Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego informuje o możliwości składania za pośrednictwem Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Działania (lgd) „Siła w Grupie”Pobieranie 13,95 Kb.
Data29.03.2018
Rozmiar13,95 Kb.

Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego

informuje o możliwości składania za pośrednictwemStowarzyszenia Lokalnej Grupy Działania (LGD) „Siła w Grupie”

wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju”

dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działań:

Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw”,

Odnowa i rozwój wsi”,

Małe projekty” tj. operacji, które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania Osi 3, ale przyczyniają  się do osiągnięcia  celów tej osi,

objętych Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

Termin składania wniosków:

14 sierpnia 2014 r. – 28 sierpnia 2014 r.
Miejsce składania wniosków:

Biuro Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Działania „Siła w Grupie”;

ul IV Dywizji WP 58, 78-120 Gościno ( II piętro);

od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 – 14:00;
Tryb składania wniosków:

Wnioski należy składać bezpośrednio w miejscu i terminie wskazanym w ogłoszeniu.

Wnioski wraz z załącznikami należy składać na właściwych formularzach:
• w dwóch jednakowych egzemplarzach w wersji papierowej wpiętych do oddzielnych skoroszytów (teczek, segregatorów)

• w dwóch jednakowych egzemplarzach w wersji elektronicznej. Wniosek o przyznanie pomocy w wersji elektronicznej musi być zapisany na płycie CD-R oraz odpowiednio opisany (tytuł operacji oraz nazwa wnioskodawcy),Limity dostępnych środków:

  • Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw: 210 916,50 zł;

  • Odnowa i rozwój wsi: 925 417,16 zł;

  • Małe projekty: 99 272,94 zł


Minimalne wymagania, których spełnienie jest niezbędne do wyboru wniosku do dofinansowania przez Lokalną Grupę Działania:

Minimalne wymagania, których spełnienie jest niezbędne do wyboru projektu przez LGD w ramach działań: „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej”, „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw”, „Odnowa i rozwój wsi” oraz „Małe projekty”: uzyskanie co najmniej 3 punktów z ogółu punktów możliwych do uzyskania w „Karcie oceny zgodności operacji z lokalnymi kryteriami”.

Szczegółowe informacje dotyczące naboru wniosków, w tym formularz wniosku o przyznanie pomocy wraz z instrukcją oraz wykazy dokumentów niezbędnych do wyboru operacji przez LGD są dostępne na stronach:


  • Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa www.arimr.gov.pl

  • Urzędu  Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego www.prow.wzp.pl 

  • Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Działania „Siła w Grupie” www.silawgrupie.org.pl,

Informacje udzielane są w Biurze Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Działania „Siła w Grupie”.Pytania należy kierować na adres email: gcagoscino@op.pl lub telefonicznie: 94 351 33 71

w godzinach od 8.00-14.00.©operacji.org 2017
wyślij wiadomość

    Strona główna