Zarząd Województwa Opolskiego na wniosek Lokalnej Grupy Rybackiej (lgr) „Opolszczyzna”Pobieranie 89,65 Kb.
Data06.11.2017
Rozmiar89,65 Kb.


Unia Europejska

Europejski FunduszRybacki

Program Operacyjny „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013”Zarząd Województwa Opolskiego

na wniosek Lokalnej Grupy Rybackiej (LGR) „Opolszczyzna” działającej na terenie gmin:

Lasowice Wielkie, Lewin Brzeski, Murów, Niemodlin, Ozimek, Pokój, Popielów, Świerczów, Tułowice, Turawa, Zębowice informuje o możliwości składania wniosków o dofinansowanie przez sektor społeczno – gospodarczy w ramach środka 4.1 Rozwój obszarów zależnych od rybactwa, Programu Operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013”

na następujące rodzaje operacji:
- limit dostępnych środków w ramach naboru wynosi 616 663, 95 złotych;

  • Restrukturyzacja lub reorientacja działalności gospodarczej lub dywersyfikacja zatrudnienia osób mających pracę związaną z sektorem rybactwa, w drodze tworzenia dodatkowych miejsc pracy poza tym sektorem

- limit dostępnych środków w ramach naboru wynosi 416 735,74 złotych;

  • Ochrona środowiska lub dziedzictwa przyrodniczego na obszarach zależnych od rybactwa w celu utrzymania jego atrakcyjności lub przywrócenia potencjału produkcyjnego sektora rybactwa w przypadku jego zniszczenia w wyniku klęski żywiołowej

- limit dostępnych w ramach naboru wynosi 292 835,74 złotych;
Termin składania wniosków: od 03.07.2013 r. do 02.08.2013 r.
Miejsce składania wniosków :

Biuro Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka „Opolszczyzna”, plac Kopernika 5/3, 45-040 Opole, I piętro, w dni robocze od poniedziałku od piątku w godzinach od 7.30 do 15.30 z tym, że w ostatnim dniu prowadzenia naboru przyjmowanie wniosków będzie miało miejsce wyłącznie do godziny 12:00


Tryb składania wniosków:

Wniosek wraz z załącznikami należy składać na odpowiednim formularzu,

Wniosek należy złożyć w wersji papierowej i elektronicznej (na płycie CD),

Wniosek należy składać bezpośrednio (tj. osobiście) w miejscu i terminie wskazanym w ogłoszeniu.


Szczegółowe informacje o zasadach przygotowania i składania wniosków oraz:

  • wzór wniosku o dofinansowanie;

  • wykaz dokumentów, które dołącza się do wniosku o dofinansowanie;

  • kryteria wyboru operacji przez LGR określone w Lokalnej Strategii Rozwoju Obszarów Rybackich;

są dostępne w siedzibach oraz na stronach internetowych następujących instytucji:

  • Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego – www.opolskie.pl

  • Lokalnej Grupy Rybackiej „Opolszczyzna” – www.lgropolszczyzna.com

Wszelkie dodatkowe informacje można uzyskać od pracowników biura Lokalnej Grupy Rybackiej „Opolszczyzna”, pl. Kopernika 5/3, 45-040 Opole, nr tel. 77 403 31 72 lub drogą elektroniczną: projekty.lgropolszczyzna@gmail.com

Operacja współfinansowana przez Unię Europejską ze środków finansowych

Europejskiego Funduszu Rybackiego zapewniającą inwestycje w zrównoważone rybołówstwo©operacji.org 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna