Zgloszenie tematu pracy dyplomowejPobieranie 13,39 Kb.
Data22.12.2017
Rozmiar13,39 Kb.

Zgłoszenie tematu pracy dyplomowej na studiach 1-go stopnia (inżynierskiej)

w roku akademickim 2015/2016 (semestr dyplomowy – zimowy 2016/2017)

Kierunek studiów: Fizyka Techniczna
Temat: Zastosowanie filmów Gafchromic do weryfikacji dawki in vivo w radioterapii śródoperacyjnej IOeRT (Intraoperative electron radiation therapy)
Subject: Application of Gafchromic films for the in vivo dose verification in the Intraoperative electron radiation therapy (IOeRT)

  1. Opiekun naukowy: dr n. med. Janusz Winiecki, Zakład Fizyki Medycznej, Centrum Onkologii im. F. Łukasiewicza w Bydgoszczy, janusz@co.bydgoszcz.pl, 501175011
  1. Kierujący pracą dyplomową pracownik Wydziału Fizyki PW: Dr inż. Daniel Kikoła

  2. kikola@if.pw.edu.pl, Gmach Wydz. Fizyki PW, pok. 117b.Praca dyplomowa związana jest ze specjalnością:

x Fizyka medycznaOpis pracy
Radioterapia śródoperacyjna (ang. IOeRT – Intraoperative electron radiation therapy) jest techniką napromieniowania w trakcie operacji chirurgicznej miejsca po wyciętym guzie nowotworowym wraz z marginesem otaczających zdrowych tkanek. W trakcie naświetlania deponowana jest jednorazowo wysoka dawka, która eliminuje komórki rakowe w przestrzeni przylegającej do guza. W ten sposób napromieniowane są komórki nowotworowe zanim uzyskają zdolność do proliferacji oraz w momencie dobrego unaczynienia. Radioterapia śródoperacyjna nie może korzystać, w przeciwieństwie do konwencjonalnej teleradioterapii, z korzyści płynących z zastosowania systemów planowania leczenia. Z tych powodów dozymetria in vivo jest efektywną metodą oszacowania aktualnej dawki dostarczonej do obszaru objętego zmianą nowotworową. Kontrola i weryfikacja zgodności dawki zdeponowanej i dawki zaplanowanej jest warunkiem skutecznej i prawidłowej radioterapii.

Filmy Gafchromic ze względu na swoje niewielkie rozmiary przestrzenne, niewrażliwość na światło widzialne, dobrą charakterystykę dozymetryczną oraz brak potrzeby wywoływania znajdują coraz większe zastosowanie w dozymetrii. Wymagają one jednak szczegółowych badań i testów przed zastosowaniem w praktyce klinicznej. Zadaniem dyplomanta będzie zbadanie filmów dozymetrycznych Gafchromic pod kątem zastosowania w dozymetrii in vivo dla radioterapii śródoperacyjnej IOeRT.


Problem inżynierski z zakresu fizyki technicznej, którego rozwiązanie ma opracować dyplomant

  1. Pomiar krzywych kalibracyjnych dla filmów Gafchromic umożliwiające konwersję gęstości optycznej filmów na wartość zaabsorbowanej dawki (krzywa sensytometryczna) z wykorzystaniem dostępnego akceleratora do radioterapii śródoperacyjnej.

  2. Przygotowanie i opracowanie procedur QA (Quality Assurance) dla radioterapii śródoperacyjnej IOeRT z zastosowaniem filmów Gafchromic. Procedury QA będą obejmowały weryfikację parametrów wiązki w takcie naświetlań; będą to wskazania dotyczące umieszczenia (odległości od głowicy akceleratora) i rozmieszczenia (geometrii) filmów Gafchromic podczas zabiegu.


Bibliografia  1. Fuss M, Sturtewagen E, De Wagter C, Georg D. Dosimetric characterization of GafChromic EBT film and its implication on film dosimetry quality assurance. Phys Med Biol 2007;52(14):4211-25

  2. Radiochromic Film Dosimetry. Recommendations of AAPM Radiation Therapy Committee Task Group No. 55

  3. Radiation Oncology Physics: Handbook for teachers and students. editor E.B. Podgorsak. International Atomic Energy Agency Publications. Chapter 12: Quality Assurance of External Beam Radiotherapy.Uwaga: Realizacja tego tematu jest wstępnie uzgodniona z panem Dariuszem Szałkowskim, studentem trzeciego roku specjalizacji Fizyka Medyczna.
©operacji.org 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna