Zbigniew DobosiewiczPobieranie 189,71 Kb.
Strona1/3
Data26.10.2017
Rozmiar189,71 Kb.
  1   2   3

Wykład I – 23.09.2002 „Bankowość”, książki wydane po 1998 roku.
Części składowe systemu finansowego:

 1. Instrumenty finansowe – zobowiązania finansowe np. kupno akcji, obligacji.

Zobowiązania finansowe w wymianie czasowej:

 • krótkoterminowe;

 • długoterminowe.

 1. Rynki finansowe

pieniężny kapitałowy


gotówkowy bezgotówkowy giełdowy pozagiełdowy 1. Instytucje finansowe

tworzące pieniądz tworzące instrumenty

(Bank Centralny, nie będące pieniądzem

banki komercyjne) (Fundusze emerytalne,

ubezpieczeniowe,

inwestycyjne, powiernicze) 1. Reguły prawne

sformalizowane zwyczajowe (niepisane)

(akty prawne

w postaci ustaw)

PG – podmioty gospodarcze;

OF – osoba fizyczna;

IF – instytucje finansowe.
BK = centrum, oś rozliczeń

W USA osią rozliczeń jest Rynek Papierów Wartościowych, a banki pełnią funkcję uzupełniającą.


Rodzaje finansów w systemie finansowym:

 • finanse podmiotów gospodarczych;

 • finanse budżetu państwa i samorządów;

 • finanse ubezpieczeń;

 • finanse systemu bankowego.


Bank komercyjny – specyficzna instytucja finansowa zajmująca się gromadzeniem, przechowywaniem i zagospodarowaniem środków pieniężnych, działająca na rzecz racjonalizacji zysków i funkcjonująca jako instytucja zaufania publicznego.
NBP pełni funkcję nadzoru bankowego.
Operacje bankowe:

 • pasywne = bierne – gromadzenie środków;

 • aktywne = czynne – sprzedaż środków.

Operacje pośrednie są w imieniu, na rzecz i ryzyko klienta.


ROR PG IF


BK
operacje zasilające, bierne

kredyty oper. kapitałowe


Transformacja ilościowa – zgrupowanie kredytu.

Transformacja czasowa – przekształcenie środków na kredyt.
Racjonalizacja zysków:

RZ = maxZ x APR


akceptowalny poziom ryzykaWykład II – 7.10.2002Gromadzenie środków – operacje pasywne, bierne.

Marketing – agresywne tworzenie wizerunku.

Średni koszt pozyskania pasywów


 1. Kapitał własny

 2. ROR

 3. RB

 4. Środki pieniężne j. b. p.

 5. Środki zagraniczne

 6. Kred. Zagraniczne

 7. Lokaty terminowe5 – 15%

30 – 45%


20 – 40% X

15 – 25%
4 – 7%

4 – 7%

20 – 35%


100%

1 – 3%

1,5 – 4,0

1,5 – 4,5 : 7 =

1,5 – 4,5


1,5 – 4,5

1,5 – 4,5

6 – 12%

2,89 2,64

3,16 3,01

4,01 3,92Każdy bank powinien mieć 5 mln EURO.

D – i/100 + i


D – określony procent

i – inflacja


Sprzedaż pieniądza:


Ryzyko kredytowe – zagrożenie dla banku nie oddania w terminie i w całości zaciągniętego kredytu.
Zagrożeniem dla banku jest:

 • kredytobiorca

 • kredyt i jego wielkość

 • przypadek losowy

 • otoczenie gospodarcze

 • polityka gospodarcza rządu

 • subiektywna ocena wniosku kredytowegoWykład III – 14.10.2002Zdolność kredytowa osób fizycznych to różnica między przychodami a wydatkami.
W 2000 roku było 17% kredytów nie spłaconych, co 5 kredyt nie spłacony w terminie.
Funkcje kredytu:

 • stymulująca

 • dochodowa

 • rozdzielcza

Podmioty gospodarcze są to instytucje, które działają zgodnie z prawem.


Badanie zdolności kredytowej podmiotów gospodarczych.

 • badanie czy firma ma regon (badanie zdolności formalno-prawne)

 • czy płaci podatki

 • czy nie jest zadłużony

 • badanie zdolności osobistej kierownictwa

 • badanie właściwej zdolności kredytowejMetody badania zdolności


 • logiczno-dedukcyjne

 • indukcyjne

 • jakościowe


Bank musi sprawdzić dokumenty finansowe podmiotu, czyli:

 • bilans

 • rachunek wyników (zysków i strat)

 • przepływy gotówkowe – czy zostanie mu coś po opłaceniu podatków, są to dokumenty dodatkowe do wniosku kredytowegoMetoda logiczna


Dedukuje jaka jest jakość dokumentów finansowych. W banku stosuje się zasadę wyodrębnienia podmiotu gospodarczego.

Kapitał własny powinien wynosić 2/3 całego kapitału, im więcej tym lepiej.Metoda intuicyjna


Jeżeli podmiot coś produkuje to bank chce wiedzieć czy nie zamrozi wszystkich środków.

 1. chce znać efektywność i sens wydawanych pieniędzy na surowce

 2. na produkcję w toku (wydłużanie w czasie)

 3. wytwory wytwórcze (koszty gwarancji, reklamy)

 4. zyskowność sprzedażyMetoda jakościowa


 • ocena podmiotu gospodarczego w kontekście czynników zewnętrznych (czy ma szanse przeżycia)

 • polityka podatkowaJeżeli bank jest za przyznaniem kredytu to odbywa się posiedzenie


 • wstępne przyznanie kredytu

 • zabezpieczenia prawne udzielanego kredytu

 • osobiste

 • rzeczowe (mieszkanie, księga wieczysta, hipoteka)

 • umowa kredytowa ma przynajmniej 11 elementów obligatoryjnych: nazwisko, imię, data, przeznaczenie kredytu, oprocentowanie (normalne – 12%, karne – 2-12% = 24%), wysokość kredytu, okres kadencji, sposób spłaty

 • podpisanie umowy kredytowej

 • udostępnienie środków


Sposoby kredytowania kredytów:

Monitoring kredytowy jest narzucony bankom a podmioty gospodarcze są zobowiązane do przestrzegania zgodnie z umową „Prawo bankowe” • bieżący – zadanie stale ciągłe

 • kontrolować regularność wpłat na konto

 • sprawdzać czy przekazuje pieniądze zgodnie z umową, racjonalność wydatków

 • sprawdzać dokumenty

 • podpowiadanie kredytobiorcy jak się ma zachować

 • bank informuje o sytuacji w tej branży do jakiej należy kredytobiorca

 • okresowy – raz na jakiś czas zobaczyć co się dzieje u kredytobiorcy

 • czy zmodernizował np. system informatyczny

 • dokonuje nowej oceny zdolności kredytowej


  1   2   3


©operacji.org 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna