Zgłoszenie tematu pracy dyplomowej na studiach 1-go stopniaPobieranie 8,23 Kb.
Data13.06.2018
Rozmiar8,23 Kb.

Zgłoszenie tematu pracy dyplomowej na studiach 1-go stopnia (inżynierskiej)

w roku akademickim 2011/2012 (semestr dyplomowy – zimowy 2012/2013)


Temat: Zastosowanie zmodyfikowanego algorytmu Bryana do wyznaczenia funkcji

spektralnej układu wielu ciał metodą maksymalnej entropii.

Opiekun naukowy: Piotr Magierski, prof. dr hab. Wydział Fizyki PW, email: magiersk@if.pw.edu.pl tel: 222347668


(imię i nazwisko, tytuł naukowy, instytucja, e-mail, tel.)

Kierujący pracą dyplomową pracownik Wydziału Fizyki PW:

(należy podać, jeśli temat jest zgłaszany przez osobę nie będącą pracownikiem Politechniki Warszawskiej)Praca dyplomowa związana jest ze specjalnością:

(należy zaznaczyć jedną lub więcej specjalności)

Fizyka komputerowa

Materiały i nanostruktury

Opis pracy:

Funkcja spektralna zawiera bardzo istotne informacje dotyczące układu wielu ciał, takie jak relację dyspersyjną pomiędzy energią i pędem kwazicząstek oraz informacje o ich czasie życia. Stanowi zatem fundamentalną wielkość, która decyduje o własnościach układu i może być bezpośrednio badana eksperymentalnie. Otrzymanie takiej funkcji w przypadku podejścia teoretycznego bazującego na całkowaniu po trajektoriach wymaga jednak wykonania w sposób numeryczny przedłużenia analitycznego. Celem projektu jest skonstruowanie programu numerycznego, który dokonuje takiej operacji, wykorzystując pewną odmianę metody maksymalnej entropii (MEM), zwaną algorytmem Bryana z modyfikacjami pozwalającymi na uniknięcie niestabilności numerycznych.Problem inżynierski z zakresu fizyki technicznej, którego rozwiązanie ma opracować dyplomant:

- konstrukcja oprogramowania pozwalającego na wykonanie przedłużenia

analitycznego propagatora dla układu wielu ciał.

- włączenie programu do biblioteki LINPROBibliografia
- G. Arts et al. Phys. Rev. Lett. 99, 022002 (2007).

- P. Magierski, G. Wlazłowski, LINPRO: linear inverse problem library for datacontaminated by statistical noise, arXive:1110.5441

- strona www biblioteki LINPRO: http://tja.if.pw.edu.pl/linpro/©operacji.org 2017
wyślij wiadomość

    Strona główna