„zatwierdzam”Pobieranie 11.68 Kb.
Data05.11.2017
Rozmiar11.68 Kb.PLAN
V MIĘDZYNARODOWEGO TURNIEJU SŁUŻB MUNDUROWYCH
W PIŁCE NOŻNEJ HALOWEJ IM. PODKOM. ANDRZEJA STRUJA


O PUCHAR KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI

POD HONOROWYM PATRONATEM

PREZESA POLSKIEGO KOMITETU OLIMPIJSKIEGO

Termin:


 • 12 - 13 lutego 2014 roku.


Miejsce:


 • Hala Sportowa DOSiR Dzielnicy Praga Północ m. st. Warszawy ul. Szanajcy 17/19.

 • Hala Sportowa Centrum Rekreacyjno - Sportowego Dzielnicy Bielany
  m. st. Warszawy ul. Lindego 20.Organizator:


 • Gabinet Komendanta Głównego Policji.


Współorganizatorzy:


 • Komenda Stołeczna Policji,

 • Centralne Biuro Śledcze KGP,

 • Region Centralne Biuro Śledcze Stołecznej Grupy Wojewódzkiej IPA,

 • Dzielnicowy Ośrodek Sportu i Rekreacji Dzielnicy Praga Północ,

 • Centrum Rekreacyjno - Sportowe Dzielnicy Bielany.Uczestnicy Turnieju:


 • Komenda Główna Policji,

 • Komenda Stołeczna Policji,

 • Centralne Biuro Śledcze,

 • Biuro Operacji Antyterrorystycznych,

 • Centralne Biuro Antykorupcyjne,

 • Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego,

 • Służba Kontrwywiadu Wojskowego,

 • Służba Więzienna,

 • Straż Graniczna,

 • Straż Ochrony Kolei,

 • Żandarmeria Wojskowa,

 • Straż Pożarna,

 • Straż Miejska,

 • Reprezentacja Wojska Polskiego,

 • Biuro Bezpieczeństwa Narodowego,

 • Straż Marszałkowska,

 • Reprezentacje wszystkich Komend Wojewódzkich Policji,

 • Reprezentacja Policji z Węgier, Litwy, Mołdawii i inne.Rozpoczęcie mistrzostw: 12 lutego 2014 roku (środa)


 • Godz. 8.00 - 9.00 - początek rozgrywek w grupach A,B,C,D,E,

 • Godz. 9.30 - 10.30 - uroczyste otwarcie turnieju ( Hala DOSiR Praga Północ

ul. Szanajcy 17/19).
Udział w uroczystym otwarciu potwierdzili: Komendant Główny Policji nadinsp. Marek Działoszyński, Komendant Stołeczny Policji nadinsp. Dariusz Działo, Prezes PZPN Zbigniew Boniek, przedstawiciel PKOL, Szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego gen. gryg. Stanisław Koziej, Szefowie Służb Mundurowych, Burmistrz Dzielnicy Mokotów, Burmistrz Dzielnicy Praga Północ, Burmistrz Dzielnicy Bielany, były trener reprezentacji Polski Andrzej Strejlau, znane osoby ze świata sportu i rozrywki.


 • Godz. 10.00 - 20.00 - cd. rozgrywek grupowych w grupach A,B,C,D,E (Hala DOSiR Praga Północ ul. Szanajcy 17/19),

 • Godz. 11.00 - 20.00 - rozgrywki grupowe w grupach F,G,H (Hala Centrum Rekreacyjno - Sportowego Dzielnicy Bielany ul. Lindego 20).


Zakończenie mistrzostw: 13 lutego 2014 roku (czwartek)


 • Godz. 8.00 - 11.00 - dokończenie meczy grupowych w Hali Centrum Rekreacyjno – Sportowego Dzielnicy Bielany ul. Lindego 20,

 • Godz. 11.00 - 15.30 - mecze o poszczególne miejsca,

 • Godz. 15.45 - 16.00 - mecz o III miejsce,

 • Godz. 16.10 - 16.25 - mecz pokazowy pomiędzy Kadrą Kierowniczą Policji
  a Reprezentacją Kapelanów,

 • Godz. 16.30 - 17.00 - mecz finałowy,

 • Godz. 17.00 - 18.00 - uroczyste zakończenie mistrzostw oraz gala finałowa ( Hala Sportowa Centrum Rekreacyjno - Sportowego Dzielnicy Bielany ul. Lindego 20).


Pobieranie 11.68 Kb.

Share with your friends:
©operacji.org 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna
warunków zamówienia
istotnych warunków
przedmiotu zamówienia
wyboru operacji
Specyfikacja istotnych
produktu leczniczego
oceny operacji
rozwoju lokalnego
strategii rozwoju
kierowanego przez
specyfikacja istotnych
Nazwa przedmiotu
Karta oceny
ramach działania
przez społeczno
obszary wiejskie
dofinansowanie projektu
lokalnego kierowanego
Europa inwestująca
Regulamin organizacyjny
przetargu nieograniczonego
kryteria wyboru
Kryteria wyboru
Lokalne kryteria
Zapytanie ofertowe
Informacja prasowa
nazwa produktu
Program nauczania
Instrukcja obsługi
zamówienia publicznego
Komunikat prasowy
programu operacyjnego
udzielenie zamówienia
realizacji operacji
opieki zdrowotnej
przyznanie pomocy
ramach strategii
Karta kwalifikacyjna
oceny zgodno
Specyfikacja techniczna
Instrukcja wypełniania
Wymagania edukacyjne
Regulamin konkursu
lokalnych kryteriów
strategia rozwoju
sprawozdania finansowego
ramach programu
ramach poddziałania
kryteriów wyboru
operacji przez
trybie przetargu