Zarys historii rachunkowościPobieranie 0,9 Mb.
Strona5/9
Data09.07.2018
Rozmiar0,9 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9

ODCHYLENIA

ISTOTNE

NIEISTOTNE

ZALEŻNE

NIEZALEŻNE

KORZYSTNE

NIEKORZYSTNE

Rys. 4.1. Klasyfikacja odchyleń20

Rozróżnienie odchyleń istotnych i nieistotnych opiera się na ustalonej granicy odchyleń możliwych do zaakceptowania. Dalszej analizie poddaje się tylko odchylenia istotne badając przyczynę ich powstania. Kierownictwo ośrodka odpowiedzialności będzie rozliczane z odchyleń, których przyczyny leżą w zasięgu jego decyzji. Podział odchyleń na korzystne i niekorzystne powinien być powiązany z systemem motywacyjnym przedsiębiorstwa.

Analiza wykonania budżetów i identyfikacja odchyleń jest prowadzona na podstawie raportów sporządzonych dla każdego budżetu. W raportach tych pokazane są różnice, jakie wystąpiły między kosztami planowymi a rzeczywistymi wyliczane za pomocą jednej z metod:

Odchylenie wartościowe (wartościowe określenie różnicy między kosztami planowanymi


a rzeczywistymi).
Odchylenie procentowe do planowanych kosztów pozycji (względne określenie różnicy między kosztami planowanymi a rzeczywistymi w stosunku do planowanych kosztów danej pozycji budżetu).

Odchylenie procentowe do planowanych kosztów w budżecie (względne określenie różnicy między kosztami planowanymi a rzeczywistymi w stosunku do planowanych kosztów ogółem


w budżecie).

Raporty z wykonania budżetów są podstawą do określenia istotności odchyleń. Istotność jest miarą, która pozwala stwierdzić, czy poziom wykazanych odchyleń jest znaczący oraz, czy mieści się on w dopuszczalnych granicach.


5.6.1. Analiza odchyleń kosztów bezpośrednich
Analiza odchyleń kosztów bezpośrednich jest oparta na sformalizowanych metodach statystycznych dotyczących analizy zmian wartości przez analizę zmian cen i analizę ilości - norm zużycia.

W związku z powyższym odchylenia od kosztów bezpośrednich oblicza się na podstawie podanych niżej wzorów.Pierwszy sposób - bez uwzględnienia odchyleń łącznych.

- odchylenie ogółem

1   2   3   4   5   6   7   8   9


©operacji.org 2017
wyślij wiadomość

    Strona główna