Zadanie 1 stabilizacja dynamiczna międzywyrostkowa 60 kplPobieranie 45,06 Kb.
Data14.12.2017
Rozmiar45,06 Kb.

Załącznik nr 4 – wymagane parametry

ZADANIE 1
STABILIZACJA DYNAMICZNA MIĘDZYWYROSTKOWA - 60 kpl
Komplet: 1 implant na operowany poziom. Materiał: silikon

 • elastyczny, niemetalowy implant do rozpierania wyrostków kolczystych,

 • w instrumentarium narzędzia do przygotowania miejsca pod implant i jego założenia bez uszkadzania więzadła nadkolcowego,

 • wysokości od 8 do 14 mm ze skokiem co 2 mm,

 • budowa jednoelementowa, symetryczny kształt implantu umożliwiający wybór kierunku implantacji z prawej lub lewej strony od linii środkowej kręgosłupa,

 • implant dostarczany w sterylnym opakowaniu,

 • w instrumentarium dystraktor do obustronnej dystrakcji wyrostków kolczystych,TAK, potwierdzamy zgodność oferowanego wyrobu z powyższymi parametrami.
______ ____________________

upełnomocniony przedstawiciel Wykonawcy

_________________________________________________________________________________


ZADANIE 2
STABILIZACJA TRANSPEDIKULARNA Z DOSTĘPU TYLNEGO W CHOROBIE ZWYRODNIENIOWEJ KRĄŻKA MIĘDZYKRĘGOWEGO – 30 kpl
Komplet: (materiał: tytan)- komplet 4 śruby z blokadami (lub haki), 2 pręty, 1 łącznik poprzeczny, 2 implanty międzytrzonowe dla techniki PLIF lub 1 dla techniki TLIF

 • wielokątowe, samogwintujące śruby tulipanowe,

 • walcowy kształt gwintu,

 • ujemny kąt pióra gwintu elementu blokującego oraz gniazda śruby (haka) ułatwiający wprowadzenie elementu blokującego i zwiększający pewność docisku,

 • łączniki poprzeczne mocowane wielokątowo do pręta, bez konieczności doginania elementów łącznika,

 • pręt o grubości poniżej 6mm,

 • system mocowania śruby do pręta otwarty od góry (patrząc z punktu widzenia operatora) i oparty na jednym elemencie

 • blokująco-zabezpieczającym,

 • mechanizm blokowania umożliwiający jednoznaczne i trwałe blokowanie oraz możliwość rewizyjnego usunięcia implantów (zrywana nakrętka lub klucz dynamometryczny)

 • średnica śrub od 4,5mm do 7,5mm ze skokiem co 1mm

 • średnica łba śruby wraz z kompletnym elementem blokująco-zabezpieczającym nie może przekraczać 13 mm,

 • wysokość implantów wraz z kompletnym elementem blokująco-zabezpieczającym nie może przekraczać 5 mm ponad pręt,

 • możliwość stosowania wielokątowych śrub tulipanowych wyciągowych do korekcji kręgozmyku,

 • średnica pręta 5, 5 mm (pręt gładki),

 • system musi zawierać haki laminarne i pedikularne,

 • możliwość stosowania śrub wprowadzanych w talerze biodrowe,

 • wbijane klatki lędźwiowe do techniki PLIF lub TLIF (materiał: PEEK),

 • możliwość implantacji w technice minimalnie inwazyjnej lub otwartej,

 • zaokrąglony przód klatki ułatwiający implantację i umożliwiający wprowadzenie implantu bez wstępnej dystrakcji,

 • obły kształt implantu w płaszczyźnie strzałkowej celem pełnego kontaktu z blaszkami trzonów

 • wyprofilowany anatomicznie kształt dystraktorów / przymiarów celem łatwiejszego przygotowania przestrzeni pod implantację klatki,

 • dwie grupy rozmiarów w zależności od wybranej techniki operacyjnej - PLIF- 22 mm, 26 mm, TLIF- 32 mm, 36 mm,

 • wysokości implantów od 8 do 14 mm ze skokiem maksymalnie co 2 mm,

 • możliwość napełnienia wiórem kostnym,

 • obecność znaczników rtg do określenia położenia klatki w przestrzeni kręgosłupaTAK, potwierdzamy zgodność oferowanego wyrobu z powyższymi parametrami.
______ ____________________

upełnomocniony przedstawiciel Wykonawcy
________________________________________________________________________________

ZADANIE 3


ZESTAW DO STABILIZACJI POTYLICZNO-KRĘGOSŁUPOWEJ - 5 kpl
Komplet: 4 haki laminarne lub śruby wieloosiowe, 4 śruby lub haki do potylicy, 1 łącznik poprzeczny, 2 pręty. Materiał: stop tytanu

 • haki laminarne (minimum 3 wielkości, również haki odsadzone w prawo i lewo),

 • śruby wielosiowe tulipanowe,

 • śruby do potylicy,

 • haki do potylicy (minimum 3 wielkości),

 • pręty,

 • łączniki poprzeczne,

 • śruby tulipanowe wieloosiowe samogwintujące o średnicach 3,5 mm – 4,5 mm, długościach od 10 mm- 52 mm stopniowane nie więcej niż co 5 mm z zakresem ruchomości powyżej 45 stopni,

 • w zestawie dostępne śruby wieloosiowe z gwintem tylko na części ich długości,

 • śruby korowe w średnicach 4,0 mm i 4,5 mm, długościach od 6 mm- 18 mm stopniowane nie więcej niż co 2 mm,

 • możliwość kątowego ustawienia śruby względem pręta,

 • śruby i haki o tulipanowym kształcie połączenia z prętem,

 • montaż pręta do haków i śrub jednym elementem blokującym (uniwersalnym),

 • implanty otwarte od góry i blokowane wyłącznie od góry,

 • pręty dopasowane do anatomii pogranicza potyliczno-szyjnego z możliwością zmiany kąta wygięcia,

 • pręty o grubości nie większej niż 4 mm z możliwością łączenia z prętami używanymi w odcinku piersiowo- lędźwiowym,

 • w zestawie dostępne otwarte łączniki bocznie odsadzone.TAK, potwierdzamy zgodność oferowanego wyrobu z powyższymi parametrami.
______ ____________________

upełnomocniony przedstawiciel Wykonawcy
_________________________________________________________________________________
ZADANIE 4
PROTEZA TRZONU KRĘGU SZYJNEGO - 5 szt.

 • Implant wykonany z PEEK nie wymagający wstępnego montażu, sterylny.

 • Wysokości implantu 17-70 mm

 • Możliwość zastąpienia jednego lub dwóch sąsiednich trzonów kręgowych

 • Możliwość rozszerzania konstrukcji implantu „in situ”.

 • Blokada implantu wykonana z PEEK.

 • Płytki graniczne implantu o ząbkowanej powierzchni zapobiegającej migracji.

 • Możliwość powtarzalnej/kontrolowanej regulacji wysokości implantu z mechanizmem blokującym

________________________________________________________________________________
ZADANIE 5
STABILIZACJA PRZEDNIA ODCINKA SZYJNEGO PŁYTĄ DYNAMICZNĄ - 5 szt.

 • Płytki wstępnie dogięte.

 • Możliwość zmiany krzywizny płytki bez utraty możliwości blokady śrub.

 • Specjalne zagłębienia na spodzie płytki ułatwiające jej doginanie

 • Śruby dynamiczne, samowwiercające, jedno- i wieloosiowe

 • Śruby długości 12 i 18 mm , średnicy 4,0 i 4,5 mm (typy śrub kodowane kolorami).

 • Możliwość jedno – i wielokątowego ustawienia śrub (28 stopni).

 • Mechanizm blokowania śruby w płytce z możliwością powtórzenia

 • Samoczynna blokada śruby w płytce, wbudowana w otwór płytki (brak dodatkowych elementów blokujących wystających ponad otwory płytki).

 • zestaw: 1 płytka szyjna, 4 wkręty kostneTAK, potwierdzamy zgodność oferowanego wyrobu z powyższymi parametrami.
______ ____________________

upełnomocniony przedstawiciel Wykonawcy
_________________________________________________________________________________

ZADANIE 6STABILIZACJA SZYJNA PRZEDNIA MIĘDZYTRZONOWA ACIF – 40 kpl

Komplet: 1 klatka poliwęglanowa na operowany poziom (materiał: PEEK),

1 opakowanie substytutu kości do wypełnienia klatki


 • Klatki do stabilizacji międzytrzonowej po operacji discektomii szyjnej modo Smith-Robinson

 • Anatomiczny kształt implantu uwzględniający obecność stawów unkowertebralnych

 • Kształt pozwalający na wypełnienie kością własną chorego

 • Możliwość wypełnienia klatki substytutem kostnym dopasowanym do klatki rozmiarem (pakowanym sterylnie, osobno)

 • Różne wysokości i średnice implantu (zakres od 4 do 9 mm wysokości)

 • Tytanowe markery umożliwiające ocenę położenia w trakcie i po implantacji

 • Obecność systemu kotwiczącego klatkę w przestrzeni międzytrzonowej (poza ząbkowaną lub porowatą powierzchnią).TAK, potwierdzamy zgodność oferowanego wyrobu z powyższymi parametrami.
______ ____________________

upełnomocniony przedstawiciel Wykonawcy
_________________________________________________________________________________
ZADANIE 7
STABILIZATOR MIĘDZYWYROSTKOWY DO ZASTOSOWANIA NA POZIOMIE L5/S1 – 20 szt.

 • Stabilizator międzywyrostkowy z materiału PEEK

 • Do zakładania jednostronnego (bez uszkadzania więzadła nadkolcowego)

 • Możliwość zakładania przezskórnego

 • Wysokość stabilizatora od 8 do 16 mm

 • Przynajmniej 2 typy wielkości/szerokości implantu – konieczna wersja „mini” do zastosowania przy krótkich wyrostkach kolczystych S1


TAK, potwierdzamy zgodność oferowanego wyrobu z powyższymi parametrami.
______ ____________________

upełnomocniony przedstawiciel Wykonawcy
_________________________________________________________________________________
ZADANIE 8
SUBSTYTUT KOŚCI DO ZASTOSOWANIA W SPONDYLODEZIE LĘDŹWIOWEJ TYLNEJ LUB TYLNOBOCZNEJ – 30 szt.TAK, potwierdzamy zgodność oferowanego wyrobu z powyższymi parametrami.
______ ____________________

upełnomocniony przedstawiciel Wykonawcy

_________________________________________________________________________________


ZADANIE 9
ŚRUBA DO ZĘBA OBROTNIKA – 5 szt.


TAK, potwierdzamy zgodność oferowanego wyrobu z powyższymi parametrami.
______ ____________________

upełnomocniony przedstawiciel Wykonawcy

_________________________________________________________________________________


ZADANIE 10
KLATKA MIĘDZYTRZONOWA SZYJNA Z DODATKOWYM SYSTEMEM MOCOWANIA – 15 szt.

 • klatka z PEEK do wypełniania materiałem kościozastępczym

 • wysokości od 5 do 9 m ze skokiem co 1 mm

 • mocowana do trzonów dwiema śrubami długości od 11 do 17 mm

 • wypełniacz do klatki – substytut kości w formie pasty (nanokrystaliczny hydroksyapatyt)

 • implanty dostarczane wraz z zestawem rozwieraczy (2 typy, 5 długości)TAK, potwierdzamy zgodność oferowanego wyrobu z powyższymi parametrami.
______ ____________________

upełnomocniony przedstawiciel Wykonawcy
©operacji.org 2017
wyślij wiadomość

    Strona główna