Zapis misji czteroelementowejPobieranie 0,52 Mb.
Strona9/14
Data24.02.2019
Rozmiar0,52 Mb.
1   ...   6   7   8   9   10   11   12   13   14

Zadania i projekty


 • wprowadzenie zasad edukacji turystycznej w regionie (centra edukacyjne, instytucje edukacyjne)

 • przygotowanie i wyselekcjonowanie profesjonalnych kadr


odpowiedzialność: Powiatowy Urząd Pracy, Wydział Edukacji Starostwa Powiatowego w Cieszynie
termin wykonania : 2000/2001

CEL OPERACYJNY:
Wypracowanie zasad współpracy między samorządami lokalnymi Ziemi Cieszyńskiej (ZKZC) a partnerami lokalnymi i regionalnymi w rozwoju turystycznym
Zadania i projekty

 • współpraca międzygminna (na poziomie samorządów - wspólne komisje, stowarzyszenie itp.)

 • wspólne imprezy turystyczne (organizator Związek, Powiat, Gminy)

 • wspólne uczestnictwo w targach

 • współpraca samorządów z organizacjami turystycznymi w rozwoju turystycznym


Odpowiedzialność: Forum Turystyki Ziemi Cieszyńskiej
Termin: 2000/2001

CEL OPERACYJNY:


Wypracowanie zasad współdziałania przy pozyskiwaniu środków zewnętrznych na rozwój turystyczny regionu
Zadania i projekty


odpowiedzialność: Stowarzyszenie Rozwoju i Współpracy Regionalnej „Olza”, Regionalne Biuro Promocji Turystycznej, ZKZC, Urzędy Gmin - Członków Związku Komunalnego Ziemi Cieszyńskiej
termin realizacji: do końca 2000
odpowiedzialność: Stowarzyszenie Rozwoju i Współpracy Regionalnej „Olza” , Regionalne Biuro Promocji Turystycznej, ZKZC, Urzędy Gmin - Członków Związku Komunalnego Ziemi Cieszyńskiej
termin realizacji: 2 kwartał 2001


 • utworzenie wpływowego lobby regionalnego promującego rozwój turystyczny regionu i zabiegającego o fundusze na ten cel


odpowiedzialność: Stowarzyszenie Rozwoju i współpracy „Olza” , Regionalne Biuro Promocji Turystycznej, ZKZC, Urzędy Gmin
termin realizacji: od zaraz

 • Podjęcie działań na rzecz zmiany istniejących przepisów ograniczających rozwój funkcji turystycznej i rekreacyjnej Zbiornika Goczałkowickiego


Odpowiedzialność:
Termin:ROZWÓJ TURYSTYKILISTA ZADAŃ PRIORYTETOWYCH:

 • Inwentaryzacja zasobów turystycznych Ziemi Cieszyńskiej • Powołanie „ciała” organizacyjnego na bazie Stowarzyszenie Rozwoju i Współpracy Regionalnej „Olza” wraz ze strukturą wykonawczą przekształcającego się stopniowo w Regionalne Biuro Promocji Turystycznej
 • Powołanie „Forum Turystyki Ziemi Cieszyńskiej” grupującego władze lokalne, gestorów baz turystycznych i usługodawców oraz instytucje związane z turystyką (z podstawową funkcją integracyjną i opiniodawczą) Integracja „aktorów” turystyki regionalnej
 • Powołanie merytorycznego zespołu wypracowującego całościową ofertę turystyczna dla ZIEMI CIESZYŃSKIEJ


 • Opracowanie katalogu produktów turystycznych Ziemi Cieszyńskiej
 • Stworzenie dokumentu „promocja turystyczna Ziemi Cieszyńskiej”


 • Wprowadzenie jednolitych zasad ładu przestrzennego i architektonicznego na Ziemi Cieszyńskiej
 • Przygotowanie profesjonalne osób do formułowania aplikacji grantowych


 • Przygotowanie wspólnej oferty inwestycyjnej w dziedzinie turystycznej


 • Utworzenie wpływowego lobby regionalnego promującego rozwój turystyczny regionu i zabiegającego o fundusze na ten celZadania rekomendowane przez Zespół Zadaniowy :


 • Powołanie „ciała” organizacyjnego na bazie Stowarzyszenie Rozwoju i Współpracy Regionalnej „Olza” wraz ze strukturą wykonawczą przekształcającego się stopniowo w Regionalne Biuro Promocji Turystycznej- powołania Regionalnego Bura Promocji Turystycznej

 • Powołanie „Forum Turystyki Ziemi Cieszyńskiej” grupującego władze lokalne, gestorów baz turystycznych i usługodawców oraz instytucje związane z turystyką (z podstawową funkcją integracyjną i opiniodawczą) Integracja „aktorów” turystyki regionalnej

Podstawowe funkcje i zadania obu instytucji: • Inwentaryzacja zasobów turystycznych Ziemi Cieszyńskiej

 • Przygotowanie wspólnej oferty inwestycyjnej w dziedzinie turystycznej

 • Stworzenie dokumentu „promocja turystyczna Ziemi Cieszyńskiej”

 • Powołanie merytorycznego zespołu wypracowującego całościową ofertę turystyczna dla ZIEMI CIESZYŃSKIEJ

 • Zaproszenie do współpracy zewnętrznych ekspertów (polskich i zagranicznych (rozpisanie konkursu, pozyskanie środków pomocowych, grantu )

 • Opracowanie katalogu produktów turystycznych Ziemi CieszyńskiejDomena strategiczna:


1   ...   6   7   8   9   10   11   12   13   14


©operacji.org 2017
wyślij wiadomość

    Strona główna