Zarząd Wspólnoty MieszkaniowejPobieranie 0,57 Mb.
Strona1/7
Data09.12.2017
Rozmiar0,57 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7
Powiatowe Centrum Medyczne w Grójcu

ul. Piotra Skargi 10, 05 – 600 GrójecTel. +48 48 664 91 00

E – mail: sekretariat@pcmg.pl

Fax. +48 48 664 21 81

www.pcmg.pl

PCMG/ZP/ /KO/ /2015

Grójec, dnia 18.05.2015


Numer sprawy: 10/2015


WYKONAWCY

wg rozdzielnika
Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.) odpowiada na następujące pytania wykonawcy:
Dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawę sprzętu jednorazowego dla Powiatowego Centrum Medycznego w Grójcu.
Zadanie 1 poz. 1.

1. Pytanie 1: Czy Zamawiający mając na uwadze środki publiczne, którymi operuje, wyrazi zgodę na zaproponowanie produktu Citra-ValveTM bezigłowy zamknięty system do centralnych dostępów naczyniowych o działaniu przeciwbakteryjnym z czasem stosowania przez 7 dni lub do 600 aktywacji bez mechanicznych części wewnętrznych, wolny od BPA, posiadający prosty tor przepływu, niebieski mostek silikonowy, kompatybilny z końcówką Luer, Luer Lock o przepływie grawitacyjnym powyżej (550ml/min) przy ciśnieniu 1 PSI o zakresie do (1300 ml/min) przy ciśnieniu 5 PSI, pakowany podwójnie, przezierny umożliwiający kontrolę całego toru przepływu krwi, oznaczony kolorem czerwonym tętniczy oraz niebieskim żylny z możliwością dezynfekcji środkami na bazie alkoholu. Pozwoli to Zamawiającemu na uzyskanie konkurencyjnej oferty cenowej, jak również wpłynie na ekonomiczne gospodarowanie środkami publicznymi.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.
Zadanie 1 poz. 20.

2. Pytanie 2: Czy Zamawiający mając na uwadze środki publiczne, którymi operuje, wyrazi zgodę na zaproponowanie produktu Citra-ValveTM bezigłowy zamknięty system do centralnych dostępów naczyniowych o działaniu przeciwbakteryjnym z czasem stosowania przez 7 dni lub do 600 aktywacji bez mechanicznych części wewnętrznych, wolny od BPA, posiadający prosty tor przepływu, niebieski mostek silikonowy, kompatybilny z końcówką Luer, Luer Lock o przepływie grawitacyjnym powyżej (550ml/min) przy ciśnieniu 1 PSI o zakresie do (1300 ml/min) przy ciśnieniu 5 PSI, pakowany podwójnie, przezierny umożliwiający kontrolę całego toru przepływu krwi, oznaczony kolorem czerwonym tętniczy oraz niebieskim żylny z możliwością dezynfekcji środkami na bazie alkoholu. Pozwoli to Zamawiającemu na uzyskanie konkurencyjnej oferty cenowej, jak również wpłynie na ekonomiczne gospodarowanie środkami publicznymi.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Zadanie nr 8, poz. 27.

3. Pytanie 3: Czy Zamawiający mając na uwadze środki publiczne, którymi operuje, wyrazi zgodę na zaproponowanie produktu Citra-ValveTM bezigłowy zamknięty system do centralnych dostępów naczyniowych o działaniu przeciwbakteryjnym z czasem stosowania przez 7 dni lub do 600 aktywacji bez mechanicznych części wewnętrznych, wolny od BPA, posiadający prosty tor przepływu, niebieski mostek silikonowy, kompatybilny z końcówką Luer, Luer Lock o przepływie grawitacyjnym powyżej (550ml/min) przy ciśnieniu 1 PSI o zakresie do (1300 ml/min) przy ciśnieniu 5 PSI, pakowany podwójnie, przezierny umożliwiający kontrolę całego toru przepływu krwi, oznaczony kolorem czerwonym tętniczy oraz niebieskim żylny z możliwością dezynfekcji środkami na bazie alkoholu. Pozwoli to Zamawiającemu na uzyskanie konkurencyjnej oferty cenowej, jak również wpłynie na ekonomiczne gospodarowanie środkami publicznymi.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Zadanie nr 17, poz. 3.

4. Pytanie 4: Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania zestawu p/oparzeniowego przeznaczonego do zastosowania przez jednostki Ratownictwa Medycznego, składającego się z:

1*P3060 (koc 91 x 76 cm),

1*0820 (opatrunek na dłoń 20 x 50 cm),

1*0818 (opatrunek 20 x 46 cm),

2*0416 (opatrunek 10 x 40 cm),

1*1216 (opatrunek na twarz 30 x 40 cm),

4*bandaż,

1*nożyczki.

Dopuszczenie CE, FDA. Zastosowanie Przedszpitalna pomoc w przypadku oparzeń. Wszelkie miejsca gdzie ludzie mogą zetknąć się nawet z małym źródłem ciepła o niezbyt wysokiej temperaturze. Jest dobrze znany wśród pracowników ratownictwa medycznego, straży pożarnej, ratownictwa morskiego i lotniskowego oraz w wojsku, przemyśle, usługach gastronomicznych, w Formule I i na innych wyścigach samochodowych na całym świecie.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza w/w zestaw.
Zadanie nr 17, poz. 8.

5. Pytanie 5: Czy Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania szyny Kramera 600x50 zamiast 600x500?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza w/w szynę.
Zadanie nr 17, poz. 10.

6. Pytanie 6: Czy Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania szyny Kramera 500x60 zamiast 52x5?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza w/w szynę.
Zadanie nr 4, poz. 18, 20 i 22.

7. Pytanie 7: Prosimy o wydzielenie pozycji 18, 20 i 22 z zadania 4 do osobnego zadania.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.


Zadanie nr 36.

8. Pytanie 8: Czy Zamawiający dopuści w zadaniu 36 w miejsce pierwotnych parametrów zestaw do przez skórnej endoskopowej gastrostomii wykonany z silikonu z możliwością usunięcia zestawu przez skórnie (bez konieczności wykonywania endoskopii), zestaw wyposażony w port typu „Y” z niezależnymi portami do odżywiania i podawania leków, z klamrą pozwalającą na szczelne zamknięcie drenu. Zestaw zawiera: dren PEG, igłę z mandrynem, pętlę do przeciągania drutu, drut do przeciągania drenu PEG (150 cm), skalpel, obłożenie z otworem, 2 zewnętrzne nasadki zabezpieczające dren, nożyczki i ergonomiczny pean. Jednorazowego użytku, pakowany sterylnie, pojedynczo. Średnica zestawu PEG 20 Fr, długość cewnika 30 cala ± ½ cala.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.
Zadanie nr 17, poz. 17.

9. Pytanie 9: Czy Zamawiający miał na myśli w Pakiecie nr 13 poz. 17 szczoteczki do pobierania wymazów odpowiadające aktualnym wymaganiom Ministerstwa Zdrowia i Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego dotyczące standardu postępowania w zakresie pobierania rozmazów cytologicznych?

Odpowiedź: Tak.
Zadanie nr 13, poz. 17.

10. Pytanie 10: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie z Pakietu Nr 13 poz. 17? Wydzielenie w/w pozycji z pakietu umożliwi wzięcie udziału w przetargu większej liczby oferentów, a tym samym, pozytywnie wpłynie na możliwość wyłonienia przez Zamawiającego najkorzystniejszej oferty.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.
Zadanie nr 24, poz. 2.

11. Pytanie 11: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wyodrębnienie z zadania 24 pozycji 2, tj.:

„Złączka niskiego ciśnienia długość 150 cm”, tak by pozycja ta stanowiła odrębny pakiet? Zgoda Zamawiającego umożliwi złożenie firmom specjalizującym się wyłącznie w tego typu produktach medycznych (łącznikach niskiego ciśnienia) korzystniejszej oferty cenowej i jakościowej, niż w przypadku ograniczenia w/w asortymentu do jednego pakietu. W naszej opinii obecny opis przedmiotu zamówienia w zadaniu nr 24 niniejszej procedury, został przez Zamawiającego sporządzony z naruszeniem z art. 7 Pzp w sposób uniemożliwiający uczciwą konkurencję. Ponadto pragniemy zauważyć, iż obecny zapis zadania 24 może wskazywać na intencję Zamawiającego dotyczącą udzielenia zamówienia na asortyment oferowany tylko przez jednego oferenta mogącego sprostać stawianym wymogom/parametrom technicznym i posiadającego w swojej ofercie cały wyszczególniony asortyment, przez co eliminuje z udziału w postępowaniu innych potencjalnych wykonawców. Argumentem przemawiającym za wyrażeniem zgody jest także fakt, iż z pewnością będzie miało to wpływ na korzystniejsze wydatkowanie środków pieniężnych przez Zamawiającego.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.


