ZamawiająCYPobieranie 2,47 Mb.
Strona6/12
Data20.11.2017
Rozmiar2,47 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   12

Uwaga: Dot poz.1 Zamawiający wymaga dołączenia 1 szt. próbek , celem zweryfikowania zaoferowanego asortymentu.

Poz.3 Kaniula arterialna wyposażona w system zamknięcia typu FloSwitch. Część żylna musi posiadać idealnie gładką powierzchnię ograniczającą do minimum adhezję patogenów i zapewniającą maksymalne bezpieczeństwo mikrobiologiczne pacjenta.

………………………………………… pieczątka imienna i podpis osoby/osób

uprawnionych

Załącznik Nr 2


………………………..dnia ………………………

……………………………

/pieczątka oferenta/


PAKIET NR 14

(CPV) 33.10.00.00-1


L.p


NAZWA

Ilość

szt

Cena jedn

.netto

Cena jedn.

brutto

Wartość netto

Podatek VAT

% / zł.

Wartość brutto


Nazwa Producenta

Kod REF

1

Wielokomorowy zestaw do drenażu opłucnej z dokładną regulacją siły ssania, wyskalowany do 2200ml z jednym drenem typu Wariant x 1

60
2

Wielokomorowy zestaw do drenażu opłucnej z dokładną regulacją siły ssania, wyskalowany do 2200ml z dwoma drenami typu Wariant x 1

10
Razem

………………………………………… pieczątka imienna i podpis osoby/osób

uprawnionych

Załącznik Nr 2


………………………..dnia ……………………

……………………………

/pieczątka oferenta/


PAKIET NR 15

(CPV) 33.10.00.00-1


.L.p


NAZWA

Ilość

szt

Cena jedn.netto

Cena jedn.

brutto

Wartość netto

Podatek VAT

% / zł.

Wartość brutto


Nazwa producenta

Kod REF

1


Aparat do przetaczania płynów infuzyjnych dł.drenu 140-180mm, długość komowy kroplowej + kolec nie mniej niż 120mm., miękka dolna część komory kroplowej, dodatkowe miejsce w zacisku rolkowym na kolec po użyciu x 1 szt Typ INTRAFIX Classic

9000
2

Przyrząd do wielokrotnego aspirowania płynów i leków z opakowań zbiorczych z filtrem bakteryjnuym 0,45um i filtrem cząsteczkowym 5um posiadający standardowy ostry kolec, samozamykający się górny port, zastawkę bezzwrotną uniemożliwiającą wydostawanie się płynu na zewnątrz, jałowy typu Mini Spike (niebieski) x 1szt

50003

Przyrząd do wielokrotnego aspirowania płynów i leków z opakowań zbiorczych z filtrem bakteryjnuym 0,45um,posiadający standardowy ostry kolec, samozamykający się górny port, zastawkę bezzwrotną uniemożliwiającą wydoistawanie się płynu na zewnątrz, jałowy typu Mini Spike (zielony) x 1szt

500
4

Zestaw do przetoczeń płynów infuzyjnych o określonej objętości infuzji: ostry kolec zaopatrzony w odpowietrznik z filtrem przeciwbakteryjnym, zatyczka Eurocap; biureta o poj. 150ml, z dokładną skalą

(co 1ml) i portem do wstrzyknięć, automatyczny zawór pływakowy zapobiegający zapowietrzeniu się układu; mikrokroplomierz, 60 kropli=1ml +/- 0,1ml, elastyczna dolna część komory kroplowej pozwala na szybkie i łatwe ustawienie poziomu płynu, 15um filtr infuzyjny, dwa zaciski rolkowe z zabezpieczeniem na kolec dla zapewnienia bezpieczeństwa po użyciu, port Y do dodatkowych wstrzyknięć x 1 szt505


Zestaw do przetoczeń płynów infuzyjnych:

Komora kroplowa nie krótsza niż 120mm, 2-częściowa-górnaczęść sztywna, dolna część plastyczna posiada filtr powietrza zamykający się po opróżnieniu jeziorka, zapobiegający przedostaniu się powietrza do linii 150-180 , długość drenu, posiada zastawkę bezzwrotną zapobiegającą cofaniu się krwi do zestawu, zestaw wolny od DEHP x 1 szt


20006

Przedłużka Y12 cm z zaworami dostępu bezigłowego z możliwością stosowania do 7 dni lub 200 aktywacji, bez zawartości DEHP i PCV x 1 szt

50


Razem
………………………………………… pieczątka imienna i podpis osoby/osób

uprawnionych
Załącznik Nr 2
………………………..dnia ………………

……………………………

/pieczątka oferenta/

PAKIET NR 16

(CPV) 33.10.00.00-1


L.p


NAZWA

Ilość

szt

Cena jedn

.netto

Cena jedn.

brutto

Wartość netto

Podatek VAT

% / zł.

Wartość brutto


Nazwa producenta

Kod REF

1


Przyrząd do przetaczania płynów infuzyjnych, komora kroplowa wykonana z PP o długości min 65mm, całość wolna od ftalanów(informacja na opakowaniu jednostkowym), igła biorcza ścięta dwupłaszczyznowo wykonana z ABS wzmocnionego włóknem szklanym, zacisk rolkowy wyposażony w uchwytna dren oraz możliwość zabezpieczenia igły biorczej po użyciu, opakowanie kolorystyczne folia-papier, sterylny x 1 szt

100 000


2


Przyrząd do przetaczania krwi, transfuzji, komora kroplowa wolna od PVC, całość bez zawartości ftalanów(informacja na opakowaniu jednostkowym), zacisk rolkowy wyposażony w uchwyt na dren oraz możliwość zabezpieczenia igły biorczej po użyciu, nazwa producenta na zaciskaczu, opakowanie kolorystyczne folia-papier x 1szt

2 5003


Aparat do szybkich przetoczeń krwi sterylny

x 1 szt


504

Przedłużacz do pomp infuzyjnych przezroczysty dł.180 - 200cm, bez zawartości ftalanów sterylny

x 1 szt

3000
5

Przedłużacz do pomp infuzyjnych do preparatów światłoczułych dł.180 - 200cm bez zawartości ftalanów czarny sterylny

x 1 szt


100
6

Przedłużacz do pomp infuzyjnych do preparatów światłoczułych dł.200cm bursztynowy bez zawartości ftalanów sterylny x 1szt

2500
7

Przedłużacz do przetoczeń, dren PVC śr.wewnętrzna 3,0mm, dł.1500cm, zakończony łącznikami stożkowymi luer-lock (męski i żeński), zacisk rolkowy , bez igły biorczej i komory kroplowej

x 1 szt


500

Razem

………………………………………… pieczątka imienna i podpis osoby/osób

uprawnionych

Załącznik Nr 2


………………………..dnia ………………………

……………………………

/pieczątka oferenta/PAKIET NR 17

(CPV) 33.10.00.00-1


L.p


NAZWA

Ilość

szt

Cena jedn.

netto

Cena jedn.

brutto

Wartość netto

Podatek VAT

% / zł.

Wartość brutto


Nazwa Producenta

Kod REF

1


Zestaw do przetoczeń płynów infuzyjnych do aparatu TERUMO TSP M351 Y-SITE

700

Razem

………………………………………… pieczątka imienna i podpis osoby/osób

uprawnionych


Załącznik Nr 2
………………………..dnia ………………………

……………………………

/pieczątka oferenta/

PAKIET NR 18


(CPV)


L.p


NAZWA

Ilość

op

Cena jedn

.netto

Cena jedn.

brutto

Wartość netto

Podatek VAT

% / zł.

Wartość brutto


Nazwa Producenta

Kod REF

1

Elektrody jednorazowe do aparatu “GALVA 5” rozm. 56mm x 56mm (medium) opakowanie x 90 par

15

Razem

………………………………………… pieczątka imienna i podpis osoby/osób

uprawnionych

Załącznik Nr 2
………………………..dnia ………………

……………………………

/pieczątka oferenta/

PAKIET NR 19

(CPV) 33.10.00.00-1


L.p


NAZWA

Ilość

szt

Cena jed.

nett

Cena jedn

.brutto

Wartość netto

Podatek VAT

% / zł.

Wartość brutto


Nazwa Producenta

Kod REF

1

Igła do znieczulenia PP ze szlifem Pencil Point: owalny, eliptyczny, przezroczysty i bezbarwny uchwyt, pryzmat ułatwiający identyfikacje PMR (zmiana barwy) rozm. 25G x 88mm

z prowadnicą x 1 szt


80
2

Igła do znieczulenia PP ze szlifem Pencil Point: owalny, eliptyczny, przezroczysty i bezbarwny uchwyt, pryzmat ułatwiający identyfikacje PMR (zmiana barwy) rozm. 25G x 103mm

z prowadnicą x 1 szt


20
3

Igła do znieczulenia PP ze szlifem Pencil Point: owalny, eliptyczny, przezroczysty i bezbarwny uchwyt, pryzmat ułatwiający identyfikacje PMR (zmiana barwy) rozm. 27G x 88mm

z prowadnicą x 1 szt


600
4

Igła do znieczulenia PP ze szlifem Pencil Point: owalny, eliptyczny, przezroczysty i bezbarwny uchwyt, pryzmat ułatwiający identyfikacje PMR (zmiana barwy) rozm. 27G x 103mm

z prowadnicą x 1 szt


20
5

Igła do znieczulenia PP ze szlifem Pencil Point: owalny, eliptyczny, przezroczysty i bezbarwny uchwyt, pryzmat ułatwiający identyfikacje PMR (zmiana barwy) rozm. 25G x 120mm

z prowadnicą x 1 szt


10
6

Igła do znieczulenia PP ze szlifem Pencil Point: owalny, eliptyczny, przezroczysty i bezbarwny uchwyt, pryzmat ułatwiający identyfikacje PMR (zmiana barwy) rozm. 27G x 120mm

z prowadnicą x 1 szt


10
7

Igła do znieczulenia PP ze szlifem Pencil Point: owalny, eliptyczny, przezroczysty i bezbarwny uchwyt, pryzmat ułatwiający identyfikacje PMR (zmiana barwy) rozm. 22G x 88mm

x 1 szt

50
8

Zestaw do znieczuleń zewnątrzoponowych z igłą Tuohy 18G ,cewnik 20G x 1000mm z miękką końcówką; zatrzaskowe łączenie cewnika z filtrem, strzykawka LOR, filtr zewnątrzoponowy, system mocowania filtra do skóry pacjenta x 1

80
9

Igła o szlifie dwupłaszczyznowym 26G x 88mm Atraucan z prowadnicą x 1 szt

3010

Strzykawka LOR


30


11

Filtr zewnątrzoponowy


3012

Igła Tuohy 18G standard


2013

Igła Tuohy 18G 120mm


2014

Igła do identyfikacji splotów nerwowych z odizolowanym wierzchołkiem ostrza, o dł.50mm

x 1 szt


5015

Igła do identyfikacji splotów nerwowych z odizolowanym wierzchołkiem ostrza, o dł.120mm

x 1 szt


2016

Zestaw do ciągłego znieczulania splotów: cewnik z poliamidu z czytelnymi niebieskim oznaczeniami, strzykawka lock, filtr 0,2um, system mocowania filtra do skóry pacjenta, igła o szlifie 30 stopni dł.55mm x 1 szt

20
17

Prowadnica do igieł 22G x 35mm


1018

Prowadnica do igieł 20G x 35mm


1019

Worek do osłony przed światłem worków żywieniowych typu EP 3000ML nr kat. Folpol-3000 x1szt

500
Razem
: files -> 565 -> 478c9ac55c8a5
478c9ac55c8a5 -> Spzzoz. XII. 381. 12-2/2015 Do wszystkich, którzy ubiegają się o udzielenie zamówienia publicznego Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
478c9ac55c8a5 -> Ostrów Mazowiecka, dnia 09
478c9ac55c8a5 -> Spzzoz. XII. 381. 20/2017 specyfikacja istotnych warunków zamówienia dostawy wyrobów medycznych dla potrzeb Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Ostrowi Mazowieckiej
478c9ac55c8a5 -> W ostrowi mazowieckiej
478c9ac55c8a5 -> Dotyczy : postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o szacunkowej wartości powyżej 206 000 Euro na dostawy wyrobów medycznych dla potrzeb Szpitala Powiatowego
478c9ac55c8a5 -> Spzzoz. Zp. Ii/11/2014 specyfikacja istotnych warunków zamówienia dostawy wyrobów medycznych dla potrzeb Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Ostrowi Mazowieckiej
478c9ac55c8a5 -> Spzzoz. XII. 381. 18/2016 specyfikacja istotnych warunków zamówienia dostawy wyrobów medycznych dla potrzeb Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Ostrowi Mazowieckiej
478c9ac55c8a5 -> Spzzoz. XII. 381. 18-2/2016 Do wszystkich, którzy ubiegają się o udzielenie zamówienia publicznego Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego


1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   12


©operacji.org 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna