Zapis misji czteroelementowejPobieranie 0,52 Mb.
Strona5/14
Data24.02.2019
Rozmiar0,52 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   14

WARTOŚCI

 1. Uczciwość, wyrozumiałość

 • Wiara w pragmatyzm i logikę, a nie politykę

 • Uczciwość we wszystkich dziedzinach pracy, rzetelność

 • Wierzymy w zrozumienie wspólnych interesów w relacji władza – przedsiębiorca

 • Zaradność – przekonanie, że należy coś wnieść, żeby coś mieć

 • Sprawiedliwość, prawość

 • Na człowieku stąd można polegać
 1. Tradycja

 • Dbałość o wartości dziedzictwa kulturowego oraz o wartości chrześcijańskie

 • Pielęgnowanie tradycji

 • Sens ekumenizmu, bez tego Ziemia Cieszyńska nie miałaby tych sukcesów, które są „dziś”, które mogą być „jutro”
 1. Pracowitość

 • Wierzymy w realność osiągnięcia założonych celów, w realność przyjętych przez nas założeń

 • Uczciwa praca może i powinna być źródłem sukcesów materialnych

 • Wierzymy w siebie samych

 • Upór mieszkańców do osiągnięcia założonego celu – konsekwencja w działaniu

 • Współpraca z ludźmi

 • Konkurencyjność, przedsiębiorczość

 • Potomnym należy zostawić świat lepszym niż go zastaliśmy
 1. Tolerancja

 • Tolerancja dla odmiennie myślących, działających

 • Myślenie globalne

 • Nie dopuszczenie do sytuacji, że człowiek przestaje się liczyć jako istota

 • Wyznajemy zasadę otwartości na wszelkie innowacje usprawniające funkcjonowanie działalności gospodarczej

 • Wspólne działanie niezależne od różnic wyznaniowych i światopoglądowych – pełna praktyczne tolerancja
 1. Ład, porządek

 • Wierzymy w zdrowy rozsądek przy wyborze tego co ważne

 • Wierzymy w zdrowy rozsądek, co powoduje poczucie pewności, stabilizacji, trwałości pewnych działań, wiarygodność

 • Zgodne działanie ( brak pieniactwa)

 • Wierzymy w sprzyjające warunki do realizacji założonego celu (podatki, prawo, porządek społeczny itp.)

 • Samozdyscyplinowanie
 1. Rodzina

 • Duży wkład i pomoc rodziców dla swoich dzieci

 • Bardzo silne związki rodzinne (familijne)


STANDARDY ZACHOWAŃ

 1. Wspólne działanie oparte na zasadach partnerstwa

 • Nic o nas bez nas

 • Wzmocnienie demokracji

 • Wszelka tolerancja religijna, integracja grup politycznych w realizacji wspólnych celów

 • Konsultacje społeczne w sprawach o znaczeniu strategicznym

 • Wspólne podejmowanie działań w sprawach wykraczających poza problem jednej gminy

 • Logiczne i pragmatyczne działanie po konsultacjach z mieszkańcami bądź ich przedstawicielami

 • Solidność i rozwaga

 • Chętnie współpracujemy ze sobą

 • Działamy na zasadach estymacji – czyli wzajemnego poszanowania oraz współpracy w szerokim tego słowa znaczeniu

 • Zadania powiatowe uzgadniamy z partnerami na poziomie powiatu

 • Współpraca z biznesem i podmiotami gospodarczymi

 • Zbiorowe działanie nacelowane na wspólny sukces


2. Otwartość

 • Jesteśmy otwarci na wszystkie mądre i realne do wykonania postulaty i wnioski

 • Naszymi wzorami są ci, którym się powiodło, równamy do najlepszych

 • Umiemy się pięknie różnić

 • Umiejętność zgłaszania propozycji nawet niewygodnych dla siebie


3. Konsekwencja w działaniu

 • Szybkie decyzje w sprawach strategicznych

 • Zdecydowane przesunięcie środków na realizację wyznaczonego celu kosztem spowolnienia w innych dziedzinach – zakresach

 • Wysoką ocenę społeczną mają skuteczne, efektywne działania

 • Pracujemy dla przyjemności

 • Działania konsekwentne i rozważne

 • Działanie efektywne, skuteczne, profesjonalne i ekonomiczne

DEKLARACJA MISJI DLA ZIEMI CIESZYŃSKIEJ

ZIEMIA CIESZYŃSKA – atrakcyjny region wypoczynkowy, oferujący różnorodne formy spędzania czasu wolnego, ze szczególnym uwzględnieniem możliwości, jakie stwarzają naturalne walory przyrodnicze. Zróżnicowany standard usług turystycznych i bazy noclegowej oraz rozbudowana infrastruktura sportowo – rekreacyjna, stanowią magnes dla przyjezdnych z kraju i zagranicy.

Ważnym elementem sprzyjającym promocji gospodarczej regionu są bogate tradycje współpracy przygranicznej. Czynniki te stymulują rozwój gospodarczy przyciągając inwestorów oraz wzmacniają lokalną przedsiębiorczość.Ziemia Cieszyńska to nie tylko cel wypraw turystycznych i inicjatyw gospodarczych, ale także prężnie rozwijające się centrum edukacyjne.

Turystyka, gospodarka, współpraca przygraniczna oraz edukacja mogą się zgodnie rozwijać dzięki wyjątkowemu poczuciu tożsamości mieszkańców Ziemi Cieszyńskiej ze swoją małą ojczyzną.

Analiza SWOT dla Ziemi Cieszyńskiej

Domena strategiczna:

ROZWÓJ TURYSTYKI


I. Silne strony:


 • Ukształtowanie terenu (góry, lasy, wodospady, rzeki Wisła i Olza) pozwalające na zagospodarowane regionu turystycznie przez cały rok

 • Bliskość Śląska– popyt na usługi turystyczne

 • Sąsiedztwo z Czechami

 • Imprezy kulturalne o zasięgu międzynarodowym: „Tydzień Kultury Beskidzkiej”, festiwal operowy „Viva il Canto”, festiwal teatralny „Na Granicy”

 • Dobra baza hotelowa - duża ilość ośrodków, pensjonatów, hoteli oraz dobrze rozwinięta sieć schronisk o długiej tradycji

 • Rozwinięta infrastruktura turystyczna - baseny, boiska, skocznie, wyciągi narciarskie – Wisła, Ustroń, trasy zjazdowe, szlaki turystyczne, zwł. trasy turystyki pieszej w Beskidach


II. Słabe strony

 • Zły stan dróg – zły stan techniczny układu komunikacyjnego w zakresie lokalnym oraz regionalnym

 • Słaba promocja -promocja wybranych miejscowości zamiast całego regionu

 • Nienowoczesna infrastruktura turystyczna - brak sztucznie śnieżonych tras narciarskich, przestarzałe wyciągi i kolejki

 • Nierozwinięta infrastruktura komunalna– brak pełnej kanalizacji, gazyfikacji, wodociągów, sieci telefonicznej oraz problem ze śmieciami i oczyszczaniem ścieków

 • Brak centrów rozrywki

 • Brak infrastruktury turystycznej wzdłuż rzek

 • Nierozwinięta oferta agroturystyczna


1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   14


©operacji.org 2017
wyślij wiadomość

    Strona główna