Zespół Szkół nr 2 w RypiniePobieranie 1,12 Mb.
Strona1/4
Data22.12.2017
Rozmiar1,12 Mb.
  1   2   3   4


2. Wstawianie komentarzy
/* */ Komentarz może zajmować wiele wierszy

// Po dwóch ukośnikach wszystko do końca wiersza jest komentarzem

# Po znaku „hash” wszystko do końca wiersza jest komentarzem
3. Przesyłanie danych do przeglądarki internetowej (funkcje wypisujące tekst)
print – funkcja wypisująca podaną wartość

echo – funkcja wypisująca podaną wartość (podobna do print)

printf – funkcja pozwalająca na wypisanie wartości po jej wcześniejszym sformatowaniu
Zadanie 1.

Utwórz w PHP program, który wypisze twoje imię i nazwisko, oraz adres.
print ”Nazywam się Marian Kulikowski”;

echo ‘mieszkam na ulicy Bukowej’;

?>

$losowa=rand(1,10);

i
Zobacz strona 137 „Po prostu PHP”

wyjaśnienie logicznego OR AND !!!
f ($liczba<$losowa){

echo "Liczba za mala";

echo "
Pomyslalem o $losowa, niestety nie ";

}

if ($liczba>$losowa){echo "Liczba za duza";

echo "
Pomyslalem o $losowa, niestety nie ";

}

echo "wygrales !!";?>Program - obliczanie pierwiastkow rownania kwadratowego
y = ax2+ bx + c

Podaj a   

Podaj b   

Podaj c   

              Program - obliczanie pierwiastkow rownania kwadratowego

if ($a || $b || $c) {
if ($a) {
print "y = $a"."x2"." + $b"."x + $c";

print "


";
$delta=$b*$b-4*$a*$c;

print " ";

print "delta = $delta

";
if ($delta<0) {

print "Rownanie nie ma pierwiastkow rzeczywistych";

}

elseif ($delta==0) {$x1=-$b/(2*$a);
print "Rownanie ma jeden pierwiastek rzeczywisty:

" ;


print "x1 = ". number_format($x1,2);

}
else {

$x1=(-$b-sqrt($delta)) / (2*$a);

$x2=(-$b+sqrt($delta)) / (2*$a);

print "Rownanie ma dwa pierwiastki rzeczywiste:

";

print "x1 = ". number_format($x1,2)."


";

print "x2 = ". number_format($x2,2). "


";

}

}elseif($b) {

print "y = $b"."x + $c";

print "


";

print "rownanie liniowe

";

$x1=-$c/$b;print "Rownanie ma jeden pierwiastek rzeczywisty:

";

print "x1 = ". number_format($x1,2);}

else {


print "y = $c";

print "


Rownanie nie ma pierwiastkow rzeczywistych";

print "


";

}

}else {
print "nie wpisales danych" ;
}
?>Program - obliczanie pierwiastkow rownania kwadratowego

print "y = $a"."x2"." + $b"."x + $c";

print "


";
$delta=$b*$b-4*$a*$c;

print " ";

print "delta = $delta

";
if ($delta<0) {

print "Rownanie nie ma pierwiastkow rzeczywistych";

}

elseif ($delta==0) {$x1=-$b/(2*$a);
print "Rownanie ma jeden pierwiastek rzeczywisty:

" ;


print "x1 = ". number_format($x1,2);

}
else {

$x1=(-$b-sqrt($delta)) / (2*$a);

$x2=(-$b+sqrt($delta)) / (2*$a);

print "Rownanie ma dwa pierwiastki rzeczywiste:

";

print "x1 = ". number_format($x1,2)."


";

print "x2 = ". number_format($x2,2). "


";

}

?>

Dzisiaj jest :

switch ($miesiac) {

case '01': $miesiac="stycznia";

break;


case '02': $miesiac="lutego";

break;


case '03': $miesiac="marca";

break;


......

default: $miesiac="niezidentyfikowany";

break;

}

print "$dzien $miesiac $rok";?>

$i=0;


while ($i<10) {

print "Nazywam się James, James Bond


";

$i++;


}

?>for ($i=0; $i<10; $i++) {

print "Nazywam się James, James Bond
";

}

?>if ($wyslano!="tak") {


print "

Wybierz date swoich urodzin

";

print "

";


$miesiace=array("styczen", "luty", "marzec","kwiecien","maj","czerwiec","lipiec","sierpien","wrzesien","pazdziernik","listopad","grudzien");
print "";


print "";


$rok=1956;

print "";

print "


";
print "";

print "";

}

else {
print "Twoja data urodzin to $dzien $miesiac $rok";$lata=2005-$rok;

print "
Twoj wiek to $lata lat(a)";

}

?>if ($wstecz != "nie") {

print "";

?>

Podaj liczbe wierszy


Podaj liczbę kolumn

}

else {?>$m=0;


for ($i =0; $i < $liczbaW; $i++) {

print ”

”;

for ($j=0; $j<$liczbaK; $j++) {

print "

";

$m++;

}

print ”

”;}

?>}

?>
  1   2   3   4


©operacji.org 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna