Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej ofertyPobieranie 6,04 Kb.
Data16.04.2018
Rozmiar6,04 Kb.Warszawa, 17.02.2017 r.

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 – Prawo zamówień publicznych (t. jedn. Dz.U. z 2015 r. poz. 2164 ) z późn.zmian. oraz z dnia 22 czerwca 2016 o zmianie ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 13 lipca 2016 r. poz. 1020) zawiadamiamy, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę implantów do operacji kręgosłupa szyjnego – oferty złożyli:
Lp

Wykonawca

Cena oferty brutto

Przyznane punkty

1.

IMC Impomed Centrum S.A.

Ul. Skrzyneckiego 3804-563 Warszawa
161.568,00


100 pkt

W postępowaniu nie odrzucono żadnej oferty oraz nie wykluczono z postępowania o udzielenie zamówienia żadnego z wykonawców.


Umowa z wybranymi wykonawcami zawarta zostanie zgodnie z art. 94.
©operacji.org 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna