Zadanie 1 stabilizacja przednia odcinka szyjnego płYTĄ dynamiczną (20 sztuk)Pobieranie 13.62 Kb.
Data14.12.2017
Rozmiar13.62 Kb.

Załącznik nr 4

Zadanie 1 - STABILIZACJA PRZEDNIA ODCINKA SZYJNEGO PŁYTĄ DYNAMICZNĄ (20 sztuk)


zestaw: 1 płytka szyjna, 4 wkręty kostne


 1. Płyty tytanowe od jedno do wielosegmentowych.
  Standardowo dostępne w rozmiarach 23-109 mm, stopniowane co 2mm

 2. Śruby dynamiczne, samowwiercające, jedno- i wieloosiowe

 3. Śruby długości 12 i 18 mm , średnicy 4,0 i 4,5 mm (typy śrub kodowane kolorami)

 4. Możliwość jedno – i wielokątowego ustawienia śrub (28 stopni).

 5. Możliwość wykonania stabilizacji hybrydowej (możliwość stosowania równocześnie śrub jedno- i wieloosiowych).

 6. Płytki niskoprofilowe – wysokość płytki wraz z zablokowanymi śrubami nie przekraczająca 2,5mm.

 7. Samoczynna blokada śruby w płytce, wbudowana w otwór płytki (brak dodatkowych elementów blokujących wystających ponad otwory płytki).

 8. Mechanizm blokowania śruby w płytce z możliwością powtórzenia.

 9. Płytki wstępnie dogięte. Możliwość zmiany krzywizny płytki bez utraty możliwości blokady śrub. Specjalne zagłębienia na spodzie płytki ułatwiające jej doginanie.

 10. Instrumentarium pozwalające na bezpieczne, centralne umieszczenie śrub w otworach (specjalne szydło do przekłuwania kości korowej trzonów, celownik).

 11. Zestaw zawierający narzędzia do ewentualnej ekstrakcji śrub.

Zadanie 2 - PROTEZA TRZONU KRĘGOWEGO – ODCINEK SZYJNY (20 sztuk)


 1. Implant wykonany z PEEK nie wymagający wstępnego montażu, sterylny.

 2. Implant bez elementów metalowych uniemożliwiających wykonanie badań CT, MRI.

 3. W implancie tytanowe znaczniki radiologiczne ułatwiającymi ocenę położenia klatki w przestrzeni miedzytrzonowej oraz ocenę stopnia dystrakcji.

 4. Wysokości implantu 17-70 mm.

 5. Możliwość zastąpienia jednego, dwóch/trzech sąsiednich trzonów kręgowych

 6. Możliwość rozszerzania konstrukcji implantu „in situ”.

 7. Blokada implantu wykonana z PEEK.

 8. Płytki graniczne implantu o ząbkowanej powierzchni zapobiegającej migracji.

 9. Możliwość powtarzalnej/kontrolowanej regulacji wysokości implantu z mechanizmem blokującym.


Zadanie 3 - RUCHOMA PROTEZA SZYJNEGO KRĄŻKA MIĘDZYKRĘGOWEGO (10 sztuk)


 1. Proteza zapewniająca fizjologiczną ruchomość segmentu międzytrzonowego w odcinku szyjnym.

 2. W zestawie implanty próbne z regulowanym mechanizmem blokującym, kodowane kolorami.

 3. Ruchomość protezy na połączeniu Metal/Polietylen.

 4. Budowa modularna, dwuelementowa

 5. Brak ruchomości na połączeniu elementu polietylenowego z płytką podczas pracy protezy.

 6. Powierzchnia implantu pokryta materiałem wspomagającym osteointegrację.

 7. Bezpieczne mocowanie implantu w kręgach szyjnych - na każdej płytce wystający centralnie grzbiet kotwiczący (bez elementów wystających na przednią ścianę trzonów).

 8. Proteza dysku dostępna w min. 3 wysokościach (5-7mm) i 6 wielkościach.

 9. Instrumentarium zawierające narzędzia ułatwiające: mobilizację operowanego segmentu oraz czasowego unieruchomienia sąsiednich trzonów (dystraktor do- i międzytrzonowy), narzędzie do usuwania implantów.

 10. Szpile do stabilizacji dystrakcji dotrzonowej dostępne w min 2 średnicach i min 3 długościach gwintu.

 11. Wymagana, śródoperacyjna stabilizacja dystrakcji dotrzonowej operowanego segmentu (szpile blokowane
  z podtrzymywaczem dystrakcji).


Zadanie 4 - STABILIZACJA SZYJNA PRZEDNIA KLATKĄ MIĘDZYTRZONOWA (70 sztuk)

KOMPLET: 1 KLATKA SZYJA , 1 WYPEŁNIENIE KLATKI 1. Klatki do stabilizacji międzytrzonowej po operacji discektomii szyjnej modo Smith-Robinson

 2. Anatomiczny kształt implantu uwzględniający obecność stawów unkowertebralnych

 3. Kształt pozwalający na wypełnienie kością własną chorego

 4. Możliwość wypełnienia klatki substytutem kostnym dopasowanym do klatki rozmiarem (pakowanym sterylnie, osobno)

 5. Różne wysokości i średnice implantu (zakres od 4 do 9 mm wysokości)

 6. Tytanowe markery umożliwiające ocenę położenia w trakcie i po implantacji

 7. Obecność systemu kotwiczącego klatkę w przestrzeni międzytrzonowej (poza ząbkowaną lub porowatą powierzchnią).

 8. Materiał: PEEK


Pobieranie 13.62 Kb.

Share with your friends:
©operacji.org 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna