Zagadnienia, których znajomość jest wymagana dla kandydatów na studia magisterskie iioPobieranie 8,68 Kb.
Data22.12.2017
Rozmiar8,68 Kb.

Zagadnienia, których znajomość jest wymagana dla kandydatów

na studia magisterskie IIo na kierunku Technologia Żywności i Żywienie Człowieka

WNoŻiŻ UP w Poznaniu


 1. Z zakresu podstaw żywienia człowieka

 1. Podstawowe pojęcia z zakresu nauki o żywieniu. Podział składników pokarmowych

 2. Trawienie i przyswajanie składników pokarmowych. Strawność produktów spożywczych i sposoby jej zwiększania.

 3. Podstawowa i Całkowita Przemiana Materii i czynniki determinujące ich natężenie.

 4. Wartość energetyczna pożywienia.

 5. Węglowodany przyswajalne i nieprzyswajalne – rola w żywieniu, źródła i zalecenia spożycia.

 6. Rola tłuszczów w żywieniu i zalecenia ich spożycia w aspekcie profilaktyki chorób układu krążenia. Wartość odżywcza tłuszczów roślinnych i zwierzęcych.

 7. Rola białka w żywieniu, jego wartość odżywcza, źródła, zapotrzebowanie i skutki niedoboru.

 8. Żywieniowa klasyfikacja składników mineralnych, ich biodostępność, rola w organizmie i zalecenia spożycia.

 9. Podział witamin - ich charakterystyka, bioaktywność (równoważniki), główne źródła w żywieniu i objawy niedoboru.

 10. Wartość odżywcza produktów spożywczych, jej wskaźniki i zmiany podczas przechowywania i przetwarzania żywności.

 11. Normy żywienia – rodzaje i praktyczne zastosowanie.

 12. Sposób żywienia i stan odżywienia oraz metody ich oceny.
 1. Z zakresu ogólnej technologii żywności

 1. Jakość produktów spożywczych. Kryteria jakości produktów spożywczych. Czynniki wpływające na jakość produktu gotowego.

 2. Psucie się żywności - czynniki powodujące obniżanie się jakości, charakterystyka zmian.

 3. Rodzaje operacji oraz procesów w technologii żywności i ich klasyfikacja. Procesy podstawowe i zasady ich realizacji.

 4. Czyszczenie surowców jako zespół różnych rodzajów operacji – cele, metody.

 5. Operacje mechaniczne – podział, cele, metody.

 6. Operacje i metody cieplne – zakres stosowania, ważniejsze zmiany zachodzące w żywności podczas ogrzewania. Niekonwencjonalne metody ogrzewania.

 7. Operacje typu dyfuzyjnego, procesy chemiczne i biotechniczne w technologii żywności – podział, zakres stosowania, cele, warunki.

 8. Ogólne aspekty utrwalania żywności.

 9. Osmoaktywne metody utrwalania żywności – rola aktywności wody w kształtowaniu trwałości, charakterystyka metod utrwalania z uwzględnieniem sposobu ich przeprowadzenia trwałości produktu.

 10. Utrwalanie żywności metodą chłodzenia lub zamrażania – zmiany w czasie zamrażania i przechowywania, trwałość, metody.

 11. Utrwalanie żywności metodami wyjaławiania cieplnego – podstawy cieplnego niszczenia drobnoustrojów. Technologie apertyzacji, HTST, pakowania aseptycznego

 12. Inne metody utrwalania żywności - chemiczne, obniżanie pH, nietermiczne fizyczne metody utrwalania, atmosfera modyfikowana. Podstawy i warunki utrwalania, wady i zalety.

 13. Skojarzone metody utrwalania żywności


Literatura:

Gawęcki J. (red): Żywienie człowieka. T. 1. Podstawy nauki o żywieniu. Wydawnictwo Naukowe PWN. Warszawa 2010

Gawęcki J., Mossor-PietraszewskaT. (red.): Kompendium wiedzy o żywności, żywieniu i zdrowiu. PWN. Warszawa 2008

Pijanowski E., Dłużewski M., Dłużewska A. (red.): Ogólna technologia żywności. Wydawnictwa Naukowo-Techniczne. Warszawa, wydania po 2000 r.


Egzamin składa się z 40 pytań testowych jednokrotnego wyboru z 4 możliwości oraz 20 zdań do uzupełnienia.
©operacji.org 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna