Zamawiający: Komunikacyjny Związek Komunalny Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego ul. Barbary 21APobieranie 311,63 Kb.
Strona1/2
Data31.12.2017
Rozmiar311,63 Kb.
  1   2

Znak sprawy: ZP/DSI/1/PS/19/16

Zamawiający: Komunikacyjny Związek Komunalny

Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego

ul. Barbary 21A

40-053 Katowice

tel. 32-743-84-01

faks 32-251-97-45

www.kzkgop.com.plSPECYFIKACJA ISTOTNYCH

WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

dotycząca postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na:DOSTAWĘ SERWERA TYPU BLADE WRAZ Z WYPOSAŻENIEM
I OPROGRAMOWANIEM NA POTRZEBY UTRZYMANIA PROJEKTU ŚKUP.


Zatwierdzam:

Przewodniczący Zarządu

(-) Roman Urbańczyk

Katowice, dnia, 13. 04.2016 ……………………………………………….

(podpis Kierownika Zamawiającego)

1. NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO

Komunikacyjny Związek Komunalny Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego

40-053 Katowice, ul. Barbary 21A

NIP: 954-22-46-280

tel. 32-74-38-401, faks 32-251-97-45

strona internetowa: www.kzkgop.com.pl2. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego prowadzone jest zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164) zwaną dalej „ustawą Pzp".

 2. Wartość zamówienia nie przekracza kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp.

 3. Ilekroć w treści jest mowa o SIWZ rozumie się przez to niniejszą Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia.

 4. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu, za wyjątkiem okoliczności, o których mowa w art. 93 ust. 4 ustawy Pzp.

3. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

3.1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa nowego serwera typu blade wraz z wyposażeniem i oprogramowaniem na potrzeby utrzymania projektu ŚKUP wyspecyfikowanego w tabeli poniżej.L.P.

Nazwa komponentu

Wymaganie

Nazwa komponentu, parametru lub cechy

Opis wymagań

SPRZĘT KOMPUTEROWY

1

Szafa RACK 19"

1.1

ilość

1 komplet

1.2

Rodzaj obudowy

Zgodna z EIA-310-D Typ A

1.3

Wysokość

Pozwalająca na instalację całego sprzętu będącego przedmiotem zamówienia i uwzględniająca zalecenia producenta dotyczące chłodzenia oraz zapewniająca możliwość rozbudowy o zasilacz awaryjny o wysokości do 4U z dodatkowym zestawem baterii o wysokości 4U

1.4

Listwa zasilająca

Zarządzalna listwa PDU wyposażona w 8 sterowanych gniazd IEC 230 VAC, 8A wraz z dołączonym czujnikiem temperatury. Listwa zasilająca powinna mieć możliwość zarządzania przez wbudowany serwer WWW w trybie automatycznym na podstawie konfigurowalnych progów alarmowych/sterujących lub ręcznym, obsługiwać protokół SNMP, posiadać własny zegar czasu rzeczywistego z podtrzymaniem bateryjnym.

1.5

Wyposażenie dodatkowe

Szafa powinna być wyposażona w drzwi perforowane (perforacja min 81% wyposażone w zamek) Wszelkie niezbędne elementy związane z instalacją oferowanego sprzętu, takie jak: kable zasilające i logiczne, panele zasilające, itp.

2

Chassis-obudowa blade do montażu serwerów

2.1

ilość

1 komplet

2.2

Rodzaj obudowy

Dostosowana do montażu w zaoferowanej szafie RACK 19". Maksymalna wysokość obudowy: 10U

2.3

Wymagana funkcjonalność podstawowa

Umożliwiająca instalację minimum 16 dwuprocesorowych niezależnych serwerów (wyjęcie pojedynczego serwera nie powoduje konieczności wyjęcia innego) w technologii blade w pojedynczej obudowie bez konieczności rozbudowy o kolejne elementy sprzętowe.

2.4

Moduły komunikacyjne

Możliwość instalacji 8 modułów komunikacyjnych (np. przełączników LAN/FC

2.5

Rodzaj obsługiwanych serwerów

Możliwość umieszczania w ramach jednej obudowy serwerów dwuprocesorowych i serwerów czteroprocesorowych, będących w ofercie producenta obudowy.

2.6

Sposób agregacji/wyprowadzeń sygnałów LAN dla pojedynczej obudowy

Minimum dwa zainstalowane przełączniki LAN minimum 1Gb. Urządzenia umożliwiające agregację połączeń LAN w infrastrukturze blade i umożliwiające wyprowadzenie sygnałów LAN infrastruktury z zachowaniem redundancji połączeń.
Każdy z modułów musi posiadać minimum 16 wewnętrznych portów 1Gb do serwerów.
Każdy z modułów musi posiadać porty zewnętrzne:
• Minimum 4 porty 1Gb RJ45
• Minimum 4 portów 1/10Gb SFP+ z możliwością zamontowania modułów SFP 10Gb SFP+ (SR i LR) oraz SFP 1Gb RJ45
Sumaryczna przepustowość portów zewnętrznych (porty 10Gb oraz porty 10Gb) minimum 240Gb dla pojedynczego przełącznika LAN.
Możliwość połączenia przełączników w jeden wirtualny przełącznik, zarządzalny przez jeden adres IP i widziany przez pozostałe elementy sieci, jako jedno urządzenie.
Wsparcie dla IPv6.
Każdy z przełączników ze wsparciem dla warstwy 2 i warstwy 3 i zapewniający 32K MAC adresy, 4094 VLANs, IEEE 802.1ad QinQ VLANs, wsparcie dla pakietów Jumbo, GVRP VLAN Registration Protocol, Agregacje Portów (Port Aggregation), Spanning Tree Protocol, PVST, MSTP, RSTP, STP Root Guard, IP Multicast Snooping i data-driven IGMP, IPv4 routing protocols, static routes, RIP, OSPF and BGP, IPv6 routing protocols - static routes, RIPng, OSPFv3 i BGP+, IPv6 tunneling, IP Multicast - PIM-SSM, PIM-DM, PIM-SM, IGMP dla IPv4 I IPv6, Equal-Cost Multipath (ECMP), Policy-based routing, DHCP and DHCPv6 client, VRRP

2.7

Sposób agregacji/wyprowadzeń sygnałów FC dla pojedynczej obudowy

Obudowa z minimum dwoma modułami typu switch 16Gb Fibre-Channel wyprowadzającymi sygnały z minimum 2 portów FC na serwerach. Urządzenia umożliwiające agregację połączeń SAN w infrastrukturze blade i wyprowadzenie sygnałów SAN z infrastruktury z zachowaniem redundancji połączeń. Każdy moduł z minimum 12 zewnętrznymi portów SFP+ dla obsadzenia wkładek SFP+ 8Gb FC i SFP+16Gb FC. Każdy moduł z 16 wewnętrznymi portami zapewniającymi połączeni 16Gb FC z serwerami. Min. 16 portów aktywnych (z licencjami) w obrębie pojedynczego przełącznika z możliwością dowolnego przypisania konfiguracji pomiędzy portami wewnętrznymi i zewnętrznymi.
Każdy z przełączników z min. 2 wkładkami SFP+ SW 16Gb FC.

2.8

Inne standardy komunikacyjne

Możliwość instalacji switchy w standardzie InfiniBand.

2.9

Moduły zarządzające

Obudowa na serwery blade z min. 8 wnękami do instalacji modułów komunikacyjnych ( np. przełączników LAN/FC)
Sprzętowy moduły zarządzający, moduły typu Hot Plug, zainstalowany wewnątrz obudowy blade. Możliwość zainstalowania drugiego moduły redundantnego.
Zintegrowany w modułach zarządzających lub w obudowie, moduł KVM, umożliwiający podłączenie klawiatury, myszy i monitora.
Wyświetlacz LCD z przodu obudowy, umożliwiający podstawową konfiguracje obudowy (na przykład: adresacja IP) oraz sygnalizację awarii obudowy.

2.10

Chłodzenie

Zainstalowany nadmiarowy (redundantny) system chłodzenia typu hot-plug, dostosowany zapewniającym chłodzenie obudowy w pełni obsadzonej serwerami i wszystkimi dodatkowymi komponentami. Wymiana wentylatora nie może powodować konieczności wyjęcia innego komponentu obudowy. System chłodzenia przewidziany do pracy z pełną wydajnością przy zainstalowanych w obudowie 16 serwerach blade bez konieczności późniejszej rozbudowy.

2.11

Zasilanie

Nadmiarowy (redundantny) system zasilania typu hot-plug, dostosowany do obsługi obudowy w pełni obsadzonej serwerami i wszystkimi dodatkowymi komponentami, przystosowany do współpracy z siecią energetyczną (230V, 50Hz). System zdolny dostarczać zasilanie podczas awarii połowy z zainstalowanych zasilaczy (dowolne N zasilaczy przy założeniu konfiguracji N + N). Wymagane ciągłe dostarczenie mocy niezbędnej do zasilenia maksymalnej liczby serwerów i urządzeń I/O zainstalowanych w obudowie (także z procesorami o mocy 145W). Wymiana zasilacza nie może powodować konieczności wyjęcia lub odłączenia innych komponentów obudowy. System zasilania przewidziany do pracy z pełną wydajnością przy zainstalowanych w obudowie 16 serwerach blade bez konieczności późniejszej rozbudowy.

2.12

Zarządzanie

Zintegrowany, redundantny system zarządzania umożliwiający zdalną administrację wszystkimi elementami infrastruktury poprzez sieć LAN bez konieczności podłączania lokalnej konsoli (pełne przejęcie konsoli graficznej, wirtualny CD/FDD). Zapewniające możliwość zdalnego włączania/wyłączania/restartu niezależnie dla każdego serwera. Możliwość zarządzania z poziomu przeglądarki internetowej, bez konieczności instalacji specyficznych komponentów programowych producenta sprzętu. Zapewniający niezależny, równoległy dostęp do konsol graficznych wszystkich serwerów w ramach infrastruktury. Zdalna identyfikacja fizycznego serwera i obudowy za pomocą sygnalizatora optycznego.

2.13

Wyposażenie dodatkowe

Wszelkie niezbędne elementy związane z instalacją oferowanego sprzętu, takie jak: kable zasilające i logiczne, panele zasilające, itp.

2.14

Usługi wsparcia i konfiguracji urządzeń

3

Serwer TYP 1

3.1

ilość

1 komplet

3.2

Procesor

Zainstalowany ośmiordzeniowy procesor zgodny z architekturą x86, wykonujący 64-bitowe instrukcje o wydajności nie gorszej niż 733 punkty dla konfiguracji z dwoma procesorami osiąganej w testach SPECint_rate2006 publikowanych na stronie www.spec.org

3.3

Pamięć Cache

Zainstalowane minimum 2MB pamięci cache L2 na procesor

3.4

Liczba procesorów w serwerze

2

3.5

Pamięć RAM

Zainstalowana pamięć 64GB DDR4 z korekcją ECC. Płyta powinna umożliwiać rozbudowę pamięci do 1TBpamięci RAM

3.6

Dyski twarde

Minimum 2 zainstalowane dyski o pojemności 500GB SAS/SATA typu Hot-plug

3.7

Sterownik dysków wewnętrznych

Sterownik SAS/SATA z obsługa RAID 0 i 1, 1GB FBWC

3.8

Interfejsy LAN

Minimum dwa zainstalowane interfejsy 10Gb Ethernet wspierające:
- iSCSI
- FCoE
- Single-Root I/O Virtualization (SR-IOV)
- VLAN tagging
- Tunnel Offload (NVGRE, VxLAN)
- PXE
- VMware NetQueue
- Microsoft VMQ

3.9

Interfejsy SAN

Minimum jedna zainstalowana karta FC zapewniająca min. dwa interfejsy Fibre Channel , każdy interfejs o szybkości 16Gb/sek.

3.10

Zarządzanie i administracja

Serwer wyposażony w kartę zdalnego zarządzania zapewniającą:
Zdalne włączanie/wyłączanie/restart
Zdalny dostęp z poziomu przeglądarki internetowej, bez konieczności instalacji specyficznych komponentów programowych producenta sprzętu.
Zdalny dostęp z poziomu przeglądarki internetowej, bez konieczności instalacji specyficznych komponentów programowych producenta sprzętu.
Zdalną identyfikację fizycznego serwera za pomocą sygnalizatora optycznego.
Podłączanie zdalnych napędów CD-ROM/DVD/ISO z możliwością bootowania z w/w napędów.
Podgląd logów sprzętowych serwera i karty
Przejęcie konsoli graficznej serwera niezależnie od jego stanu (także podczas startu, restartu OS).

3.11

Wyposażenie dodatkowe

Wszelkie niezbędne elementy związane z instalacją oferowanego sprzętu, takie jak: kable zasilające i logiczne, panele zasilające, itp.

3.12

Usługi wsparcia i konfiguracji urządzeń

 • Serwis Hot-Line (I linia wsparcia)

 • wsparcie producenta w zakresie wszystkich komponentów systemu

4

Serwer TYP 2

4.1

ilość

1 komplet

4.2

Procesor

Zainstalowany ośmiordzeniowy procesor zgodny z architekturą x86, wykonujący 64-bitowe instrukcje o wydajności nie gorszej niż 733 punkty dla konfiguracji z dwoma procesorami osiąganej w testach SPECint_rate2006 publikowanych na stronie www.spec.org

4.3

Pamięć Cache

Minimum 2MB pamięci cache L2 na procesor

4.4

Liczba procesorów w serwerze

2

4.5

Pamięć RAM

Zainstalowana pamięć 32GB DDR4 z korekcją ECC. Płyta powinna umożliwiać rozbudowę pamięci do 1TBpamięci RAM

4.6

Dyski twarde

Minimum 2 zainstalowane dyski o pojemności 300GB SAS/SATA 1000 obr/min., typu Hot-plug

4.7

Sterownik dysków wewnętrznych

Sterownik SAS/SATA z obsługa RAID 0 i 1, 1GB FBWC

4.8

Interfejsy LAN

Minimum dwa zainstalowane interfejsy 10Gb Ethernet wspierające:
- iSCSI
- FCoE
- Single-Root I/O Virtualization (SR-IOV)
- VLAN tagging
- Tunnel Offload (NVGRE, VxLAN)
- PXE
- VMware NetQueue
- Microsoft VMQ

4.9

Interfejsy SAN

Minimum jedna zainstalowana karta FC zapewniająca min. dwa interfejsy Fibre Channel , każdy interfejs o szybkości 16Gb/sek.

4.10

Zarządzanie i administracja

Serwer wyposażony w kartę zdalnego zarządzania zapewniającą:
Zdalne włączanie/wyłączanie/restart
Zdalny dostęp z poziomu przeglądarki internetowej, bez konieczności instalacji specyficznych komponentów programowych producenta sprzętu.
Zdalny dostęp z poziomu przeglądarki internetowej, bez konieczności instalacji specyficznych komponentów programowych producenta sprzętu.
Zdalną identyfikację fizycznego serwera za pomocą sygnalizatora optycznego.
Podłączanie zdalnych napędów CD-ROM/DVD/ISO z możliwością bootowania z w/w napędów.
Podgląd logów sprzętowych serwera i karty
Przejęcie konsoli graficznej serwera niezależnie od jego stanu (także podczas startu, restartu OS).

4.11

Wyposażenie dodatkowe

Wszelkie niezbędne elementy związane z instalacją oferowanego sprzętu, takie jak: kable zasilające i logiczne, panele zasilające, itp.

4.12

Usługi wsparcia i konfiguracji urządzeń

 • Serwis Hot-Line (I linia wsparcia)

 • wsparcie producenta w zakresie wszystkich komponentów systemu

5

Serwer TYP 3

5.1

ilość

3 komplety

5.2

Procesor

Zainstalowany ośmiordzeniowy procesor zgodny z architekturą x86, wykonujący 64-bitowe instrukcje o wydajności nie gorszej niż 733 punkty dla konfiguracji z dwoma procesorami osiąganej w testach SPECint_rate2006 publikowanych na stronie www.spec.org

5.3

Pamięć Cache

Minimum 2MB pamięci cache L2 na procesor

5.4

Liczba procesorów w serwerze

2

5.5

Pamięć RAM

Zainstalowana pamięć 64GB DDR4 z korekcją ECC. Płyta powinna umożliwiać rozbudowę pamięci do 1TBpamięci RAM

5.6

Dyski twarde

Minimum 2 zainstalowane dyski o pojemności 300GB SAS/SATA 1000 obr/min., typu Hot-plug

5.7

Sterownik dysków wewnętrznych

Sterownik SAS/SATA z obsługa RAID 0 i 1, 1GB FBWC

5.8

Interfejsy LAN

Minimum dwa zainstalowane interfejsy 10Gb Ethernet wspierające:
- iSCSI
- FCoE
- Single-Root I/O Virtualization (SR-IOV)
- VLAN tagging
- Tunnel Offload (NVGRE, VxLAN)
- PXE
- VMware NetQueue
- Microsoft VMQ

5.9

Interfejsy SAN

Minimum jedna zainstalowana karta FC zapewniająca min. dwa interfejsy Fibre Channel , każdy interfejs o szybkości 16Gb/sek.

5.10

Zarządzanie i administracja

Serwer wyposażony w kartę zdalnego zarządzania zapewniającą:
Zdalne włączanie/wyłączanie/restart
Zdalny dostęp z poziomu przeglądarki internetowej, bez konieczności instalacji specyficznych komponentów programowych producenta sprzętu.
Zdalny dostęp z poziomu przeglądarki internetowej, bez konieczności instalacji specyficznych komponentów programowych producenta sprzętu.
Zdalną identyfikację fizycznego serwera za pomocą sygnalizatora optycznego.
Podłączanie zdalnych napędów CD-ROM/DVD/ISO z możliwością bootowania z w/w napędów.
Podgląd logów sprzętowych serwera i karty
Przejęcie konsoli graficznej serwera niezależnie od jego stanu (także podczas startu, restartu OS).

5.11

Wyposażenie dodatkowe

Wszelkie niezbędne elementy związane z instalacją oferowanego sprzętu, takie jak: kable zasilające i logiczne, panele zasilające, itp.

5.12

Usługi wsparcia i konfiguracji urządzeń

 • Serwis Hot-Line (I linia wsparcia)

 • wsparcie producenta w zakresie wszystkich komponentów systemu

6

Macierz Dyskowa

6.1

Ilość

1 komplet

6.2

Rodzaj obudowy

Obudowa przeznaczona do montażu w oferowanej szafie przemysłowej RACK 19”, o wysokość maksymalnie 2U.

6.3

Pojemność

Przestrzeń dyskowa zbudowana za pomocą 9 dysków w technologii SAS 2,5” o pojemności co najmniej 1.2TB każdy i prędkości obrotowej min. 10k obr/min.

6.4

Rozbudowa

Możliwość rozbudowy oferowanego modelu macierzy (bez wymiany kontrolerów macierzy, bez potrzeby dokupienia dodatkowych licencji oprogramowania macierzy) do co najmniej 99 dysków twardych.

6.5

Obsługa dysków

Obsługa dysków SSD, SAS i Nearline SAS. Możliwość mieszania napędów dyskowych SSD, SAS i Nearline SAS w obrębie pojedynczej półki dyskowej. Możliwość obsługi dysków 2,5” jak również 3,5” w ramach jednej macierzy. Obsługa dysków SSD o pojemnościach 400GB, 800GB, 1600GB i 3200GB, dysków SAS o pojemnościach 300GB, 450GB, 600GB, 900GB, 1200GB i 1800GB, jak również dysków Nearline SAS o pojemnościach 1TB, 2TB, 3TB, 4TB i 8TB.

6.6

Sposób zabezpieczenia danych

Macierz powinna obsługiwać mechanizmy RAID zgodne z RAID1lub RAID10, RAID3,RAID5, RAID6.

6.7

Zabezpieczenie dyskami spare

Możliwość definiowania globalnych dysków spare oraz dedykowania dysków spare do konkretnych grup RAID.

6.8

Tryb pracy kontrolerów macierzowych

Praca w trybie active/active.

6.9

Pamięć cache

Minimalna wielkość zainstalowanej pamięci cache 12GB (6GB w każdym kontrolerze).

6.10

Zabezpieczenie pamięci cache

Mirrorowanie pamięci cache kontrolerów macierzowych.

Zawartość pamięci cache podtrzymywana bateryjnie lub z zastosowaniem innej technologii przez okres minimum 5 lat.

6.12

Interfejsy zewnętrzne

Co najmniej 4 zewnętrzne interfejsy FC o prędkości minimum 8Gb/s.

6.13

Interfejsy wewnętrzne

Interfejsy SAS o prędkości min. 6Gb/s, umożliwiające podłączenie wszystkich półek dyskowych dla maksymalnej konfiguracji macierzy.

6.14

Zarządzanie grupami dyskowymi oraz dyskami logicznymi

Możliwość zdefiniowania co najmniej 512 woluminów logicznych w ramach oferowanej macierzy dyskowej. Możliwość definiowania woluminów logicznych o pojemności co najmniej 128TB.

6.15

Podłączanie zewnętrznych systemów operacyjnych

Wymagana jest możliwość jednoczesnego podłączenia co najmniej 30 serwerów w trybie wysokiej dostępności (co najmniej dwoma ścieżkami). Wsparcie dla następujących systemów operacyjnych: MS Windows, Linux, VMware (także w konfiguracjach klastrowych). Wsparcie dla podanej liczby serwerów oraz systemów operacyjnych musi być dostępne w ramach oferowanych licencji oprogramowania.

6.16

Obsługa kanałów I/O

Obsługa wielu kanałów I/O (Multipathing). Automatyczne przełączanie kanału I/O w wypadku awarii ścieżki dostępu serwerów do macierzy z utrzymaniem ciągłości dostępu do danych. Przełączanie kanałów I/O oparte o natywne mechanizmy systemów operacyjnych wspieranych przez macierz lub za pomocą dedykowanego oprogramowania. Wymaga się, aby zaoferowane licencje na ww. funkcjonalność umożliwiały podłączenie co najmniej 30 serwerów w trybie wysokiej dostępności.

6.17

Serwisowalność i redundancja

Wymiana elementów systemu w trybie „Hot-Swap”, a w szczególności takich, jak: dyski, kontrolery, zasilacze, wentylatory.

6.18

Brak pojedynczego punktu awarii, który powodowałby brak dostępu do danych. Pełna redundancja macierzy, w szczególności zdublowanie kontrolerów, zasilaczy i wentylatorów.

6.19

Możliwość zdalnego zarządzania macierzą.

6.20

Producent macierzy musi posiadać lokalną organizację serwisową dysponującą certyfikatem ISO 9001.

6.21

Wewnętrzne kopie danych

Możliwość utworzenia tzw. migawkowej kopii danych (snapshot) w ramach macierzy za pomocą wewnętrznych kontrolerów macierzowych. Wymaga się, aby macierz była wyposażona w licencje umożliwiające utworzenie minimum 64 kopii migawkowych. Wymaga się, aby istniała możliwość rozszerzenia liczby snapshotów do minimum 512 po dokupieniu odpowiednich licencji.

6.22

Możliwość utworzenia pełnej fizycznej kopii danych (clone) w ramach macierzy za pomocą wewnętrznych kontrolerów macierzowych. Wymaga się, aby macierz posiadała licencje dla tej funkcjonalności.

6.23

Replikacja danych

Możliwość przyrostowej replikacji danych pomiędzy dwoma takimi samymi macierzami. Replikacja wykonywana sprzętowo na poziomie kontrolerów macierzowych. Aktualnie licencja na tę funkcjonalność nie jest wymagana – możliwość rozbudowy o taką funkcjonalność w przyszłości.

6.24

Inne funkcjonalności

Funkcjonalność „Drive spin down” – możliwość ograniczania poboru zasilania przez dyski które nie obsługują operacji we/wy. Wszelkie niezbędne elementy związane z instalacją oferowanego sprzętu, takie jak: kable zasilające i logiczne, panele zasilające, itp. Muszą być także dostarczone

6.25

Usługi wsparcia i konfiguracji urządzeń

 • Serwis Hot-Line (I linia wsparcia)

 • wsparcie producenta w zakresie wszystkich komponentów systemu

7

Zarządzalny przełącznik sieciowy

7.1

ilość

1 sztuka

7.2

Rodzaj obudowy

Obudowa przystosowana do montażu w oferowanej szafie RACK 19".

7.3

Liczba portów

minimum 16 portów Ethernet RJ-45 (10/100/1000) i 4 porty 1000Base-X SFP

7.4

Przepustowość przełączania

minimum 40Gb/s

7.5

Zarządzanie

Interfejs wiersza poleceń, poprzez przeglądarkę internetową, Menedżer SNMP.

7.6

Standardy bezpieczeństwa

UL 60950; IEC 60950-1; EN 60950-1; CAN/CSA-C22.2 No. 60950-1-03

7.7

Protokoły

IPv4, IPv6,Spanning Tree, NTP,DHCP client, port mirroring, FTP,TFTP i SFTP, SNMPv1, v2c i v3,QoS,VLAN,IGMP

7.8

Inne funkcjonalności

Statyczny routing IPv4/IPv6 minimum 32 tras i 8 interfejsów VLAN, zarządzanie adresacją poprzez DHCP relay, agregacja portów

7.9

Zasilanie

przystosowany do pracy w sieci energetycznej 230V 50Hz

7.10

Wyposażenie dodatkowe

Wszelkie niezbędne elementy związane z instalacją oferowanego sprzętu, takie jak: kable zasilające i logiczne, kable zasilające, itp.

7.11

Usługi wsparcia i konfiguracji urządzeń

 • Serwis Hot-Line (I linia wsparcia)

 • wsparcie producenta w zakresie wszystkich komponentów systemu

8

Kamera do monitoringu

8.1

ilość

1 sztuka

8.2

Rozdzielczość

Full HD (1920x1080) dla odświeżania 30kl/s

8.3

Kompresja

Wideo: H.264/MPEG-4/MJPEG Audio GSM-AMR, AAC, G711

8.4

Protokoły

Wsparcie dla protokołów: IPv4, IPv6, TCP/IP, HTTP, HTTPS, UPnP, RTSP/RTP/RTCP, IGMP, SMTP, FTP, DHCP, NTP, DNS, PPPoE, QoS, SNMP i 802.1x

8.5

Zasilanie

PoE/DC 12V/AC 24V

8.6

Wyposażenie dodatkowe

Wszelkie niezbędne elementy związane z instalacją oferowanego sprzętu, takie jak: kable zasilające, logiczne, zasilacz PoE, tp.

8.7

Usługi wsparcia i konfiguracji urządzeń

 • Serwis Hot-Line (I linia wsparcia)

 • wsparcie producenta w zakresie wszystkich komponentów systemu

OPROGRAMOWANIE

9

Oprogramowanie do wirtualizacji

9.1

Oprogramowanie systemowe do wirtualizacji

VMware vSphere Essential Plus Kit na 3 fizyczne serwery (Basic Support Coverage VMware vSphere 5 Essentials Plus Kit for 3 hosts (Max 2 processors per host) - 3 lata (VS5-ESP-BUN-3G-SSS-C)) lub równoważny

10

Oprogramowanie systemowe MS Windows

10.1

Oprogramowanie systemowe MS Windows

Rozszerzenie posiadanych przez Zamawiającego licencji MOLP Government o licencje na system Microsoft Windows Server Datacenter 2012 R2 2Proc PL lub równoważny.

10.2

Dostęp dla użytkowników MS Windows

Licencje Microsoft Windows Serwer CAL dla 15 użytkowników lub równoważny

11

Oprogramowanie Linux RED HAT

11.1

Oprogramowanie systemowe

Subskrypcja roczna Red Hat Enterprise Linux Server, Standard (1-2 sockets) (Unlimited guests) lub równoważna

11.2

Oprogramowanie do budowy usługi klastrowej

Subskrypcja roczna Red Hat High-Availability (1-2 sockets) lub równoważna


  1   2


©operacji.org 2017
wyślij wiadomość

    Strona główna