Zgoda rodziców/opiekunów na udział dziecka w zawodach sportowychPobieranie 19,38 Kb.
Data23.05.2018
Rozmiar19,38 Kb.


Zgoda rodziców/opiekunów prawnych na udział dziecka

w zawodach sportowych

­­

........…………………………….…. ………………………

imię i nazwisko rodzica/opiekuna tel. kontaktowy
Wyrażam zgodę na udział dziecka


………………………………………………..
(imię i nazwisko dziecka)

Wigilijnym Turnieju Dzieci i Młodzieży w Tenisie Stołowym organizowanych przez MOSiR w Żorach w dniu 28.12.2017r.

Jednocześnie oświadczam, że dziecko nie ma przeciwwskazań zdrowotnych na udział w imprezie. Wyrażam zgodę na przeprowadzenie wszelkich niezbędnych zabiegów lub operacji w stanach zagrażających życiu lub zdrowiu mojego dziecka. W razie decyzji lekarskiej o hospitalizacji, zobowiązuję się do odbioru dziecka ze szpitala. Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych oraz wizerunku i zdjęć mojego dziecka dla potrzeb związanych z organizacją i promocją imprezy (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997r.  o Ochronie Danych Osobowych Dz.U. z 2016r. poz.922 ze zm.). Przyjmuje do wiadomości, iż organizator nie ubezpiecza uczestników zawodów od NNW.

……………………… ....................................................

data podpis rodzica/opiekuna

_________________________________________________________________Zgoda rodziców/opiekunów prawnych na udział dziecka

w zawodach sportowych

­­

........…………………………….…. ………………………

imię i nazwisko rodzica/opiekuna tel. kontaktowy
Wyrażam zgodę na udział dziecka


………………………………………………..
(imię i nazwisko dziecka)

Wigilijnym Turnieju Dzieci i Młodzieży w Tenisie Stołowym organizowanych przez MOSiR w Żorach w dniu 28.12.2017r.

Jednocześnie oświadczam, że dziecko nie ma przeciwwskazań zdrowotnych na udział w imprezie. Wyrażam zgodę na przeprowadzenie wszelkich niezbędnych zabiegów lub operacji w stanach zagrażających życiu lub zdrowiu mojego dziecka. W razie decyzji lekarskiej o hospitalizacji, zobowiązuję się do odbioru dziecka ze szpitala. Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych oraz wizerunku i zdjęć mojego dziecka dla potrzeb związanych z organizacją i promocją imprezy (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997r.  o Ochronie Danych Osobowych Dz.U. z 2016r. poz.922 ze zm.). Przyjmuje do wiadomości, iż organizator nie ubezpiecza uczestników zawodów od NNW.

……………………… ....................................................

data podpis rodzica/opiekuna
Zgoda rodziców/opiekunów prawnych na udział dziecka

w zawodach sportowych

­­

........…………………………….…. ………………………

imię i nazwisko rodzica/opiekuna tel. kontaktowy
Wyrażam zgodę na udział dziecka


………………………………………………..
(imię i nazwisko dziecka)

Wigilijnym Turnieju Dzieci i Młodzieży w Tenisie Stołowym organizowanych przez MOSiR w Żorach w dniu 28.12.2017r.

Jednocześnie oświadczam, że dziecko nie ma przeciwwskazań zdrowotnych na udział w imprezie. Wyrażam zgodę na przeprowadzenie wszelkich niezbędnych zabiegów lub operacji w stanach zagrażających życiu lub zdrowiu mojego dziecka. W razie decyzji lekarskiej o hospitalizacji, zobowiązuję się do odbioru dziecka ze szpitala. Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych oraz wizerunku i zdjęć mojego dziecka dla potrzeb związanych z organizacją i promocją imprezy (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997r.  o Ochronie Danych Osobowych Dz.U. z 2016r. poz.922 ze zm.). Przyjmuje do wiadomości, iż organizator nie ubezpiecza uczestników zawodów od NNW.

……………………… ....................................................

data podpis rodzica/opiekuna

_________________________________________________________________Zgoda rodziców/opiekunów prawnych na udział dziecka

w zawodach sportowych

­­

........…………………………….…. ………………………

imię i nazwisko rodzica/opiekuna tel. kontaktowy
Wyrażam zgodę na udział dziecka


………………………………………………..
(imię i nazwisko dziecka)

Wigilijnym Turnieju Dzieci i Młodzieży w Tenisie Stołowym organizowanych przez MOSiR w Żorach w dniu 28.12.2017r.

Jednocześnie oświadczam, że dziecko nie ma przeciwwskazań zdrowotnych na udział w imprezie. Wyrażam zgodę na przeprowadzenie wszelkich niezbędnych zabiegów lub operacji w stanach zagrażających życiu lub zdrowiu mojego dziecka. W razie decyzji lekarskiej o hospitalizacji, zobowiązuję się do odbioru dziecka ze szpitala. Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych oraz wizerunku i zdjęć mojego dziecka dla potrzeb związanych z organizacją i promocją imprezy (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997r.  o Ochronie Danych Osobowych Dz.U. z 2016r. poz.922 ze zm.). Przyjmuje do wiadomości, iż organizator nie ubezpiecza uczestników zawodów od NNW.

……………………… ....................................................data podpis rodzica/opiekuna©operacji.org 2017
wyślij wiadomość

    Strona główna