Zagadnienia z psychologii rozwoju człowiekaPobieranie 10,01 Kb.
Data14.02.2018
Rozmiar10,01 Kb.

zagadnienia z psychologii rozwoju człowieka


 • Kryzys psychospołeczny: ufność vs brak ufności

 • przywiązanie (wzorce przywiązania, etapy rozwoju przywiązania)

 • wyposażenie percepcyjne noworodka

 • inteligencja sensomotoryczna

 • stałość przedmiotu

 • pożądane zachowania opiekuna w pierwszym roku życia
 • Zabawa „na serio”, jako najważniejsza rozwojowo forma działalności

 • manipulacja wczesnodziecięca

 • rozwój mowy

 • autonomia, samokontrola, samoregulacja

 • Kryzys psychospołeczny: autonomia vs wstyd i wątpliwości

 • Kryzys trzeciego roku życia
 • Zabawa „na niby”, jako najważniejsza rozwojowo forma działalności

 • Kryzys psychospołeczny: inicjatywa vs poczucie winy

 • moralność heteronomiczna

 • egocentryzm, myślenie egocentryczne (artyficjalizm, animizm, finalizm)

 • Myślenie przedoperacyjne

 • Zagrożenia dla rozwoju poczucia inicjatywy
 • Kryzys: pracowitość vs poczucie niższości

 • poczucie kompetencji, samoocena

 • stadium operacji konkretnych (klasyfikowanie, szeregowanie, pojęcie stałości)

 • moralność autonomiczna
 • zmiany okresu dorastania: somatyczne, psychiczne i społeczne

 • proces formowania tożsamości: tożsamość rozproszona – lustrzana – moratoryjna - dojrzała

 • Poczucie tożsamości, statusy tożsamości i ich przejawy w zachowaniu

 • Moratorium psychospołeczne i zjawisko tożsamości negatywnej

 • myślenie formalne
 • Kryzysy psychospołeczne: intymność vs izolacja, generatywność vs stagnacja

 • klimakterium

 • zmiany w funkcjonowaniu poznawczym w okresie środkowej dorosłości, selektywna optymalizacja i kompensacja

 • Kryzys środka życia – przebieg i formy jego rozwiązywania©operacji.org 2017
wyślij wiadomość

    Strona główna