Zmiany do dokumentacji projektowejPobieranie 315 Kb.
Data23.03.2020
Rozmiar315 Kb.
Załącznik nr 1-B-1 do SIWZ


ZMIANY DO DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ
Zamawiający wprowadza zmiany do dokumentacji projektowej Projekt Wykonawczy PW. 9 punkt 4.8 i 4.9 w zakresie zawartych w nim nazw własnych urządzeń sieciowych ENTERASYS B5G124-24 oraz ENTERASYS B5G123-48 przy których brakuje zapisu „lub inne o równoważnych parametrach”.

Poniżej opis minimalnych parametrów urządzeń.

1. Przełącznik_24


Sieciowy przełącznik dostępowy – 24 portowy

Lp.

Nazwa komponentu

Wymagane minimalne parametry techniczne urządzenia

Potwierdzenie

spełnienia 1. 1.

Architektura

 • Przełączniki muszą mieć możliwość łączenia w stosy/wieże do 8 przełączników lub budowę modularną, zapewniając możliwość rozbudowy liczby portów w poszczególnych punktach dystrybucyjnych,

 • Połączenie urządzeń w stos/wieżę powinno zapewniać redundancję - połączenie przełączników w pętlę zwrotną,

 • Zarządzanie stosem/wieżą poprzez 1 adres IP. 1. 2.

Interfejsy fizyczne

 • Minimum 24 porty 10/100/1000 BASE-T RJ45, z technologią auto-sensing, auto-negotiating MDI/MDI-X

 • Minimum 4 porty uplink 1000Base-X SFP – dopuszcza się wykorzystanie portów podwójnego zastosowania (COMBO),

 • Minimum 2 dedykowane porty do łączenia w stos/wieżę nie ograniczające liczby portów dostępowych,

 • Minimum 1 port konsolowy do zarządzania przełącznikiem,

 • Musi posiadać wersję obsługującą technologie 802.3af i 802.3at PoE, która może być dodana do wieży z przełącznikami non-PoE. 1. 3.

Montaż

 • Standardowy stelaż teletechniczny 19” typu Rack o wysokości nie większej niż 1 U. 1. 4.

Pamięć i procesor

 • Minimalna wielkość pamięci SDRAM: 512 MB,

 • Minimalna wielkość pamięci FLASH: 32 MB. 1. 5.

Wydajność

 • Minimalna przepustowość: 35 Mpps,

 • Minimalna przepustowość przełączania: 48 Gbps na przełącznik,

 • Minimalna wydajność połączenia w stosie: 48 Gbps,

 • Przełącznik musi zapewniać przełączanie z pełną prędkością łącza w obie strony. 1. 7.

Rozmiar tablicy adresów MAC

 • Minimalna liczba adresów: 32 000. 1. 8.

Sieci VLAN

 • Obsługa sieci VLAN zgodnych ze standardem IEEE 802.1Q z pełnym wsparciem dla protokołów GARP i GVRP,

 • Obsługa minimum 4 000 ID sieci VLAN oraz minimum 1 000 sieci VLAN aktywnych jednocześnie w pojedynczym stosie. 1. 9.

Funkcje zarządzania

Przełącznik musi obsługiw następujące funkcjonalności:

 • SNMP v1/v2c/v3,

 • Standardowy interfejs wiersza poleceń CLI,

 • Secure Shell (SSHv2),

 • Secured Socket Layer (SSL),

 • RFC 2865 RADIUS,

 • RFC 2866 RADIUS Accounting,

 • TACACS+, przy czym TACACS+ musi zapewniać obsługę zarządzania AAA (uwierzytelniania, autoryzacja i audytowanie).

 • Obuga wielu obrazów oprogramowania z funkcją odtwarzania,

 • Obuga wielu plików konfiguracyjnych,

 • Plik konfiguracyjny w formie tekstowej,

 • Telnet,

 • Syslog,

 • Secure Copy oraz Secure FTP,

 • Simple Network Time Protocol (SNTP) lub NTP,

 • RMON – wsparcie dla 4 różnych grup,

 • Port mirroring (jeden do jednego, wiele do jednego),

 • Monitorowanie źródła zasilania i układu chłodzenia poprzez SNMP,

 • Redundantne zarządzanie stosem. 1. 10.

Protokoły ogólne

Przełącznik musi obsługiw następujące protokoły i technologie:

 • LLDP/LLDP-MED,

 • 802.3ad Link Aggregation,

 • 802.1D MAC Bridges,

 • 802.1s Multiple Spanning Tree,

 • 802.1t Path Cost Amendment to 802.1D,

 • 802.1w Rapid re-convergence of Spanning Tree,

 • 802.3x Flow Control,

 • IP Multicast (IGMPv1,v2,v 3),

 • IGMP v1/v2/v3 Snooping,

 • Ramki Jumbo Frames (minimum 9 kB),

 • Standardowe listy ACL,

 • Rozszerzone listy ACL,

 • RIPv1 i RIPv2,

 • Trasy statyczne,

 • DHCP/BootP Relay,

 • Musi obsługiwać źródła danych SFlow 1. 11.

Bezpieczeństwo

Przełącznik musi obsługiw następujące funkcjonalności:

 • Urządzenie musi wspierać profile bezpieczeństwa, profil bezpieczeństwa oznacza połączenie:

  • definicji sieci VLAN,

  • reguły filtrowania w warstwach L2-L4 dla IPv4 i IPv6,

  • realizację zasad jakości usług w warstwach L2-L4 dla IPv4 i IPv6,

  • realizację zasad dublowania operacji dla ruchu IPv4 i IPv6 w warstwach L2-L4,

  • realizację zasad ograniczania prędkości dla IPv4 i IPv6 w warstwach L2-L4.

 • Urządzenie musi obsługiwać możliwość zastosowania profilu bezpieczeństwa:

  • statycznie dla portu,

  • statycznie dla adresów MAC,

  • statycznie dla adresów IP,

  • statycznie dla VLAN-ów,

  • dynamicznie zgodnie z uwierzytelnieniem przez RADIUS.

 • Urządzenie musi umożliwiać jednoczesne wdrożenie wielu profili bezpieczeństwa na jednym porcie,

 • Urządzenie musi umożliwiać wdrożenie profilu domyślnego do czasu dokonania poprawnej autentykacji i przydzielenia profilu docelowego.

 • Ochrona przed atakami typu DHCP/ARP Spoof Protection

 • Obsługa MAC Port Locking (dynamiczne i statyczne). 1. 12.

QoS

Przełącznik musi obsługiw następujące funkcjonalności:

 • Obsługa priorytetów zgodna z IEEE 802.1p,

 • Możliwość klasyfikacji pakietów w warstwach L2-L4 według:

  • ID portu fizycznego,

  • Adresie MAC,

  • Podsieci IP,

  • Adresie IP,

  • Typie protokołu IP,

  • IP ToS (Type of Service),

  • DSCP (Differentiated Services Code Point),

  • Porcie TCP/UDP,

 • Sprzętowo realizowana obsługa minimum 8 kolejek priorytetów na każdym porcie,

 • Obsługa wielu mechanizmów kolejkowania (SPQ, WRR),

 • Obsługa kontroli poziomu pasma przychodzącego w każdym przepływie, rate-limit dla ruchu wchodzącego,

 • Możliwość przypisania ruchu do różnych sieci VLAN zgodnie z kryteriami L2-L4. 1. 13.

Uwierzytelnianie

 • Urządzenie musi obsługiwać następujące metody uwierzytelniania:

  • poprzez IEEE 802.1x,

  • wykorzystujące adres MAC,

  • wykorzystujące przeglądarkę internetową,

 • Obsługa Dynamic VLAN Assignment (RFC 3580), 1. 14

Integracja z pozostałymi komponentami

 • Musi umożliwiać wykrywanie lokalizacji systemów końcowych w czasie rzeczywistym i przechowywanie tych informacji w centralnej bazie danych do wykorzystania w procesie implementacji technologii NAC, która jest również przedmiotem postępowania

 • Wraz z przełącznikiem należy dostarczyć wymagane moduły/kable/przewody tego samego producenta, co dostarczane urządzenie do połączenia w stos z pozostałymi przełącznikami zgodnie z zestawieniem ilościowym 1. 15.

Gwarancja

 • Urządzenie musi posiadać gwarancję obejmująca dostawę następnego dnia roboczego, z dostępem do nowych funkcjonalności, wsparcia technicznego przez email, telefon w wymiarze 8x5 oraz aktualizację oprogramowania, na okres nie krótszy niż 5 lat.

Wymagania dodatkowe

 • Dostawca urządzeń zobowiązuje się do zapewnienia obecności fizycznej swojego przedstawiciela w dowolnej z siedzib Zamawiającego w przypadku awarii urządzenia i pomocy w diagnostyce w terminie do 4 godzin od zgłoszenia awarii w okresie pierwszych 36 miesięcy użytkowania urządzeń

 • Dostawca urządzeń zobowiązuje się do udzielania nielimitowanej liczby porad telefonicznych związanych z eksploatacją urządzeń w okresie pierwszych 36 miesięcy użytkowania urządzeń. Porady będą udzielane od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:30.

 • Dostawca urządzeń powinien zatrudniać co najmniej dwie osoby przeszkolone przez producenta i posiadającą odpowiedni certyfikat z zakresu przełączników sieciowych i zarządzania nimi w celu przeprowadzenia diagnostyki w razie awarii

 • Urządzenia muszą być dostarczone obowiązującym oficjalnym kanałem dystrybucji a dostawca musi mieć status partnera handlowego producenta

2. Przełącznik 48


Sieciowy przełącznik dostępowy – 48 portów
Lp.

Nazwa komponentu

Wymagane minimalne parametry techniczne urządzenia

Potwierdzenie

spełnienia 1. 1.

Architektura

 • Przełączniki muszą mieć możliwość łączenia w stosy/wieże do 8 przełączników lub budowę modularną, zapewniając możliwość rozbudowy liczby portów w poszczególnych punktach dystrybucyjnych,

 • Połączenie urządzeń w stos/wieżę powinno zapewniać redundancję - połączenie przełączników w pętlę zwrotną,

 • Zarządzanie stosem/wieżą poprzez 1 adres IP.
 1. 2.

Interfejsy fizyczne

 • Minimum 48 porty 10/100/1000 BASE-T RJ45, z technologią auto-sensing, auto-negotiating MDI/MDI-X

 • Minimum 4 porty uplink 1000Base-X SFP – dopuszcza się wykorzystanie portów podwójnego zastosowania (COMBO),

 • Minimum 2 dedykowane porty do łączenia w stos/wieżę nie ograniczające liczby portów dostępowych,

 • Minimum 1 port konsolowy do zarządzania przełącznikiem,

 • Musi posiadać wersję obsługującą technologie 802.3af i 802.3at PoE, która może być dodana do wieży z przełącznikami non-PoE. 1. 3.

Montaż

 • Standardowy stelaż teletechniczny 19” typu Rack o wysokości nie większej niż 1 U. 1. 4.

Pamięć i procesor

 • Minimalna wielkość pamięci SDRAM: 512 MB,

 • Minimalna wielkość pamięci FLASH: 32 MB. 1. 5.

Wydajność

 • Minimalna przepustowość: 70 Mpps,

 • Minimalna przepustowość przełączania: 96 Gbps na przełącznik,

 • Minimalna wydajność połączenia w stosie: 48 Gbps,

 • Przełącznik musi zapewniać przełączanie z pełną prędkością łącza w obie strony. 1. 7.

Rozmiar tablicy adresów MAC

 • Minimalna liczba adresów: 32 000. 1. 8.

Sieci VLAN

 • Obsługa sieci VLAN zgodnych ze standardem IEEE 802.1Q z pełnym wsparciem dla protokołów GARP i GVRP,

 • Obsługa minimum 4 000 ID sieci VLAN oraz minimum 1 000 sieci VLAN aktywnych jednocześnie w pojedynczym stosie. 1. 9.

Funkcje zarządzania

Przełącznik musi obsługiw następujące funkcjonalności:

 • SNMP v1/v2c/v3,

 • Standardowy interfejs wiersza poleceń CLI,

 • Secure Shell (SSHv2),

 • Secured Socket Layer (SSL),

 • RFC 2865 RADIUS,

 • RFC 2866 RADIUS Accounting,

 • TACACS+, przy czym TACACS+ musi zapewniać obsługę zarządzania AAA (uwierzytelniania, autoryzacja i audytowanie).

 • Obuga wielu obrazów oprogramowania z funkcją odtwarzania,

 • Obuga wielu plików konfiguracyjnych,

 • Plik konfiguracyjny w formie tekstowej,

 • Telnet,

 • Syslog,

 • Secure Copy oraz Secure FTP,

 • Simple Network Time Protocol (SNTP) lub NTP,

 • RMON – wsparcie dla 4 różnych grup,

 • Port mirroring (jeden do jednego, wiele do jednego),

 • Monitorowanie źródła zasilania i układu chłodzenia poprzez SNMP,

 • Redundantne zarządzanie stosem. 1. 10.

Protokoły ogólne

Przełącznik musi obsługiw następujące protokoły i technologie:

 • LLDP/LLDP-MED,

 • 802.3ad Link Aggregation,

 • 802.1D MAC Bridges,

 • 802.1s Multiple Spanning Tree,

 • 802.1t Path Cost Amendment to 802.1D,

 • 802.1w Rapid re-convergence of Spanning Tree,

 • 802.3x Flow Control,

 • IP Multicast (IGMPv1,v2,v 3),

 • IGMP v1/v2/v3 Snooping,

 • Ramki Jumbo Frames (minimum 9 kB),

 • Standardowe listy ACL,

 • Rozszerzone listy ACL,

 • RIPv1 i RIPv2,

 • Trasy statyczne,

 • DHCP/BootP Relay,

 • Musi obsługiwać źródła danych SFlow 1. 11.

Bezpieczeństwo

Przełącznik musi obsługiw następujące funkcjonalności:

 • Urządzenie musi wspierać profile bezpieczeństwa, profil bezpieczeństwa oznacza połączenie:

  • definicji sieci VLAN,

  • reguły filtrowania w warstwach L2-L4 dla IPv4 i IPv6,

  • realizację zasad jakości usług w warstwach L2-L4 dla IPv4 i IPv6,

  • realizację zasad dublowania operacji dla ruchu IPv4 i IPv6 w warstwach L2-L4,

  • realizację zasad ograniczania prędkości dla IPv4 i IPv6 w warstwach L2-L4.

 • Urządzenie musi obsługiwać możliwość zastosowania profilu bezpieczeństwa:

  • statycznie dla portu,

  • statycznie dla adresów MAC,

  • statycznie dla adresów IP,

  • statycznie dla VLAN-ów,

  • dynamicznie zgodnie z uwierzytelnieniem przez RADIUS.

 • Urządzenie musi umożliwiać jednoczesne wdrożenie wielu profili bezpieczeństwa na jednym porcie,

 • Urządzenie musi umożliwiać wdrożenie profilu domyślnego do czasu dokonania poprawnej autentykacji i przydzielenia profilu docelowego.

 • Ochrona przed atakami typu DHCP/ARP Spoof Protection

 • Obsługa MAC Port Locking (dynamiczne i statyczne). 1. 12.

