Zadanie 1 [15 punktów]Pobieranie 13,08 Kb.
Data04.11.2017
Rozmiar13,08 Kb.

Egzamin z ASD

4.03.2013

Zadanie 1 [10 punktów]
Dany jest początkowo pusty, dynamiczny ciąg elementów. Dozwolone jest dodawanie i usuwanie elementów na początku i na końcu ciągu. Zaproponuj algorytm symulujący te operacje z pomocą trzech stosów. Dokonaj analizy zamortyzowanego czasu wykonywanych operacji.
Zadanie 2 [10 punktów]
Oto ulepszony algorytm BubbleSort sortujący niemalejąco n-elementową tablicę a[1..n]:
i := n+1;

do{

i := i – 1;

posortowany := TRUE;

for j := 2 to i do

if a[j] < a[j-1] then{

a[j-1] :=: a[j]; // zamiana elementówposortowany := FALSE

}

}until posortowany;

Zaprojektuj efektywny algorytm, który dla tablicy a zawierającej permutację liczb 1,2, …, n obliczy ile razy algorytm BubbleSort wykona pętlę do … until.
Wskazówka: spróbuj rozważyć wektor inwersji dla permutacji zapisanej w tablicy a.
Zadanie 3 [10 punktów]
Grafy klikowe to grafy spójne, w których każda dwuspójna składowa jest kliką (grafem pełnym). Pamiętaj, że pojedyncza krawędź jest kliką dwuwierzchołkową. Grafy klikowe można reprezentować w następujący sposób:

- Przeglądamy graf metodą przeszukiwania w głąb, budujemy drzewo przeszukiwania i numerujemy wierzchołki 1, 2, …, n w kolejności odwiedzania. Wierzchołki utożsamiamy z ich numerami.

- Dla każdego wierzchołka v > 1 pamiętamy jego ojca p[v] oraz wierzchołek low[v] – najmniejszy wierzchołek (wierzchołek z najmniejszym numerem), do którego prowadzi co najwyżej jedna krawędź niedrzewowa od pewnego potomka v. (Uwaga: v jest swoim potomkiem.) Taką reprezentację nazywamy oszczędną.
Zaproponuj efektywne algorytmy, które mając daną oszczędną reprezentację grafu klikowego obliczą


  1. [5 punktów] z ilu dwuspójnych składowych składa się ten graf,

  2. [5 punktów] rozmiar najliczniejszego skojarzenia.

Zadanie 4 [10 punktów]


Zaproponuj algorytm dodania do n-elementowego drzewa lewicowego k kluczy w czasie O(k + log n).
Uwaga: w rozwiązaniu każdego zadania uzasadnij poprawność swojej odpowiedzi oraz dokonaj analizy złożoności obliczeniowej zaproponowanych algorytmów.©operacji.org 2017
wyślij wiadomość

    Strona główna