Zestaw literaturyPobieranie 84,4 Kb.
Data05.11.2017
Rozmiar84,4 Kb.

ZESTAW LITERATURY

Olimpiady Tematycznej – Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego w latach 1914–1950.

Od strzelców i legionistów do żołnierzy „wyklętych”
Rok szkolny 2013–2014

w stulecie wymarszu 1 kompanii kadrowej

i siedemdziesięciolecie Powstania Warszawskiego
Do kwalifikacji szkolnych oraz zawodów I stopnia (międzyszkolnych) Olimpiady zalecane jest korzystanie z podstawowych i ogólnie dostępnych:

– podręczników szkolnych

– encyklopedii i leksykonów ogólnych i tematycznych

– atlasów historii Polski

– słowników historycznych i biograficznych

– wydawnictw albumowych.


Wymienione niżej tytuły nie stanowią pełnego i wyczerpującego wykazu literatury obowiązkowej. Jest to lista książek przydatnych w przygotowaniu się do udziału w Olimpiadzie. Uczestnicy Olimpiady, a zwłaszcza zawodów II (okręgowego–wojewódzkiego) i III (centralnego) stopnia, powinni wykorzystać w szerokim zakresie wszelką dostępną dla nich literaturę umożliwiającą zapoznanie z materiałem dotyczącym okresu objętego tegoroczną edycją konkursu. Nie oznacza to obowiązku przestudiowania wszystkich zamieszczonych w wykazie pozycji, a ich wielość wynika z faktu różnorodności zasobów bibliotek szkolnych i wszelkich innych.

Szczególnie zalecamy: Zeszyty Dzieje Narodu i Państwa Polskiego, syntezy dziejów Polski w latach 1914–1950, monografie bitew i kampanii, organizacji konspiracyjnych, biografie i wspomnienia żołnierzy i dowódców, albumy fotografii wojennej, atlasy map i zbiory map, itd. oraz pozycje z niżej zamieszczonego wykazu. Pozycje zawierające wiedzę syntetyczna (przekrojową) wytłuszczamy.
Wykaz zalecanej literatury


H. Adamczyk- Szczecińska, A. Mańkowska, K. Zalewska, Słownik szkolny. Postacie historyczne, W-wa 1997;

– W. Anders: Bez ostatniego rozdziału, Londyn – Warszawa, kilka wydań;

– M. Anusiewicz, M. Wrzosek, Kronika powstań śląskich, , Warszawa 1980,

Atlas historii Polski, mapy, komentarze, W-wa 2000 i nast.

D. Baliszewski, A. K. Kunert: Prawdziwa Historia Polski. Ilustrowane wypisy źródłowe 1939–1945, Warszawa 1999-2000;

– H. Bagiński, Wojsko Polskie na Wschodzie 1914–1920, W-wa 1990

W. Bartoszewski: Dni walczącej stolicy. Kronika Powstania Warszawskiego 1944, W-wa 1989, 2004 i następne;

W. Bartoszewski, Zofia Lewinówna: Ten jest z ojczyzny mojej. Polacy z pomocą Żydom, Kraków 1966;

– Z. Berling: Wspomnienia – przeciw 17 Republice, W-wa 1991;

– W. Biegański: Wojsko Polskie we Francji 1939-1940, W-wa 1967;

W. Bigoszewska, Polskie ordery i odznaczenia, W-wa 1989,

M. Borucki, Szkolny leksykon historyczny. Fakty, biografie, pojęcia, W-wa b.d.

M. Bogucka, Dawna Polska, Warszawa 1974;

M. Bogucka, Dzieje Polski w zarysie, Warszawa 1974;

– T. Bór-Komorowski: Armia Podziemna, Londyn - W-wa, kilka wydań;

– S. Broniewski: Całym życiem, Szare Szeregi w relacji naczelnika, W-wa 1984;

– J. Ciechanowski: Powstanie Warszawskie, Londyn-Warszawa 1994;

– B. Cywiński, Rodowody niepokornych, Paryż 1985 (i nast.)

M. Czajka, M. Klamer, W. Sienkiewicz, Leksykon historii Polski, W-wa 1995

– A. Czubiński, Z. Grot, B. Miśkiewicz, Powstanie wielkopolskie 1918–1919. Zarys dziejów, Poznań 1978

– E. V. D’Abernon, Osiemnasta bitwa w dziejach świata pod Warszawą 1920 r., W-wa 1932 (reprint).

– N. Davies, Orzeł Biały, Czerwona Gwiazda. Wojna polsko-bolszewicka 1919–1920, Kraków 1997, 2007

– J. W. Dyskant: Flotylle rzeczne Marynarki Wojennej 1919-1919, W-wa 1994;

Dzieje Polski, (pr. zbiorowa pod red.) Jerzego Topolskiego, Warszawa 1976,

Dybkowska A., Żaryn J., Żaryn M., Polskie dzieje od czasów najdawniejszych do współczesności, Warszawa 1996;

Dziesięciolecie odrodzenia Polskiej Siły Zbrojnej 1918–1928, W-wa 1928

Encyklopedia szkolna. Historia, W-wa 1993 i nast.

K. Filipow: Order Virtuti Militari 1792–1945, W-wa 1990;

T. Gąsowski, J. Ronikier, P. Wróbel, Z. Zblewski, Bitwy polskie, Leksykon, Kraków 2000

– J. Jabrzemski (red): Szare Szeregi – Harcerze 1939–1945, t. I-III, W-wa 1988;

– T. Jędruszczak, Powstania Śląskie 1919–1920–1921, Katowice 1981

– R. F. Karolewvitz, Fenin Ross S., Dług honorowy. Amerykańscy piloci Eskadry Myśliwskiej im. Tadeusza Kościuszki w wojnie polsko-bolszewickiej 1919–1920. Zapomniani bohaterowie, W-wa 2005

– J. Kirchmajer: Powstanie Warszawskie 1944, W-wa 1984;

– M. Klimecki, Polsko-ukraińska wojna o Lwów i Galicję Wschodnią 1918–1919, W-wa 2000

– M. Klimecki, W. Klimczak, Legiony Polskie, W-wa 1990,

S. Komornicki: Wojsko Polskie 1939–1945. Barwa i Broń, W-wa 1990;

– S. Komornicki (red): Wojsko Polskie. Krótki informator historyczny o Wojsku Polskim w latach II wojny światowej, t. I-X, W-wa 1967-1991;

– K. Komorowski (red.): Operacja Burza i Powstanie Warszawskie 1944, W-wa 2002,

– K. Komorowski: Bitwa o Warszawę 1944, W-wa 2004,

– R. Korab-Żebryk: Operacja Wileńska AK, W-wa 1986,

– S. Korboński: Polskie Państwo Podziemne; W imieniu Kremla; W imieniu Polski Walczącej Nowy York-Londyn-W-wa, kilka wydań;

– M. Kosiarz: Flota Białego Orła, W-wa 1984;

– Z. Kosztyła: Oddział wydzielony Wojska Polskiego majora „Hubala”, W-wa 1987;

– Kozielski S., Polska broń. Broń palna, Wrocław 1975;

E. Kozłowski, M. Wrzosek, Dzieje oręża polskiego 1794–1945, W-wa 1973–1974

– E. Kozłowski: Wojsko Polskie 1936-1939. Próby modernizacji i rozbudowy, W-wa 1974,

– W. Król: Polskie dywizjony lotnicze w Wielkiej Brytanii 1940 -1945, W-wa 1982;

– E. Kospath-Pawłowski: Wojsko Polskie na Wschodzie 1943-1945, Pruszków 1993;

Kukiel M., Dzieje Polski porozbiorowej 1795–1921, Londyn 1962 (i nast.)

A. K. Kunert: Ilustrowany przewodnik po Polsce Podziemnej, W-wa 1996;

– C. Leżeński, Lesław Kukawski: O kawalerii polskiej XX wieku, Wrocław 1991,

W. Lipiński, Walka zbrojna o niepodległość Polski w latach 1905–1918, Warszawa 1990

– K. Liszewski: Wojna Polsko-Sowiecka 1939 r., Londyn-W-wa 1986 i następne wyd.;

– J. Ludyga-Laskowski, Zarys historii trzech powstań śląskich, Warszawa 1973

– P. Łossowski, Konflikt polsko-litewski 1918–1920, W-wa 1996

– G. Łukomski, R. Stolarski, Walka o Wilno. Z dziejów Samoobrony Litwy i Białorusi 1918–1919, W-wa 1994

– G. Łukomski, Cz. Partacz, B. Polak, Wojna polsko-ukraińska 1918–1919, Koszalin – Wwa 1994

– L. Moczulski, Przerwane powstanie polskie 1914, Warszawa 2011,

– T. Nałęcz, Polska Organizacja Wojskowa 1914–1918, Wrocław 1984

– M. Ney-Krwawicz: Armia Krajowa, W-wa 1999;

– M. Ney-Krwawicz: Komenda Główna AK, W-wa 1990;

– M. Ney-Krwawicz: Dowódcy Armii Krajowej, W-wa 1996;

– G. Nowik, Wojna światów – 1920 – Bitwa Warszawska, Poznań 2011

– G. Nowik, J. Englert, Komendant – Naczelnik Państwa – Pierwszy Marszałek Polski, W-

wa 1991,

– J. Odziemkowski, Bitwa warszawska 1920 roku, W-wa 1990

– J. Odziemkowski, Leksykon bitew polskich 1914–1921, Pruszków 1998

– J. Odziemkowski, Leksykon wojny polsko-rosyjskiej 1919–1920 r., Warszawa 2006

– K. Olejnik, Historia Polski 1939-1945, Poznań 1998,

Ostatni komendanci – Ostatni żołnierze, Warszawa 2013;

– J. Pawlak: Polskie eskadry 1918-1939, W-wa 1991,

– J. Pawlak: Polskie eskadry w wojnie obronnej 1939 r., W-wa 1991,

– J. Pertek: Wielkie dni małej floty, Gdynia, kilka wydań;

– J. Piłsudski, Rok 1920, (w:) Józef Piłsudski, Pisma zbiorowe, t. VII, Warszawa 1937

– W. Pobóg-Malinowski: Najnowsza historia polityczna Polski, 1864–1945, t. II, Paryż 1953, W-wa 1990,

B. Polak i M. Rezler, Walki Powstania Wielkopolskiego 1918–1919, Koszalin 2010

– B. Polak, Wojsko Wielkopolskie 1918–1920, Koszalin 1990

– M. Porwit: Komentarze do polskich działań obronnych w 1939 r., W-wa 1983,

– Praca zbiorowa: Harcerki 1939–1945, t I-II, W-wa 1988,

– Praca zbiorowa: Polskie Siły Zbrojne w II wojnie światowej, t. I-V, Londyn,

– Praca zbiorowa: Polski czyn zbrojny w II wojnie światowej, t. I-IV: (I – Wojna obronna 1939, II – Polski ruch oporu 1939-1945, III – Ludowe Wojsko Polskie 1943-1945, IV – Walki formacji polskich na zachodzie 1939-1945), W-wa 1979,

– J. Przybylski, Marynarze w walce o niepodległość Polski1918–1920, Warszawa 1999

– D. Radziwiłłowicz, Błękitna Armia. W 80 rocznicę utworzenia, Warszawa 1997

Rok 1920. Wojna polsko-radziecka we wspomnieniach i innych dokumentach, pod red. J. Borkowskiego, Warszawa 1920

Rozwadowski Tadeusz Jordan. Generał broni, pod red. S. Rozwadowskiego, Katowice 1993

W. Roszkowski (pseud. Andrzej Albert): Najnowsza Historia Polski, t. I-II, W-wa 1989 i następne;

– T. Rzepniewski, Obrona wybrzeża 1939 r. na tle rozwoju marynarki wojennej Polski i Niemiec, W-wa 1970,

– T. Rzepniewski, Wojna powietrzna w Polsce 1939 r. na tle rozwoju Polski i Niemiec, W-wa 1970,

Sienkiewicz W., Słownik historii Polski, Warszawa 2005;

– W. Sikorski, Nad Wisłą i Wkrą. Studium z polsko-rosyjskiej wojny 1920 roku, Lwów 1928 (reprint 1993)

J. Skowronek, B. Snoch, Szkolny słownik historii Polski, czasy porozbiorowe, t. II, Warszawa 1997

– J. Szczepański, Wojna 1920 na Mazowszu i Podlasiu, Warszawa-Pułtusk 1995

Słownik Historii Polski, Warszawa 1973 (i następne);

Snoch B., Słownik szkolny. Terminy i pojęcia historyczne, Warszawa 1990;

– P. Stawecki, Polityka wojskowa Polski 1921-1926, W-wa 1988;

P. Stawecki (red): Zarys dziejów wojskowości polskiej w latach 1864–1939, W-wa 1990,

– W. Strzałkowski: Grób Nieznanego Żołnierza, Warszawa 1992,

– T. Szarota, Stefan Rowecki „Grot”, W-wa 1983 i nast. wydania;

– T. Szarota, Okupacyjnej Warszawy dzień powszedni, W-wa 1988;

T. Szewera: Niech wiatr ją poniesie. Antologia pieśni 1939 -1945, Łódź 1975,

– R. Szubański: Polska broń pancerna 1939, W-wa 1982,

– E. Szwankowski, Warszawa. Rozwój urbanistyczny i architektoniczny, Warszawa 1952;

– E. Szwankowski, Ulice i place Warszawy, Warszawa 1963;

J. Ślaski: Polska Walcząca, t. 1-6 (lub 1-3), W-wa, kilka wydań;

– J. Ślaski: Żołnierze wyklęci, Warszawa 1996 i nast.

– J. Ślipiec, Drogi niepodległości Polska i Ukraina 1918–1921, Warszawa 1999

– J. Ślipiec, Lwów 1–22 listopada 1918 roku, Pruszków 1997

– M. Tarczyński, Cud nad Wisłą. Bitwa warszawska 1920, Warszawa 1990

– Topolski J., Historia Polski, Poznań 2003,

– M. Tuchaczewski, Pochód za Wisłę (w:) Józef Piłsudski, Pisma zbiorowe, t. VII, Warszawa 1937

– J. Tucholski, Cichociemni, W-wa 1984, 1985, 1988 i następne wydania;

P. Wandycz, Pod zaborami 1795–1918, Warszawa 1994

– M. Wańkowicz: Monte Cassino, t. I-III, W-wa 1989,

– R. Wapiński: Generał Władysław Sikorski, Warszawa 1978,

– Z. Wawer: Wojsko Polskie w Wielkiej Brytanii 1940–1947, W-wa 1992,

H. Wereszycki, Historia polityczna Polski 1864–1918, Wrocław–W-wa–Kraków–Gdańsk–Łódź 2010

P. P. Wieczorkiewicz, Historia Polityczna Polski 1935–1945, W-wa 2005,

– R. Wnuk (red.), Atlas polskiego podziemia niepodległościowego 1944–1956, Warszawa – Lublin 2007;

Wojna polsko-sowiecka 1920 roku. Przebieg walk i tło międzynarodowe. Materiały sesji naukowej w Instytucie Historii PAN, 1–2 października 1990, pod red. A. Koryna, W-wa 1991

M. Wrzosek, Polski czyn zbrojny podczas pierwszej wojny światowej 1914–1918, Warszawa 1990

– M. Wrzosek, Polskie formacje wojskowe podczas pierwszej wojny światowej, Białystok 1977

M. Wrzosek, Wojny o granice Polski Odrodzonej 1918–1921, Warszawa 1992

– M. Wrzosek, Powstania śląskie 1919–1921. Zarys działań bojowych, Warszawa 1971

– A. Zakrzewski, Wizje niepodległości, Warszawa 1983

– A. Zamoyski, Warszawa 1920, Nieudany podbój Europy. Klęska Lenina, Kraków 2009

A. Zawilski, Polskie fronty 1918–1945, t. I-II, Warszawa 1997

Zarys dziejów wojskowości polskiej w latach 1864–1939, pod red. P. Staweckiego, W-

wa 1990

Zarys historii Polski (pod red. J. Tazbira), Warszawa 1980;

Zbrodnia katyńska z przedmową gen. Andersa, Londyn-Warszawa, kilka wydań,

Zeszyty Historyczne WIN-u nr 1–33 1992–2011

A. Znamierowski, Stworzony do chwały, Warszawa 1995;

Zwycięstwo 1920. Warszawa wobec agresji bolszewickiej, (pr. zbior. pod red. M. M. Drozdowskiego, H. Eychorn-Szwankowskiej, J. Wichowskiego), Paryż 1990 (i nast.)– L. Żeligowski, Wojna w roku 1920. Wspomnienia i rozważania, Warszawa 2006

– Z. Żygulski jun., Sławne bitwy w sztuce, Warszawa 1996 i nast.©operacji.org 2017
wyślij wiadomość

    Strona główna