Zarys historii rachunkowościPobieranie 0,9 Mb.
Strona7/9
Data09.07.2018
Rozmiar0,9 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9
5.6.2. Odchylenia kosztów pośrednich
Celem analizy odchyleń kosztów pośrednich jest wyjaśnienie różnicy między faktyczną kwotą poniesionych kosztów pośrednich produkcji a kwotą naliczoną przy użyciu z góry ustalonej stawki absorpcyjnej kosztów pośrednich. Analiza ta staje się bardziej zrozumiała, jeżeli ponoszone i naliczane koszty pośrednie będą podzielone na stałe i zmienne.

Całkowite odchylenie stałych kosztów pośrednich jest różnicą między faktyczną kwotą stałych kosztów pośrednich (AK) a naliczonymi na produkcję standardowymi stałymi kosztami pośrednimi (AK), czyli:Budżetowe odchylenie stałych kosztów pośrednich jest różnicą między kwotą faktycznie poniesionych stałych kosztów pośrednich(AKs), a kwotą stałych kosztów pośrednich według budżetu(BKs):

Odchylenie wykorzystania zdolności produkcyjnych jest równe iloczynowi różnicy między faktyczną liczbą maszynogodzin (AH), a planowaną w budżecie dla danego okresu liczbę maszynogodzin (BH), przez standardową stawkę stałych kosztów pośrednich(SKs):Całkowite odchylenie zmiennych kosztów pośrednich jest równe różnicy między faktycznie poniesionymi kosztami (AKz), a standardowymi zmiennymi kosztami pośrednimi naliczonymi na produkcję (BKz), czyli:

Odchylenie elastycznego budżetu zmiennych kosztów pośrednich odpowiada różnicy między faktycznie poniesionymi kosztami zmiennymi pośrednimi (AKz), a przeliczonym na aktualną liczbę wykorzystanych roboczogodzin budżetem zmiennych kosztów pośrednich (BAH)

Odchylenie wydajności produkcyjnej w zmiennych kosztach pośrednich jest iloczynem różnicy między faktyczną liczbą roboczogodzin wykonaną w danym okresie (AH), a budżetem roboczogodzin dla aktualnej produkcji (BHA), przez standardową stawkę zmiennych kosztów pośrednich (SKZ)
211   2   3   4   5   6   7   8   9


©operacji.org 2017
wyślij wiadomość

    Strona główna