Zespół do Spraw Przeciwdziałania Naruszeniom Prawa Autorskiego I Praw PokrewnychPobieranie 1,14 Mb.
Strona1/2
Data01.02.2018
Rozmiar1,14 Mb.
  1   2

Zespół do Spraw Przeciwdziałania Naruszeniom Prawa Autorskiego i Praw Pokrewnych

Zespół do Spraw Przeciwdziałania Naruszeniom Prawa Autorskiego i Praw Pokrewnych
RAPORT SPECJALNY
Ochrona praw autorskich i praw pokrewnych oraz innych praw własności intelektualnej w Polsce w latach 2006 – 2008
wraz ze sprawozdaniem z wykonania zadań za pierwsze półrocze 2009 r. zawartych w dokumencie rządowym
„Program na rzecz ochrony praw autorskich i praw pokrewnych 2008 – 2010”


Warszawa, listopad 2009


STRESZCZENIE 3

I. WPROWADZENIE 8

II. ZAGADNIENIA OGÓLNE 12

1. Obowiązujący stan prawny 12

1.1. Akty prawa polskiego 12

1.2. Umowy międzynarodowe 13

1.3. Prawo Unii Europejskiej 14

2. Przeciwdziałanie naruszeniom praw własności intelektualnej przez specjalne międzyresortowe Zespoły robocze 16

2.1. Zespół do Spraw Przeciwdziałania Naruszeniom Prawa Autorskiego i Praw Pokrewnych 16

2.1.1. Skład Zespołu 16

2.1.2. Dokumenty Zespołu 17

2.1.3. Zadania Zespołu 18

2.1.4. „Grupa Internet” 19

2.2. Zespół ds. Sfałszowanych Produktów Leczniczych 21

2.2.1. Organizacja pracy Zespołu SPL 22

2.2.2. Przyjęte kierunki działań Zespołu SPL 23

2.2.3. Przeprowadzone działania 24

2.2.4. Współpraca Międzynarodowa 30

III. ZAGADNIENIA SZCZEGÓŁOWE 31

1. Analiza systemowa dokonań organów ścigania i wymiaru sprawiedliwości w egzekwowaniu praw własności intelektualnej w Polsce w okresie 2006 – 2009 31

1.1. Sprawozdanie Policji z egzekwowania praw własności intelektualnej w latach 2006 – 2008 31

1.2. Sprawozdanie Prokuratury Krajowej z egzekwowania praw własności intelektualnej w latach 2006 – 2008 oraz I połowie 2009 r. 39

1.3. Sprawozdanie Ministerstwa Sprawiedliwości dotyczące orzecznictwa sądowego z egzekwowania praw własności intelektualnej w latach 2006 – 2008 65

2. Analiza szczegółowa działań służb podległych Ministrowi Spraw Wewnętrznych i Administracji (Policja i Straż Graniczna) oraz Ministrowi Finansów (Służba Celna) w zwalczaniu naruszeń praw własności intelektualnej w Polsce w I połowie 2009 81

2.1. Sprawozdanie Policji z działań związanych z ochroną praw własności intelektualnej w I połowie 2009 81

2.2. Sprawozdanie Straży Granicznej z działań związanych z ochroną praw własności intelektualnej w I połowie 2009 85

2.3. Sprawozdanie Służby Celnej Ministerstwa Finansów z działań związanych z ochroną praw własności intelektualnej w I połowie 2009 87

ZAKOŃCZENIE 94
  1   2


©operacji.org 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna