ZespóŁ szkóŁ technicznychPobieranie 66,43 Kb.
Data02.11.2017
Rozmiar66,43 Kb.

ZESPÓŁ SZKÓŁ TECHNICZNYCH

W CZŁUCHOWIE

PRZEDMIOT: TECHNIKA BIUROWA

JULITA SKWIERAWSKA
 1. Klasa: I i II LH

Temat: Kasa fiskalna – operacje anulowania sprzedaży.

2. Czas trwania: 45 minut.

 1. Cele lekcji:

Cel ogólny: Nabycie wiedzy i zdobycie umiejętności robienia korekt na paragonie podczas obsługiwania kasy fiskalnej.

Cel zoperacjonalizowany: - uczeń nabędzie umiejętności posługiwania się kasą fiskalną, będzie umiał dokonywać operacji anulowania sprzedaży – korekty, nabędzie umiejętności unieważnienia ostatniej pozycji na paragonie, unieważnienia dowolnej pozycji, będzie znał różnicę między klawiszem KOREKT BŁĘDU, a klawiszem UNIEW.


 1. Metody nauczania: wykład, pogadanka, dyskusja, ćwiczenia.
 1. Środki dydaktyczne: Podręcznik, kasa fiskalna, pokaz.
 1. Plan lekcji:

 1. Podanie tematu lekcji i uświadomienie uczniom celu lekcji.

 2. Sprawdzenie wiadomości z lekcji poprzedniej dotyczącej kas fiskalnych.

 3. Podanie nowego materiału.

 4. Kontrola i utrwalenie wiadomości i umiejętności: sformułowanie pytań dotyczących celów lekcji.
 1. Przebieg zajęć

Do dokonania operacji anulowania sprzedaży służą dwa klawisze znajdujące się na układzie klawiatury kasy fiskalnej. Pierwszy z nich to klawisz KOREKT BŁĘDU służy on do unieważniania ostatniej pozycji na paragonie. Użycie tego przycisku spowoduje wyzerowanie np. błędnie wprowadzonej kwoty. Należy pamiętać o tym, że używamy tego klawisza przed naciśnięciem klawisza PODSUMA.

Drugim klawiszem, który anuluje operację sprzedaży jest klawisz UNIEW. Użycie tego klawisza powoduje, że możemy usunąć dowolną pozycję na paragonie, która została błędnie wprowadzona, niezależnie czy jest to pozycja pierwsza czy też druga. Z klawisza UNIEW korzystamy po naciśnięciu pozycji PODSUMA.


Aby prawidłowo dokonywać operacji anulowania sprzedaży na kasie fiskalnej należy poznać kolejność która obowiązuje, czyli np.:

 • Sprzedaż z działu z wprowadzeniem dowolnej ceny i anulowanie tej pozycji z paragonu.


Dział

Korekt błędu

Podsuma

Got

wprowadzona cena

max 8 cyfr


 • Sprzedaż za pomocą działu z mnożeniem ilości i wprowadzenie ceny z klawiatury oraz anulowanie tej pozycji z paragonu.


Razy/Czas

Dział

Korekt błędu

Podsuma

Got

Ilość


Cena

max 8 cyfr
anulowanie tej pozycji z paragonu.Kod

Kod

Korekt błędu

Podsuma

Got

Kod


towaru

Kod

towaru • Sprzedaż za pomocą kodu z wprowadzeniem ceny z klawiatury i unieważnienie tej pozycji z paragonu.


Kod

Kod

Podsuma

Uniew

Kod


towaru

Cena

towaru


Kod

towaru


Kod

Kod

Podsuma

Got

Cena

towaru
Kod


Kod

Dział


Podsuma

Kod


towaru

Cena

towaru


Cena

towaru


Uniew

Kod

Kod
Kod

towaru


Cena

towaruPodsuma

Got

Kwota wyższa

Po zapoznaniu uczniów z powyższą teorią przystępujemy do ćwiczeń które rozdaję wydrukowane na kartkach. Podczas ćwiczeń wyjaśniam uczniom niezrozumiałe dla nich terminy.ĆWICZENIA

1. Sprzedaż z działu nr 1 za cenę 34,23 i anulowanie tej pozycji z paragonu.

2. Sprzedaż 0,205 kg z działu 1 z wprowadzeniem ceny 23,23 z klawiatury oraz anulowanie tej pozycji z paragonu.

3. Sprzedaż artykułu za pomocą kodu nr 1 i 2 mającego na stałe zaprogramowaną cenę i anulowanie tej pozycji z paragonu.

4.Sprzedaż za pomocą kodu nr 2 z wprowadzeniem ceny 15,50 z klawiatury i unieważnienie tej pozycji z paragonu.

5. Sprzedaż za pomocą kodu nr 1 cena 3,50zł i działu 5 cena 23,40zł, podsumowanie i anulowanie pierwszej pozycji.

6. Sprzedaż za pomocą kodu nr 1 cena 4,80zł i działu 5 cena 15,80zł oraz sprzedaż za pomocą kodu nr 2 cena 5,30zł i działu 1 cena 10,00zł. Podsumowanie, anulowanie pierwszej i drugiej pozycji na paragonie.

7.Sprzedaż artykułu o kodzie nr 2 i 3 mającego na stałe zaprogramowaną cenę i anulowanie tej pozycji.

8. Sprzedaż 0,125kg artykułu o kodzie nr 2 z wprowadzeniem ceny 18,18zł i anulowanie tej pozycji z paragonu.

9. Sprzedaż za pomocą kodu nr 2 cena 3,50zł i działu 1 cena 22,45zł oraz sprzedaż za pomocą kodu nr 1 cena 15,20zł i działu 5 cena 23,45zł. Podsumowanie i anulowanie wszystkich pozycji z paragonu.
 1. Kontrola i utrwalenie wiadomości i umiejętności: sformułowanie pytań dotyczących celów lekcji.

 1. Wyjaśnić do czego służy klawisz KOREKT BŁĘDU a do czego klawisz UNIEW.

 2. Wymienić kilka z podstawowych kolejności obowiązujących przy dokonywaniu operacji anulowania sprzedaży.

 3. Wykonanie powyższych ćwiczeń na kasie fiskalnej.

 4. Przedstawić zalety możliwości dokonywania korekt./
©operacji.org 2017
wyślij wiadomość

    Strona główna