Załączniki do siwz nr wsz-ep-65/2018 Zał. nr 1 do SIWZ wsz-ep-65/2018Pobieranie 186,77 Kb.
Strona1/2
Data24.02.2019
Rozmiar186,77 Kb.
  1   2

Załączniki do SIWZ nr WSZ-EP-65/2018

Zał. nr 1 do SIWZ WSZ-EP-65/2018

FORMULARZ OFERTY
Nazwa wykonawcy………………………………………………………..……………………………
Adres Wykonawcy………………………………………………………………….…………………
TEL……………………… FAX……………………….……… E-MAIL……………………..……
NIP……………………………………………. REGON…………………………………………
Osoba upoważniona do kontaktu z Zamawiającym w sprawie przedmiotu zamówienia

…………………………………………………………………………………………………………..

/imię i nazwisko, numer telefonu, e-mail/
Odpowiadając na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym poniżej 221 000 euro na dostawę jednorazowej bielizny operacyjnej, akcesoriów sterylnych oraz wyrobów medycznych.
1. Oferujemy wykonanie zamówienia:

1) za cenę ……………………………………………………………………………..złotych brutto

2) termin dostawy……………………………………………………………………dni roboczych

3) termin reklamacji………………………………………………………………… dni roboczych


2. Zakres dostaw przewidzianych do wykonania jest zgodny z zakresem objętym specyfikacją istotnych warunków zamówienia.
3. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia i nie wnosimy do niej żadnych zastrzeżeń oraz uzyskaliśmy wszelkie niezbędne informacje i wyjaśnienia niezbędne do przygotowania oferty i właściwego wykonania zamówienia.
4. Oświadczamy, że czujemy się związani ofertą na czas wskazany w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, tj. przez okres 30 dni, licząc od upływu terminu składania ofert.
5. Oświadczam, że asortyment, na który została złożona niniejsza oferta posiada aktualne dokumenty dopuszczające do obrotu na terenie Polski zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i udostępnię je na każde żądanie Zamawiającego.
6. Przedmiot zamówienia wykonamy siłami własnymi.
6a Następujący zakres zadań zamierzamy zlecić podwykonawcom: /wypełnić o ile dotyczy /.

W przypadku powierzenia części zamówienia podwykonawcom – Wykonawca wypełnia poniższe zestawienie:
Lp.

Nazwa (firma) podwykonawcy

Część zamówienia powierzona do realizacji podwykonawcy


itd.
7. Oświadczam, że*:

□ jestem małym/średnim przedsiębiorcą

□ nie jestem małym/średnim przedsiębiorcą

*właściwe zaznaczyć


UWAGA: Wykonawca nie załącza do oferty dokumentów i oświadczeń, o których mowa w pkt 8.3, 8.4 i 8.7 siwz, które są składane zgodnie z procedurą wskazaną w pkt 8.2 siwz.

Miejscowość………….........., data......................Podpis i pieczęć osoby uprawnionej ………….............


Zał. nr 2 do SIWZ WSZ-EP-65/2018

FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY

Nazwa wykonawcy………………………………………………………..……………………………
Adres Wykonawcy………………………………………………………………….…………….……


  1. Oferujemy wykonanie zamówienia za ceny:

Lp

Nazwa towaru-asortyment

Ilość -szt.

Cena jednostkowa netto w zł. za szt

Wartość netto

vat

Wartość brutto

Nazwa handlowa,kod produktu,wielkość opakowania ,producent

1.

Sterylny zestaw do operacji laparoskopowych. Zapakowany w zbiorczym opakowaniu typu TYVEC, poszczególne elementy składowe bez opakowań dodatkowych, za wyjątkiem wymagań określonych w opisie.
1. Serweta wzmocniona na stolik instrumentariuszki – służąca jako owinięcie zestawu, wymiar 150x190 cm warstwa chłonna 75x190cm – 1 szt.
2. Ręcznik chłonny celulozowy 18x25 cm – 3 szt.
3. Sterylny pełnoochronny fartuch chirurgiczny, wykonany z włókniny typu SMS, u góry zapinany na rzep, rękawy wykończone elastycznym, mankietem, dł. min 6 cm troki łączone kartonikiem tak aby umożliwić sterylne założenie sposób złożenia i konstrukcja pozwala na aplikację fartucha zapewniającą zachowanie sterylności zarówno z przodu jak i z tyłu operatora, kolor niebieski, Włóknina 3-warstwowa typu SMS o gramaturze max 35g/m2; nieprzemakalność w strefie krytycznej min 55cmH2O; Wytrzymałość na rozerwanie min.(sucho/mokro)149/125 Kpa w strefie krytycznej. Wytrzymałość na wypychanie – na sucho : obszar krytyczny > 115 kPa Wytrzymałość na wypychanie – na mokro : dla strefy krytycznej > 115 kPa, Rozmiar XL – 2 szt. L- 1 szt.
4. Osłona na stolik mayo 79x145cm z warstwą chłonną 65x85cm, folia PE 60 mikronów, włóknina wiskozowa 27 g/m2 - 1 szt.
5. Silikonowy, jałowy, pięciowarstwowy, samoprzylepny, wodoodporny opatrunek z pianki poliuretanowej na rany z wysiękiem średnim do bardzo dużego, działający pod opatrunkiem uciskowym, może pozostawać na ranie do 7 dni. Pięciowarstwowy: warstwa kontaktowa opatrunku zbudowana w technologii Safetac® lub równoważny; warstwa środkowa – wkładka chłonna wykonana z pianki poliuretanowej o dużej chłonności; warstwa rozpraszająca wysięk na całość wkładki chłonnej; warstwa poliakrylowa, utrzymująca wysięk ; warstwa zewnętrzna – przeźroczysta, wodoodporna folia poliuretanowa umożliwiająca odparowanie nadmiernej ilości wysięku, stanowiąca barierę dla wirusów i bakterii, 7,5 x 7,5 cm – 4 szt.
6. Organizator przewodów taśma typu velcro, z możliwością przyklejenia do obłożenia 2,5 cm x 15 cm – 2 szt.
7. Skalpel Nr 15 z zabezpieczonym ostrzem w postaci plastikowej koszulki – obwoluty z wygrawerowanym numerem ostrza – 1 szt.
8. Zestaw przeciwko parowaniu optyk laparoskopowych - płyn przeciwko parowaniu optyki z gąbeczka (możliwość przyklejenia gąbeczki na obłożenie chirurgiczne) – zapakowane w bezpieczne opakowanie typu blister pack i Tyvec – 1 szt.
9. Osłona na kamerę 14x254cm z kartonikiem ułatwiającym aplikację, z nocnej przeźroczystej folii 50 mikronów – 1 szt.
10. Dren z końcówką typu Yankauer z PVC T24Ch 2,1m Yankauer C20Ch okrągła końcówka 4 oczka z kontrola siły ssania, końcówki kompatybilne z posiadanym ssakiem i osprzętem Zamawiającego – 1 szt. 12.Kieszeń dwudzielna o wymierze 40x 35cm - 1 szt
13.Serweta chirurgiczna do zabiegów laparoskopowych z samoprzylepnym otworem w kształcie trapezu, zintegrowana z ekranem anestezjologicznym. Serweta o wymiarach 180x320cm oraz otwór o wymiarach: wysokość 20cm, dolna podstawa 30cm, górna podstawa 20cm, wykonana z włókniny dwuwarstwowej o gramaturze 56 g/m2. Wytrzymałość na wypychanie sucho/mokro 230/216kPa. Odporność na przenikanie cieczy w strefie krytycznej 275 cmH20. – 1 szt.

250

 

2.

Sterylny zestaw do operacji laparotomii. Zapakowany w zbiorczym opakowaniutypu TYVEC, poszczególne elementy składowe bez opakowań dodatkowych, za wyjątkiem wymagań określonych w opisie.:
1. Serweta wzmocniona na stolik instrumentariuszki – służąca jako zawinięcie zestawu, wymiar 150x190 cm warstwa chłonna 75x190cm – 1 szt.
2. Sterylny pełnoochronny fartuch chirurgiczny, wykonany z włókniny typu SMS, rękawy wykończone elastycznym, mankietem, dł. min 6 cm troki łączone kartonikiem tak aby umożliwić sterylne założenie sposób złożenia i konstrukcja pozwala na aplikację fartucha zapewniającą zachowanie sterylności zarówno z przodu jak i z tyłu operatora, kolor niebieski, Włóknina 3-warstwowa typu SMS o gramaturze max 35g/m2; nieprzemakalność w strefie krytycznej min 55cmH2O; Wytrzymałość na rozerwanie min.(sucho/mokro)149/125 Kpa w strefie krytycznej. Wytrzymałość na wypychanie – na sucho : obszar krytyczny > 115 kPa Wytrzymałość na wypychanie – na mokro : dla strefy krytycznej > 115 kPa. Rozmiar XL – 3 szt. L- 1 szt.
3. Osłona na stolik mayo 79x145cm z warstwą chłonną 65x85cm, folia PE 60 mikronów, włóknina wiskozowa 27 g/m2 - 1 szt.
4. Ostrze chirurgiczne nr 23, grawer producenta na pojedynczym ostrzu – 1 szt.
5. Pojemnik do liczenia igieł 11,5x6x3,8 cm, magnetyczny, z bezpiecznym i mocnym zamknięciem, żółty – 1 szt.
6. Nóż elektrochirurgiczny (elektroda czynna) kompatybilny z urządzeniem posiadanym przez Zamawiającego, długość przewodu min 320 cm – 1 szt.
7. Czyścik do elektrody z możliwością naklejenia na obłożenie operacyjne 5x5 cm – 1 szt.
8. Miseczka 500 ml, ze skalą, polipropylenowa, transparentna – 1 szt.
9. Dren z końcówką typu Yankauer z PVC T24Ch 2,1m Yankauer C20Ch okrągła końcówka 4 oczka z kontrola siły ssania, końcówki kompatybilne z posiadanym ssakiem i osprzętem Zamawiającego – 1 szt.
10. Organizator przewodów taśma typu velcro, z możliwością przyklejenia do obłożenia 2,5 cm x 15 cm – 2 szt.
11. Ręcznik chłonny celulozowy 18x25 cm – 4 szt.
12. Kieszeń na ssak i koagulację 40x35 cm – 1 szt.
13. serweta chirurgiczna do laparoskopii w ułożeniu litotomijnym o wymiarach 250/175/270x260 cm, zintegrowana z ekranem anestezjologicznym i nogawicami, posiada samoprzylepny otwór w okolicach jamy brzusznej o wymiarach 25x30 cm, otoczony warstwą chłonną. Obłożenie jest wyposażone w organizatory przewodów i cztery zintegrowane kieszenie. Gramatura 20 g/m2. Składająca się z włókniny wiskozowej 23 g/m2 i folii PE 50 mikronów.Odporność na przenikanie cieczy >100 cm H20 w strefie krytycznej. – 1 szt.
14. Osłona foliowa na uchwyt do lampy

50

 

3.

Sterylny zestaw do operacji artroskopii kolana. Zapakowany w zbiorczym opakowaniu typu TYVEC, poszczególne elementy składowe bez opakowań dodatkowych, za wyjątkiem wymagań określonych w opisie:
1. Serweta do zabiegów artroskopii kolana o wymiarach 230x315cm, z samouszczelniającym się neoprenowym otworem 7cm. 4 warstwowa, w strefie krytycznej wykonana z łaty chłonnej (materiał wysoko chłonny, niepylący) 50 g/m2, warstwa chłonna 30 g/m, PE-film 15 mikronów, warstwa– komfortowa 20 g/m2, o łącznej gramaturze w strefie krytycznej 114,1 g/m2. Odporność na przenikanie płynów 840 cm słupa wody, odporność na rozdarcie na sucho/morko 385/330 kPa – 1 szt.
2.Osłona na kamerę 18x250cm, z mocnej przeźroczystej folii 50 mikronów, z elastyczną końcówką i taśmą mocującą – 1 szt.
3.Taśma lepna 9x49cm, wykonany z włókniny poliestrowej 40g/m2 oraz folii PE 27,5 mikronów adhezyjność skórna: 1,5N/25mm. - 2 szt.
4. Osłona na kończynę, laminowana nie przemakalna, dwuwarstwowa, 22x75 cm – 1 szt.
5.Igła 18G, 40 mm - 1 szt. 6. Dren redona 12 Ch, 50 cm ze znacznikiem RTG – 1 szt.
7.Ostrze chirurgiczne nr 11, grawer producenta na pojedynczym ostrzu – 1 szt.
8.podkład pod gips – wata rolowana 15 cm x3 m – 1 szt.
9.Dren łączący do ssaka PVC 30Ch/21Ch 3 m – 1 szt.
10.Butelka Redona 200 ml PVC, przewód 125 cm - 1 szt.
11. Serweta wzmocniona na stolik instrumentariuszki – służąca jako zawinięcie zestawu, wymiar 150x190 cm warstwa chłonna 75x190cm – 1 szt.
12.Sterylny pełnoochronny fartuch chirurgiczny, wykonany z włókniny typu SMS, u góry zapinany na rzep, rękawy wykończone elastycznym, mankietem, dł. min 6 cm troki łączone kartonikiem tak aby umożliwić sterylne założenie sposób złożenia i konstrukcja pozwala na aplikację fartucha zapewniającą zachowanie sterylności zarówno z przodu jak i z tyłu operatora, kolor niebieski, Włóknina 3-warstwowa typu SMS o gramaturze max 35g/m2; nieprzemakalność w strefie krytycznej min 55cmH2O; Wytrzymałość na rozerwanie min.(sucho/mokro)149/125 Kpa w strefie krytycznej. Wytrzymałość na wypychanie – na sucho : obszar krytyczny > 115 kPa Wytrzymałość na wypychanie – na mokro : dla strefy krytycznej > 115 kPa Rozmiar. L- 1 szt.
13.Serweta operacyjna o wymiarach 150x240cm z warstwą komfortową od strony pacjenta – 1 szt.
14. sterylny pełnoochronny fartuch chirurgiczny wykonany z włókniny o gramaturze 57g/m2 do specjalistycznych mokrych zabiegów, odporność na przenikanie cieczy >300cmH2O, rozmiar XXLL – 2szt

120

 

4.

Sterylny zestaw do DHS. Zapakowany w zbiorczym opakowaniutypu TYVEC, poszczególne elementy składowe bez opakowań dodatkowych, za wyjątkiem wymagań określonych w opisie:
1. Serweta wzmocniona na stolik instrumentariuszki – służąca jako zawinięcie zestawu, wymiar 150x190 cm warstwa chłonna 75x190cm – 1 szt.
2. Serweta dwuwarstwowa z taśmą lepną 90x75 cm, wykonana z PE-film 40 mikronów i włókniny 23 g/m2, o łącznej gramaturze 60,6 g/m2. Odporność na przenikanie płynów 100 cm słupa wody, odporność na rozdarcie na sucho/morko 88/61 kPa – 2 szt.
3. Serweta dwuwarstwowa z taśmą lepną 175x175 cm, wykonana z PE-film 40 mikronów i włókniny 23 g/m2, o łącznej gramaturze 60,6 g/m2. Odporność na przenikanie płynów 100 cm słupa wody, odporność na rozdarcie na sucho/morko 88/61 kPa – 1 szt.
4. Serweta dwuwarstwowa z taśmą lepną 240x150 cm – 2 szt.
5. Taśma lepna 9x49cm, wykonany z włókniny poliestrowej 40g/m2 oraz folii PE 27,5 mikronów adhezyjność skórna: 1,5N/25mm. - 1 szt.
6. Ostrze chirurgiczne nr 23, grawer producenta na pojedynczym ostrzu – 2 szt.
7. Folia operacyjna bakteriobójcza zawierająca jodofor w warstwie klejącej, z którego po przyklejeniu na skórę pacjenta jest uwalniany wolny jod,
wykonana z poliestru o grubości od 0,025mm do 0,035 mm zapewniająca sterylną powierzchnię pola operacyjnego jałowa z papierem zabezpieczającym cienka (0,025 do 0,035 mm), wykonana z polietylenu lub poliestru samoprzylepna, trwale przylegająca do skóry i brzegu rany doskonale przylegająca do wszystkich części ciała
rozciągliwa, umożliwiająca retrakcję rany i poruszanie kończynami bez obawy odklejenia antystatyczna przepuszczalność: >600g/m2/24h rozmiar: 60 x 35 cm rozmiar warstwy lepnej: 35 x 35 cm Dren Redona 14 Ch, 50 cm ze znacznikiem RTG – 1 szt.
8. Nóż elektrochirurgiczny (elektroda czynna) kompatybilny z urządzeniem posiadanym przez Zamawiającego, długość przewodu min 500cm – 1 szt.
9. Butelka Redona 200 ml PVC, przewód 125 cm - 1 szt.
10. Miseczka 250 ml, ze skalą, polipropylenowa, transparentno różowa – 1 szt.
11. Osłona na ramię C 116x183 cm wykonana z mocnej folii – 1 szt.
12. Serweta chirurgiczna o wymiarach 150x240 cm – 2 szt.
13. Sterylny pełnoochronny fartuch chirurgiczny, wykonany z włókniny typu SMS, u góry zapinany na rzep, rękawy wykończone elastycznym, mankietem, dł. min 6 cm troki łączone kartonikiem tak aby umożliwić sterylne założenie sposób złożenia i konstrukcja pozwala na aplikację fartucha zapewniającą zachowanie sterylności zarówno z przodu jak i z tyłu operatora, kolor niebieski, Włóknina 3-warstwowa typu SMS o gramaturze max 35g/m2; nieprzemakalność w strefie krytycznej min 55cmH2O; Wytrzymałość na rozerwanie min.(sucho/mokro)149/125 Kpa w strefie krytycznej. Wytrzymałość na wypychanie – na sucho : obszar krytyczny > 115 kPa Wytrzymałość na wypychanie – na mokro : dla strefy krytycznej > 115 kPaRozmiar. L- 1 szt. oraz XL - 2 szt.
14. Strzykawka 20ml – 1szt

480

 

5.

Sterylny zestaw do operacji endoprotezy biodra . Zapakowany w zbiorczym opakowaniu typu TYVEC,
poszczególne elementy składowe bez opakowań dodatkowych, za wyjątkiem wymagań określonych w opisie:
1. Serweta 200x260cm z wcięciem U (7x102cm) z dodatkową łatą chłonną wykonana w strefie krytycznej z laminatu 4 warstwowego, łata chłonna 50g/m2, warstwa chłonna 30g/m2, PE-film 15 mikronów, warstwa komfortowa włókninowa 20g/ m2, o łącznej gramaturze w strefie krytycznej 114,1 g/m2, Odporność na przenikanie płynów 840 cm słupa wody, odporność na rozdarcie na sucho/morko 385/330 kPa – 1 szt.
2. Serweta z taśma lepną 175x300 cm, z dodatkową łatą chłonną wykonana w strefie krytycznej z laminatu 4 warstwowego, łata chłonna 50g/m2, warstwa chłonna 23g/m2, PE-film 40 mikronów, warstwa komfortowa włókninowa 20g/ m2, o łącznej gramaturze w strefie krytycznej 130,6 g/m2, Odporność na przenikanie płynów powyżej 100 cm słupa wody, odporność na rozdarcie na sucho/morko 220/180 kPa – 1 szt.
3. Serweta wzmocniona na stolik instrumentariuszki – służąca jako zawinięcie zestawu, wymiar 150x240 cm warstwa chłonna 75x240cm – 1 szt.
4. Kieszonka na materiały opatrunkowe, z taśmą lepną, 30x50 cm, 3-komorowa – 1 szt.
5. Taśma lepna 9x49cm, wykonany z włókniny poliestrowej 40g/m2 oraz folii PE 27,5 mikronów adhezyjność skórna: 1,5N/25mm. - 2 szt.
6. Osłona na kończynę 32x120 cm, laminat dwuwarstwowy – 1 szt.
7. Ostrze chirurgiczne nr 23, grawer producenta na pojedynczym ostrzu – 3 szt.
8. Strzykawka 3-częściowa 100ml z adapterem LS i końcówką do cewnika – 1 szt.
9. Folia operacyjna bakteriobójcza zawierająca jodofor w warstwie klejącej, z którego po przyklejeniu na skórę pacjenta jest uwalniany wolny jod,
wykonana z poliestru o grubości od 0,025mm do 0,035 mm
zapewniająca sterylną powierzchnię pola operacyjnego,
jałowa, z papierem zabezpieczającym cienka (0,025 do 0,035 mm) wykonana z polietylenu lub poliestru samoprzylepna, trwale przylegająca do skóry i brzegu rany
doskonale przylegająca do wszystkich części ciała rozciągliwa, umożliwiająca retrakcję rany i poruszanie kończynami bez obawy odklejenia antystatyczna przepuszczalność: >600g/m2/24h rozmiar: 90x45 cm /60x45cm
10. Miseczka 500 ml, ze skalą, polipropylenowa, transparentna – 1 szt.
11. Nóż elektrochirurgiczny (elektroda czynna) kompatybilny z urządzeniem posiadanym przez Zamawiającego, długość przewodu min 500cm – 1 szt.
12. Dren do ssaka z końcówką typu Yankauer z PVC 30Ch 3.0 m Yankauer 8mm okragła końcówka 4 oczka, końcówki kompatybilne z posiadanym ssakiem i osprzętem Zamawiającego – 1 szt.
13. Organizator przewodów taśma typu velcro, z możliwością przyklejenia do obłożenia 2,5 cm x 15 cm – 1 szt.
14. Serweta chirurgiczna, o wymiarach 150x240cm – 2 szt.
15. Sterylny pełnoochronny fartuch chirurgiczny, wykonany z włókniny typu SMS, wzmocnione nie przemakalne wstawki z przodu i w rękawach, u góry zapinany na rzep, rękawy wykończone elastycznym, mankietem, dł. min 6 cm troki łączone kartonikiem tak aby umożliwić sterylne założenie sposób złożenia i konstrukcja pozwala na aplikację fartucha zapewniającą zachowanie sterylności zarówno z przodu jak i z tyłu operatora, kolor niebieski, Włóknina 3-warstwowa typu SMS o gramaturze max 35g/m2; nieprzemakalność w strefie krytycznej min 55cmH2O; Wytrzymałość na rozerwanie min.(sucho/mokro)149/125 Kpa w strefie krytycznej. Wytrzymałość na wypychanie – na sucho : obszar krytyczny > 115 kPa Wytrzymałość na wypychanie – na mokro : dla strefy krytycznej > 115 kParozmiar XL – 3szt
16. Sterylny pełnoochronny fartuch chirurgiczny, wykonany z włókniny typu SMS, u góry zapinany na rzep, rękawy wykończone elastycznym, mankietem, dł. min 6 cm troki łączone kartonikiem tak aby umożliwić sterylne założenie sposób złożenia i konstrukcja pozwala na aplikację fartucha zapewniającą zachowanie sterylności zarówno z przodu jak i z tyłu operatora, kolor niebieski, Włóknina 3-warstwowa typu SMS o gramaturze max 35g/m2; nieprzemakalność w strefie krytycznej min 55cmH2O; Wytrzymałość na rozerwanie min.(sucho/mokro)149/125 Kpa w strefie krytycznej. Wytrzymałość na wypychanie – na sucho : obszar krytyczny > 115 kPa Wytrzymałość na wypychanie – na mokro : dla strefy krytycznej > 115 kPa, Rozmiar L – 1 szt.
17. Serweta chirurgiczna dwuwarstwowa o wymiarach 75x90cm z taśmą lepną – 2szt
18. Serweta chirurgiczna dwuwarstwowa o wymiarach 75x90cm - 1szt

420

 

6.

Sterylny zestaw do operacji endoprotezy kolana. Zapakowany w zbiorczym opakowaniu typu TYVEC, poszczególne elementy składowe bez opakowań dodatkowych, za wyjątkiem wymagań określonych w opisie:
1. Serweta do zabiegów endoprotezy kolana o wymiarach 230x315cm, z samouszczelniającym się neoprenowym otworem 7cm. 4 warstwowa, w strefie krytycznej wykonana z łaty chłonnej (materiał wysoko chłonny, niepylący) 50 g/m2, warstwa chłonna 30 g/m, PE-film 15 mikronów, warstwa– komfortowa 20 g/m2, o łącznej gramaturze w strefie krytycznej 114,1 g/m2. Odporność na przenikanie płynów 840 cm słupa wody, odporność na rozdarcie na sucho/morko 385/330 kPa – 1 szt.
2. Taśma lepna 9x49cm, wykonany z włókniny poliestrowej 40g/m2 oraz folii PE 27,5 mikronów adhezyjność skórna: 1,5N/25mm. - 2 szt.
3. Osłona na kończynę, laminowana nie przemakalna, dwuwarstwowa, 22x75 cm – 1 szt.
4. Ostrze chirurgiczne nr 10, grawer producenta na pojedynczym ostrzu – 1 szt.
5. Folia operacyjna bakteriobójcza zawierająca jodofor w warstwie klejącej, z którego po przyklejeniu na skórę pacjenta jest uwalniany wolny jod,
- wykonana z poliestru o grubości od 0,025mm do 0,035 mm
- zapewniająca sterylną powierzchnię pola operacyjnego
- jałowa
- z papierem zabezpieczającym
- cienka (0,025 do 0,035 mm)
- wykonana z polietylenu lub poliestru
- samoprzylepna, trwale przylegająca do skóry i brzegu rany
- doskonale przylegająca do wszystkich części ciała
- rozciągliwa, umożliwiająca retrakcję rany i poruszanie kończynami bez obawy odklejenia
- antystatyczna
- przepuszczalność: >600g/m2/24h
- rozmiar: 60 x 35 cm
- rozmiar warstwy lepnej: 35 x 35 cm
6. Ostrze chirurgiczne nr 18, grawer producenta na pojedynczym ostrzu – 1 szt.
7. Miseczka 500 ml, ze skalą, polipropylenowa, transparentna – 1 szt.
8. Dren z końcówką typu Yankauer z PVC T24Ch 2,1m Yankauer C20Ch okrągła końcówka 4 oczka z kontrola siły ssania, końcówki kompatybilne z posiadanym ssakiem i osprzętem Zamawiającego – 1 szt.
9. Osłona na stół narzędziowy o wymiarze 150x190cm warstwa chłonna 75x190cm służąca jako zawinięcie zestawu – 1szt.
10. Sterylny pełnoochronny fartuch chirurgiczny, wykonany z włókniny typu SMS, wzmocnione nie przemakalne wstawki z przodu i w rękawach, u góry zapinany na rzep, rękawy wykończone elastycznym, mankietem, dł. min 6 cm troki łączone kartonikiem tak aby umożliwić sterylne założenie sposób złożenia i konstrukcja pozwala na aplikację fartucha zapewniającą zachowanie sterylności zarówno z przodu jak i z tyłu operatora, kolor niebieski, Włóknina 3-warstwowa typu SMS o gramaturze max 35g/m2; nieprzemakalność w strefie krytycznej min 55cmH2O; Wytrzymałość na rozerwanie min.(sucho/mokro)149/125 Kpa w strefie krytycznej. Wytrzymałość na wypychanie – na sucho : obszar krytyczny > 115 kPa Wytrzymałość na wypychanie – na mokro : dla strefy krytycznej > 115 kPaRozmiar. XL – 3 szt.
11. Sterylny pełnoochronny fartuch chirurgiczny, wykonany z włókniny typu SMS, u góry zapinany na rzep, rękawy wykończone elastycznym, mankietem, dł. min 6 cm troki łączone kartonikiem tak aby umożliwić sterylne założenie sposób złożenia i konstrukcja pozwala na aplikację fartucha zapewniającą zachowanie sterylności zarówno z przodu jak i z tyłu operatora, kolor niebieski, Włóknina 3-warstwowa typu SMS o gramaturze max 35g/m2; nieprzemakalność w strefie krytycznej min 55cmH2O; Wytrzymałość na rozerwanie min.(sucho/mokro)149/125 Kpa w strefie krytycznej. Wytrzymałość na wypychanie – na sucho : obszar krytyczny > 115 kPa Wytrzymałość na wypychanie – na mokro : dla strefy krytycznej > 115 kPa Rozmiar L – 1szt
12. Serweta chirurgiczna, o wymiarach 150x240cm trzywarstwowa – 1 szt.
13. Serweta chirurgiczna o wymiarach 75x90cm z taśmą lepną – 1szt
14. Serweta chirurgiczna o wymiarach 75x90cm – 1szt 15. Nóż elektrochirurgiczny (elektroda czynna) kompatybilny z urządzeniem posiadanym przez Zamawiającego, długość przewodu min 500cm – 1 szt.
15. Strzykawka 100 ml 3-częściowa z adapterem LS, końcówką do cewnika – 1 szt.

