Zaprezentowano koncepcję badania sygnałów akustycznych stanów przedawaryjnych silnika synchronicznegoPobieranie 0,49 Mb.
Strona2/6
Data14.02.2018
Rozmiar0,49 Mb.
1   2   3   4   5   6

2. Sprawdzenie poprawności wyrażeń języka MATLAB dla następujących zmiennych:

Zaobserwować wyniki działania poniższych poleceń. Czy w wyniku wykonania poleceń wystąpiły błędy? Wyjaśnić przyczyny powstania ewentualnych błędów. Do wyjaśnienia wykorzystać polecenie >>whos.

(a) Wprowadzić:

>>x=[1 4 8]; y=[2 1 5]; A=[3 1 6; 5 2 7]

Polecenia tworzą zadane zmienne w przestrzeni roboczej.

(b) Wprowadzić:

>>x+y


(c) Wprowadzić:

>>x+A


(d) Wprowadzić:

>>x’+y


(e) Wprowadzić:

>>A-[x’ y’]

(f) Wprowadzić:

>>[x; y’]

(g) Wprowadzić:

>>[x; y]


(h) Wprowadzić:

>>A-3


(i) Wyczyścić zawartość okna poleceń programu MATLAB poleceniem:

>>clc
3. Wyjaśnienie wyników działania poleceń języka MATLAB operujących na macierzy:W celu realizacji zadania wykonać poniższe polecenia.

(a) Wprowadzić:

>>A=[2 7 9 7; 3 1 5 6; 8 1 2 5]

Polecenie tworzy zmienną A w przestrzeni roboczej.

(b) Wprowadzić:

>>A(:,[1 4])

(c) Wprowadzić:

>>A([2 3],[3 1])

(d) Wprowadzić:

>>reshape(A,2,6)

(e) Wprowadzić:

>>A(:)


(f) Wprowadzić:

>>fliplr(A)

(g) Wprowadzić:

>>[A;A(end,:)]

(h) Wprowadzić:

>>sum(A,2)

>>sum(A,1)

(i) Wyczyścić zawartość okna poleceń programu MATLAB poleceniem:>>clc

1   2   3   4   5   6


©operacji.org 2017
wyślij wiadomość

    Strona główna