Zagadnienia na egzaminPobieranie 35,92 Kb.
Data06.03.2018
Rozmiar35,92 Kb.

ZAGADNIENIA NA EGZAMIN DYPLOMOWY INŻYNIERSKI
Grupa 1. PRZEDMIOTY OGÓLNE , PODSTAWOWE i KIERUNKOWE 1. Zasady rzutowania – rysunek techniczny maszynowy (umiejętność naszkicowania części w dwóch lub trzech rzutach)
 1. Zasady wymiarowania 1. Materiały konstrukcyjne 1. Materiały narzędziowe 1. Obróbka cieplna istota – wykres Fe-C, wykres CTP, przemiany
 1. Rodzaje obróbki cieplnej (hartowanie, odpuszczanie, wyżarzanie) – w jakim celu stosuje się poszczególne odmiany obróbki cieplnej 1. Obróbka cieplno – chemiczna (rodzaje, zadania) – zastosowanie
 1. Tworzywa sztuczne i ich kształtowanie 1. Rodzaje i charakterystyki połączeń w budowie maszyn.
 1. Charakterystyka spawania, zgrzewania i lutowania 1. Rodzaje gwintów – zastosowanie i sposób ich wykonania
 1. Charakterystyka i obliczenia osi i wałów. 1. Klasyfikacja i charakterystyka łożysk ślizgowych i tocznych.
 1. Układy napędowe – podział, struktura i charakterystyka. 1. Przekładnie mechaniczne – podział, struktura, charakterystyka
 1. Sprzęgła i hamulce – klasyfikacja, charakterystyka i obliczenia. 1. Koła zębate – charakterystyka koła zębatego (średnice, podziałka, moduł), zastosowanie przekładni zębatych
 1. Sposób wykonania kół zębatych 1. Istota obróbki skrawaniem, ściernej i erozyjnej
 1. Operacje obróbki tokarskiej, frezarskiej, wiertarskiej i strugarskiej, cięcie materiałów (stosowane narzędzia, mocowanie przedmiotów obrabianych i narzędzi) 1. Obróbka ścierna (szlifowanie ściernicami, obróbka luźnym ścierniwem), charakterystyka narzędzia ściernego
 1. Istota obróbki erozyjnej (elektroerozyjnej, elektrochemicznej i strumieniowo – erozyjnej) 1. Istota obróbki plastycznej, obszar stosowania – walcowanie, kucie swobodne i matrycowe, tłoczenie (wycinanie, wytłaczanie)
 1. Proces odlewania – istota, obszar stosowania. 1. Odlewanie w formach piaskowych, w kokilach, pod ciśnieniem, odśrodkowe, metodą traconego wosku

 2. Pomiary warsztatowe – długości i kąta (suwmiarka, mikrometr, czujnik pomiarowy, płytki wzorcowe)
 1. Pomiary stożków wewnętrznych i zewnętrznych 1. Pomiary kół zębatych
 1. Tolerancja wymiaru (odchyłki od wymiaru nominalnego) – klasa dokładności IT 1. Chropowatość powierzchni – parametry chropowatości powierzchni
 1. Układ pasowań według stałego otworu i stałego wałka. Rodzaje pasowań 1. Rozkład pół tolerancji przy określonym pasowaniu
 1. Siły i ciepło w procesie skrawania (bilans cieplny podczas skrawania) 1. Zużycie narzędzi skrawających 1. Płyny obróbkowe – zadania
 1. Układ otwarty i zamknięty automatyki 1. Regulatory PID
 1. Regulacja dwupołożeniowa 1. Podział elementów i układów automatyki
 1. Elementy wykrywające obecność przedmiotu 1. Pomiary położenia w automatyzacji maszyn
 1. Rodzaje napędów maszyn 1. Struktura serwonapędu elektrycznego maszyny
 1. Podstawy projektowania serwonapędu maszyny 1. Budowa napędu elektrohydraulicznego
 1. Serwozawory i zawory proporcjonalne 1. Budowa i parametry sterownika PLC
 1. Metody programowania sterowników PLC

Grupa 2. PRZEDMIOTY SPECJALNOŚCI
SPECJALNOŚĆ: KONSTRUKCJA I TECHNOLOGIA MASZYN


 1. Obrabiarki sterowane numerycznie - sterowanie punktowe, odcinkowe i ciągłe
 1. Współczesne materiały konstrukcyjne 1. Współczesne materiały narzędziowe
 1. Systemy narzędziowe 1. Obróbka z dużymi prędkościami skrawania - HSM (charakterystyka, cel stosowania)
 1. Obróbka przedmiotów w stanie twardym 1. Systemy komputerowego wspomagania prac inżynierskich (modelowanie konstrukcji i symulacja)
 1. Istota i narzędzia koncepcji oszczędnego wytwarzania (lean manufacturing) 1. Normalizacja i unifikacja - sens i efekty stosowania
 1. Oprzyrządowanie technologiczne - przyrządy i uchwyty, przyczyny stosowania


SPECJALNOŚĆ: PRZYGOTOWANIE I ORGANIZACJA PRODUKCJI 1. Systemy informatyczne zarządzania przedsiębiorstwem
 1. Nowe techniki stosowane podczas przygotowania i organizacji produkcji (kody kreskowe, czujniki stosowane podczas automatyzacji produkcji itp.) 1. Istota koncepcji oszczędnego wytwarzania (lean manufacturing) - źródła marnotrawstwa
 1. Narzędzia lean manufacturing (SMED, JiT, 5S, TPM i inne) 1. Zasady opracowania map strumienia wartości oraz map procesów oraz ich interpretacja
 1. Systemy zarządzania jakością -ISO, Six Sigma, TQM 1. Harmonogramy realizacji zadań (szeregowy, równoległy, szeregowo - równoległy)
 1. Logistyka (pojęcie i funkcje) - podstawowe procesy logistyczne 1. Klasyfikacja kosztów w przedsiębiorstwie
 1. Zasady przygotowania ofert dla klientówSPECJALNOŚĆ: MASZYNY I URZĄDZENIA ENERGETYCZNE


 1. Podstawowe zagadnienia wymiany ciepła
 1. Charakterystyki przepływowe pomp sprężarek i wentylatorów 1. Sposoby wyznaczania sprawności kotłów - metoda pośrednia i bezpośrednia
 1. Obiegi termodynamiczne – obieg Carnota i Clausiusa-Rankine’a 1. Parametry krytyczne w przepływie gazów, prędkość dźwięku
 1. Reakcyjność stopni turbinowych i stopni sprężających 1. Obiegi lewobieżne - współczynnik wydajności chłodniczej
 1. Ciepło spalania i wartość opałowa paliw stałych i gazowych 1. Sposoby podwyższania sprawności siłowni parowych
 1. Sterowanie procesami cieplnymi


UWAGA
Student zdający egzamin dyplomowy otrzymuje 4 pytania - dwa pytania egzaminacyjne związane są z zakresem zagadnień grupy 1, oraz jedno pytanie z grupy przedmiotów specjalności (grupa 2).Jedno pytanie z portfolio
©operacji.org 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna