Zasady ewidencji różnic kursowych Zasady ogólnePobieranie 5,65 Mb.
Strona2/48
Data26.12.2017
Rozmiar5,65 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   48Obszar biznesowy FI 1

Wersja 1.0 1

1 Zasady ewidencji różnic kursowych 3
 1. Zasady ewidencji różnic kursowych

  1. Zasady ogólne


W ramach realizowanego projektu przyjęto następujące zasady ewidencji różnic kursowych:

 1. Dla zobowiązań różnica kursowa wynika z różnicy kursowej pomiędzy kursem zastosowanym podczas księgowania faktury zakupowej a kursem zastosowanym podczas procesu płatności.

 2. Dla należności różnica wynika z różnicy kursowej pomiędzy kursem zastosowanym podczas księgowania faktury sprzedaży a kursem zastosowanym podczas księgowania wyciągu bankowego (operacja wpływ od odbiorcy).

 3. W przypadku konieczności rozliczenia płatności z fakturą gdy płatność została zaksięgowana w innej walucie niż faktura należy wyksięgować płatność na konto techniczne po kursie w jakim została zaksięgowana (tak aby nie zostały policzone różnice kursowe) i zaksięgować ponownie na kontrahencie z kodem waluty faktury po ręcznie wprowadzonym kursie. Do tego celu należy wykorzystać konto techniczne 9203000000.

Księgowanie różnic kursowych:


 1. Standardowo różnice kursowe zrealizowane są odnoszone na kontach 750* i 755* i księgowane automatycznie w trakcie rozliczenia.

 2. W przypadku jeśli faktura walutowa dotyczy projektu gdzie różnice kursowe uznane są jako wydatki kwalifikowane wówczas zamiast na standardowe konta różnic kursowych 750* i 755* system powinien księgować różnice na kontach 751* i 756* - zmiana kont będzie się odbywać na podstawie informacji zawartej w rozliczanej pozycji dokumentu (fakturze, rachunku kosztów podróży itp.) – informację tę będzie można zmienić na zaksięgowanym i nierozliczonym dokumencie.

 3. Konta 751* i 756* są ujęte w rozliczaniu kosztu własnego. Proces opisany w koncepcji CO-PS.

  1. Różnice kursowe dla rozliczanych pozycji zobowiązań i należności

Zrealizowana różnica kursowa wywodzona jest automatycznie przez system podczas księgowania rozliczenia pozycji pojedynczej. Kurs dla wyliczenia różnicy kursowej brany jest automatycznie wg daty rozliczenia dokumentu.Jeżeli chcemy, żeby kurs rozliczenia był inny niż z daty rozliczenia – należy uzupełnić go ręcznie.
Konta dla których zostały przypisane konta zrealizowanych różnic kursowych:

Nr konta

Opis konta

Dodatnie RK

Ujemne RK

2000000000

Rozrachunki z odbiorcami krajowymi

7500030000

7550030000

2001000000

Rozrachunki z odbiorcami krajowymi powiazanymi

7500030000

7550030000

2010000000

Rozrachunki z dostawcami krajowymi

7500030000

7550030000

2011000000

Rozrachunki z dostawcami krajowymi powiazanymi

7500030000

7550030000

2020000000

Rozrachunki krajowe z tyt. Dzialalnosci NB

7500030000

7550030000

2031000000

Rozrachunki z odbiorcami zagranicznymi

7500030000

7550030000

2032000000

Rozrachunki z dostawcami zagranicznymi

7500030000

7550030000

2080000000

rozrachunki Lider-Partner

7500030000

7550030000

2090000000

rozrachunki Lider-Partner w walucie

7500030000

7550030000

2100000000

Rozrachunki z tyt. Oplat ABM

7500030000

7550030000

2260000000

Rozrachunki publiczno - prawne

7500030000

7550030000

2330000000

Rozrachunki z tyt. Zaliczek na wyjazdy zagraniczne

7500030000

7550030000

2341000000

Pozostale rozrachunki z pracownikami

7500030000

7550030000

2342000000

Pozostale rozrachunki z pracownikami

7500030000

7550030000

2460000000

Rozrachunki z tytulu inwestycji

7500030000

7550030000

2510000000

Rozlicz. kwot zatrzym.z tyt.Nalezytego wykon.umowy

7500030000

7550030000

2511000000

Rozliczanie kwot zatrz. z tyt.Nalezytego wykonania

7500030000

7550030000

2541000000

rozrachunki z tyt wadiów (odbiorcy)

7500030000

7550030000

2542000000

rozrachunki z tyt wadiów (dostawcy)

7500030000

7550030000

2551000000

rozrachunki z tyt kaucji

7500030000

7550030000

2552000000

rozrachunki z tyt kaucji

7500030000

7550030000

2711000000

Odbiorcy wewnetrzni

7500030000

7550030000

2712000000

Dostawcy wewnetrzni

7500030000

7550030000

2930000000

Rozrachunki zagraniczne z tyt. Platnosci kartami

7500030000

7550030000

2990000000

Rozliczenia z uzytkownikami kart platniczych

7500030000

7550030000

9203000000

Rozrach. - faktury wewn. WNT i IU

7500030000

7550030000   1. Rozliczanie pozycji dostawcy


W celu rozliczenia dokumentów dostawcy należy przejść do transakcji F-44.

Ścieżka: Rachunkowość -> Rachunkowość finansowa -> Dostawcy -> Konto -> F-44 Rozliczanie

Następnie należy wcisnąć przycisk ENTER i przechodzimy do ekranu rozliczania.

Na ekranie należy wypełnić następujące pola:


Nazwa pola

Wartość

Konto

Należy wprowadzić numer dostawcy do rozliczenia

Data rozliczenia

Należy wprowadzić datę rozliczenia. Uwaga w transakcji F-44 data rozliczenia określa, wg jakiego kursu nastąpi rozliczenie. Jeżeli chcemy użyć kursu innego niż z daty rozliczenia – wtedy należy rozliczać w transakcji F-04.

JG

Należy podać numer JG

Waluta

Należy podać walutę rozliczenia

Kod oper.spec

Jeżeli do rozliczenia są transakcje księgowane z kodem operacji specjalnej np. zaliczki, to należy wprowadzić kod operacji specjalnej.

Zwykłe NP.

Pole ma być zaznaczone jeżeli do rozliczenia są „zwykłe” (czyli bez operacji specjalnej) Nierozliczone Pozycje

Dodatkowe wybory

Istnieje możliwość zawężenia wyszukiwania do określonych kryteriów np. jeżeli zaznaczymy pole referencja to przy wyszukiwaniu mamy możliwość wprowadzenia określonych wartości z pola referencja.

Po wprowadzeniu wszystkich danych wybieramy przycisk .Pojawią się wszystkie pozycje dla wybranego dostawcy, które nie zostały rozliczone. Istnieją dwie możliwości rozliczenia – rozliczenie standardowe całej kwoty z pozycji lub rozliczenie częściowe.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   48


©operacji.org 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna