jej konfigurację, liczenie RAID.

 4. Moduły obsługujące przestrzeń dyskową muszą być wyposażone w pamięć cache o pojemności, co najmniej 8 GB DDR3 każdy. Pamięć cache zapisu musi być zabezpieczona mechanizmem „mirroringu”. Macierz powinna posiadać możliwość rozbudowy o funkcjonalność pozwalającą na zwiększenie pamięci cache do odczytu i zapisu w oparciu o dyski Flash do pojemności 500GB.

 5. Wymagana jest redundancja wszystkich komponentów macierzy, tj.: kontrolerów, ścieżek do dysków, zasilaczy, wentylatorów, podwójnych połączeń pomiędzy kontrolerami macierzowymi, służących do mirrorowania zawartości pamięci cache.

 6. Macierz musi umożliwiać zabezpieczenie danych rezydujących w pamięci cache zapisu przed ich utratą, na wypadek zaniku zasilania, na czas nieograniczony np. mechanizmem kopiującym zawartość pamięci cache zapisu na dyski twarde.

 7. Macierz musi współpracować równocześnie z dyskami Flash, SAS, jak i tańszymi dyskami Near Line SAS. Macierz musi być wyposażona, w co najmniej 45 dysków SAS o pojemności 600 GB każdy i prędkości obrotowej 15k rpm.

 8. Macierz musi umożliwiać pracę dysków SAS, Near Line SAS i Flash w jednej półce dyskowej.

 9. Macierz musi pozwalać na rozbudowę, do co najmniej 125 dysków twardych. Dodawanie kolejnych dysków, jak i kolejnych półek dyskowych powinno odbywać się w trybie on-line.

 10. Każdy dysk musi posiadać dwa porty do komunikacji, po jednym do każdego kontrolera. Połączenia między dyskami, a kontrolerami muszą być wykonane w technologii SAS 6Gbps.

 11. Macierz musi zapewniać wsparcie dla następujących poziomów RAID: 0, 1, 1/0, 3, 5, 6.

 12. Macierz musi pozwalać na dedykowanie globalnych dysków Hot Spare, z możliwością dowolnego rozmieszczenia ich w obrębie macierzy.

 13. Macierz musi mieć możliwość tymczasowego wyłączenia nieużywanych dysków NL SAS (drive spindown) w celu oszczędzania energii elektrycznej.

 14. Macierz musi obsługiwać mechanizmy LUN Masking i LUN Mapping.

 15. Macierz musi pozwalać na tworzenie, co najmniej 2048 LUN-ów.

 16. Macierz musi oferować funkcjonalność rozszerzania grup RAID o dodatkowe dyski on-line, bez przerwy w dostępie do LUN-ów rezydujących na tej grupie RAID.

 17. Macierz musi oferować funkcjonalność rozszerzania wolumenów logicznych o dodatkową przestrzeń. Rozszerzanie wolumenów logicznych powinno móc odbywać się w dwóch trybach: concatenate i striping.

 18. Macierz musi pozwalać na migrowanie LUN-ów pomiędzy różnymi typami grup RAID w trybie on-line, z ciągłym dostępem do danych dla serwerów korzystających z migrującego LUN-a.

 19. Upgrade firmware-u i oprogramowania kontrolerów macierzy musi odbywać się bezprzerwowo, z ciągłym dostępem do danych.

 20. Oferowane urządzenie musi być wyposażone, w co najmniej

  1. 4 porty optyczne FC 2/4/8 Gbps do komunikacji z hostami,

  2. 4 porty optyczne iSCSI 10Gbps do komunikacji z hostami,

  3. 4 porty optyczne FCoE 10Gbps do komunikacji z hostami,

  4. 4 porty SAS 6 Gbps do komunikacji z półkami dyskowymi,

  5. Odpowiednie modułu SFP do powyższych portów, jeżeli są potrzebne do podłączenia.

 21. Macierz musi umożliwiać zwiększenie liczby portów do komunikacji z hostami (np. poprzez dodatkowe moduły) o przynajmniej 8 portów optycznych 2/4/8 Gb/s FC lub 8 portów miedzianych 1 Gb/s iSCSI lub 4 porty miedziane 10 Gb/s iSCSI lub 4 porty miedziane FCoE bez konieczności zmiany modelu macierzy.

