Zarząd Województwa PodlaskiegoPobieranie 351,97 Kb.
Data24.02.2019
Rozmiar351,97 Kb.
Zarząd Województwa Podlaskiego

podaje do publicznej wiadomości

informację o możliwości składania za pośrednictwem

Stowarzyszenia Królewski Gościniec Podlasia

wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania4.1/413 Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju:

dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania 312 „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw”Termin składania wniosków: od 16.07.2012 r. do 14.08.2012 r.

Tryb i miejsce składania wniosków:

Wnioski wraz załącznikami w 3 egz. (oryginał + 2 kopie) oraz w wersji elektronicznej należy składać osobiście w Biurze Stowarzyszenia Królewski Gościniec Podlasia w Dobrzyniewie Dużym, ul. Białostocka 23 w godzinach: poniedziałek, środa, czwartek – 16.00 – 20.00; wtorek, piątek – 8.00 – 20.00. Wnioski nadsyłane drogą pocztową, faksem, e-mail lub w inny sposób nie będą uwzględniane. O terminie złożenia wniosku decyduje data wpływu do biura Stowarzyszenia.Limit dostępnych środków : 100 000,00 zł.

Minimalne wygania, które musi spełnić operacja po ocenie

Aby operacja mogła otrzymać dofinansowanie musi uzyskać po ocenie co najmniej 50 % punktów możliwych do uzyskania w danym działaniu, tj. minimum 25 punktów.Miejsce udostępnienia szczegółowych informacji:

Szczegółowe informacje dotyczące możliwości składania wniosków, w tym kryteria wyboru operacji i wykaz niezbędnych dokumentów wraz z formularzem wniosku o przyznanie pomocy, dostępne są:1) na stronach internetowych:

  • Stowarzyszenia Królewski Gościniec Podlasia: www.krolewskigosciniecpodlasia.pl

w zakładce „Konkursy i przetargi"   

  • Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego: www.wrotapodlasia.pl w zakładce PROW

2) w siedzibach:

  • w Biurze Stowarzyszenia Królewski Gościniec Podlasia, ul. Białostocka 23, 16 - 002 Dobrzyniewo Duże, tel. 85 71 97 811, 660 374 995, 508 289 164; fax. 85 71 97 811,

mail: krolewskigosciniecpodlasia@wp.pl,

  • w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podlaskiego, w Departamencie Rozwoju Obszarów Wiejskich, ul. Kleeberga 20, 15 – 691 Białystok.


Białystok, 29-06-2012©operacji.org 2017
wyślij wiadomość

    Strona główna