Zadania – operacje gospodarcze, konta księgowePobieranie 168,4 Kb.
Strona1/3
Data23.10.2017
Rozmiar168,4 Kb.
  1   2   3

Lista 2

ZADANIA – OPERACJE BILANSOWE , KONTA BILANSOWEZadanie 1.
W sp.z o.o. „Wacuś” w lutym 200X r miały miejsce następujące zdarzenia gospodarcze :

 1. Zakupiono za gotówkę meble biurowe 5.000

 2. Zawarto z dostawcą umowę na zakup materiałów 15.000

 3. Pobrano gotówkę z rachunku bankowego do kasy 3.000

 4. Zapłacono z rachunku bankowego podatek VAT z poprzedniego miesiąca 6.000

 5. Podjęto decyzję o przeprowadzeniu kampanii reklamowej w Telewizji Polsat, koszt kampanii 100.000

 6. Zapłacono z rachunku bankowego przedpłatę dla Telewizji Polsat 30.000 .

 7. Otrzymano dostawę towarów , termin płatności 30 dni 12.000 .

 8. Wypłacono pracownikom wynagrodzenia z kasy za poprzedni miesiąc 8.000 .

 9. Przeznaczono kapitał zapasowy na zwiększenie kapitału podstawowego 40.000 .

 10. Wysłano do odbiorcy wezwanie do zapłaty należności 24.000 .

 11. Otrzymany kredyt długoterminowy przeznaczono na zapłatę zobowiązań wobec dostawców zagranicznych 50.000 .

 12. Podjęto decyzję o sprzedaży nieużywanych środków trwałych 32.000 .

Spośród podanych zdarzeń wybierz operacje gospodarcze i przedstaw w postaci tabeli ich wpływ na składniki bilansu i sumę bilansową , określ typ każdej z podanych operacji gospodarczych .Numer operacji


Zmiany w składnikach bilansu(+ , -)

AKTYWA PASYWA

Stan sumy bilans.

Typ operacji bilansowej

1


Środki trwałe + 5.000

Kasa –5.000bez zmian

bez zmian

Aktywna

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
RAZEM


Zadanie 2 .
W
spółce akcyjnej „Efemeryda” bilans otwarcia na dzień 01.01.200X r przedstawia tabela:
W styczniu 200X r miały miejsce w spółce następujące operacje gospodarcze :

 1. Zapłacono z rachunku bankowego ratę kredytu bankowego 5.000 .

 2. Przeznaczono zysk na zwiększenie kapitału zapasowego 10.000 .

 3. Wypłacono z kasy pracownikowi zaliczkę na zakup materiałów 4.000 .

 4. Otrzymano od dostawcy materiały , które przyjęto do magazynu , zapłata w terminie późniejszym 6.000.

Ustal wpływ poszczególnych operacji na składniki bilansu i sumę bilansową, określ typ operacji, sporządź bilans końcowy uwzględniający podane zmiany składników .  1   2   3


©operacji.org 2017
wyślij wiadomość

    Strona główna