Zestaw ćwiczeń nr 7 Podstawowa obsługa programu Quantum gis (qgis) (2)Pobieranie 15,02 Kb.
Data17.05.2018
Rozmiar15,02 Kb.Zestaw ćwiczeń - Przetwarzanie danych geograficznych przy pomocy pakietu GRASS (3)

 1. Wstęp


Celem zestawu zadań jest zaznajomienie się z systemem analiz geograficznych GRASS (Geographic Resources Analysis Support System)1.

Uwagi:

 • unikaj w nazwach pól i plików polskich znaków diakrytycznych oraz spacji (zastąp ją np. znakiem podkreślenia),

 • GRASS nie dopuszcza spacji w nazwach plików; dotyczy to również każdego katalogu na ścieżce.

Pobraną ze strony www skompresowaną paczkę plików (zip) z mapami w formacie wektorowym rozpakuj na dysku lokalnym.


 1. Zadania

Zadanie 1 - Obliczenia na warstwach GRASS


Bazując na zobrazowaniu satelitarnym z programu Landsat ETM (Enhanced Thematic Mapper) stwórz mapę zawierającą współczynnik wegetacyjny:

 1. stwórz nowy projekt QGIS,

 2. korzystając z wtyczki GRASS, stwórz nowy zestaw map (mapset), tzn.:

  1. stwórz nową lokalizację (lokację); nazwa dowolna,

  2. wybierz układ współrzędnych WGS84, strefa 33N (EPSG:32633),

  3. jako region GRASS wybierz z listy teren „Bośnia i Hercegowina” oraz zatwierdź go przyciskiem Ustaw,

  4. nadaj dowolną nazwę tworzonemu zestawowi map typu mapset.

 1. otwórz warstwę rastrową z plików:

 1. raster/Landsat/p188r029_7t19990926_z33_nn30.tif,

 2. raster/Landsat/p188r029_7t19990926_z33_nn40.tif.

 1. zaimportuj obie warstwy rastrowe do pakietu GRASS przy pomocy narzędzia r.in.gdal ustalając jako nazwę warstwy wynikowej odpowiednio pasmo3 oraz pasmo4 i pokaż wynik. Aby to zrobić w opcjach zaawansowanych tego narzędzia zaznacz opcję Forsuj projekcję.

 2. Korzystając z karty Region edytuj bieżący region GRASS tak, aby:

   1. region dokładnie pokrywał się z warstwami rastrowymi - zaznacz myszką region w oknie głównym QGIS, gdzie wyświetlana jest mapa.

Zmiany zostaną zastosowane po naciśnięciu przyciska Zastosuj (Apply).

 1. w celu uzyskania współczynnika wegetacji, utwórz nową warstwę GRASS przy pomocy narzędzia r.mapcalculator albo r.mapcalc:

Dla narzędzia r.mapcalculator narysuj graf z:

    1. ustaw:

 1. zmienną A jako warstwa pasmo3,

 2. zmienną B jako warstwa pasmo4.

    1. wpisz formułę obliczeniową: (A*1.0–B)/(A+B*1.0)

    2. podaj nazwę warstwy wynikowej.

Dla narzędzia r.mapcalc narysuj graf z:

 1. warstwami pasmo3 i pasmo4 jako danymi wejściowymi,

 2. stałą o wartości 1,0,

 3. operacjami dodawania, odejmowania, mnożenia i dzielenia,

 4. operacja dzielenia kończy się w polu wyniku output.

 1. pokoloruj nowo utworzoną warstwę otwierając jej menu Właściwości i wczytując styl z pliku ndvi.qml z folderu raster/Landsat. korzystając z przycisku Wczytaj styl.

 2. poza powyższą warstwą, ukryj pozostałe warstwy.Zadanie 2 - Warstwy rastrowe GRASS


Stwórz mapę ukształtowania terenu doliny Neretwy, z cieniowanymi „wypukłościami”:

 1. stwórz nowy projekt QGIS,

 2. otwórz warstwę rastrową raster/ASTER_DEM/ASTGDM_dem.tif,

 3. korzystając z wtyczki GRASS, stwórz nowy zestaw map (mapset), tzn.:

  1. stwórz nową lokalizację (lokację); nazwa dowolna,

  2. wybierz układ współrzędnych WGS84 (EPSG:4326),

  3. jako region GRASS wybierz z listy teren „Bośnia i Hercegowina”,

  4. nadaj dowolną nazwę tworzonemu zestawowi map typu mapset.

 1. korzystając z karty Region edytuj bieżący region GRASS tak, aby:

   1. region dokładnie pokrywał się z warstwą rastrową ASTER - zaznacz myszką region w oknie głównym QGIS, gdzie wyświetlana jest mapa,

   2. rozdzielczość wynosiła 0,0003 w obu kierunkach (w przybliżeniu 1 punkt będzie odpowiadał 30 m).

Zmiany zostaną zastosowane po naciśnięciu przyciska Zastosuj (Apply).

 1. pobierz mapy wektorowe w formacie shp dla Bośni i Hercegowiny ze strony danych OpenStreetMap download.geofabrik.de/europe.html (nie czekaj na koniec pobierania; przejdź do pkt. 6)

 2. zaimportuj warstwę rastrową z pliku raster/ASTER_DEM/ASTGDM_dem.tif do pakietu GRASS przy pomocy narzędzia r.in.gdal i pokaż wynik (dowolna nazwa warstwy wynikowej).

 3. dodaj warstwę opisują spadek terenu przy pomocy narzędzia r.slope lub r.slope.aspect (dowolna nazwa warstwy).

 4. ustaw przezroczystość warstw, tak aby uzyskać efekt „wypukłości” mapy.

 5. po rozpakowaniu map pobranych w pkt. 5 (jeśli nie udało się, może je pobrać ze strony www z zadaniami), wczytaj warstwy linii kolejowych (railways) oraz dróg (roads). Dopasuj ich kolory.
1 na komputerach Apple sprawdź czy w Wtyczki | GRASS | Opcje GRASS | Ogólne | Instalacja GRASS folder jest /Applications/QGIS.app/Contents/MacOS/grass7; na komputerze z Windows sprawdź czy jest wpisana brama serwera proxy dostępu do internetu - Ustawienia | Opcje, karta Sieć, sekcja Wykorzystaj proxy, ustawienie serwera Host: 150.254.114.3, ustawienie Portu: 8080

©operacji.org 2017
wyślij wiadomość

    Strona główna