 22. Macierz musi wspierać funkcjonalność tworzenia kopii migawkowych (snapshotów), jak i pełnych kopii danych (clone-ów) z poziomu macierzy. Wymagane jest, aby macierz pozwalała na tworzenie równocześnie kopii pełnej jak i migawkowej z każdego źródła, w liczbie, co najmniej 8 kopii ze źródła. Wymagane jest, aby źródło i kopia były tworzone na osobnych grupach dyskowych, wymaga się również, aby organizacja grupy dyskowej źródła mogła być różna od grupy dyskowej kopii (różna pojemność dysków, różne poziomy RAID, różna liczba dysków w grupie). Licencja umożliwiająca wykorzystanie powyższych funkcjonalności nie jest przedmiotem oferty.

 23. Macierz musi wspierać funkcjonalność dynamicznego, opartego o polityki przenoszenia danych w celu optymalnego wykorzystania przestrzeni na dyskach Flash, SAS oraz NL-SAS. Licencja umożliwiająca wykorzystanie powyższej funkcjonalności nie jest obecnie przedmiotem oferty.

 24. Macierz musi zapewniać mechanizm thin provisioning, który polega na udostępnianiu większej przestrzeni logicznej niż jest to fizycznie alokowane w momencie tworzenia zasobu. W przypadku zbliżenia się do fizycznych granic systemu plików, musi istnieć możliwość automatycznego jego rozszerzenia bez konieczności interwencji administratora. Licencja umożliwiająca wykorzystanie powyższej funkcjonalności jest obecnie przedmiotem oferty.

 25. Macierz musi mieć możliwość kompresji danych w celu optymalizacji wykorzystania przestrzeni dyskowej. Licencja umożliwiająca wykorzystanie powyższej funkcjonalności jest obecnie przedmiotem oferty.

 26. Macierz musi wspierać mechanizm zdalnej replikacji z poziomu macierzy na drugą zapasową macierz, w trybie synchronicznym oraz asynchronicznym). Licencja umożliwiająca wykorzystanie powyższych funkcjonalności nie jest przedmiotem oferty.

 27. Macierz musi wspierać obsługę funkcjonalności dostarczających szczegółowych informacji dotyczących wydajności macierzy, umożliwiających badanie wzorców i trendów wydajności. Licencja umożliwiająca wykorzystanie powyższych funkcjonalności nie jest obecnie przedmiotem oferty.

 28. Macierz musi mieć możliwość definiowania priorytetów obsługi aplikacji. Zmienne definiujące te priorytety muszą mieć możliwość elastycznego planowania przy pomocy tzw. schedulera a monitoring powinien odbywać się na podstawie parametrów typu IOPS (throughput), czas odpowiedzi (response time), przepustowość (bandwidth). Licencja umożliwiająca wykorzystanie tej funkcjonalności nie jest obecnie przedmiotem oferty.

 29. Macierz musi mieć możliwość bezpośredniego kopiowania całych wolumenów na inną macierz (gdzie drugą macierzą może być macierz innego producenta (EMC, IBM DS4000, HP EVA/MSA, Sun StorEdge T3)). Macierz musi pozwalać na równoczesną współpracę z 4 innymi macierzami. Całość operacji musi odbywać się bez angażowania zasobów serwerowych. Licencja umożliwiająca wykorzystanie tej funkcjonalności nie jest obecnie przedmiotem oferty.

 30. Macierz musi umożliwiać zarządzanie zarówno z poziomu linii komend (CLI), jak również poprzez jeden interfejs graficzny (GUI).

 31. Oprogramowanie do zarządzania macierzą musi rezydować na macierzy, bez konieczności dedykowania osobnego serwera dla potrzeb obsługi oprogramowania zarządzającego.

 32. Macierz musi współpracować z serwerami pracującymi pod kontrolą systemów Windows 2000/2003, Linux RedHat i SuSE, IBM AIX, Sun Solaris, HP-UX, VMware.

 33. Macierz musi być dostarczona z licencją pozwalającą na podłączenie, co najmniej 1024 serwerów równocześnie w trybie wysokiej dostępności (dwoma ścieżkami).

 34. Macierz musi być objęta gwarancją na sprzęt jak i oprogramowanie przynajmniej na trzy lata. Gwarancja ma być świadczona w miejscu instalacji sprzętu, przez autoryzowany serwis producenta, w trybie 7x24 z czasem reakcji 4 godziny. Wymaga się, aby macierz była dostarczona wraz z oprogramowaniem umożliwiającym zdalne monitorowanie macierzy przez autoryzowaną organizację serwisową producenta. Usługa taka ma być świadczona w ramach oferowanej gwarancji. W momencie dostawy sprzętu należy dostarczyć dokument potwierdzający zawarcie umowy serwisowej pomiędzy dostawcą sprzętu a autoryzowanym serwisem producenta na oferowany towar.
Oferuję matrycę :

(wypełnia Wykonawca,
należy podać symbol, inne oznaczenia oraz nazwę producenta)


Szczegółowy opis w załączniku do oferty
(str. ..............)

Zadanie Nr 3

Licencje serwerowe Microsoft® Windows® Server Standard 2008 (lub nowsze) Sngl R2 64 bit Academic OPEN No Level – 5 sztuk.Załącznik nr 2 do specyfikacji

w postępowaniu z przetargowym

ZP/O/UCI/731/2011
…………………………………………

/nazwa (firma) i adres Wykonawcy/OŚWIADCZENIE

W wykonaniu obowiązku wskazanego w art. 44 PZP, zgodnie z działem VII ust. 1 specyfikacji oświadczam,


że reprezentowany przeze mnie wyżej wskazany wykonawca1 ubiegając się o wykonanie zamówienia
na dostawę sprzętu sieciowego i licencji serwerowych w niniejszym postępowaniu: ZP/O/UCI/731/2011

S p e ł n i a

warunki udziału w tym postępowaniu wskazane w art. 22 ust. 1 pkt 1 – 4) obowiązującej ustawy


z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych, tj. warunki dotyczące:

 1. Posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności; jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;

 2. Posiadania wiedzy i doświadczenia;

 3. Dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;

 4. Sytuacji ekonomicznej i finansowej.

............................dnia .......................... ..................................................

podpis osoby lub osób uprawnionych

do reprezentowania wykonawcy

Załącznik nr 3 do SIWZ

w postępowaniu przetargowym

Z/O/UCI/731/2011

…………………………………………

/nazwa (firma) i adres Wykonawcy/

OŚWIADCZENIE

W wykonaniu obowiązku wskazanego w dziale VII ust. 2 specyfikacji oświadczam,


że w odniesieniu do reprezentowanego przeze mnie wyżej oznaczonego wykonawcy2 ubiegającego
się o wykonanie zamówienia na dostawę sprzętu sieciowego i licencji serwerowych w niniejszym postępowaniu

Brak jest podstaw

do wykluczenia tego wykonawcy z powodu niespełnienia warunków (okoliczności), o których mowa
w art. 24 ust. 1 obowiązującej ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r – Prawo zamówień publicznych (Dz. U z 2010 r Nr 113, poz. 759, Nr 161, poz. 1078 i Nr 182, poz, 1228 oraz z 2011 r, Nr 5 poz. 13 i Nr 28, poz. 143)
............................dnia .......................... ..................................................

podpis osoby lub osób uprawnionych


do reprezentowania wykonawcyZałącznik nr 4 do SIWZ

w postępowaniu przetargowym

ZP/O/UCI/731/2011
FORMULARZ OFERTOWO-CENOWY
Pełna nazwa wykonawcy3:

...........................................................................

...........................................................................

Adres siedziby wykonawcy:

...........................................................................

...........................................................................

NIP: ....................................................

REGON: ....................................................

Nr konta bankowego: ..................................................................
Dane osoby upoważnionej do kontaktowania się z Zamawiającym:

............................................................................

…………………………………………………..

Nr telefonu: ....................................................

Nr faksu: ....................................................

e-mail: ........................................................


W odpowiedzi na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym znak: ZP/SK/II/2011 o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę sprzętu sieciowego (przełącznik sieciowy, platforma serwerowa wraz z matrycą dyskową i 5 szt. licencji serwerowych), oświadczam, iż: 1. Zapoznałem się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia stanowiącej podstawę złożenia ofert w niniejszym postępowaniu – zwaną dalej „specyfikacją” – i uznaję się za związanego określonymi
  w niej wymaganiami, w tym zasadami dotyczącymi wykonania zamówienia podanymi
  w jej dziale II, XV oraz XVI, jak też zasadami postępowania przy ubieganiu
  się o zamówienie. Nie wnoszę do zastrzeżeń specyfikacji i akceptuję wynikające z niej konsekwencje4.

 2. W załączniku nr 1 specyfikacji, w kolumnie pod nazwą „Podanie producenta i modelu oferowanego sprzętu /wypełnia wykonawca”, wyszczególniłem sprzęt sieciowy stosownie do wymagań podanych w dziale X ust. 5 i 6 specyfikacji i Załącznika Nr 1

 3. Ubiegam się o udzielenie zamówienia w następujących zadaniach5 składając na nie ofertę cenową według wyszczególnienia podanego w poniższej tabeliNumer zadania6:

Cena netto za zadanie7:

Cena brutto za zadanie8

(kwota netto z kolumny B powiększona o należy podatek VAT w wysokości 23%:)A

B

C

ZADANIE Nr 1ZADANIE Nr 2ZADANIE Nr 3

Cena jednej licencji:


Wartość (za 5 licencji)

........................dnia .......................... ..................................................

Podpis osoby lub osób uprawnionych

do reprezentowania wykonawcy

1 W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie, oświadczenie składa
każdy z wykonawców składających ofertę wspólną (w rozumieniu działu I ust. 3 pkt 2 specyfikacji)

2 W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie, oświadczenie składa
każdy z wykonawców składających ofertę wspólną (w rozumieniu działu I ust. 3 pkt 2 specyfikacji)

3 W przypadku, gdy oferta składana jest jako oferta wspólna w rozumieniu działu I ust. 3 pkt 2) specyfikacji należy uwzględnić postanowienia SIWZ odnoszące się do wykonawców składających ofertę wspólną, w tym postanowienia
działu X ust. 14 pkt 3) - a na etapie zawierania umowy – postanowienia działu XIV ust. 1 i 8 pkt 1) specyfikacji.

4 Jeżeli w postępowaniu udzielono wyjaśnień lub dokonano modyfikacji specyfikacji w trybie i zasadach określonych
w art. 38 PZP, wskazane oświadczenia obejmują również swoim zakresem treść udzielonych wyjaśnień
i modyfikacji.

5 Zadanie, na które nie jest składana oferta należy z tabeli wykreślić lub miejsce pozostawić nie wypełnione

6 „Granice” sprzętu wchodzącego w zakres danego zadania podaje załącznik nr 1 specyfikacji

7 Mając na względzie postanowienia działu XIV ust. 5 i 6 specyfikacji, wykonawca nie ma obowiązku wpisywania
cen za poszczególne podzadania w zadaniu. Przed wypełnieniem zapoznać się z treścią działu IX specyfikacji,
w szczególności jego ust. 2 – 5.

8 Jak w przyp. 5.
1   2


©operacji.org 2017
wyślij wiadomość

    Strona główna