Zapis misji czteroelementowejPobieranie 0,52 Mb.
Strona8/14
Data24.02.2019
Rozmiar0,52 Mb.
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   ...   14

Zadania i projekty


 • Stworzenie dokumentu „promocja turystyczna Ziemi Cieszyńskiej”

 • Wypracowanie zasad realizacyjnych promocji regionu

 • Rozbudowa sieci punktów informacyjnych w regionie

 • Ustalenie listy wspólnych imprez kulturalnych, sportowych, turystycznych

 • Sporządzenie listy konferencji, sympozjów, szkoleń w regionie

 • Przygotowanie wspólnych prezentacji (np. na targach turystycznych i inwestycyjnych)

 • Przygotowania wspólnych materiałów promocyjnych


Odpowiedzialność: Stowarzyszenie Rozwoju i Współpracy „ Olza” ( jego organ wykonawczy Regionalne Biuro Promocji Turystycznej) Forum Turystyki Ziemi Cieszyńskiej
termin wykonania: 1 kwartał 2001
Finansowanie: środki samorządów lokalnych, starostwa, pozyskanie funduszy zewnętrznych

2. CEL STRATEGICZNY:


ZBUDOWANIE WIZERUNKU ZIEMI CIESZYŃSKIEJ JAKO CAŁOROCZNEGO ATRAKCYJNEGO TURYSTYCZNIE REGIONU, ŁĄCZĄCEGO ATRAKCJE KRAJOBRAZOWE, KULTURALNE (ARTYSTYCZNE) I SPORTOWE NA SKALĘ OGÓLNOPOLSKĄ (EUROREGIONALNĄ).


CEL OPERACYJNY:
Analiza regionu w celu wyodrębnienia głównych atrakcji, wyselekcjonowanie mocnych stron (atutów) poszczególnych gmin całego regionu z uwzględnieniem jego stolicy Cieszyna.
Zadania i projekty

inwentaryzacja zasobów turystycznych Ziemi Cieszyńskiej

 • Działania
 • zebranie danych dotyczących bazy i infrastruktury technicznej dla wybranych rodzajów turystyki na Ziemi Cieszyńskiej

 1. turystyka konferencyjna, szkoleniowa, wyjazdy motywacyjne dla firm z całej Polski,

 2. turystyka tradycyjna, rodzinna wypoczynkowa i letniskowa,

 3. turystyka uzdrowiskowa oraz turystyka edukacyjna, ekologiczna, szkolna,

 4. turystyka weekendowej

 5. turystyka tranzytowa
 • zebranie danych dotyczących istniejących kadr w regionie i ocena przewidywanych potrzeb w tym względzie,

 • inwentaryzacja funkcjonujących w regionie imprezy turystycznych, kulturalnych i sportowych o znaczeniu euroregionalnym, ogólnopolskim, regionalnym i lokalnym

 • inwentaryzacja istniejących materiałów promocyjnych i informacyjnych,

ocena ich efektywności

 • inwentaryzacja przyrodnicza gmin (opcja maksimum wzór Jaworza, wersja minimum do uzgodnienia)


odpowiedzialność: urzędy gmin, starostwo, instytucje regionalne ZKZC, branżowe instytucje turystyczne - koordynacja Stowarzyszenie Rozwoju i Współpracy „ Olza”
termin: do końca roku 2000


CEL OPERACYJNY:
Tworzenie zintegrowanego wizerunku regionu opierającego się na połączeniu głównych atrakcji regionalnych ze sfery kultury, tradycji, położenia geograficznego, ekologii etc.

Zadania i projekty


 • opracowanie logo

 • opracowanie hasła promocyjnego

 • opracowanie systemu kontaktów z mediami - informacja medialna (prasa, radio, TV, internet)

 • publikacje, broszury, materiały informacyjne - przygotowanie podstawowego kanonu – stosowanie

 • przygotowanie listy imprez (wydarzeń) w regionie służących promocji turystycznej Ziemi Cieszyńskiej


odpowiedzialność: Regionalne Biuro Promocji Turystycznej
termin wykonania: 1 kwartał 2001


 • przygotowanie i wprowadzenie jednolitego systemu oznakowania turystycznego regionu


odpowiedzialność: przygotowanie Starostwo powiatowe właściwy wydział (Wydział Architektury) - wprowadzenie Urzędy Gmin
termin wykonania: przygotowanie 1 kwartał 2001

wprowadzenie do końca 2002


 • Przygotowanie i zorganizowanie dyskusji w sprawie wprowadzenie jednolitych zasad ładu przestrzennego i architektonicznego na Ziemi Cieszyńskiej


odpowiedzialność: Związek Komunalny Ziemi Cieszyńskiej, Starostwo powiatowe właściwy wydział (Wydział Architektury)
termin wykonania: 2001
odpowiedzialność: Stowarzyszenie Rozwoju i Współpracy Regionalnej „Olza”, ZKZC, starostwo, urzędy gmin
termin wykonania: do końca 2000

3. CEL STRATEGICZNY:


ZWIĘKSZENIE WPŁYWÓW Z DZIAŁALNOŚCI TURYSTYCZNEJ DO BUDŻETU GMIN ZIEMI CIESZYŃSKIEJ ORAZ STWORZENIE MIEJSC PRACY DLA JEJ MIESZKAŃCÓW.

CEL OPERACYJNY:


Opracowanie systemu działań finansowych i ekonomicznych sprzyjających działaniom pro turystycznym na Ziemi Cieszyńskiej

Zadania i projekty


 • możliwość wprowadzenie ulg z tytułu podatku od nieruchomości (ewentualnie zwolnienia czasowe)

 • możliwość rezygnacji z opłat klimatycznych


odpowiedzialność: Urzędy Gmin
termin wykonania:


 • Promowanie wspólnych inwestycji (spółki obiektowe), np. trasy biegowe, wyciągi narciarskie aporty ze strony gmin


odpowiedzialność: Urzędy Gmin - Członków Związku Komunalnego Ziemi Cieszyńskiej
termin wykonania: ciągły


 • wprowadzenie zapisów w studiach uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gmin pozwalających na rozwój turystyczny (dotyczy również planów miejscowych) planowanie przestrzenne


odpowiedzialność: Urzędy Gmin - Członków Związku Komunalnego Ziemi Cieszyńskiej
termin wykonania:


CEL OPERACYJNY:
Przygotowanie instytucji i ludzi w regionie do profesjonalnego rozwoju turystycznego Ziemi Cieszyńskiej1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   ...   14


©operacji.org 2017
wyślij wiadomość

    Strona główna