QoS

Przełącznik musi obsługiw następujące funkcjonalności:

 • Obsługa priorytetów zgodna z IEEE 802.1p,

 • Możliwość klasyfikacji pakietów w warstwach L2-L4 według:

  • ID portu fizycznego,

  • Adresie MAC,

  • Podsieci IP,

  • Adresie IP,

  • Typie protokołu IP,

  • IP ToS (Type of Service),

  • DSCP (Differentiated Services Code Point),

  • Porcie TCP/UDP,

 • Sprzętowo realizowana obsługa minimum 8 kolejek priorytetów na każdym porcie,

 • Obsługa wielu mechanizmów kolejkowania (SPQ, WRR),

 • Obsługa kontroli poziomu pasma przychodzącego w każdym przepływie, rate-limit dla ruchu wchodzącego,

 • Możliwość przypisania ruchu do różnych sieci VLAN zgodnie z kryteriami L2-L4. 1. 13.

Uwierzytelnianie

 • Urządzenie musi obsługiwać następujące metody uwierzytelniania:

  • poprzez IEEE 802.1x,

  • wykorzystujące adres MAC,

  • wykorzystujące przeglądarkę internetową,

 • Obsługa Dynamic VLAN Assignment (RFC 3580), 1. 14

Integracja z pozostałymi komponentami

 • Musi umożliwiać wykrywanie lokalizacji systemów końcowych w czasie rzeczywistym i przechowywanie tych informacji w centralnej bazie danych do wykorzystania w procesie implementacji technologii NAC, która jest również przedmiotem postępowania

 • Wraz z przełącznikiem należy dostarczyć wymagane moduły/kable/przewody tego samego producenta, co dostarczane urządzenie do połączenia w stos z pozostałymi przełącznikami zgodnie z zestawieniem ilościowym 1. 15.

Gwarancja

 • Urządzenie musi posiadać gwarancję obejmująca dostawę następnego dnia roboczego, z dostępem do nowych funkcjonalności, wsparcia technicznego przez email, telefon w wymiarze 8x5 oraz aktualizację oprogramowania, na okres nie krótszy niż 5 lat.15.

Wymagania dodatkowe

 • Dostawca urządzeń zobowiązuje się do zapewnienia obecności fizycznej swojego przedstawiciela w dowolnej z siedzib Zamawiającego w przypadku awarii urządzenia i pomocy w diagnostyce w terminie do 4 godzin od zgłoszenia awarii w okresie pierwszych 36 miesięcy użytkowania urządzeń

 • Dostawca urządzeń zobowiązuje się do udzielania nielimitowanej liczby porad telefonicznych związanych z eksploatacją urządzeń w okresie pierwszych 36 miesięcy użytkowania urządzeń. Porady będą udzielane od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:30.

 • Dostawca urządzeń powinien zatrudniać co najmniej dwie osoby przeszkolone przez producenta i posiadającą odpowiedni certyfikat z zakresu przełączników sieciowych i zarządzania nimi w celu przeprowadzenia diagnostyki w razie awarii

 • Urządzenia muszą być dostarczone obowiązującym oficjalnym kanałem dystrybucji a dostawca musi mieć status partnera handlowego producenta
Uwaga! Zamawiający wymaga od Wykonawcy wypełnienia powyższej tabeli, udzielając odpowiedzi TAK lub NIE. Wpisanie „NIE” spowoduje odrzucenie oferty.
Art. 297 § 1 KODEKSU KARNEGO: Kto, w celu uzyskania dla siebie lub kogo innego (…) zamówienia publicznego, przedkłada podrobiony, przerobiony, poświadczający nieprawdę albo nierzetelny dokument albo nierzetelne, pisemne oświadczenie dotyczące okoliczności o istotnym znaczeniu dla uzyskania (…) zamówienia, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.
…................................ ……………………………....................................................

/ miejscowość ,data / /pieczęć i podpis osoby / osób wskazanych w dokumencie, uprawnionej / uprawnionych do występowania w obrocie

prawnym, reprezentowania Wykonawcy i składania oświadczeń

woli w jego imieniu/Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007 – 2013

Tytuł projektu: „Podniesienie jakości i dostępności kardiologicznych usług medycznych w SPWSZ w Szczecinie

poprzez modernizację szpitalnych oddziałów kardiologicznychNazwa beneficjenta: Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Zespolony w Szczecinie

Znak sprawy NZ/220/68/2014

Pobieranie 315 Kb.

Share with your friends:
©operacji.org 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna