Zebranie radyPobieranie 11,1 Kb.
Data26.03.2018
Rozmiar11,1 Kb.

ZEBRANIE RADY

STOWARZYSZENIA „WIELKOPOLSKA WSCHODNIA”

Kramsk, 5 września 2012 r.
Porządek obrad:


 1. Otwarcie posiedzenia i powitanie zebranych

 2. Stwierdzenie quorum

 3. Wybór Sekretarzy posiedzenia

 4. Wybór Komisji Skrutacyjnej

 5. Przedstawienie i zatwierdzenie porządku obrad

 6. Omówienie wniosków złożonych w ramach naboru na działanie „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej”, wg kolejności składania:

 1. Maciej Zając

 2. Piotr Adamczyk

 3. Wiesław Kwiatkowski

 4. Marek Walkowski

 5. Marek Pochylski

 6. Jadwiga Chudziak

 7. Magdalena Nawrocka- Juszczyk

 8. Alfred Marciniak

 9. Krzysztof Sapa

 10. Rafał Nowicki

 11. Teresa Dąbrowska

 1. Omówienie wniosków złożonych w ramach naboru na działanie „Małe projekty” :

 1. Gmina Wierzbinek

 2. Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Brdowskiej

 3. Gminny Ośrodek Kultury w Kramsku

 4. Gmina Olszówka

 5. Gmina Koło

 6. Gmina Krzymów

 7. Prywatna Pracownia Psychologiczna Emilia Chojnacka

 8. Wiejski Klub Sportowy Start Dzierawy

 9. Ochotnicza Straż Pożarna w Bylicach

 10. Stowarzyszenie Rozwoju Ziemi Grzegorzewskiej

 11. Magdalena Nawrocka- Juszczyk

 12. Roman Juszczyk

 13. Muzeum Okręgowe w Koninie, Oddział: Muzeum byłego Obozu Zagłady w Chełmnie nad Nerem- 2 wnioski

 14. Gminny Ośrodek Kultury w Brzeźnie

 15. Zebra Projekt Sp. z o.o. – 2 wnioski

 16. Alfred Marciniak

 17. Teresa Dąbrowska

 18. Gmina Kramsk

 1. Przeprowadzenie głosowania nad złożonymi wnioskami

 2. Odczytanie i podjęcie uchwał w sprawie wybrania lub niewybrania operacji

 3. Wolne wnioski, zapytania

 4. Zakończenie posiedzenia
©operacji.org 2017
wyślij wiadomość

    Strona główna