Zadanie 1 Przyporządkuj bloki schematu do ich opisów Blok fragmentuPobieranie 197,67 Kb.
Strona1/3
Data01.12.2017
Rozmiar197,67 Kb.
  1   2   3

Zadanie 1 Przyporządkuj bloki schematu do ich opisów

 1. Blok fragmentu − przedstawia część programu zdefiniowanego odrębnie, np. sortowanie

 2. Łącznik wewnętrzny − służy do łączenia odrębnych części schematu znajdujących się na tej samej stronie, powiązane ze sobą łączniki oznaczone są tym samym napisem, np. A1, 7.

 1. Blok graniczny − oznacza on początek, koniec, przerwanie lub wstrzymanie wykonywania działania, np. blok startu programu.

 2. Blok operacyjny − oznacza wykonanie operacji, w efekcie której zmienią się wartości, postać lub miejsce zapisu danych, np. z := z + 1.

 3. Blok komentarza − pozwala wprowadzać komentarze wyjaśniające poszczególne części schematu, co ułatwia zrozumienie go czytającemu, np. wprowadzenie danych.

 1. Blok decyzyjny, warunkowy − przedstawia wybór jednego z dwóch wariantów wykonywania programu na podstawie sprawdzenia warunku wpisanego w ów blok, np. a = b.

 2. Łącznik zewnętrzny − służy do łączenia odrębnych części schematu znajdujących się na odrębnych stronach, powinien być opisany jak łącznik wewnętrzny, poza tym powinien zawierać numer strony, do której się odwołuje, np. 4.3, 2,B2.

8. Blok wejścia-wyjścia − przedstawia czynność wprowadzania danych do programu i przyporządkowania ich zmiennym dla późniejszego wykorzystania, jak i wyprowadzenia wyników obliczeń, np. czytaj z, pisz z+10.

9. Blok wywołania podprogramu − oznacza zmianę wykonywanej czynności na skutek wywołania podprogramu, np. MAX(x,y,z).Zadanie 2 TEST

1. Jaką instrukcją można zastąpić zapis i=i+2 ?

A. i++
B. i=2+


C. i+=2
D. i=+2

2. Indeksowanie tablic w C++ zaczyna się od
A. zera
B. końca
C. dwóch
D. jedynki

3. Definiowanie struktury (rekordu) w języku C++ zaczyna się od słowa kluczowego
A. struct
B. type_struct
C. nazwa_struct
D. type_nazwa_struct

4. Wypisanie na ekranie zawartości zmiennej char s="to jest tylko test" zostanie wykonane w języku C++ za pomocą instrukcji:
A. cin<B. cout>>s
C. cout<D. cin>>s

5. W języku programowania C++ błędną nazwą zmiennej jest zapis:

A. _7liczb
B. Archiwum_nr_321
C. 12Liczb
D. Int_


 1. Najbardziej niekorzystnym zbiorem do sortowania bąbelkowego jest:

A. zbiór uporządkowany z losowym elementem na początku


B. zbiór uporządkowany
C. zbiór uporządkowany odwrotnie
D. zbiór nieuporządkowany

 1. Algorytm to:

A. automatyczne przetwarzanie danych


B. proces projektowania, tworzenia, testowania i utrzymywania kodu źródłowego programów komputerowych lub urządzeń mikroprocesorowych
C. skończony, uporządkowany ciąg jasno zdefiniowanych czynności, koniecznych do wykonania pewnego rodzaju zadań

 1. Operacja nie sorująca zbioru to:
  A. operacja zliczania
  B. operacja pusta
  C. operacja funkcyjna
  D. operacja pełna 1. W jednym kroku opisuje się:
  A. tylko jedną operację
  B. co najmniej dwie operacje
  C. wiele operacji

D. co najwyżej dwie operacje

10. Wzorce tworzenia algorytmów komputerowych to inaczej:
A. parytety
B. paradygmaty
C. parafrazy

D. para algorytmy


11. Głównymi elementami logiki są:
A. hipoeza i definicja
B. wniosek i twierdzenie
C. definicja i dowód
D. hipoteza i twierdzenie

12. Optymalizacja to:
A. metoda wyznaczania szybkiego rozwiązania, bez uwzględniania żadnych kryteriów jakości
B. metoda wyznaczania mało dokładnego rozwiązania, z uwzględnieniem wszystkich kryteriów
C. metoda wyznaczania najlepszego rozwiązania z punktu widzenia określonego kryterium jakości
D. metoda wyznaczania najlepszego rozwiązania uwzględniająca wszystkie kryteria jakości

13. George Boole odkrył, że:
A. funkcja geometryczna może być wyrażona w postaci algebraicznej
B. funkcja algebraiczna może być wyrażona w postaci geometrycznej
C. funkcja logiczna może być wyrażona w postaci algebraicznej
D. funkcja logiczna może być wyrażona w postaci geometrycznej

14. Klasa złożoności obliczeniowej O(n), to klasa:
A. liniowa
B. logarytmiczna
C. kwadratowa
D. potęgowa

15. Algebra Boole`a operuje:
A. na jednym elemencie - 10
B. na dwóch elementach - 0 i 1
C. na systemie dziesiętnym
D. na systemie szesnastkowym

16. W ilu krokach wykonywany jest dany algorytm:

A . 4
B. 5


C. 6

D. 7


17. Operacje algebry Boole`a są zdefiniowane przez:
A. tablice wynikowe
B. tablice danych
C. tablice prawdy
D. tablice sądu

18. Poszukując numeru telefonu w książce telefonicznej wiele osób korzysta z następującego algorytmu: otwieramy książkę mniej więcej w połowie. Jeśli szukane nazwisko w kolejności alfabetycznej jest wcześniej niż nazwisko, na które trafiliśmy, otwieramy książkę w połowie, licząc od początku do miejsca, w którym się znajdujemy. W przeciwnym przypadku bierzemy pod uwagę drugą połowę książki. Postępujemy podobnie dla tej części książki, którą wybraliśmy, aż do momentu, kiedy jesteśmy blisko szukanego nazwiska. Wtedy wystarczy już przejrzeć kilka stron. Ten sposób postępowania jest zastosowaniem w praktyce strategii

A. dziel i zwyciężaj.


B. zachłannej.
C. porządkowania ciągu elementów.

19. Poniższy schemat blokowy opisuje instrukcję powtarzania, w której:

A. liczba powtórzeń instrukcji I nie zależy od warunku warunek.
B. instrukcja I jest wykonywana co najmniej raz.
C. jeśli warunek nie jest spełniony, to następuje zakończenie powtarzania.


  1   2   3


©operacji.org 2017
wyślij wiadomość

    Strona główna