Zapis misji czteroelementowejPobieranie 0,52 Mb.
Strona4/14
Data24.02.2019
Rozmiar0,52 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   14

I. Stworzenie warunków do rozwoju gospodarczego


 • Ustanowienie prężnego nowoczesnego regionu, mającego atrakcyjnością swych form przyciągnąć ludzi wszystkich środowisk z całego świata, w tym znaczeniu również firm i kapitału, który spowoduje intensywny samonapędzający się rozwój, z podstawową korzyścią dla mieszkańców regionu

 • Przeprowadzenie procesów restrukturyzacji gospodarczej Ziemi Cieszyńskiej przy zachowaniu kulturowej odmienności Śląska Cieszyńskiego

 • Trwały, stabilny, zrównoważony rozwój gospodarczy i kulturalny Ziemi Cieszyńskiej

 • Rozwój i stabilizacja w regionie

 • Propagowanie przez działanie gospodarności Ziemi Cieszyńskiej

 • Udoskonalić i rozwinąć dotychczasowe różnorodne funkcje społeczno – gospodarcze tego regionu


II. Zapewnienie wysokiego poziomu życia (zrównoważony rozwój regionu)

 • Rozwój regionu tak, aby luksus życia tu był taki sam jak w krajach wysoko rozwiniętych

 • Stworzenie mieszkańcom optymalnych warunków życia, możliwości rozwoju regionu w harmonii ze środowiskiem naturalnym

 • Zapewnienie mieszkańcom oraz inwestorom i odwiedzającym optymalnego poziomu jakości życia, pracy i wypoczynku w harmonii ze środowiskiem przyrodniczym

 • Integracja mieszkańców regionu przez stworzenie warunków równego dla wszystkich dostępu do pracy oraz osiągnięć i zdobyczy nauki i kultury

 • Integracja intelektualna – wykorzystanie zasobów ludzkich ( ich wysoki poziom)

III. Rozwój turystyki


 • Wykorzystanie naturalnych warunków – położenie geograficzne, przyrodo, bogactwo kulturowe i etnograficzne – dla rozwoju turystyki

 • Pokazanie i wspólne działanie w zakresie rozwoju turystyki, agroturystyki

 • Aby ludzie, którzy odwiedzają nasz region z przyjemnością wracali, wiedząc że mogą tutaj odpocząć i mile spędzić czas

 • Rozwój turystyki górskiej

IV. Zapewnienie pomyślności regionu


 • „Cieszyńska Kraina Szczęścia”

 • Śląsk Cieszyński – perła w koronie Europy

 • Być wzorem dla innych

V. Rozwój współpracy z Czechami


 • Skoncentrować się na współpracy z Czechami

 • Stworzenie najbardziej atrakcyjnego ośrodka przygranicznego Polski integrującego z południem Europy

 • Rozwiązywani wspólnych problemów

 • Wykorzystanie szans wynikających z położenia

 • Rozwój współpracy granicznej, w tym handlu

STRATEGIAUwaga: zapis „Strategii” zawiera: wskazanie domeny strategicznej (obszaru działalności), określenie opisu rynku na którym zamierza działać powiat w ramach danej domeny strategicznej oraz pozycji na tymże rynku (wskazania oznaczone kropkami), wskazanie przewag konkurencyjnych – tego co nas wyróżnia od innych (wskazania oznaczone gwiazdką).
domena strategiczna turystyka

 • Turystyka celowa, rekreacja, agroturystyka

 • Stworzyć bardzo dobrą bazę noclegową

 • Rozwój bazy całorocznej

 • Wzbogacenie oferty turystycznej o propozycje wypoczynku weekendowego

 • Rozwój turystyki przygranicznej

 • Dominacja w kraju w zakresie agroturystyki górskiej

 • Dominacja w zakresie turystyki rowerowej

 • Rozwój sportów zimowych – równanie do Zakopanego (wzory alpejskie)

 • Poprawa standardów turystycznych

 • Rozwijanie infrastruktury turystycznej, sportowej, rekreacyjnej i zdrowotnej

 • Rozwiązanie problemów komunikacyjnych

 • Centrum wypoczynkowe

 • Obsługiwanie województwa śląskiego i centralnej części kraju

 • Turystyka na poziomie europejskim, prymat w regionie

 • Osiągnąć rozgłos na skalę europejską

 • Dorównać podobnym regionom w rejonach Austrii i Szwajcarii

 • Turystyka na skalę europejską – przegonić Austrię

 • Uzdrowiskowy charakter miejscowości w regionie

 • Żywe tradycje ludowe, imprezy kulturowe

 • Istniejąca infrastruktura i doświadczenie

 • Atrakcyjne położenie regionu ( walory przyrodnicze, klimat, granica)

 • Dogodne położenie komunikacyjne

 • Nietypowe inwestycje, które przyciągają turystów (np. tor rynnowy Czantoria)

 • Bliskość Śląska jako rynku zbytu na ofertę turystyczną

 • Przewagami konkurencyjnymi są unikalne walory przyrodnicze, krajobrazowe i kulturowe ( na poziomie regionalnym)

 • Łatwo dostępne szlaki turystyczne

 • Atrakcyjne ekologicznie tereny


domena strategiczna przedsiębiorczość

 • Rozwijanie małej i średniej przedsiębiorczości

 • Wspieranie drobnej wytwórczości

 • Zwiększenie ilości podmiotów gospodarczych

 • Rozwój działalności produkcyjno – usługowej

 • Promowanie powstawania średniego i małego przemysłu oraz usług opierając się na wykwalifikowanej kadrze mieszkańców regionu

 • Produkcja zdrowej żywności (łącznie z przetwórstwem)

 • Wysoki stopień produkcji zgodnej z wymogami ekologicznymi

 • Przemysł oparty o nowoczesną technologię

 • Rozwój infrastruktury granicznej – zaplecze handlowe, hotelowe, gastronomiczne w rejonie przejść granicznych

 • Osiągnięcie pozycji konkurencyjnej w stosunku do innych regionów Unii Europejskiej

 • Zróżnicowane środowisko społeczne

 • Wszechstronne wykształcenie społeczeństwa, dostosowanie do potrzeb rynku ( zasoby ludzi przedsiębiorczych)

 • Duży potencjał ludzi z wyższym wykształceniem oraz nowoczesny sposób myślenia ludzi w regionie

 • Pracowitość (kult pracy), odpowiedzialność, odporność na politykę (przywiązanie do porządku i stabilizacji)

 • Uczciwość, tolerancja, oszczędność

 • Otwartość na świat – dobra współpraca przygraniczna

 • Bliski rynek zbytu

 • Czyste gleby i wiedza rolnicza


domena strategiczna oświata

 • Dostosowanie kształcenia do perspektyw zatrudnienia

 • Upowszechnianie wykształcenia średniego (licea także w gminach wiejskich)

 • Centrum oświatowe w regionie (szkoły średnie i wyższe)

 • Centrum akademickie
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   14


©operacji.org 2017
wyślij wiadomość

    Strona główna