Zakres ochrony ubezpieczeniowej następstw nieszczęŚliwych wypadkóWPobieranie 35,15 Kb.
Data08.07.2018
Rozmiar35,15 Kb.


ZAKRES OCHRONY UBEZPIECZENIOWEJ NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW DZIECI I MŁODZIEŻY ZRZESZONYCH W RAMACH

SL „SALOS” SZCZECIN NA 2013 / 2014.Zakres ubezpieczenia obejmuje: czas zajęć sportowych, treningów, obozów i wyjazdów na zawody, w drodze na i z treningów, zawodów, zajęć w kraju i w krajach UE.1.Suma ubezpieczenia na wypadek trwałego uszczerbku na zdrowiu wskutek nieszczęśliwego wypadku:10.000 zł (100% trwałego uszczerbku), czyli za 1% trwałego uszczerbku -100zł
2.Suma ubezpieczenia na wypadek śmierci z tytułu nieszczęśliwego wypadku - 10.000
3.Zasiłek dzienny (dieta szpitalna): za każdy dzień pobytu w szpitalu (80 zł/dzień), pobytu na oddziale rehabilitacyjnym /szpital bądź sanatorium/ (20zł /dzień)

4.Zwrot kosztów leczenia max. 10 000 zł (dotyczy tylko kosztów poniesionych na terenie RP) –

na podstawie oryginalnych imiennych rachunków.
Koszty leczenia to::

leczenie ambulatoryjne i leczenie szpitalne - max 10 000zł, w tym: a/ wizyty i badania lekarskie - max.2000zł, b/ nabycie środków leczniczych, ochronnych, zakup (naprawa, wypożyczenie) środków ortopedycznych oraz protez zalecanych przez lekarza - max. 2500 zł c/ leczenie dentystyczne związane z zaistniałym zdarzeniem wypadkowym - max. 500zł d/ koszty pobytu w sanatorium na podstawie bezwzględnego zalecenia przez lekarza – max 3500zł e/ koszty operacji plastycznych mających na celu usunięcie oszpeceń powstałych wskutek nieszczęśliwego wypadku - max 2000zł

Składka roczna - 35zł

LIKWIDACJA SZKÓD
Zgłoszenie szkody na wniosku – w ciągu 90 dni od czasu powstania wypadku.

Oświadczenie o zaistniałym zdarzeniu potwierdzone przez trenera/ opiekuna oraz dokumentację medyczną należy przekazać po zakończeniu leczenia.

Nie należy wysyłać zdjęć RTG, lecz tylko ich opis
Ważne

  • Wypełniony wniosek musi być opatrzony pieczęcią i podpisem prezesa SALOS-u;

  • Formalne pozycje, które należy wpisać we wniosku:

         Nr polisy: - 35847574

         Okres ubezpieczenia:11.09.2013 - 10.09.2014         Zakres ubezpieczenia: ograniczony A

  • Wszystkie rubryki druku zgłoszenia szkody należy wypełnić szczegółowo, nie pomijając żadnej z nich. W przypadku braku szczegółowej wiedzy dotyczącej poszczególnych rubryk, należy wtedy wpisać  "nie wiem", "nie było", "nie znam", "nie dotyczy" itpLikwidacja szkody odbywa się bezkomisyjnie tzn. poszkodowany dostarcza do Oddziału Concordia Polska TUW ul. Madalińskiego 8 w Szczecinie lub bezpośrednio do Centrali w Poznaniu na adres: Concordia Polska TUW, ul. Św. Michała 43, 61-119-Poznań lub drogą internetową na adres szkody.poznan@grupaconcordia.pl zgłoszenie szkody na wniosku, a po zakończeniu leczenia dokumentacją lekarską (karta choroby, zaświadczenie lekarza prowadzącego, opis zdjęć rtg (usg), na podstawie której określany jest procent uszczerbku na zdrowiu .

Wypłata środków pieniężnych następuje przelewem na konto wskazane przez poszkodowanego. we wniosku.
UWAGA
Zwrot kosztów leczenia oraz zakupu środków ochronnych /pomocniczych/ następuje na podstawie załączonych imiennych faktur.

Dodatkowe informacje o trybie postępowania w celu zakończenia likwidacji szkody i uzyskania świadczenia:

Biuro Likwidacji Szkód w Poznaniu, tel. 61-85-84-865 lub 61- 85-84-808©operacji.org 2017
wyślij wiadomość

    Strona główna