Zadanie nr 3.

12. Pytanie 12: Czy Zamawiający zgodzi się na wydzielenie do osobnego pakietu lub przeniesienie do pakietu nr 4 pozycji nr 22 i 30 co pozwoli na udział w postępowaniu innym dystrybutorom i zwiększy konkurencyjność oferty?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.
Zadanie nr 3.

13. Pytanie 13: Czy Zamawiający dopuści do przetargu w pozycji 30 regulator o zakresie prędkości 5-250 ml/godz., pozostałe parametry bez zmian?

Odpowiedź: Zamawiający dopuści w/w regulator.
Zadanie nr 3.

14. Pytanie 14: Czy Zamawiający dopuści do przetargu w pozycji 22 regulator w kształcie walca z wypustkami na obwodzie (do wygodnej regulacji), z dwiema skalami (dla płynów o różnych gęstościach), w zakresie prędkości 5-250 ml/ godz., oraz zaciskiem typu „klips”, pozostałe parametry bez zmian?

Odpowiedź: Zamawiający dopuści w/w regulator.
Zadanie nr 4.

15. Pytanie 15: Czy Zamawiający w pozycji 23 w związku z tym, że rurki w opisanym rozmiarze nie posiadają samoblokującego się mandrynu z otworem na prowadnicę Seldingera do puści rurki w rozmiarach 9,0 lub 10,0 spełniające pozostałe wymagania określone w specyfikacji? W przypadku nie wyrażenia zgody prosimy o dopuszczenie rurek w rozmiarze 9,5 ze standardowym mandrynem bez otworu na prowadnicę Seldingera.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.
Zadanie nr 4.

16. Pytanie 16: Czy Zamawiający w pozycji 41 dopuści regulatory przeznaczone jednocześnie dla płynów i lipidów, wyskalowane w zakresie 5/250 ml/h (dla roztworów 10%) oraz w zakresie 5-150 ml/h (dla roztworów 20%), wykonany w całości z materiału wolnego od ftalanów, wyposażony w łącznik LuerLock posiadający wygodny i pewny zacisk klamrowy?

Odpowiedź: Zamawiający dopuści w/w regulatory.

Zadanie nr 1, poz. 2, 21-25.

17. Pytanie 17: Zwracam się z prośba do Zamawiającego o wydzielenie w/w pozycji i, z pozostałych utworzenie oddzielnego pakietu. Pozwoli to zaoferować nam konkurencyjną cenowo ofertę.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Zadanie nr 1, poz. 3-4.

18. Pytanie 18: Czy Zamawiający dopuści kaniule z FEP, pozostałe parametry zgodnie z siwz. PTFE tak jak i FEP są to polimery szeroko stosowane w medycynie. PTFE – teflon to nazwa handlowa zastrzeżona przez firmę DuPont. PTFE i FEP są teflonami o podobnym składzie chemicznym. Wskazując w opisie przedmiotu zamówienia na PTFE Zamawiający w sposób znaczny ograniczył możliwość złożenia ofert innym wykonawcom. Dlatego, też prosimy o dopuszczenie proponowanych przez nas kaniul, które jakościowo nie odbiegają od proponowanych przez konkurencję.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.
Zadanie nr 1, poz. 3-4.

19. Pytanie 19: Czy Zamawiający dopuści kaniule wykonane z PUR, pozostałe parametry zgodnie z siwz.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.
Zadanie nr 4, poz. 5-10.

20. Pytanie 20: Proszę Zamawiającego o dopuszczenie kaniuli dożylnej wykonanej z poliuretanu, posiadającej dwa szerokie paski kontrastujące w promieniach RTG. posiadającą filtr hydrofobowy oraz samo domykający się korek portu górnego. Sterylizowana tlenkiem etylenu. Pozostałe parametry zgodnie z siwz.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.
Zadanie nr 1, poz. 11-16.

21. Pytanie 21: Zwracam się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie kaniuli bezpiecznej wykonanej z poliuretanu, posiadającej dodatkowy, samozamykający się korek portu bocznego oraz 3 paski kontrastujące w promieniach RTG. Posiadająca filtr hydrofobowy, pozostałe parametry zgodnie z siwz.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.
Zadanie nr 1, poz. 18.

22. Pytanie 22: Proszę o dopuszczenie kranika trójdrożnego z optycznym indykatorem położenia pozycji zamknięty/otwarty. Pozostałe parametry zgodnie z SIWZ.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza w/w kranik.
Zadanie nr 2, poz. 1, 2.

23. Pytanie 23: Zwracam się z prośbą do Zamawiającego o wydzielenie w/w pozycji i, z pozostałych utworzenie oddzielnego pakietu. Pozwoli to zaoferować nam konkurencyjną cenowo ofertę.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.
Zadanie nr 3, poz. 1-7.

24. Pytanie 24: Proszę Zamawiającego o dopuszczenie kaniuli dożylnej wykonanej z poliuretanu, posiadającej dwa szerokie paski kontrastujące w promieniach RTG. Posiadającą filtr hydrofobowy oraz samo domykający się korek portu górnego. Przepływ oraz nazwa producenta podany na opakowaniu jednostkowym.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.
Zadanie nr 3, poz. 8-14.

25. Pytanie 25: Proszę Zamawiającego o dopuszczenie kaniuli bezpiecznej wyposażonej w plastikowy mechanizm chroniący przed przypadkowym zakłuciem, wykonanej z poliuretanu, posiadającej trzy szerokie paski kontrastujące w promieniach RTG. Posiadającą filtr hydrofobowy oraz samo domykający się korek portu górnego. Przepływ oraz nazwa producenta podany na opakowaniu jednostkowym.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.
Zadanie nr 3, poz. 15-20, 23, 25-27,30.

26. Pytanie 26: Zwracam się z prośbą do Zamawiającego o wydzielenie w/w pozycji i, z pozostałych utworzenie oddzielnego pakietu. Pozwoli to zaoferować nam konkurencyjną cenowo ofertę.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.
Zadanie nr 3, poz. 22.

27. Pytanie 27: Proszę o dopuszczenie aparatu do przetaczania płynów z regulatorem czasu przepływu płynu z dokładnością od 0 do 300 ml/h. Pozostałe parametry zgodnie z siwz.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.
Zadanie nr 3, poz. 24.

28. Pytanie 28: Proszę o dopuszczenie przyrządu do długotrwałego aspirowania płynów i leków z opakowań zbiorczych, z zastawką antyzwrotną, ochroną przed skażeniem dzięki samozamykającemu się zatrzaskowi port posiadający końcówkę luer.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Zadanie nr 8, poz. 1.

29. Pytanie 29: Proszę o dopuszczenie igły jednorazowego użytku w rozmiarze 0,3 x 12mm. Pozostałe parametry zgodnie z siwz.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.
Zadanie nr 8, poz. 3.

30. Pytanie 30: Proszę o dopuszczenie igły jednorazowego użytku w rozmiarze 0,5 x 20mm. Pozostałe parametry zgodnie z siwz.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.
Zadanie nr 8, poz. 14-18.

31. Pytanie 31: Proszę o dopuszczenie kaniuli dożylnej wykonanej z PTFE w rozmiarach jak niżej, pozostałe parametry zgodnie z siwz.Rozmiar (GAUGE)

Rozmiar w mm

Przepływ

14 G

2,10 x 45

270 ml/min

16 G

1,7 x 45

180 ml/min

17 G

1,4 x 45

125 ml/min

18 G

1,2 x 32

1,2 x 45


80 ml/min

20 G

1,0 x 32

54 ml/min

22 G

0,8 x 25

31 ml/min

24 G

0,7 x 19

22 ml/min

26 G

0,6 x 19

10 ml/min

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.


Zadanie nr 8, poz. 20.

32. Pytanie 32: Proszę o dopuszczenie jednorazowych jałowych koreczków do kaniul pakowanych po 250 szt. z odpowiednim przeliczeniem w formularzu cenowym.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.
Zadanie nr 8, poz. 21-28, 41-52.

33. Pytanie 33: Zwracam się z prośbą do Zamawiającego o wydzielenie w/w pozycji i, z pozostałych utworzenie oddzielnego pakietu. Pozwoli to zaoferować nam konkurencyjną cenowo ofertę.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Zadanie nr 8, poz. 31.

34. Pytanie 34: Zwracam się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie strzykawki 100 ml „Janetta” posiadającej dodatkowy łącznik luer w kolorze białym, pozostałe parametry zgodnie z siwz.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.
Zadanie nr 8, poz. 33.

35. Pytanie 35: Zwracam się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie strzykawki do tuberkuliny z dołączoną igłą 0,45 x 13 mm. Pozostałe parametry zgodnie z siwz.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.
Zadanie nr 8, poz. 35-38.

36. Pytanie 36: Zwracam się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie strzykawki dwuczęściowej jedn. uż. z tłokiem w kolorze niebieskim, o rozszerzeniu:

Poj. 2 ml do 3 ml

Poj. 5 ml do 6 ml

Poj. 10 ml do 12 ml

Poj. 20 ml do 24 ml

Pozostałe parametry zgodnie z siwz.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.


Zadanie nr 8, poz. 38.

37. Pytanie 37: Czy Zamawiający dopuści w/w strzykawkę pakowaną po 80 sztuk, z odpowiednim przeliczeniem w formularzu cenowym.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.
Zadanie nr 8, poz. 39-40.

38. Pytanie 38: Zwracam się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie przyrządów do przetaczania, z długą elastyczną komorą kroplową, nie zawierającego ftalanów, nazwa-logo producenta bezpośrednio na opakowaniu jednostkowym. Nazwa producenta bezpośrednio na przyrządzie nie wpływa na walory użytkowe produktu. Sposób identyfikacji urządzenia następuje również poprzez informacje umieszczone na opakowaniu jednostkowym i zbiorczym. Ponadto podstawą do ewentualnych reklamacji jest numer serii oraz numer referencyjny. Pozostałe parametry zgodnie z siwz.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.
Zadanie nr 20, poz. 18.

39. Pytanie 39: Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie w w/w pozycji podkładu o całkowicie gładkiej powierzchni nie powodującej uszkodzenia skóry pacjenta nawet podczas długich zabiegów. Wysokochłonny, nie uczulający podkład higieniczny na stół operacyjny wykonany z 2 scalonych powłok: mocnego, nieprzemakalnego 3 warstwowego laminatu i chłonnego rdzenia na całej długości prześcieradła. Wymiary prześcieradła 100 cm (+/-2cm) x 225cm(+/-4cm). produkt o gładkiej, jednorodnej powierzchni 9bez zagięć i przeszyć). Wchłanialność 4l.

Odpowiedź: Zamawiający dopuści w/w podkład.
Zadanie nr 20, poz. 18 i 19.

40. Pytanie 40: Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o wydzielenie pozycji nr 18 i 19 do osobnego pakietu co umożliwi znacznie większej ilości wykonawców na złożenie konkurencyjnej cenowo oferty.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.
Zadanie nr 27.

41. Pytanie 41: Czy Zamawiający dopuszcza i wymaga zaoferowanie nowoczesnych pasków testowych charakteryzujących się poniższymi parametrami:

a) Funkcja Auto-coding eliminująca konieczność kodowania; b) Automatyczne wykrywanie zbyt małej ilości krwi wprowadzonej do paska wraz z wyświetleniem odpowiedniego komunikatu informującego o niecałkowitym wypełnieniu paska na wyświetlaczu gleukometru; c) Enzym dehydrogenaza glukozy GDH – FAD dający poprawne wyniki niezależnie od stężenia tlenu rozpuszczonego we krwi oraz minimalizujący zafałszowanie pomiaru (brak interferencji z substancjami endo- i egzogennymi); d) Kapilara samozasysająca krew – wielkość zasysanej próbki krwi 0,5 ul; e) Czas pomiaru od chwili wprowadzenia próbki 5s; f) Dobrze oznaczone kontrastowym wskaźnikiem miejsce zasysania krwi w przedniej części paska nieco poniżej szczytowej, znajdujące się poza obrębem gleukometru, umożliwiające pobieranie krwi włośniczkowej z opuszek palców oraz z licznych miejsc AST, a także krwi żylnej i tętniczej; g) Paski wymagające sporadycznej kontroli za pomocą płynów kontrolnych w 2 stężeniach (normalnym i wysokim) zgodnie z wymogami producenta; h) Możliwość wykorzystania każdego opakowania pasków testowych w ciągu 8 miesięcy; j) zakres wyników liczbowych pomiaru 10-900 mg/dl, przy dokładności wyników zgodnej z wytycznymi normy ISO 15197:2013 i najnowszymi zaleceniami Polskiego Towarzystwa Diabetologicznego w pełnym zakresie; k) wyniki zgodne z normą ISO 15197:2013 i zaleceniami PTD przy zakresie hematokrytu 20%-60%;

Odpowiedź: Dopuszcza, ale zgodnie z SIWZ oraz wymaganiami udzielonymi w odpowiedziach na kolejne pytania 42 - 51.


Zadanie nr 27.

42. Pytanie 42: Czy Zamawiający wymaga, aby zaoferowane paski testowe były przeznaczone do stosowania przy zakresie hematokrytu 20-60%?

Odpowiedź: Zamawiający wymaga, aby zaoferowane paski testowe były przeznaczone do stosowania przy zakresie hematokrytu 20-60%.
Zadanie nr 27.

43. Pytanie 43: Czy Zamawiający wymaga, aby paski testowe zgodnie z instrukcją były przeznaczone do wykonywania pomiarów glikemii we krwi żylnej i kapilarnej?

Odpowiedź: Zamawiający wymaga, aby paski testowe zgodnie z instrukcją były przeznaczone do wykonywania pomiarów glikemii we krwi żylnej i kapilarnej
Zadanie nr 27.

44. Pytanie 44: Czy Zamawiający wymaga paski testowe z enzymem dehydrogenaza glukozy, eliminującym zafałszowania pomiaru niezależnie od stężenia tlenu rozpuszczonego we krwi?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.
Zadanie nr 27.

45. Pytanie 45: Czy Zamawiający wymaga aby zgodnie z instrukcjami zaoferowanych pasków testowych do gleukometrów, maksymalny błąd pomiarowy nie przekraczał ±15mg/dl dla stężenia glukozy <100mg/dl oraz ±15% dla stężenia glukozy >100mg/dl, zgodnie z zaleceniami PTD?

Odpowiedź: Zamawiający wymaga aby zgodnie z instrukcjami zaoferowanych pasków testowych do gleukometrów, maksymalny błąd pomiarowy nie przekraczał ±15mg/dl dla stężenia glukozy <100mg/dl oraz ±15% dla stężenia glukozy >100mg/dl, zgodnie z zaleceniami PTD.
Zadanie nr 27.

46. Pytanie 46: Czy Zamawiający wymaga zaoferowania pasków testowych do gleukometrów z funkcją automatycznego wyrzutu zużytego paska za pomocą przycisku?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Zadanie nr 27.

47. Pytanie 47: Czy Zamawiający wymaga aby paski testowe do glukometrów były wyrobem medycznym refundowanym, co zapewni ciągłość dostaw pasków do Zamawiającego?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza w/w paski, ale nie wymaga w/w cech.
Zadanie nr 27.

48. Pytanie 48: Czy Zamawiający dopuści ofertę pasków testowych do gleukometru, gdzie zgodnie z instrukcją obsługi wszystkie elementy zestawu są niebezpieczne biologicznie i mogą potencjalnie przenosić choroby zakaźne, nawet po przeprowadzeniu czyszczenia i dezynfekcji?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.
Zadanie nr 27.

49. Pytanie 49: Czy Zamawiający dopuści ofertę pasków testowych do gleukometrów, wymagających sprawdzania poprawności uzyskania wyników za pomocą płynu kontrolnego za każdym razem gdy wynik testu poziomu glukozy jest wyższy lub niższy od normalnego?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.
Zadanie nr 27.

50. Pytanie 50: Czy Zamawiający dopuści paski testowe bez automatycznego blokowania możliwości wykonania pomiaru wtedy, gdy próbka krwi pobrana przez pasek jest zbyt mała? Przy każdym pomiarze paski tego rodzaju wymagają od użytkownika dokładnego obserwowania czy pole testowe paska zostało idealnie wypełnione. Niezależne badania pokazują, że wykonanie pomiaru po pobraniu zbyt małej próbki krwi przez paski testowe do gleukometrów skutkuje uzyskaniem zafałszowanego wyniku.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.  1   2   3   4   5   6   7


©operacji.org 2017
wyślij wiadomość

    Strona główna