Zarząd dróg powiatowych w dzierżoniowie


kontrola jakości robót 6.1Ogólne zasady kontroli jakości robótPobieranie 2.66 Mb.
Strona26/31
Data24.02.2019
Rozmiar2.66 Mb.
1   ...   23   24   25   26   27   28   29   30   31

6.kontrola jakości robót

6.1Ogólne zasady kontroli jakości robót


Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST-D-00.00.00 „Wymagania ogólne” punkt 6.

Badania mieszanek bitumicznych należy przeprowadzić w ilości adekwatnej do rzeczywistych ilości robót wykonywanych na budowie. Ilość badań należy uzgodnić z Inżynierem Budowy przed rozpoczęciem robót związanych z układaniem nawierzchni. W tabelach poniżej podano proponowane ilości badań w oparciu o WT-2. W przypadku rozbieżności ewentualnie braku danych dotyczących częstotliwości i rodzaju badań należy skorzystać z w/w opracowania.

Wykonawca zapewni dostarczenie mieszanki z wytwórni. W celu wykazania, że mieszanka MMA o danym składzie spełnia wszelkie wymagania normowe i WT , producent dla każdego składu mieszanki przeprowadzi Badanie Typu (czytaj WT -2) wg PN-EN 13108-20.


Rodzaj i zakres badań kontrolnych :


1 Do każdej warstwy i na każde rozpoczęte 6000m2 nawierzchni – jedna próbka

2 W razie potrzeby specjalne kruszywa i dodatki

  1. Tylko gęstość na próbce sześciennej
Pobieranie 2.66 Mb.

Share with your friends:
1   ...   23   24   25   26   27   28   29   30   31
©operacji.org 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna