ZamawiająCY: 24 Wojskowy Oddział Gospodarczy ul. Nowowiejska 20, 11- 500 GiżyckoPobieranie 443,29 Kb.
Strona1/3
Data30.05.2018
Rozmiar443,29 Kb.
  1   2   3

Znak zamówienia 5/ZO/2017/OBR


Giżycko, dn. 20.07.2016 r.

ZAMAWIAJĄCY:
24 Wojskowy Oddział Gospodarczy

ul. Nowowiejska 20, 11- 500 Giżycko

REGON: 280602118, NIP: 845-197-50-09

KONTO BANKOWE: NBP O/Okr./Olsztyn.

Nr. 51 1010 1397 0020 1713 9120 1000,Fax: 261-335-641e-mail: 24wog.zam@ron.mil.pl

ZAPROSZENIE

DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ

na:
Przegląd, obsługę i naprawę systemów symulacjipola walki obiektów poligonowych JW. 2098

Bemowo Piskie

Zgodnie z art. 131a ust. 1 pkt 1 w zw. z art. 131b ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.), ustawy nie stosuje się. Do w/w zaproszenia ofertowego stosuje się zapisy Kodeksu Cywilnego - Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. z 2016r. poz. 380).


KOMENDANT

/-/ płk Dariusz KUJAWA
Uwaga - w korespondencji kierowanej do Zamawiającego należy posługiwać się znakiem zamówienia: 5/ZO/2017/OBR


Rozdział I. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
 1. Przedmiotem zamówienia jest przegląd, obsługa i naprawa systemów symulacji pola walki obiektów poligonowych JW. 2098 Bemowo Piskie, z podziałem na cztery części (zadania):

CZĘŚĆ I Przegląd, obsługa i naprawa wyposażenia oraz systemów symulacji pola walki Strzelnicy Piechoty Bemowo Piskie;

CZĘŚĆ II Przegląd, obsługa i naprawa wyposażenia oraz systemów symulacji pola walki Strzelnicy Czołgowej i Wozów Bojowych Wierzbiny;

CZĘŚĆ III Przegląd, obsługa i naprawa wyposażenia oraz systemów symulacji pola walki Pasa Ćwiczeń Taktycznych Wierzbiny;

CZĘŚĆ IV Przegląd, obsługa i naprawa wyposażenia oraz systemów symulacji pola walki Pasa Ćwiczeń Ogniowych Wierzbiny.

2. Opis przedmiotu zamówienia dla danej części określono poniżej.

ZAKRES CZYNNOŚCI W RAMACH CZĘŚCI I - PRZEGLĄD, OBSŁUGA I NAPRAWA WYPOSAŻENIA ORAZ SYSTEMÓW SYMULACJI POLA WALKI STRZELNICY PIECHOTY BEMOWO PISKIE W 2017 ROKU 1. Konserwacja, naprawa i usunięcie niesprawności urządzeń stanowiska dowodzenia.

  1. stanowisko operatora systemu:

  • monitor operatora - 1 szt.,

  • wymiana sterownika operatora systemu bezprzewodowego sterowania z informacją zwrotną typu WSB-04 i aktualizacja oprogramowania- 1 kpl.,

  • drukarka - 1 szt.,

  • klawiatury operatora systemu - 1 szt.,

  • moduł sterowniczy typu KLZ1 - 1 szt.,

  • rozdzielnica systemu WSB-04 - 1 szt.,

  • stacje bazowe - 2 szt.,

  • układ chłodzenia systemu WSB-04M,

  • zasilacz awaryjny typu UPS - 2 szt.,

  • blok sterowania sygnalizacją ostrzegawczą - 1 szt.;

  1. stanowisko kierownika systemu:

  • wymiana sterownika kierownika systemu bezprzewodowego sterowania z informacją zwrotną typu WSB-04 i aktualizacja oprogramowania- 1 szt.,

  • monitora kierownika systemu - 1 szt.;

 1. antena stacji bazowej:

     • konserwacja i naprawa anteny - 1 szt.,

     • konserwacja i naprawa okablowania wraz ze złączami i przełącznikami;

 1. przegląd systemu nagłośnienia obiektu na stanowisku dowodzenia;

 2. system ochrony HADES:

     • ocena stanu technicznego stanowiska operatora systemu ochrony,

     • sprawdzenie stanu tablicy synoptycznej, sprawdzenie wzrokowe, lokalizacja pęknięć, odkształceń, innych śladów wskazujących na uszkodzenia, szczególnie na powierzchni folii ze schematem pola,

     • włączenie zasilania systemu, obserwacja monitora operatora systemu ochrony, powinien pojawić się ekran główny. Obiekty, z którymi system nawiązał łączność powinny wyświetlić przypisane im symbole w kolorze zielonym,

     • włączenie zasilania tablicy synoptycznej, po maksymalnie 3 minutach. Obiekty, z którymi system nie nawiązał łączność powinny zapalić przypisane im diody koloru czerwonego,

     • dokonać naruszeń systemu ochrony do poszczególnych obiektów obserwując reakcję systemu. Uaktywnienie kolejnych czujników
      w kontrolowanych obiektach powinno uaktywnić przypisany im alarm. Sprawdzenie zadziałania czujników indukcyjnych.
 1. Konserwacja naprawa i usunięcie niesprawności urządzeń masztu sygnalizacyjnego:

      1. maszt sygnalizacyjny – 1 szt.:

     1. konserwacja elementów ruchomych masztu,

     2. naprawa zdiagnozowanych niesprawności i uszkodzeń,

     3. sprawdzenie działania masztu w systemie;

      1. modułu sterowania masztu – 1 szt.:

 • przegląd i naprawa modułów sterujących pracą masztu,

 • konserwacja i naprawa okablowania,

 • usunięcie ewentualnych usterek i niesprawności.
 1. Konserwacja naprawa i usunięcie niesprawności rozdzielnic niskiego napięcia:

 1. ocena stanu zewnętrznego rozdzielnic 230/400VAC, lokalizacja uszkodzeń,

 2. ocena stanu izolacji zewnętrznej i mocowań kabli, lokalizacja uszkodzeń izolacji,

 3. dokonanie pomiarów napięć,

 4. kontrola zabezpieczeń nadmiarowo i różnicowo prądowych.
 1. Konserwacja naprawa i usunięcie niesprawności urządzeń i wyposażenia wnęk terenowych „Z” i schronów „S” z blokiem komutacyjnym:

  1. blok komutacyjny świateł rubieżowych – 5 szt.:

 • kontrola wyglądu zewnętrznego obudowy bloku komutacyjnego, lokalizacja uszkodzeń, śladów wody,

 • sprawdzenie płytek sterujących pracą elementów pola przy pomocy testera oraz w razie potrzeby ich naprawa lub wymiana,

 • naprawa i konserwacja okablowania wewnętrznego wraz ze złączami
  i przełącznikami,

 • sprawdzenie działania układów sterowania światłami rubieżowymi
  oraz w razie potrzeby ich naprawa lub wymiana,

 • sprawdzenie działania układu sterowania światłami rubieżowymi
  oraz w razie potrzeby ich naprawa lub wymiana,

 • usunięcie ewentualnych usterek i niesprawności;

 1. blok komutacyjny celów ruchomych – 6 szt.:

 • kontrola wyglądu zewnętrznego obudowy bloku komutacyjnego, lokalizacja uszkodzeń, śladów wody,

 • sprawdzenie płytek sterujących pracą celów ruchomych przy pomocy testera oraz w razie potrzeby ich naprawa lub wymiana,

 • sprawdzenie płytek sterujących pracą elementów pola przy pomocy testera oraz w razie potrzeby ich naprawa lub wymiana,

 • naprawa i konserwacja okablowania wewnętrznego wraz ze złączami
  i przełącznikami,

 • usunięcie ewentualnych usterek i niesprawności;

 1. rozdzielnice niskiego napięcia:

  • sprawdzenie stanu technicznego rozdzielnic,

  • wykonanie pomiarów skuteczności zerowania,

  • wykonanie pomiarów zabezpieczeń nadmiarowo i różnicowo prądowych,

  • naprawa ewentualnych usterek i niesprawności;

   1. stacje obiektowe i bazowe – 34 szt.:

    • sprawdzenie stanu technicznego stacji obiektowych,

    • przegląd stacji obiektowych,

    • usunięcie ewentualnych usterek i niesprawności.
 1. Konserwacja naprawa i usunięcie niesprawności urządzeń i wyposażenia wnęk terenowych „Z” i schronów „S” bez bloków komutacyjnych:

 1. rozdzielnice niskiego napięcia:

  • sprawdzenie stanu technicznego rozdzielnic,

  • wykonanie pomiarów skuteczności zerowania,

  • wykonanie pomiarów zabezpieczeń nadmiarowo i różnicowo prądowych,

  • naprawa ewentualnych usterek i niesprawności.
 1. Przegląd i naprawa słupków przyłączeniowych podnośnika – 195 szt.:
 1. Konserwacja naprawa i usunięcie niesprawności przystawek typu PPE-95 do podnośników – 234 szt.

  1. podłączenie przystawki typu PPE-95 do układu testowego oraz sprawdzenie:

    • reakcji na włączenie zasilania,

    • zmiany adresu,

    • zapamiętania zmienionego adresu,

    • zmiany koloru,

    • zmiany rodzaju czujnika trafień,

    • poprawności zapamiętanych zmian,

    • sterowania pracą podnośnika,

    • reakcji na trafienie,

    • funkcji „BUDZENIE”.
 1. Konserwacja naprawa i usunięcie niesprawności sygnalizacji ostrzegawczej nagłaśniającej i słupków SKS:

 1. światła rubieży wyjściowej RW, rubieży otwarcia ognia ROO, rubieży przerwania ognia RPO, światła skrajne i kierunkowe:

 • oględziny stanu okablowania zewnętrznego,

 • konserwacja zamocowania oprawy lampy,

 • konserwacja i mocowanie gniazda zasilającego,

 • kontrola działania w systemie,

 • naprawa zdiagnozowanych niesprawności i uszkodzeń;

b. słupki przyłączeniowe pulpitów kierownika strzelania typu SKS:

  • ocena stanu zewnętrznego słupka, obudowy, złącza sygnałowego, lokalizacja uszkodzeń mechanicznych, śladów wody,

  • sprawdzenie stanu uszczelki,

  • ocena stanu okablowania słupka, lokalizacja uszkodzeń mechanicznych,

  • sprawdzenie połączeń elektrycznych do wnęki terenowej „Z”,

  • naprawa zdiagnozowanych niesprawności i uszkodzeń,

  • sprawdzenie działania słupka w systemie;

 1. pulpity kierownika strzelania typu SKS:

  • przegląd i naprawa pulpitów SKS;

 2. sygnalizatory przekroczenia rubieży:

  • kontrola wyglądu zewnętrznego obudowy sygnalizatora przekroczenia rubieży, lokalizacja uszkodzeń, śladów wody,

  • kontrola stanu złącza zasilającego i informacji zwrotnej,

  • sprawdzenie parametrów informacji zwrotnej przy symulacji przekroczenia,

  • usunięcie ewentualnych usterek i niesprawności;

 1. słupki głośniko – mikrofonów:

  • ocena stanu zewnętrznego słupka, obudowy głośniko-mikrofonu, przycisku przywoławczego, lokalizacja uszkodzeń mechanicznych, śladów wody,

  • ocena stanu okablowania słupka, lokalizacja uszkodzeń mechanicznych,

  • sprawdzenie połączeń elektrycznych,

  • naprawa zdiagnozowanych niesprawności i uszkodzeń,

  • sprawdzenie działania słupka w systemie;

 1. maszt pomocniczego punktu dowodzenia typu PPD:

     1. naprawa i konserwacja układu zasilania i okablowania,

     2. naprawa i konserwacja ruchomych elementów mechanicznych masztu,

     3. konserwacja elementów ruchomych masztu, uzupełnienie ubytków powłoki malarskiej,

     4. naprawa zdiagnozowanych niesprawności i uszkodzeń,

     5. sprawdzenie działania masztu w systemie.
 1. Konserwacja, naprawa i usunięcie niesprawności celów ruchomych.

  1. PRM 4 - 9 szt.:

  • konserwacja i naprawa wyłącznika krańcowego – 9 kpl.,
   barier bezpieczeństwa (zrywkowych) - 9 kpl. wraz z okablowaniem,

  • konserwacja i naprawa połączeń elektrycznych czujnika i bariery bezpieczeństwa ze schronami,

  • konserwacja układu zasilania wózków - 9 szt.,

  • pomiar współczynnika SWR i strojenie anten,

  • naprawa zdiagnozowanych niesprawności i uszkodzeń,

  • sprawdzenie poprawności działania w systemie,

  • kontrola stanu złącz śrubowych;

 1. WCR-94 – 3 szt. i WRS-1 szt.:

  • konserwacja i naprawa wyłącznika krańcowego - 4 kpl., barier bezpieczeństwa (zrywkowych) - 4 kpl. wraz z okablowaniem,

  • konserwacja i naprawa połączeń elektrycznych czujnika i bariery bezpieczeństwa ze schronami,

  • konserwacja układu zasilania podnośników na wózkach - 4 szt.,

  • pomiar współczynnika SWR i strojenie anten,

  • naprawa zdiagnozowanych niesprawności i uszkodzeń,

  • kontrola stanu złącz śrubowych,

  • sprawdzenie poprawności działania w systemie.
 1. Konserwacja, naprawa i usunięcie niesprawności bloku sterującego celem ruchomym – 13 szt.:

 1. kontrola wyglądu zewnętrznego obudowy bloku sterującego, lokalizacja uszkodzeń, śladów wody;

 2. konserwacja stanu mocowań okablowania zewnętrznego i przyłączy SzR, lokalizacja uszkodzeń kabli przyłączeniowych;

 3. sprawdzenie modułów procesorowych na stanowisku pomiarowym;

 4. konserwacja włącznika głównego i przełączników sterujących;

 5. kontrola stanu diod sygnalizacyjnych;

 6. konserwacja złącz śrubowych;

 7. sprawdzenie okablowania wewnętrznego, lokalizacja uszkodzeń;

 8. regulacja parametrów bloku sterującego, regulacja prądu i częstotliwości rozruchu, czasu zatrzymania, regulacja prędkości jazdy celu;

 9. pomiar skuteczności zerowania obudowy bloku sterującego;

 10. sprawdzenie poprawności działania przy sterowaniu lokalnym
  oraz w systemie bezprzewodowego sterowania z informacją zwrotna typu WSB-04;

 11. naprawa zdiagnozowanych niesprawności.
 1. Konserwacja i naprawa urządzeń oraz wyposażenia pomocniczych punktów dowodzenia PSD1, PSD2, MIS 54:

 1. gniazda 230VAC;

 2. urządzenia systemu ochrony.
 1. Konserwacja, naprawa i usunięcie niesprawności zasilaczy podnośników – 55 szt.:

 1. kontrola wyglądu, ocena stanu zewnętrznego obudowy;

 2. sprawdzenie przyłączy i połączeń zewnętrznych zasilacza, lokalizacja uszkodzeń izolacji przewodów;

 3. lokalizacja uszkodzeń mechanicznych, śladów wody, luźnych przewodów;

 4. sprawdzenie zabezpieczenia prądowego i gniazda bezpiecznika;

 5. kontrola przewodu zasilającego;

 6. naprawa zdiagnozowanych niesprawności i uszkodzeń;

 7. pomiar napięcia wyjściowego;

 8. wykonanie protokołu z pomiaru.
 1. Sprawdzenie skuteczności ochrony przeciwporażeniowej i rezystancji izolacji:

 1. kontrola zabezpieczenia mierzonego odcinka instalacji;

 2. dokonanie oględzin instalacji;

 3. pomiar impedancji pętli zwarcia pomiędzy:

  • gniazdo 230VAC -> L – PEN,

  • gniazdo 400VAC -> L1 – PEN, L2 – PEN, L3 – PEN,

  • oświetlenie -> L – PEN, L – części przewodzące,

  • rozdzielnica -> L – PEN, L – części przewodzące,

  • maszyny elektryczne -> pomiaru dokonać w puszce przyłączeniowej jak dla gniazd 400VAC, L – części przewodzące (np. obudowa silnika, osłona, szafa sterownicza itp.),

 1. wykonanie pomiarów rezystancji izolacji połączeń w pomieszczeniach;

 2. opracowanie wyników pomiarów i sporządzenie protokołu.
 1. Sprawdzenie poprawności działania testera TW - 4 i usunięcie usterek 2 szt.

  1. kontrola wyglądu zewnętrznego obudowy testera, lokalizacja uszkodzeń, śladów wody,

  2. konserwacja stanu złącza zasilającego,

  3. sprawdzenie parametrów układu zasilania,

  4. naprawa ewentualnych usterek i niesprawności,

  5. sprawdzenie poprawności pracy na zgodność z dokumentacją systemu bezprzewodowego sterowania z informacją zwrotną typu WSB-04.
 1. Aktualizacja programu bezprzewodowego sterowania informacją zwrotną typu WSB-04 w oparciu o instrukcję szkol. 856/2012 oraz szkol. 857/2012, kontrola działania całego systemu bezprzewodowego sterowania informacją zwrotną typu WSB-04 na zgodność z instrukcją szkol. 856/2012 oraz szkol. 857/2012 wraz z uzupełnieniami.
 1. Aktualizacja dokumentacji technicznej:

 1. dokonanie wpisów o wykonanych czynnościach do dowodów urządzeń, w przypadku ich braku wystawienie duplikatów.
 1. Warunkiem zakończenia prac jest udzielenie gwarancji na poprawną pracę wszystkich elementów obiektu na okres 12 miesięcy od dnia zakończenia prac i podpisania protokołu, lub do najbliższego przeglądu, jeżeli rozpocznie się przed upływem roku. 1. Termin realizacji zamówienia w ramach CZĘŚCI I: do 30.11.2017 r.

II. ZAKRES CZYNNOŚCI W RAMACH CZĘŚCI II - PRZEGLĄD, OBSŁUGA I NAPRAWA WYPOSAŻENIA ORAZ SYSTEMÓW SYMULACJI POLA WALKI STRZELNICY CZOŁGOWEJ I WOZÓW BOJOWYCH WIERZBINY
W 2017 ROKU

1) Konserwacja, naprawa i usunięcie niesprawności urządzeń stanowiska dowodzenia.

a. stanowisko operatora systemu:


  • monitor operatora - 1 szt.,

  • aktualizacja oprogramowania sterownika operatora systemu bezprzewodowego sterowania z informacją zwrotną typu WSB-04 do najnowszej wersji systemu - 2 szt.,

  • drukarka - 1 szt.,

  • klawiatury operatora systemu - 1 szt.,

  • moduł sterowniczy typu KLZ1 - 1 szt.,

  • rozdzielnica systemu WSB-04 - 1 szt.,

  • stacje bazowe - 2 szt.,

  • zasilacz awaryjny typu UPS - 2 szt.,

  • układ chłodzenia systemu WSB-04M,

  • blok sterowania sygnalizacją ostrzegawczą - 1 szt.;

  • blok ograniczników przepięć – 1 kpl.

b. stanowisko kierownika systemu:

  • aktualizacja oprogramowania sterownik kierownika systemu bezprzewodowego sterowania z informacją zwrotną typu WSB-04 do najnowszej wersji systemu - 1 szt.,

  • monitora kierownika systemu - 1 szt.;

  • blok ograniczników przepięć – 1 kpl.

c. antena stacji bazowej:

     • konserwacja i naprawa anteny - 1 szt.,

     • konserwacja i naprawa okablowania wraz ze złączami i przełącznikami;

     • przegląd systemu nagłośnienia obiektu na stanowisku dowodzenia;

d. system ochrony HADES:

     • ocena stanu technicznego stanowiska operatora systemu ochrony,

     • sprawdzenie stanu tablicy synoptycznej, sprawdzenie wzrokowe, lokalizacja pęknięć, odkształceń, innych śladów wskazujących na uszkodzenia, szczególnie na powierzchni folii ze schematem pola,

     • włączenie zasilania systemu, obserwacja monitora operatora systemu ochrony, powinien pojawić się ekran główny. Obiekty, z którymi system nawiązał łączność powinny wyświetlić przypisane im symbole w kolorze zielonym,

     • włączenie zasilania tablicy synoptycznej, po maksymalnie 3 minutach. Obiekty, z którymi system nie nawiązał łączność powinny zapalić przypisane im diody koloru czerwonego,

     • dokonać naruszeń systemu ochrony do poszczególnych obiektów obserwując reakcję systemu. Uaktywnienie kolejnych czujników
      w kontrolowanych obiektach powinno uaktywnić przypisany im alarm. Sprawdzenie zadziałania czujników indukcyjnych.

2) Konserwacja naprawa i usunięcie niesprawności urządzeń masztu sygnalizacyjnego:

a. maszt sygnalizacyjny – 1 szt.:     1. konserwacja elementów ruchomych masztu,

     2. naprawa zdiagnozowanych niesprawności i uszkodzeń,

     3. sprawdzenie działania masztu w systemie;

b. modułu sterowania masztu – 1 szt.:

 • przegląd i naprawa modułów sterujących pracą masztu,

 • konserwacja i naprawa okablowania,

 • usunięcie ewentualnych usterek i niesprawności.

3) Konserwacja naprawa i usunięcie niesprawności rozdzielnic niskiego napięcia:

 1. ocena stanu zewnętrznego rozdzielnic 230/400VAC, lokalizacja uszkodzeń,

 2. ocena stanu izolacji zewnętrznej i mocowań kabli, lokalizacja uszkodzeń izolacji,

 3. dokonanie pomiarów napięć,

 4. kontrola zabezpieczeń nadmiarowo i różnicowo prądowych.

 5. kontrola zabezpieczeń przeciwprzepięciowych.

4) Konserwacja naprawa i usunięcie niesprawności szaf przyłączeniowo sterowniczych SPS:

a. ocena stanu zewnętrznego szafy, lokalizacja uszkodzeń,

b. ocena stanu izolacji zewnętrznej i mocowań kabli, lokalizacja uszkodzeń izolacji,

c. dokonanie pomiarów napięć,

d. przegląd i naprawa zasilacza WSB-04,


 1. przegląd i naprawa interfejsu systemu ochrony Hades,

 2. przegląd i naprawa interfejsu systemu WSB-04,

 3. kontrola zabezpieczeń nadmiarowo prądowych,

 4. kontrola zabezpieczeń przeciwprzepięciowych.

5) Konserwacja naprawa i usunięcie niesprawności bloku komutacyjnego świateł rubieżowych – 15 szt.:

 • kontrola wyglądu zewnętrznego obudowy bloku komutacyjnego, lokalizacja uszkodzeń, śladów wody,

 • sprawdzenie płytek sterujących pracą elementów pola przy pomocy testera oraz w razie potrzeby ich naprawa lub wymiana,

 • naprawa i konserwacja okablowania wewnętrznego wraz ze złączami
  i przełącznikami,

 • sprawdzenie działania układów sterowania światłami rubieżowymi
  oraz w razie potrzeby ich naprawa lub wymiana,

 • sprawdzenie działania układu sterowania światłami rubieżowymi
  oraz w razie potrzeby ich naprawa lub wymiana,

 • usunięcie ewentualnych usterek i niesprawności.

6) Konserwacja naprawa i usunięcie niesprawności bloku komutacyjnego celów ruchomych – 2 szt.:

 • kontrola wyglądu zewnętrznego obudowy bloku komutacyjnego, lokalizacja uszkodzeń, śladów wody,

 • sprawdzenie płytek sterujących pracą celów ruchomych przy pomocy testera oraz w razie potrzeby ich naprawa lub wymiana,

 • sprawdzenie płytek sterujących pracą elementów pola przy pomocy testera oraz w razie potrzeby ich naprawa lub wymiana,

 • naprawa i konserwacja okablowania wewnętrznego wraz ze złączami
  i przełącznikami,

 • usunięcie ewentualnych usterek i niesprawności.

7) Konserwacja naprawa i usunięcie niesprawności zasilacza bloku komutacyjnego WSB-04/ZT600/24 – 17 szt.:

 1. kontrola wyglądu zewnętrznego obudowy zasilacza, lokalizacja uszkodzeń, śladów wody,

 2. pomiary napięcia.

8) Konserwacja naprawa i usunięcie niesprawności stacji obiektowych 51 szt. wraz z instalacją antenową:

    1. sprawdzenie stanu technicznego stacji obiektowych,

    2. przegląd stacji obiektowych,

    3. pomiar instalacji antenowej,

    4. usunięcie ewentualnych usterek i niesprawności.

9) Konserwacja naprawa i usunięcie niesprawności słupka przyłączeniowego podnośnika - 345 szt.:

10) Konserwacja naprawa i usunięcie niesprawności przystawek typu WSB- 04/PPE-95/M do podnośników – 285 szt.

a. podłączenie przystawki typu PPE-95 do układu testowego oraz sprawdzenie:


    • reakcji na włączenie zasilania,

    • zmiany adresu,

    • zapamiętania zmienionego adresu,

    • zmiany koloru,

    • zmiany rodzaju czujnika trafień,

    • poprawności zapamiętanych zmian,

    • sterowania pracą podnośnika,

    • reakcji na trafienie,

    • funkcji „BUDZENIE”.

11) Konserwacja naprawa i usunięcie niesprawności sygnalizacji ostrzegawczej i nagłaśniającej:

a. światła linii wyjściowej LW, linii otwarcia ognia LOO, linii przerwania ognia LPO, światła skrajne i kierunkowe, sygnalizacja świetlna trójkolorowa: • oględziny stanu okablowania zewnętrznego,

 • konserwacja zamocowania oprawy lampy,

 • konserwacja i mocowanie gniazda zasilającego,

 • kontrola działania w systemie,

 • naprawa zdiagnozowanych niesprawności i uszkodzeń;

 1. stanowiska sygnalizatorów i sygnalizatory przekroczenia rubieży –
  12 kpl.:


  • przegląd i naprawa instalacji zasilającej i sterującej w studzienkach,

  • przegląd i naprawa puszek przyłączeniowych w studzienkach,

  • kontrola wyglądu zewnętrznego obudowy sygnalizatora przekroczenia rubieży, lokalizacja uszkodzeń, śladów wody,

  • kontrola stanu złącza zasilającego i informacji zwrotnej,

  • sprawdzenie parametrów informacji zwrotnej przy symulacji przekroczenia,

  • usunięcie ewentualnych usterek i niesprawności;

 1. słupki głośniko – mikrofonów:

  • ocena stanu zewnętrznego słupka, obudowy głośniko-mikrofonu, przycisku przywoławczego, lokalizacja uszkodzeń mechanicznych, śladów wody,

  • ocena stanu okablowania słupka, lokalizacja uszkodzeń mechanicznych,

  • sprawdzenie połączeń elektrycznych,

  • naprawa zdiagnozowanych niesprawności i uszkodzeń,

  • sprawdzenie działania słupka w systemie;

12) Konserwacja, naprawa i usunięcie niesprawności celów ruchomych.

a. PRM 4 - 1 szt.:  • konserwacja i naprawa wyłącznika krańcowego – 1 kpl.,
   barier bezpieczeństwa (zrywkowych) - 1 kpl. wraz z okablowaniem,

  • konserwacja i naprawa połączeń elektrycznych czujnika i bariery bezpieczeństwa ze schronem,

  • sprawdzenie pulpitu sterowniczego,

  • naprawa zdiagnozowanych niesprawności i uszkodzeń,

  • sprawdzenie poprawności działania,

  • kontrola stanu złącz śrubowych;

b. PRM 5 – 4 szt.:

  • konserwacja i naprawa wyłącznika krańcowego - 4 kpl., barier bezpieczeństwa (zrywkowych) - 4 kpl. wraz z okablowaniem,

  • konserwacja i naprawa połączeń elektrycznych czujnika i bariery bezpieczeństwa ze schronami,

  • konserwacja układu zasilania podnośników na wózkach - 4 szt.,

  • pomiar współczynnika SWR i strojenie anten,

  • naprawa zdiagnozowanych niesprawności i uszkodzeń,

  • kontrola stanu złącz śrubowych,

  • sprawdzenie poprawności działania w systemie.

13) Konserwacja, naprawa i usunięcie niesprawności bloku sterującego celem ruchomym – 5 szt.:

a. kontrola wyglądu zewnętrznego obudowy bloku sterującego, lokalizacja uszkodzeń, śladów wody;

a. konserwacja stanu mocowań okablowania zewnętrznego i przyłączy SzR, lokalizacja uszkodzeń kabli przyłączeniowych;

b. sprawdzenie modułów procesorowych na stanowisku pomiarowym;

c. konserwacja włącznika głównego i przełączników sterujących;

d. kontrola stanu diod sygnalizacyjnych;

e. konserwacja złącz śrubowych;

f. sprawdzenie okablowania wewnętrznego, lokalizacja uszkodzeń;

g. regulacja parametrów bloku sterującego, regulacja prądu i częstotliwości rozruchu, czasu zatrzymania, regulacja prędkości jazdy celu;

h. pomiar skuteczności zerowania obudowy bloku sterującego;

i. sprawdzenie poprawności działania przy sterowaniu lokalnym
oraz w systemie bezprzewodowego sterowania z informacją zwrotna typu WSB-04;

j. naprawa zdiagnozowanych niesprawności.

14) Konserwacja, naprawa i usunięcie niesprawności zasilaczy podnośników - 117 szt.:

a. kontrola wyglądu, ocena stanu zewnętrznego obudowy;

b. sprawdzenie przyłączy i połączeń zewnętrznych zasilacza, lokalizacja uszkodzeń izolacji przewodów;

c. lokalizacja uszkodzeń mechanicznych, śladów wody, luźnych przewodów;

d. sprawdzenie zabezpieczenia prądowego i gniazda bezpiecznika;

e. kontrola przewodu zasilającego;

f. naprawa zdiagnozowanych niesprawności i uszkodzeń;

g. pomiar napięcia wyjściowego;

h. wykonanie protokołu z pomiaru.

15) Sprawdzenie skuteczności ochrony przeciwporażeniowej i rezystancji izolacji:

a. kontrola zabezpieczenia mierzonego odcinka instalacji;

b. dokonanie oględzin instalacji;

c. pomiar impedancji pętli zwarcia pomiędzy:


  • gniazdo 230VAC -> L – PE,

  • gniazdo 400VAC -> L1 – PE, L2 – PE, L3 – PE,

  • oświetlenie -> L – PE, L – części przewodzące,

  • rozdzielnica -> L – PE, L – części przewodzące,

  • maszyny elektryczne -> pomiaru dokonać w puszce przyłączeniowej jak dla gniazd 400VAC, L – części przewodzące (np. obudowa silnika, osłona, szafa sterownicza itp.),

d. wykonanie pomiarów rezystancji izolacji połączeń w pomieszczeniach;

e. opracowanie wyników pomiarów i sporządzenie protokołu.

16) Sprawdzenie poprawności działania testera TW – 4/M i usunięcie usterek 2 szt.

a. kontrola wyglądu zewnętrznego obudowy testera, lokalizacja uszkodzeń, śladów wody,

b. konserwacja stanu złącza zasilającego,

c. sprawdzenie parametrów układu zasilania,

d. naprawa ewentualnych usterek i niesprawności,

e. sprawdzenie poprawności pracy na zgodność z dokumentacją systemu bezprzewodowego sterowania z informacją zwrotną typu WSB-04.17) Przegląd i naprawa urządzeń do strzelań sytuacyjnych:

  1. przegląd i naprawa rejestratora RKP- 2 szt.,

  2. przegląd i naprawa stacji obiektowej - 2 szt.,

  3. przegląd i naprawa stacji bazowej - 2 szt.. 1. : pliki -> ogloszenia -> 2017
  ogloszenia -> Giżycko: roboty budowlane w zakresie remontu budynków koszarowych nr , 2, oraz nr 12 na terenie jednostki wojskowej nr 3797 w giżycku przy al. Maja 11 Numer ogłoszenia: 163547 2015; data zamieszczenia: 10. 11. 2015
  ogloszenia -> Ogłoszenie powiązane: Ogłoszenie nr 128277-2015 z dnia 2015-08-31 r
  ogloszenia -> Nr ref. Zp/21/2014/ /2014 zawarta w dniu w Krakowie
  ogloszenia -> Nr ref. Zp/16/2014/ /2014 zawarta w dniu w Krakowie
  ogloszenia -> Zatwierdzam o p. Dowódca jw 4724 płk Mirosław krupa
  2017 -> Zatwierdzam o p. Dowódca jw 4724 płk Mirosław krupa
  ogloszenia -> Giżycko, dn. 14. 07. 2015r
  ogloszenia -> Nr ref. Zp/08/2015/…/2015 zawarta w dniu pomiędzy
  ogloszenia -> Kraków: Wykonanie dokumentacji projektowej pn.: Remont Sali tradycji Centrum Operacji Lądowych Dowództwa Komponentu Lądowego w budynku nr 77 oraz ścianki reprezentacyjnej w budynku nr 21 na I piętrze w kompleksie wojskowym przy ul


  1   2   3


©operacji.org 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna