Zlecenie windykacji należnościPobieranie 147.11 Kb.
Strona1/2
Data12.01.2018
Rozmiar147.11 Kb.
  1   2
ZLECENIE windykacji należności

zawarte w dniu …………………………..….., w Warszawie pomiędzy:Zleceniodawca – Klient:

Zleceniobiorca – Intrum:
Intrum Justitia Sp. z o.o.

Adres siedziby:

Adres siedziby:ul. Domaniewska 4102-672 Warszawa

Zarząd:Zarząd:

Tomasz Jabłoński - Prezes Zarządu

Iwona Agnieszka Żurawska – Członek Zarządu,

Małgorzata Beata Główka – Członek Zarządu,

Krzysztof Andrzej Krauze – Członek Zarządu

KRS/Nr ew.:


NIP:


Kapitał zakł.:


KRS:

0000108357

NIP:

521-28-85-709

Kapitał zakł.:

1.100.000zł

Nr rachunku bankowego:

Numer rachunku bankowego:
BRE Bank S.A.
08 1140 1977 0000 3721 2200 1001
Dane dłużnika:

Nazwa
Adres
Kod pocztowy/Miasto
Telefon
Fax
E-mail
NIP/REGON
Kierownictwo
Osoba do kontaktu
Pozostałe informacje (inny adres, telefon itp.)Rachunki/faktury

Numer

Data wystawienia

Termin płatności

Wysokość należności

Odsetki

Rodzaj należności
Klient upoważnia Intrum do wykonywania wszystkich zgodnych z prawem czynności pozasądowych prowadzących do rozliczenia wierzytelności należnych od jego dłużników na rachunek spółki Intrum Justitia.


Klient oświadcza, że zapoznał się z treścią Warunków Zlecenia znajdujących się na odwrocie, akceptuje je i uznaje za wiążące. Podpisując niniejsze Zlecenie windykacji należności osoba podpisująca oświadcza, iż jest upoważniona do zaciągania zobowiązań w imieniu i na rzecz Klienta.
Za Klienta: Za Intrum:

……..………………………………… ……..…………………………………WARUNKI ZLECENIA  1. Pobieranie 147.11 Kb.

    Share with your friends:
  1   2
©operacji.org 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna