Zapraszamy Cię do udziału w cyklu szkoleniowymPobieranie 217,99 Kb.
Data09.03.2018
Rozmiar217,99 Kb.Projekt „Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych z terenu aglomeracji wrocławskiej SEKTOR 3” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.


C Z Ł O W I E K – N A J L E P S Z A I N W E S T Y C J A
NASZ CYKL SZKOLENIOWY JEST DLA CIEBIE, JEŚLI CHCESZ:

 • nauczyć się i pogłębiać swoją wiedzę z zakresu księgowości NGO,

 • samodzielnie poprowadzić księgowość swojej organizacji lub udoskonalić swoje umiejętności w tym zakresie,

 • stworzyć lub udoskonalić politykę rachunkowości swojej organizacji,

 • mieć możliwość księgowania dokumentów swojej organizacji na programie komputerowym REWIZOR GT.


Szkolenia kierujemy do:

Przedstawicieli organizacji pozarządowych mających siedzibę na terenie Wrocław – miasto na prawach powiatu, wrocławskiego, oławskiego, oleśnickiego, średzkiego, wołowskiego, trzebnickiego, strzelińskiego, milickiego i świdnickiego – członków, pracowników, wolontariuszy.Pierwszeństwo udziału w szkoleniach mają:

 • przedstawiciele organizacji pozarządowych zarejestrowanych (w KRS lub innym rejestrze) do 1 roku od dnia przystąpienia do Projektu,

 • osoby z terenów gmin wiejskich,

 • osoby z terenów o najniższym współczynniku ilości NGO w stosunku do ilości mieszkańców,

 • osoby po 50 roku życia,

 • przedstawiciele organizacji, które nie posiadają wykwalifikowanej osoby do prowadzenia księgowości oraz programu komputerowego do prowadzenia księgowości,

 • członkowie zarządu organizacji.


 • W ramach cyklu każdy uczestnik weźmie udział w 18 szkoleniach (w sumie 90h dydaktycznych) oraz będzie mógł skorzystać m.in.
  z doradztwa indywidualnego w zakresie księgowości. Organizacjom uczestników użyczone zostaną na czas trwania Projektu licencje programu komputerowego do prowadzenia księgowości REWIZOR GT.

 • Zajęcia będą się odbywać w sali komputerowej na I piętrze we Wrocławskim Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych SEKTOR3 ul. Legnicka 65 we Wrocławiu co tydzień we wtorki i czwartki w terminie: 21 sierpnia – 18 października 2012r.

 • Liczba miejsc jest ograniczona. Chętnych prosimy o wysłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego dostępnego na stronie www.sektor3.wroclaw.pl na adres: zapisy@sektor3.wroclaw.pl lub na numer fax 71 359 75 01. Formularz można dostarczyć osobiście do biura projektu: ul. Legnicka 65 do dnia 05.08.2012r. Wybrane osoby zostaną zaproszone na rozmowę kwalifikacyjną w terminie 6-10.08.2012r. O wynikach rekrutacji będziemy informować drogą mailową lub telefonicznie do dnia 10.08.2012r.
 • Szkolenia będą prowadzone aktywnymi metodami pracy w oparciu o program REWIZOR GT.

 • Udział w projekcie jest bezpłatny.

 • Uczestnicy zobowiążą się do udziału we wszystkich szkoleniach oraz do przygotowania polityki rachunkowości i planu kont dla swojej organizacji.

 • Uczestnicy otrzymają materiały szkoleniowe. Przewidziane są przerwy kawowe i poczęstunek.

 • Szkolenia odbywają się w ramach projektu Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych z terenu aglomeracji wrocławskiej SEKTOR 3, którego realizatorem jest Fundacja Wspierania Organizacji Pozarządowych „Umbrella” we współpracy ze Stowarzyszeniem Tratwa oraz Gminą Wrocław. Regulamin projektu dostępny jest na stronie www.sektor3.wroclaw.pl


HARMONOGRAM SZKOLEŃ:

Data

Godzina

Temat

21.08.2012

15:00-20:00

Organizacja rachunkowości. Wprowadzanie podstawowych danych organizacji pozarządowej do programu Rewizor.

22.08.2012

15:30-20:00

Rodzaje działalności prowadzonej przez organizacje pozarządowe. Wprowadzanie planu kont do programu Rewizor.

23.08.2012

15:30-19:30

Obowiązki NGO wobec urzędu skarbowego. Uszczegółowienie planu kont o konta umożliwiające kontrolowanie zobowiązań publiczno - prawnych.

28.08.2012

15:30-20:00

Koszty bilansowe i podatkowe – wprowadzenie. Księgowanie kosztów w programie Rewizor.

30.08.2012

15:30-19:30

Wydatki kwalifikowane w projektach. Księgowanie kosztów finansowanych z różnych źródeł w programie Rewizor.

4.09.2012

15:30-20:00

Przychody w organizacjach pozarządowych. Księgowanie przychodów w programie Rewizor.

6.09.2012

15:30-19:30

Zatrudnianie pracowników w organizacji pozarządowej. Księgowanie rachunków do umów cywilno-prawnych i list płac w programie Rewizor.

13.09.2012

15:30-19:30

Inne rozliczenia z pracownikami i osobami współpracującymi. Księgowanie zaliczek i delegacji w programie Rewizor.

18.09.2012

15:30-20:00

Środki pieniężne i krótkoterminowe aktywa finansowe. Księgowanie operacji finansowych w programie Rewizor.

20.09.2012

15:30-19:30

Środki pieniężne i krótkoterminowe aktywa finansowe - utrwalenie wiadomości. Wykorzystywanie dodatkowych funkcji programu Rewizor w zakresie wystawiania dokumentów kasowych i sporządzania raportów kasowych.

25.09.2012

15:30-20:00

Rozrachunki. Ewidencjonowanie i kontrola rozrachunków w programie Rewizor.

27.09.2012

15:30-19:30

Rozrachunki - utrwalenie wiadomości. Wykorzystywanie dodatkowych funkcji programu Rewizor - moduł Rozrachunki.

Wystawianie potwierdzeń sald.2.10.2012

15:30-20:00

Aktywa trwałe. Księgowanie operacji dotyczących środków trwałych w programie Rewizor.

4.10.2012

15:30-19:30

Aktywa trwałe. Naliczanie i księgowanie amortyzacji w programie Rewizor.

9.10.2012

15:30-20:00

Przychody, koszty i wynik finansowy - utrwalenie wiadomości. Dokonywanie niezbędnych zestawień i wydruków w programie Rewizor.

11.10.2012

15:30-19:30

Sprawozdania finansowe sporządzane przez organizacje pozarządowe. Wykorzystywanie programu Rewizor w sprawozdawczości rocznej. Zamykanie ksiąg.

16.10.2012

15:30-20:00

Zeznanie roczne z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych CIT8. Sporządzanie zestawień w programie Rewizor niezbędnych do sporządzenia zeznania CIT-8.

18.10.2012

15:30-20:00

Zajęcia podsumowujące uzyskaną wiedzę przez uczestników.


BIURO PROJEKTU: Wrocławskie Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych SEKTOR 3, ul. Legnicka 65, 54-206 Wrocław, tel. 71 359 75 09, fax 71 359 75 01, e-mail: zapisy@sektor3.wroclaw.pl,
strona internetowa: www.sektor3.wroclaw.pl
©operacji.org 2017
wyślij wiadomość

    Strona główna