Załącznik nr …Pobieranie 8,79 Kb.
Data14.11.2017
Rozmiar8,79 Kb.

F:241-ZP-2/2010 Załącznik nr 3 do SIWZ
Postępowanie w przypadku awarii stacji roboczej 1. W przypadku awarii stacji roboczej, zgłoszonej przez jej użytkownika, administrator lub pomoc techniczna powinna zareagować najszybciej jak to możliwe.
 1. W przypadku awarii sprzętowej, administrator powinien oddać do użytku zastępczą stację roboczą, o ile takowa istnieje, a następnie przystąpić do usunięcia usterki, lub powinien wezwać serwis zewnętrzny, jeżeli komputer posiada stosowną gwarancję.
 1. W przypadku awarii programowej, administrator powinien w miarę możliwości sprawdzić co wywołało dany błąd programowy, a następnie szybko usunąć daną usterkę. Jeżeli istnieje podejrzenie o zainfekowaniu komputera, taka stacja robocza powinna zostać odłączona od sieci, a następnie sprawdzona pod kątem obecności wirusów oraz innego, tzw. złośliwego oprogramowania.
 1. Administrator powinien udokumentować daną usterkę w programie użytkowanym przez Sąd (e-Audytor).

Postępowanie w przypadku awarii serwerów 1. W przypadku awarii serwerów, administrator powinien przystąpić do rozwiązania powstałego problemu. W przypadku awarii wykraczających poza techniczne możliwości wykonawcy należy zwrócić się do odpowiedniego serwisu zewnętrznego.
 1. W przypadku awarii sprzętowej, gdzie wymagana jest wymiana danego elementu, a nie ma on zapewnionej redundancji, należy jak najszybciej sprowadzić oraz wymienić dany element, jeżeli serwer nie posiada już gwarancji. W przypadku serwerów będących na gwarancji, należy jak najprędzej wezwać lokalny, autoryzowany serwis.
 1. W przypadku awarii programowej, np. systemu operacyjnego, silnika baz danych, usługi Active directory lub innych, kluczowych usług, należy przejrzeć logi systemowe oraz logi danej usługi/aplikacji, celem stwierdzenia czy błąd nie jest w nich jasno określony, wraz ze wskazówkami do jego rozwiązania.
 1. W przypadku awarii systemu bazy danych, należy ustalić, czy dane zawarte w tym momencie na serwerze są spójne, oraz czy nie jest konieczne przeprowadzenie operacji odtworzenia z kopii zapasowej. Procedurę szczegółową dostarczy Zamawiający.
 1. Jeżeli awaria dotyczy uszkodzonej struktury danych, lub samych danych w bazie danych, przed jakąkolwiek operacją na niej, należy wykonać kopię zapasową, która umożliwi powrót do stanu przed ingerencją w bazę danych.
 1. Jeżeli awaria dotyczy silnika bazodanowego, należy ustalić, czy nie były wykonywane jakiekolwiek zmiany w konfiguracji, a jeżeli takowe nastąpiły, to należy sprawdzić, czy nie one były przyczyną powstałej awarii. Jeśli istnieje podejrzenie, że awaria może być skutkiem zdalnej pracy firmy Aram bądź CORS, należy przekazać im zgłoszenie awarii.
 1. Jeżeli jest to konieczne, należy podczas usuwania usterki zapewnić ciągłość pracy w możliwie najdłuższym czasie, o ile nie wpływa to negatywnie na spójność systemu. W szczególności każda usterka w bazach danych wymaga wstrzymania pracy tej bazy.

©operacji.org 2017
wyślij wiadomość

    Strona główna