100

 

7.

Sterylny zestaw do pilnego cięcia cesarskiegozapakowany w opakowaniu zbiorczym typu TYVEC.
Skład:
1. Fartuchów chirurgicznych rozm. L Sterylny pełnoochronny fartuch chirurgiczny, wykonany z włókniny typu SMS , u góry zapinany na rzep, rękawy wykończone elastycznym, mankietem, dł. min 6 cm troki łączone kartonikiem tak aby umożliwić sterylne założenie sposób złożenia i konstrukcja pozwala na aplikację fartucha zapewniającą zachowanie sterylności zarówno z przodu jak i z tyłu operatora, kolor niebieski, Włóknina 3-warstwowa typu SMS o gramaturze max 35g/m2; nieprzemakalność w strefie krytycznej min 55cmH2O; Wytrzymałość na rozerwanie min.(sucho/mokro)149/125 Kpa w strefie krytycznej. Wytrzymałość na wypychanie – na sucho : obszar krytyczny > 115 kPa Wytrzymałość na wypychanie – na mokro : dla strefy krytycznej > 115 kPa – 2szt
2. Fartuchów chirurgicznych wzmocnionych rozm. XL Sterylny pełnoochronny fartuch chirurgiczny, wykonany z włókniny typu SMS, wzmocnione nie przemakalne wstawki z przodu i w rękawach, u góry zapinany na rzep, rękawy wykończone elastycznym, mankietem, dł min 6 cm troki łączone kartonikiem tak aby umożliwić sterylne założenie sposób złożenia i konstrukcja pozwala na aplikację fartucha zapewniającą zachowanie sterylności zarówno z przodu jak i z tyłu operatora, kolor niebieski, Włóknina 3-warstwowa typu SMS o gramaturze max 35g/m2; nieprzemakalność w strefie krytycznej min 55cmH2O; Wytrzymałość na rozerwanie min.(sucho/mokro)149/125 Kpa Wytrzymałość na wypychanie – na sucho : dla obu stref > 115 kPa Wytrzymałość na wypychanie – na mokro : dla strefy krytycznej > 115 kPa – 2szt
3. 1 osłona na stolik Mayo 79x145cm - folia PE 60 mikronów, włóknina wiskozowa 27 g/m2
4. Owinięcia noworodka o wymiarach 90x120cm – 2szt
5. Skalpel SS nr 24 – 2szt
6. Dren do ssaka z końcówką do odsysania – 1szt
7. Ręczniki chłonne 18x25cm – 2szt
8. Taśma lepna 9x49cm – 1szt
9. Obłożenie chirurgiczne do cięcia cesarskigo o wymiarach 175x250cm – z otworem wypełnionym folia chirurgiczna, otwór o wymiarach 38x32cm – 1szt
10. Serweta na stolik instrumentariuszki 150x190cm, zestaw zapakowany w opakowanie typu TYVEC – 1szt.
11. Osłona na stolik mayo o wymiarach 79x145cm, warstwa chłonna 65x85cm – 1szt.

30

 

8.

Sterylny zestaw do operacji kraniotomii zapakowany w zbiorczym opakowaniu zestaw zapakowany w opakowanie typu folia z klapką TYVEC:
poszczególne elementy składowe bez opakowań dodatkowych, za
wyjątkiem wymagań określonych w opisie
1. serweta chirurgiczna o wymiarze min 230 x 300 cm z oknem wypełnionym folią chirurgiczna o wymiarze min 30 x 20 cm
2. pokrowiec na stolik Mayo z mocnej foli o grubości min 60 mikronów z dodatkową zewnętrzną warstwą chłonną w górnej części (pod narzędzia)o wym. min 65x 85 cm wym. całk. min 79cm x 145cm - 1 szt.
3. Serwetki do rąk o rozm. max 18 x 25 cm -2 szt.
4. Całość owinięta w serwetę 150 x 240 cm, która może służyć jako przykrycie stolika z warstwą chłonna o wymiarach min 75 x 240 cm - 1szt
5. Serweta operacyjna 3-warstwowa z taśmą samoprzylepną o wymiarach 50 x 50cm – 4szt
6. Kieszeń foliowa z taśmą samoprzylepną o wymiarach 40 x 35cm -1szt
7. Organizator przewodów przyklejany, regulowany na rzep o wymiarach 2,5 x 30cm – 1szt
8. Sterylny pełnoochronny fartuch chirurgiczny, wykonany w całości z włókniny bawełnopodobnej, jednowarstwowej typu SONTARA, u góry z tyłu zapinany na rzep, rękawy wykończone elastycznym poliestrowym mankietem o dług min 6 cm., troki powinny być złączone kartonikiem w taki sposób aby umożliwić aplikację fartucha z zachowaniem sterylności zarówno z przodu jak i z tyłu operatora, nadruk rozmiaru i spełniającej przez fartuch normy znajdują się na każdym fartuchu, celem łatwej identyfikacji i dobrania fartucha do procedur o wymaganiach standardowych. Fartuch i rękawy są niebieskie, materiał 68 g/m2 wodoodporny, tkana włóknina składająca się z masy celulozowej i poliestru, wytrzymałość na rozrywanie - sucho 234 kPa , nieprzemakalność w obszarze krytycznym min 110 cm H2O. Rozmiar L. – 1szt
9. Sterylny pełnoochronny fartuch chirurgiczny, wykonany w całości z włókniny bawełnopodobnej, jednowarstwowej typu SONTARA, u góry z tyłu zapinany na rzep, rękawy wykończone elastycznym poliestrowym mankietem o dług min 6 cm., troki powinny być złączone kartonikiem w taki sposób aby umożliwić aplikację fartucha z zachowaniem sterylności zarówno z przodu jak i z tyłu operatora, nadruk rozmiaru i spełniającej przez fartuch normy znajdują się na każdym fartuchu, celem łatwej identyfikacji i dobrania fartucha do procedur o wymaganiach standardowych. Fartuch i rękawy są niebieskie, materiał 68 g/m2 wodoodporny, tkana włóknina składająca się z masy celulozowej i poliestru, wytrzymałość na rozrywanie - sucho 234 kPa , nieprzemakalność w obszarze krytycznym min 110 cm H2O. Rozmiar XLL. – 2szt
10. Miska z polipropylenu o pojemności 500ml z podziałką, bezbarwna, przezroczysta – 1szt
11. Wosk kostny biały o wielkości 2.5g – 1szt
12. Ostrze chirurgiczne nr 11 – 1szt
13. Ostrze chirurgiczne nr 23 – 1szt
14. Dren łączący do ssaka PVC 30ch/21Ch 3m– 1szt
15. Strzykawka 20ml 2-częściowa – 2szt
16. Uchwyt z ostrzem do koagulacji monopolarnej 320cm – 1szt
17. Czyścik do elektrody o wymiarach 5 x 5cm
Wymagania:
Pozycje:
- w strefie krytycznej laminat zewnętrzny o gramaturze wyściółki chłonnej - min 23 g/m2 oraz grubości folii PE min 40 mikronów oraz serweta właściwa na całej powierzchni obłożenia - folia PE min 40 mikronów oraz warstwa chłonna- min 22 g/m2
- laminat trójwarstwowy :
wartwa górna - gramatura min 23 g/m2 absorpcja min 2,1ml / dm 2
folia PE - min 40 mikronów
warstwa dolna - gramatura min 20 g/m2
wartwa chłonna - min 23 g/m2 , folia PE min 55 mikronów absorpcja min 2,1 ml/dm2

90

 

9

Sterylny zestaw do operacji kręgosłupa lędźwiowego zapakowany w zbiorczym opakowaniu zestaw zapakowany w opakowanie typu folia z klapką TYVEC:
poszczególne elementy składowe bez opakowań dodatkowych, za
wyjątkiem wymagań określonych w opisie
1. Serweta chirurgiczna o wymiarze 150x240 cm warstwa chłonna 75x240cm – 1 szt.
2. Serweta dwuwarstwowa z taśmą lepną 90x75 cm, wykonana z PE-film 40 mikronów i włókniny 23 g/m2, o łącznej gramaturze 60,6 g/m2. Odporność na przenikanie płynów 100 cm słupa wody, odporność na rozdarcie na sucho/morko 88/61 kPa – 2 szt.
3. Serweta dwuwarstwowa z taśmą lepną 175x175 cm, wykonana z PE-film 40 mikronów i włókniny 23 g/m2, o łącznej gramaturze 60,6 g/m2. Odporność na przenikanie płynów 100 cm słupa wody, odporność na rozdarcie na sucho/morko 88/61 kPa – 1 szt.
4. Opatrunek chłonny 11x15 cm – 1 szt.
5. Osłona foliowa na uchwyt do lampy – 2 szt.
6. Ręcznik chłonny 18x25 cm – 2 szt.
7. Dren łączący do ssaka PVC 24ch/17 ch 3,5 metra F/F – 1 szt.
8. Organizator przewodów 2,5x15 cm typu velcro – 1 szt.
9. Ostrze 11 – 1 szt.
10. Ostrze 23 – 1 szt.
11. Strzykawka 20 ml 2 częściowa – 1 szt.
12. Wosk kostny – 1szt
13. Kieszeń foliowa 40x35cm -1 szt.
14. pokrowiec na stolik Mayo z mocnej foli o grubości min 60 mikronów z dodatkową zewnętrzną warstwą chłonną w górnej części (pod narzędzia)o wym. min 65x 85 cm wym. całk. min 79cm x 145cm - 1 szt.
15. Sterylny pełnoochronny fartuch chirurgiczny, wykonany z włókniny typu SMS, u góry zapinany na rzep, rękawy wykończone elastycznym, mankietem, dł. min 6 cm troki łączone kartonikiem tak aby umożliwić sterylne założenie sposób złożenia i konstrukcja pozwala na aplikację fartucha zapewniającą zachowanie sterylności zarówno z przodu jak i z tyłu operatora, kolor niebieski, Włóknina 3-warstwowa typu SMS o gramaturze max 35g/m2; nieprzemakalność w strefie krytycznej min 55cmH2O; Wytrzymałość na rozerwanie min.(sucho/mokro)149/125 Kpa w strefie krytycznej. Wytrzymałość na wypychanie – na sucho : obszar krytyczny > 115 kPa Wytrzymałość na wypychanie – na mokro : dla strefy krytycznej > 115 kPaa Rozmiar L – 1szt, XL -2szt
16. Osłona na stół narzędziowy 150x240 cm z warstwą chłonną 75x240 służaca jako owinięcie zestawu – 1 szt.
Wymagania:
Pozycje:
- w strefie krytycznej laminat zewnętrzny o gramaturze wyściółki chłonnej - min 23 g/m2 oraz grubości folii PE min 40 mikronów oraz serweta właściwa na całej powierzchni obłożenia - folia PE min 40 mikronów oraz warstwa chłonna- min 22 g/m2
- laminat trójwarstwowy :
warstwa górna - gramatura min 23 g/m2 absorpcja min 2,1ml / dm 2
folia PE - min 40 mikronów
warstwa dolna - gramatura min 20 g/m2
warstwa chłonna - min 23 g/m2 , folia PE min 55 mikronów absorpcja min 2,1 ml/dm2

420

 

10

Sterylny zestaw do operacji kręgosłupa szyjnego zapakowany w zbiorczym opakowaniu zestaw zapakowany w opakowanie typu folia folia z klapką TYVEC:
poszczególne elementy składowe bez opakowań dodatkowych, za
wyjątkiem wymagań określonych w opisie
1. Osłona na stół narzędziowy 150x240 cm służąca jako owinięcie zestawu z warstwą chłonną 75x240 cm – 1 szt.
2. Serweta dwuwarstwowa z taśmą lepną 90x75 cm, wykonana z PE-film 40 mikronów i włókniny 23 g/m2, o łącznej gramaturze 60,6 g/m2. Odporność na przenikanie płynów 100 cm słupa wody, odporność na rozdarcie na sucho/morko 88/61 kPa – 3 szt.
3. Serweta dwuwarstwowa z taśmą lepną 240x150 cm, wykonana z PE-film 40 mikronów i włókniny 23 g/m2, o łącznej gramaturze 60,6 g/m2. Odporność na przenikanie płynów 100 cm słupa wody, odporność na rozdarcie na sucho/mokro 88/61 kPa – 1 szt.
4. Serweta dwuwarstwowa z taśmą lepną 175x175 cm, wykonana z PE-film 40 mikronów i włókniny 23 g/m2, o łącznej gramaturze 60,6 g/m2. Odporność na przenikanie płynów 100 cm słupa wody, odporność na rozdarcie na sucho/morko 88/61 kPa – 1 szt.
5. Serweta chirurgiczna o wymiarach, 150 x 200cm – 1szt
6. Ręcznik chłonny 18x25 cm – 2 szt.
7. Taśma lepna 9x49 - 2 szt.
8. Sterylny pełnoochronny fartuch chirurgiczny, wykonany z włókniny typu SMS, u góry zapinany na rzep, rękawy wykończone elastycznym, mankietem, dł min 6 cm troki łączone kartonikiem tak aby umożliwić sterylne założenie sposób złożenia i konstrukcja pozwala na aplikację fartucha zapewniającą zachowanie sterylności zarówno z przodu jak i z tyłu operatora, kolor niebieski, Włóknina 3-warstwowa typu SMS o gramaturze max 35g/m2; nieprzemakalność w strefie krytycznej min 55cmH2O; Wytrzymałość na rozerwanie min.(sucho/mokro)149/125 Kpa Wytrzymałość na wypychanie – na sucho : dla obu stref > 115 kPa Wytrzymałość na wypychanie – na mokro : dla strefy krytycznej > 115 kPa Rozmiar L – 1szt, XL -2szt
9. Foliowa osłona na uchwyt do lampy z plastikowym twardym oringiem – 2szt.
10. Dren łączący do ssaka PVC 24 CH/17CH 3,5 metra żeński/żeński – 1 szt.
11. Opatrunek chłonny 9x10 z wyspą 5x5 cm – 1 szt.
12. Wosk kostny biały 2,5 grama -1szt
13. Ostrze 11 - 1 szt.
14. Ostrze 23 – 1 szt.
15. Strzykawka 20 ml 2 częściowa 1 szt.
16. Igła iniekcyjna 18G, 40 mm – 1 szt.
17. Pokrowiec na stolik Mayo z mocnej foli o grubości min 60 mikronów z dodatkową zewnętrzną warstwą chłonną w górnej części (pod narzędzia)o wym. 65x 85 cm wym. całk.79cm x 145cm - 1 szt.
18. Kieszeń foliowa z taśmą lepną 40x35cm – 1szt.
Wymagania:
Pozycje:
- w strefie krytycznej laminat zewnętrzny o gramaturze wyściółki chłonnej - min 23 g/m2 oraz grubości folii PE min 40 mikronów oraz serweta właściwa na całej powierzchni obłożenia - folia PE min 40 mikronów oraz warstwa chłonna- min 22 g/m2
- laminat trójwarstwowy :
warstwa górna - gramatura min 23 g/m2 absorpcja min 2,1ml / dm 2
folia PE - min 40 mikronów
warstwa dolna - gramatura min 20 g/m2
warstwa chłonna - min 23 g/m2 , folia PE min 55 mikronów absorpcja min 2,1 ml/dm2

160

 

11

Sterylny zestaw laryngologiczny uniwersalny zapakowany w zbiorczym opakowaniu zestaw zapakowany w opakowanie typu folia z klapką TYVEC:
poszczególne elementy składowe bez opakowań dodatkowych, za
wyjątkiem wymagań określonych w opisie
1. Obłożenie chirurgiczne 150x200 cm z samoprzylepnym wycięciem U o rozmiarach 7x65 cm wzmocnione dodatkową warstwą chłonną – 1 szt.
2. Serweta z taśmą lepną 100x150 cm – 1 szt.
3. Osłona foliowa na kamerę 18 x 250 cm 1 szt.
4. Sterylny pełnoochronny fartuch chirurgiczny, wykonany w całości z włókniny bawełnopodobnej, jednowarstwowej typu SONTARA, u góry z tyłu zapinany na rzep, rękawy wykończone elastycznym poliestrowym mankietem o dług min 6 cm., troki powinny być złączone kartonikiem w taki sposób aby umożliwić aplikację fartucha z zachowaniem sterylności zarówno z przodu jak i z tyłu operatora, nadruk rozmiaru i spełniającej przez fartuch normy znajdują się na każdym fartuchu, celem łatwej identyfikacji i dobrania fartucha do procedur o wymaganiach standardowych. Fartuch i rękawy są niebieskie, materiał 68 g/m2 wodoodporny, tkana włóknina składająca się z masy celulozowej i poliestru, wytrzymałość na rozrywanie - sucho 234 kPa , nieprzemakalność w obszarze krytycznym min 110 cm H2O. Rozmiar L. – 1szt. XL – 1 szt.
5. Serweta operacyjna 75x90 cm dwuwarstwowa - 2 szt.
6. Taśma lepna 9x49 - 1 szt.
7. Dren łączący do ssaka PVC 25ch/16ch 2 m – 1 szt.
8. Cewnik do odsysania PVC 12 ch 50 cm – 1 szt
9. Tupfer 20x20 cm gaza 20 nitkowa, znacznik rtg - 15 szt.
10. Ostrze nr 10 – 1 szt.
11. Strzykawka 5 ml 2-częściowa – 1 szt.
12. Pokrowiec na stolik Mayo z mocnej foli o grubości min 60 mikronów z dodatkową zewnętrzną warstwą chłonną w górnej części (pod narzędzia)o wym. 65x 85 cm wym. całk.79cm x 145cm - 1 szt.
13. Osłona na stół narzędziowy 150x190 obszar chłonny 75x190 cm służący jako owinięcie zestawu -1 szt.
Wymagania:
Pozycje:
- w strefie krytycznej laminat zewnętrzny o gramaturze wyściółki chłonnej - min 23 g/m2 oraz grubości folii PE min 40 mikronów oraz serweta właściwa na całej powierzchni obłożenia - folia PE min 40 mikronów oraz warstwa chłonna- min 22 g/m2
- laminat trójwarstwowy :
warstwa górna - gramatura min 23 g/m2 absorpcja min 2,1ml / dm 2
folia PE - min 40 mikronów
warstwa dolna - gramatura min 20 g/m2
warstwa chłonna - min 23 g/m2 , folia PE min 55 mikronów absorpcja min 2,1 ml/dm2

50

 

12

Sterylny zestaw do operacji cystoskopii urologicznej zapakowany w zbiorczym opakowaniu zestaw zapakowany w opakowanie typu folia z klapką TYVEC:
poszczególne elementy składowe bez opakowań dodatkowych, za
wyjątkiem wymagań określonych w opisie
1. Osłona na stół narzędziowy 150x190 obszar chłonny 75x190 cm
2. Osłona foliowa na kamerę 18x250 cm o elastyczną końcówką i taśmą mocującą – 1 szt.
3. Organizator przewodów na rzec typu velcro – 2,5 cm x30 cm – 1 szt.
4. serweta o wymiarach min. 150x164-240cm, zintegrowana z nogawicami, posiadające otwór na prącie min. 5 x 7cm, dookoła, otworów warstwa chłonna min. 30 x 40cm jak też osłonę na palec do badania per rectum z zamocowaną torbą z sitem oraz możliwością podłączenia drenu . Obłożenie chirurgiczne zestawu oraz serwety powinny być wykonane z laminatu min. dwuwarstwowego włóknina hydrofilowa PP typu spunbond / folia polietylenowa) o gramaturze 63 g/m2 i spełniać wymagania wysokie strefy krytycznej na całej powierzchni zgodnie z normą PN-EN13795-3+A1:2010. Odporność na przenikanie cieczy min 160 cm H2O.
Wytrzymałość na wypychanie na mokro/sucho min 150/180 kPa
Absorpcja włókniny - min 650 %. Współczynnik układalności min 75%
5. Sterylny pełnoochronny fartuch chirurgiczny endoskopowy - wykonany w części przedniej i w rękawach z całkowicie nieprzemakalnego laminatu, w części tylnej z włókniny typu SMS, obszerny i szeroki umożliwiający zabezpieczenie kończyn dolnych operatora przed przemoczeniem, także w pozycji siedzącej. Tylne poły całkowicie zabezpieczają plecy operującego, wykonany jest z włókniny polipropylenowej typu SMS o gramaturze 35 g/m2 w strefie mniej krytycznej oraz włókniny polipropylenowej typu SMS o gramaturze 35 g/m2 i laminatu (folia PE / włóknina PES) o gramaturze 40 g/m2 w strefie krytycznej wyrobu – Rozmiar XL1 szt
6. Sterylny pełnoochronny fartuch chirurgiczny, wykonany z włókniny typu SMS, u góry zapinany na rzep, rękawy wykończone elastycznym, mankietem, dł. min 6 cm troki łączone kartonikiem tak aby umożliwić sterylne założenie sposób złożenia i konstrukcja pozwala na aplikację fartucha zapewniającą zachowanie sterylności zarówno z przodu jak i z tyłu operatora, kolor niebieski, Włóknina 3-warstwowa typu SMS o gramaturze max 35g/m2; nieprzemakalność w strefie krytycznej min 55cmH2O; Wytrzymałość na rozerwanie min.(sucho/mokro)149/125 Kpa w strefie krytycznej. Wytrzymałość na wypychanie – na sucho : obszar krytyczny > 115 kPa Wytrzymałość na wypychanie – na mokro : dla strefy krytycznej > 115 kPa Rozmiar L – 1 szt.
7. Dren do ssaka silikonowy 6.0x10.0mm długość 30 cm PT/PT – 1 szt.
8. Zestaw do irygacji urologiczny silikonowy z zaciskiem blokującym przepływ – 1 szt.
Wymagania:
Pozycje:
- w strefie krytycznej laminat zewnętrzny o gramaturze wyściółki chłonnej - min 23 g/m2 oraz grubości folii PE min 40 mikronów oraz serweta właściwa na całej powierzchni obłożenia - folia PE min 40 mikronów oraz warstwa chłonna- min 22 g/m2
- laminat trójwarstwowy :
warstwa górna - gramatura min 23 g/m2 absorpcja min 2,1ml / dm 2
folia PE - min 40 mikronów
warstwa dolna - gramatura min 20 g/m2
warstwa chłonna - min 23 g/m2 , folia PE min 55 mikronów absorpcja min 2,1 ml/dm2

50

 

13

Sterylny zestaw do operacji przepukliny zapakowany w zbiorczym opakowaniu zestaw zapakowany w opakowanie typu folia z klapką TYVEC:
poszczególne elementy składowe bez opakowań dodatkowych, za
wyjątkiem wymagań określonych w opisie :

1. Pętla silikonowa chirurgiczna MAXI - 1 mm, 40,6 mm, żółta – 1 szt.


2. serweta - ekran anestezjologiczny min 150 x 240cm wykończona taśmą samoprzylepną w środkowej części serwety laminat dwuwarstwowy - grubość folii 40 mikronów (+/-2%) wyściółki chłonnej min 23 g/m2(+-2%) - 1 szt.
3. serwety boczne min 75 x 90cm wykończone taśmą lepną na całej długości dłuższego boku laminat dwuwarstwowy - grubość folii 40 mikronów (+-2^%) wyściółki chłonnej min 23 g/m2(+-2%) 2 szt.
4. serweta dolna min 175 x 175cm wykończona taśmą w środkowej części serwety laminat dwuwarstwowy - grubość folii 40 mikronów (+-2^%) wyściółki chłonnej min 23 g/m2(+-2%)- 1 szt.
5. Sterylny pełnoochronny fartuch chirurgiczny, wykonany z włókniny typu SMS, u góry zapinany na rzep, rękawy wykończone elastycznym, mankietem, dł min 6 cm troki łączone kartonikiem tak aby umożliwić sterylne założenie sposób złożenia i konstrukcja pozwala na aplikację fartucha zapewniającą zachowanie sterylności zarówno z przodu jak i z tyłu operatora, kolor niebieski, Włóknina 3-warstwowa typu SMS o gramaturze max 35g/m2; nieprzemakalność w strefie krytycznej min 55cmH2O; Wytrzymałość na rozerwanie min.(sucho/mokro)149/125 Kpa Wytrzymałość na wypychanie – na sucho : dla obu stref > 115 kPa Wytrzymałość na wypychanie – na mokro : dla strefy krytycznej > 115 kPa Rozmiar XL – 2 szt L- 1 szt.
6. Pokrowiec na stolik Mayo z mocnej foli o grubości min 60 mikronów z dodatkową zewnętrzną warstwą chłonną w górnej części (pod narzędzia)o wym. 65x 85 cm wym. całk.79cm x 145cm - 1 szt.
7. Ostrze 18 - 1 szt.
8. Osłona foliowa na uchwyt do lampy z plastikowym mocnym oringiem – 2 szt.
9. Taśma Lepna 9x49cm – 1 szt.
10. Uchwyt z ostrzem do koagulacji monopolarnej 320 cm – 1 szt.
11. Osłona za stół narzędziowy 150x190 cm z warstwą chłoną 75x190 cm służący jako owinięcie zestawu – 1 szt.
Wymagania:
Pozycje:
- w strefie krytycznej laminat zewnętrzny o gramaturze wyściółki chłonnej - min 23 g/m2 oraz grubości folii PE min 40 mikronów oraz serweta właściwa na całej powierzchni obłożenia - folia PE min 40 mikronów oraz warstwa chłonna- min 22 g/m2
- laminat trójwarstwowy :
warstwa górna - gramatura min 23 g/m2 absorpcja min 2,1ml / dm 2
folia PE - min 40 mikronów
warstwa dolna - gramatura min 20 g/m2
warstwa chłonna - min 23 g/m2 , folia PE min 55 mikronów absorpcja min 2,1 ml/dm2

1000

 

14

Sterylny zestaw do operacji pęcherzyka zapakowany w zbiorczym opakowaniu zestaw zapakowany w opakowanie typu folia z klapką TYVEC:
poszczególne elementy składowe bez opakowań dodatkowych, za
wyjątkiem wymagań określonych w opisie :
1. serweta - ekran anestezjologiczny min 150 x 240cm wykończona taśmą samoprzylepną w środkowej części serwety laminat dwuwarstwowy - grubość folii 40 mikronów wyściółki chłonnej min 23 g/m2(+-2%) - 1 szt.
2. serwety boczne min 75 x 90cm wykończone taśmą lepną na całej długości dłuższego boku laminat dwuwarstwowy - grubość folii 40 mikronów (+-2^%) wyściółki chłonnej min 23 g/m2(+-2%) 2 szt.
3. serweta dolna min 175 x 175cm wykończona taśmą w środkowej części serwety laminat dwuwarstwowy - grubość folii 40 mikronów (+-2^%) wyściółki chłonnej min 23 g/m2(+-2%)- 1 szt.
4. Sterylny pełnoochronny fartuch chirurgiczny, wykonany z włókniny typu SMS, u góry zapinany na rzep, rękawy wykończone elastycznym, mankietem dł. min 6 cm troki łączone kartonikiem tak aby umożliwić sterylne założenie sposób złożenia i konstrukcja pozwala na aplikację fartucha zapewniającą zachowanie sterylności zarówno z przodu jak i z tyłu operatora, kolor niebieski, Włóknina 3-warstwowa typu SMS o gramaturze max 35g/m2; nieprzemakalność w strefie krytycznej min 55cmH2O; Wytrzymałość na rozerwanie min.(sucho/mokro)149/125 Kpa w strefie krytycznej. Wytrzymałość na wypychanie – na sucho : obszar krytyczny > 115 kPa Wytrzymałość na wypychanie – na mokro : dla strefy krytycznej > 115 kPa , Rozmiar XL – 3 szt. L- 1 szt.
5. Pokrowiec na stolik Mayo z mocnej foli o grubości min 60 mikronów z dodatkową zewnętrzną warstwą chłonną w górnej części (pod narzędzia)o wym. 65x 85 cm wym. całk.79cm x 145cm - 1 szt.
6. Ostrze chirurgiczne nr 18 - 1 szt.
7. Osłona foliowa na uchwyt do lampy z plastikowym mocnym oringiem – 2 szt.
8. Uchwyt z ostrzem do koagulacji monopolarnej 320 cm – 1 szt.
9. Osłona za stół narzędziowy 150x190 cm z warstwą chłoną 75x190 cm służące jako owinięcie zestawu – 1 szt.
Wymagania:
Pozycje:
- w strefie krytycznej laminat zewnętrzny o gramaturze wyściółki chłonnej - min 23 g/m2 oraz grubości folii PE min 40 mikronów oraz serweta właściwa na całej powierzchni obłożenia - folia PE min 40 mikronów oraz warstwa chłonna- min 22 g/m2
- laminat trójwarstwowy :
warstwa górna - gramatura min 23 g/m2 absorpcja min 2,1ml / dm 2
folia PE - min 40 mikronów
warstwa dolna - gramatura min 20 g/m2
warstwa chłonna - min 23 g/m2 , folia PE min 55 mikronów absorpcja min 2,1 ml/dm2

540

 

15

Sterylny zestaw do operacji gwóźdź śródszpikowy zapakowany w zbiorczym opakowaniu zestaw zapakowany w opakowanie typu folia z klapką TYVEC:
poszczególne elementy składowe bez opakowań dodatkowych, za
wyjątkiem wymagań określonych w opisie
1. serweta górna dwuwarstwowa z taśmą lepną 240x150 cm, wykonana z PE-film 40 mikronów i włókniny 23 g/m2, o łącznej gramaturze 60,6 g/m2. Odporność na przenikanie płynów 100 cm słupa wody, odporność na rozdarcie na sucho/morko 88/61 kPa – 1 szt.
2. serwety boczne min 75 x 90cm wykończone taśmą lepną na całej długości dłuższego boku laminat dwuwarstwowy - grubość folii 40 mikronów (+-2^%) wyściółki chłonnej min 23 g/m2(+-2%) 2 szt.
3. serweta dolna min 175 x 175cm wykończona taśmą w środkowej części serwety laminat dwuwarstwowy - grubość folii 40 mikronów (+-2^%) wyściółki chłonnej min 23 g/m2(+-2%)- 1 szt.
4. Osłona na stół narzędziowy 240 x 150 cm z warstwą chłoną 75x240 cm – 1 szt.
5. Sterylny pełnoochronny fartuch chirurgiczny, wykonany z włókniny typu SMS, u góry zapinany na rzep, rękawy wykończone elastycznym, mankietem dł. min 6 cm troki łączone kartonikiem tak aby umożliwić sterylne założenie sposób złożenia i konstrukcja pozwala na aplikację fartucha zapewniającą zachowanie sterylności zarówno z przodu jak i z tyłu operatora, kolor niebieski, Włóknina 3-warstwowa typu SMS o gramaturze max 35g/m2; nieprzemakalność w strefie krytycznej min 55cmH2O; Wytrzymałość na rozerwanie min.(sucho/mokro)149/125 Kpa w strefie krytycznej. Wytrzymałość na wypychanie – na sucho : obszar krytyczny > 115 kPa Wytrzymałość na wypychanie – na mokro : dla strefy krytycznej > 115 kPa Rozmiar L- 1 szt., XL – 2 szt.
6. Osłona foliowa na ramię C 116x183 cm – 1 szt.
7. Taśma lepna 9x49 cm - 1 szt.
8. Miska z polipropylenu 250 ml, niebieska ze skalą - 1 szt.
9. Strzykawka 20 ml – 1 szt.
10. Uchwyt – rękojeść do koagulacji z ostrzem 320 cm (diatermia) - 1 szt.
11. Ostrze nr 18 – 1szt
12. Ostrze nr 10 – 1szt
13. Serweta operacyjna o wymiarach 150x240cm z warstwą komfortową od strony pacjenta – 2szt.
Wymagania:
Pozycje:
- w strefie krytycznej laminat zewnętrzny o gramaturze wyściółki chłonnej - min 23 g/m2 oraz grubości folii PE min 40 mikronów oraz serweta właściwa na całej powierzchni obłożenia - folia PE min 40 mikronów oraz warstwa chłonna- min 22 g/m2

200

 

16

Sterylny zestaw do operacji ramienia zapakowany w zbiorczym opakowaniu zestaw zapakowany w opakowanie typu folia z klapką TYVEC:
poszczególne elementy składowe bez opakowań dodatkowych, za
wyjątkiem wymagań określonych w opisie
1. Butelka redona 200 ml , wstępna próżnia – 1 szt.
2. Dren redona 12 ch 50 cm rtg PVC – 1 szt.
3. Obłożenie chirurgiczne 150x200 cm trójwarstwowe, wycięcie U o wymiarach 7x65 cm – 1 szt.
4. Serweta operacyjna 175x240 cm z taśmą samoprzylepną 4- warwową (dodatkowa warstwa 50 g/m2) – 2 szt.
5. Osłona na stół narzędziowy 150x240 cm obszar chłonny 75x240 cm – 1 szt.
6. Osłona foliowa na ramię C o wymiarach 116x183cm – 1 szt.
7. Taśma lepna 9x49 – 2 szt.
8. Osłona na kończynę trójwarstwowa 22 x 75 cm – 1 szt.
14. Sterylny pełnoochronny fartuch chirurgiczny, wykonany z włókniny typu SMS, u góry zapinany na rzep, rękawy wykończone elastycznym, mankietem, dł. min 6 cm troki łączone kartonikiem tak aby umożliwić sterylne założenie sposób złożenia i konstrukcja pozwala na aplikację fartucha zapewniającą zachowanie sterylności zarówno z przodu jak i z tyłu operatora, kolor niebieski, Włóknina 3-warstwowa typu SMS o gramaturze max 35g/m2; nieprzemakalność w strefie krytycznej min 55cmH2O; Wytrzymałość na rozerwanie min.(sucho/mokro)149/125 Kpa w strefie krytycznej. Wytrzymałość na wypychanie – na sucho : obszar krytyczny > 115 kPa Wytrzymałość na wypychanie – na mokro : dla strefy krytycznej > 115 kPa . Rozmiar L- 1 szt, XL – 2 szt.
9. Miska niebieska 500 ml z podziałką - 1 szt.
10. Ostrze nr 10 – 1 szt.
11. Ostrze nr 18 – 1 szt.
15. Strzykawka 20 ml – 1 szt.
16. Uchwyt – rękojeść do koagulacji z ostrzem 320 cm (diatermia) - 1 szt.
Wymagania:
Pozycje:
- w strefie krytycznej laminat zewnętrzny o gramaturze wyściółki chłonnej - min 23 g/m2 oraz grubości folii PE min 40 mikronów oraz serweta właściwa na całej powierzchni obłożenia - folia PE min 40 mikronów oraz warstwa chłonna- min 22 g/m2
- laminat trójwarstwowy :
warstwa górna - gramatura min 23 g/m2 absorpcja min 2,1ml / dm 2
folia PE - min 40 mikronów
warstwa dolna - gramatura min 20 g/m2
warstwa chłonna - min 23 g/m2 , folia PE min 55 mikronów absorpcja min 2,1 ml/dm

240

 

17

Sterylny zestaw do operacji przedramienia zapakowany w zbiorczym opakowaniu zestaw zapakowany w opakowanie typu folia z klapką TYVEC:
poszczególne elementy składowe bez opakowań dodatkowych, za
wyjątkiem wymagań określonych w opisie
1. Podkład syntetyczny pod gips 10cm – 2.75m – 1 szt.
2. Serweta chirurgiczna 150 x 240 cm trzywarstwowa – 1 szt.
3. Serweta - ekran anestezjologiczny min 150 x 240cm wykończona taśmą samoprzylepną w środkowej części serwety laminat dwuwarstwowy - grubość folii 40 mikronów wyściółki chłonnej min 23 g/m2(+-2%) - 1 szt.
4. serwety boczne min 75 x 90cm wykończone taśmą lępną na całej długości dłuższego boku laminat dwuwarstwowy - grubość folii 40 mikronów (+-2^%) wyściółki chłonnej min 23 g/m2(+-2%) 2 szt.
5. serweta dolna min 175 x 175cm wykończona taśmą w środkowej części serwety laminat dwuwarstwowy - grubość folii 40 mikronów (+-2^%) wyściółki chłonnej min 23 g/m2(+-2%)- 1 szt.
6. Osłona na stół narzędziowy 150x190 cm z warstwą chłoną 75x190 cm – 2 szt.
7. Osłona foliowa na ramię C 116x183 cm – 1 szt.
8. Taśma Lepna 9x49 cm – 1 szt.
9. Sterylny pełnoochronny fartuch chirurgiczny, wykonany z włókniny typu SMS, u góry zapinany na rzep, rękawy wykończone elastycznym, mankietem dł. min 6 cm troki łączone kartonikiem tak aby umożliwić sterylne założenie sposób złożenia i konstrukcja pozwala na aplikację fartucha zapewniającą zachowanie sterylności zarówno z przodu jak i z tyłu operatora, kolor niebieski, Włóknina 3-warstwowa typu SMS o gramaturze max 35g/m2; nieprzemakalność w strefie krytycznej min 55cmH2O; Wytrzymałość na rozerwanie min.(sucho/mokro)149/125 Kpa w strefie krytycznej. Wytrzymałość na wypychanie – na sucho : obszar krytyczny > 115 kPa Wytrzymałość na wypychanie – na mokro : dla strefy krytycznej > 115 kPa Rozmiar L- 1 szt. XL – 2 szt.
10. Ostrze nr 10 – 1 szt.
11. Ostrze nr 18 – 1 szt.
12. Uchwyt – rękojeść do koagulacji z ostrzem 320 cm (diatermia) - 1 szt. .
Wymagania:
Pozycje:
- w strefie krytycznej laminat zewnętrzny o gramaturze wyściółki chłonnej - min 23 g/m2 oraz grubości folii PE min 40 mikronów oraz serweta właściwa na całej powierzchni obłożenia - folia PE min 40 mikronów oraz warstwa chłonna- min 22 g/m2
- laminat trójwarstwowy :
warstwa górna - gramatura min 23 g/m2 absorpcja min 2,1ml / dm 2
folia PE - min 40 mikronów
warstwa dolna - gramatura min 20 g/m2
warstwa chłonna - min 23 g/m2 , folia PE min 55 mikronów absorpcja min 2,1 ml/dm2

480

 

18

Sterylny zestaw do operacji endoskopia urologiczna TUR zapakowany w zbiorczym opakowaniu zestaw zapakowany w opakowanie typu folia folia z klapką TYVEC:
poszczególne elementy składowe bez opakowań dodatkowych, za
wyjątkiem wymagań określonych w opisie
1. Osłona na stół narzędziowy 150x190 obszar chłonny 75x190 cm służący jako owinięcie zestawu – 1szt
2. Osłona foliowa na kamerę 18x250 cm o elastyczną końcówką i taśmą mocującą – 1 szt.
3. Organizator przewodów na rzep typu velcro – 2,5 cm x30 cm – 1 szt.
4. Serweta o wymiarach min. 150x164-240cm, zintegrowana z nogawicami, posiadająca otwór na prącie min. 5cm x 7cm,dookoła, otworów warstwa chłonna min. 30 x 40cm jak też osłonę na palec do badania per rectum z zamocowaną torbą z sitem oraz możliwością podłączenia drenu . Obłożenie chirurgiczne zestawu oraz serwety powinny być wykonane z laminatu min. dwuwarstwowego włóknina hydrofilowa PP typu spunbond / folia polietylenowa) o gramaturze 63 g/m2 i spełniać wymagania wysokie strefy krytycznej na całej powierzchni zgodnie z normą PN-EN13795-3+A1:2010. Odporność na przenikanie cieczy min 160 cm H2O.
Wytrzymałość na wypychanie na mokro/sucho min 150/180 kPa
Absorpcja włókniny - min 650 %. Współczynnik układalności min 75%
5. Sterylny pełnoochronny fartuch chirurgiczny, wykonany z włókniny typu SMS, u góry zapinany na rzep, rękawy wykończone elastycznym, mankietem, dł. min 6 cm troki łączone kartonikiem tak aby umożliwić sterylne założenie sposób złożenia i konstrukcja pozwala na aplikację fartucha zapewniającą zachowanie sterylności zarówno z przodu jak i z tyłu operatora, kolor niebieski, Włóknina 3-warstwowa typu SMS o gramaturze max 35g/m2; nieprzemakalność w strefie krytycznej min 55cmH2O; Wytrzymałość na rozerwanie min.(sucho/mokro)149/125 Kpa w strefie krytycznej. Wytrzymałość na wypychanie – na sucho : obszar krytyczny > 115 kPa Wytrzymałość na wypychanie – na mokro : dla strefy krytycznej > 115 kPa Rozmiar L- 1 szt.
6. Sterylny pełnoochronny fartuch chirurgiczny, endoskopowy - wykonany w części przedniej i w rękawach z całkowicie nieprzemakalnego laminatu, w części tylnej z włókniny typu SMS, obszerny i szeroki umożliwiający zabezpieczenie kończyn dolnych operatora przed przemoczeniem, także w pozycji siedzącej. Tylne poły całkowicie zabezpieczają plecy operującego, wykonany jest z włókniny polipropylenowej typu SMS ogramaturze 35 g/m2 w strefie mniej krytycznej oraz włókniny polipropylenowej typu SMS o gramaturze 35 g/m2 i laminatu (folia PE / włóknina PES) o gramaturze 40 g/m2 w strefie krytycznej wyrobu Rozmiar – XL – 1 szt.
7. Dren do ssaka silikonowy 6.0x10.0mm długość 30 cm PT/PT – 1 szt.
8. Zestaw do irygacji do cystoskopii (podwójny, silikonowa końcówka) 1 szt.
Wymagania:
Pozycje:
- w strefie krytycznej laminat zewnętrzny o gramaturze wyściółki chłonnej - min 23 g/m2 oraz grubości folii PE min 40 mikronów oraz serweta właściwa na całej powierzchni obłożenia - folia PE min 40 mikronów oraz warstwa chłonna- min 22 g/m2
- laminat trójwarstwowy :
warstwa górna - gramatura min 23 g/m2 absorpcja min 2,1ml / dm 2
folia PE - min 40 mikronów
warstwa dolna - gramatura min 20 g/m2
warstwa chłonna - min 23 g/m2 , folia PE min 55 mikronów absorpcja min 2,1 ml/dm2

300

 

Razem


 


2. Podane wynagrodzenie obejmuje wszystkie koszty wykonania przedmiotu zamówienia.

…………………………………….

Podpis i pieczęć osoby uprawnionej

……………………, dnia………………….r.

(Miejscowość )

Zał. nr 3 do SIWZ WSZ-EP-65/2018
Zamawiający:

Wojewódzki Szpital Zespolony im. dr Romana Ostrzyckiego w Koninie

ul. Szpitalna 45

62-504 Koninie(pełna nazwa/firma, adres)

Wykonawca:

………………………………………………………………………………(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)
reprezentowany przez:

………………………………………………………………………………(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)
Oświadczenie wykonawcy

składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.

Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp),

DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA
Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. dostawa jednorazowej bielizny operacyjnej, akcesoriów sterylnych oraz wyrobów medycznych. prowadzonego przez Wojewódzki Szpital Zespolony im. dr Romana Ostrzyckiego w Koninie, oświadczam,
co następuje:
OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE WYKONAWCY:


  1. Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie
    art. 24 ust 1 pkt 12-23 ustawy Pzp.

  2. Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie
    art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp .

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.

…………………………………………

(podpis)

Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na podstawie art. …………. ustawy Pzp (podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród wymienionych w art. 24 ust. 1 pkt 13-14, 16-20 lub art. 24 ust. 5 ustawy Pzp). Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. okolicznością, na podstawie art. 24 ust. 8 ustawy Pzp podjąłem następujące środki naprawcze: ………………………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………………..…………………...........……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………


…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r.
…………………………………………

(podpis)

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODMIOTU, NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA:
Oświadczam, że w stosunku do następującego/ych podmiotu/tów, na którego/ych zasoby powołuję się w niniejszym postępowaniu, tj.: …………………………………………………………… (podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG) nie zachodzą podstawy wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia.
…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r.
…………………………………………

(podpis)

[UWAGA: zastosować tylko wtedy, gdy zamawiający przewidział możliwość, o której mowa w art. 25a ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp]

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODWYKONAWCY NIEBĘDĄCEGO PODMIOTEM, NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA:
Oświadczam, że w stosunku do następującego/ych podmiotu/tów, będącego/ych podwykonawcą/ami: ……………………………………………………………………..….…… (podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG), nie zachodzą podstawy wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia.
…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r.

…………………………………………(podpis)

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:
Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne
i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r.


…………………………………………

(podpis)

Zał. nr 4 do SIWZ WSZ-EP-65/2018
Projekt umowy nr 65/2018
zawarta w dniu ……………………………….., w Koninie pomiędzy:

Wojewódzkim Szpitalem Zespolonym im. Romana Ostrzyckiego z siedzibą w Koninie, 62-504 Konin, ul. Szpitalna 45 zwanym w dalszej części umowy Zamawiającym, reprezentowanym przez:
……………………………………………………………………………………………………………
a ….............................................................................................................................................................

reprezentowanym przez:


……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
zwanym w dalszej treści umowy „Wykonawcą”
W rezultacie dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy w przetargu nieograniczonym przeprowadzonym w trybie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986), zwanej dalej „ustawą” – została zawarta umowa
o następującej treści:


  1   2


©operacji.org 2017
wyślij wiadomość

    Strona główna