Zarząd Województwa Śląskiego informuje o możliwości składania za pośrednictwem Lokalnej Grupy Działania Fundacja „Partnerstwo Dorzecza Kocierzanki I Koszarawy”Pobieranie 112,21 Kb.
Strona2/2
Data24.02.2019
Rozmiar112,21 Kb.
1   2

Zarząd Województwa Śląskiego

informuje o możliwości składania za pośrednictwemLokalnej Grupy Działania

Fundacja „Partnerstwo Dorzecza Kocierzanki i Koszarawy”
wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” dla operacji odpowiadających warunkom przyznania pomocy w ramach „Małych projektów” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 - nr konkursu MP/X/2014
I. Termin składania wniosków: 15.09. 2014r – 30.09.2014r.
II. Miejsce składania wniosków:

Biuro Fundacji „Partnerstwo Dorzecza Kocierzanki i Koszarawy”

Żywiec, ul. Ks. Pr. St. Słonki 31,

pon., śr. w godz. 9:00-17:00; wt., czw. w godz. 8:00-13:00; pt. w godz. 9:00 – 13:00.


III. Tryb składania wniosków:

Wnioski wraz z załącznikami należy składać osobiście w miejscu i terminie wskazanym


w ogłoszeniu na odpowiednich formularzach w 2 egzemplarzach wersji papierowej (oryginał i kopia) oraz
w wersji elektronicznej na opisanej płycie CD.

Oprócz załączników wskazanych w wniosku o pomoc beneficjent dostarcza załączniki wymagane przez LGD: oświadczenia, fiszkę operacji oraz w przypadku osób fizycznych, zgodę na przetwarzanie danych osobowych.


V. Limit środków dostępnych w konkursie: 635 308,79 zł

Wysokość pomocy przyznanej na realizację jednego małego projektu nie może być wyższa niż 50 tys. zł.LGD wybiera wnioski do wysokości 150 % kwoty dostępnej w konkursie.
Minimalna ilość punktów operacji niezbędna do zakwalifikowania do listy operacji rekomendowanych do dofinansowania: 15 pkt.
VI. Wzór formularza wniosku o przyznanie pomocy:

Formularz wniosku o przyznanie pomocy wraz z instrukcją wypełniania wniosku oraz załącznikami dostępne są w wersji elektronicznej na stronach:

- Fundacji PDKiK - www.partnerstwo.beskidy.org.pl,

- Samorządu Województwa Śląskiego - www.prow.slaskie.pl


Przed wypełnieniem wniosku należy zapoznać się z Lokalną Strategią Rozwoju (LSR) Fundacji „Partnerstwo Dorzecza Kocierzanki i Koszarawy”, kryteriami wyboru operacji przez LGD określonymi w LSR oraz wykazem dokumentów niezbędnych do weryfikacji spełnienia w/w. kryteriów, które znajdują się na stronie www.partnerstwo.beskidy.org.pl
UWAGA!!! - TERMIN ZAKOŃCZENIA REALIZACJI PROJEKTÓW I ZŁOŻENIA WNIOSKU O PŁATNOŚĆ UBIEGA W DNIU 31 MARCA 2015 R.
VII. Szczegółowe informacje udzielane są w Biurze Lokalnej Grupy Działania –
Fundacja „Partnerstwo Dorzecza Kocierzanki i Koszarawy” w Żywcu przy ulicy Ks. Pr. St. Słonki 31 (wejście z prawej strony budynku), email: partnerstwo@beskidy.org.pl lub telefonicznie: 0 607 711 166.


1   2


©operacji.org 2017
wyślij wiadomość

    Strona główna