ZaproszeniePobieranie 0,52 Mb.
Strona2/2
Data14.02.2018
Rozmiar0,52 Mb.
1   2Zaproszenie
Katedra Bliskiego Wschodu i Północnej Afryki Uniwersytetu Łódzkiego,

Wydział Operacji Morskich Akademii Marynarki Wojennej

oraz Studenckie Koło Naukowe „Al-Maszrik”

zapraszają do udziału w konferencjiBezpieczeństwo narodowe i międzynarodowe w obszarze MENA

Łódź, 17 października 2011 r.

Obszar Bliskiego Wschodu i Północnej Afryki (Middle East and North Africa – MENA) jest jednym z najlepiej rozpoznawanych regionów w stosunkach międzynarodowych. Jednocześnie jest on uznawany za jeden z najbardziej niestabilnych regionów współczesnego świata, a tym samym niezwykle istotny dla bezpieczeństwa międzynarodowego. Spory, konflikty o charakterze wewnętrznym, a także procesy społeczne i polityczne zachodzące w regionie kształtują jego przestrzeń bezpieczeństwa w wymiarze zarówno regionalnym, jak i wewnątrzpaństwowym. Złożoność tych procesów, ich zasięg i zakres, powodują, że problemy bezpieczeństwa wewnętrznego i międzynarodowego przenikają się nawzajem.


Ideą konferencji jest zdiagnozowanie głównych wyzwań i zagrożeń dla bezpieczeństwa, ich charakteru, a także ustalenie, na ile globalne trendy w zmianie paradygmatu bezpieczeństwa międzynarodowego po zakończeniu zimnej wojny są dostrzegane na obszarze MENA. Przede wszystkim chodzi o rozważenie kwestii, czy region ten funkcjonuje w tradycyjnej przestrzeni bezpieczeństwa definiowanej przez wyzwania i zagrożenia typu militarnego i politycznego, czy też nowe rodzaje wyzwań i zagrożeń są dostrzegalne w systemie regionalnym.
Analizowanie tego problemu będzie przebiegało w ramach następujących obszarów tematycznych:

  1. Regionalne systemy bezpieczeństwa i ich funkcjonowanie;

  2. Strategie bezpieczeństwa narodowego państw regionu;

  3. Wyzwania i zagrożenia dla bezpieczeństwa narodowego i międzynarodowego (np. diaspora muzułmańska a bezpieczeństwo);

  4. Działania aktorów zewnętrznych i ich wpływ na bezpieczeństwo narodowe i międzynarodowe;

  5. Spory i konflikty międzynarodowe (w regionie oraz ponadregionalne);

  6. Bezpieczeństwo energetyczne i problemy środowiska naturalnego;

  7. Proliferacja broni masowej zagłady;

  8. Fundamentalizmy religijne;

  9. Edukacja i badania naukowe.

Do wzięcia udziału w konferencji zapraszamy specjalistów krajowych i zagranicznych: politologów, internacjologów, historyków, kulturoznawców oraz reprezentantów innych dyscyplin naukowych, których obszar poszukiwań badawczych dotyczy problematyki objętej tematyką konferencji. Językiem konferencji będzie język polski i angielski.


Konferencja będzie miała charakter cykliczny, odbywając się w trybie dwuletnim. Intencją organizatorów jest stworzenie forum wymiany poglądów z udziałem badaczy krajowych i zagranicznych na temat kształtowania się oraz dynamiki problemów bezpieczeństwa w regionie Bliskiego Wschodu i Północnej Afryki.
Rejestracja

W celu zgłoszenia swojego udziału w konferencji prosimy o nadesłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego, który jest do pobrania w formie elektronicznej na stronie internetowej Katedry Bliskiego Wschodu i Północnej Afryki UŁ (www.kbwipa.uni.lodz.pl) Wypełniony formularz, zawierający abstrakt o objętości maksymalnie 250 słów, należy przesłać do 1 czerwca 2011 r. na adres mailowy:krzysztofzdulski@uni.lodz.pl

martawozniak@uni.lodz.pl
Opłata konferencyjna

Opłata konferencyjna wynosi 100 zł. Kwotę tę należy wpłacić na konto UŁ do 1 września 2011 r.

Bank Polska Kasa Opieki S. A.
II Oddział w Łodzi
14 1240 3028 1111 0010 0434 7782

z adnotacją: MENA – bezpieczeństwo


Opłata konferencyjna dla uczestników zagranicznych wynosi 50 EUR. Kwotę tę należy wpłacić na konto UŁ do 1 września 2011 r.

IBAN: PL 14 1240 3028 1111 0010 0434 7782


BIC/SWIFT: PKOPPLPW
Opłata konferencyjna obejmuje koszt obiadu, materiałów konferencyjnych oraz publikacji pokonferencyjnej. Uczestnicy konferencji we własnym zakresie pokrywają koszty dojazdu.
Istnieje możliwość zarezerwowania noclegu w Hotelu Centrum Konferencyjnego UŁ. Koszt zakwaterowania to ok. 110 zł za dobę (nocleg+śniadanie), za pokój jednoosobowy. Prosimy o jak najszybsze potwierdzenie zainteresowania wykupieniem noclegu, gdyż musimy dokonać uprzedniej rezerwacji.
Komitet organizacyjny:

Dr hab. Radosław Bania – Przewodniczący Konferencji

Dr Marta Woźniak – Sekretarz Konferencji

Mgr Krzysztof Zdulski – Sekretarz Konferencji

Dr Dariusz Kozłowski – Członek Komitetu

Mgr Ewa Iwanina – Członkini Komitetu

Karina Bujalska – Członkini Komitetu

Agata Ciszewska – Członkini KomitetuNatalia Augustowska – Członkini Komitetu

1   2


©operacji.org 2017
wyślij wiadomość

    Strona główna
Referat