Załącznik nr kryteria oceny operacjiPobieranie 50,83 Kb.
Data26.03.2018
Rozmiar50,83 Kb.

Załącznik nr 2.
KRYTERIA OCENY OPERACJI

1) ZGODNOŚĆ Z LSR - WSPÓLNE DO WSZYSTKICH DZIAŁAŃ

 1. Zgodność z celami i zakresem LSR TAK

2) KRYTERIA PUNKTOWE DO MAŁYCH PROJEKTÓW:

 1. Doświadczenie wnioskodawcy w realizacji projektów 0-3 punktów, w tym:

  1. Nie ma doświadczenia 0 punktów

  2. Zrealizował 1 projekt 1 punkt

  3. Zrealizował 2 projekty 2 punkty

  4. Zrealizował 3 projekty lub więcej 3 punkty

 2. Miejsce realizacji operacji w miejscowości 3-1 punktów, w tym:

  1. Poniżej 1000 mieszkańców 3 punkty

  2. Od 1000 do 4000 mieszkańców 2 punkty

  3. Powyżej 4000 mieszkańców 1 punkt

 3. Wnioskowana kwota pomocy 3-1 punktów, w tym:

  1. Do 20 tys. zł 3 punkty

  2. Powyżej 20 tys. zł 1 punkt

 4. Korzyści oddziaływania operacji 3-1 punktów, w tym:

  1. Więcej niż jednej gminy 3 punkty

  2. Jednej gminy 2 punkty

  3. Jednej miejscowości 1 punkt

 5. Innowacyjny charakter 0-3 punktów, w tym:

  1. Nie ma innowacyjnego charakteru 0 punktów

  2. Innowacja w ujęciu beneficjenta 1 punkt

  3. Innowacja w ujęciu miejscowości realizacji operacji 2 punkty

  4. Innowacja w szerszym ujęciu (gminy, powiatu, itd.) 3 punkty

 6. Zintegrowanie operacji z innymi projektami/operacjami 0-3 punktów, w tym:

  1. Nie jest zintegrowana 0 punktów

  2. Jest zintegrowana z 1 projektem 1 punkt

  3. Jest zintegrowana z 2 projektami 2 punkty

  4. Jest zintegrowana z 3 projektami lub więcej 3 punkty

 7. Realizacja operacji skierowana do ludzi młodych 0-2 punktów

  1. Przyczynia się do pobudzania aktywności ludzi młodych TAK 1 punkt NIE 0 punktów

  2. Przyczynia się do wzmocnienia więzi z miejscem zamieszkania TAK 1 punkt NIE 0 punktów

 8. Operacja jest skierowana przez wnioskodawcę do liczby podmiotów 1-3 punktów

  1. 1 podmiotu 1 punkt

  2. 1-3 podmiotów 2 punkty

  3. 4 podmiotów 3 punkty

 9. Liczba małych projektów z obszaru gmin, które otrzymały dofinasowanie 0-3 punktów, w tym:

  1. dla I grupy gmin Godkowo, Gronowo Elbląskie, Markusy, Miłomłyn, Rychliki:

   1. do 12 projektów 3 punkty

   2. powyżej 12 projektów 0 punktów

  2. dla II grupy gmin Elbląg, Kisielice, Małdyty, Zalewo:

   1. do 17 projektów 3 punkty

   2. powyżej 17 projektów 0 punktów

  3. dla III grupy gmin Iława, Pasłęk, Susz:

   1. do 25 projektów 3 punkty

   2. powyżej 25 projektów 0 punktów

10. Operacja pozwala uzyskać wskaźnik produktu związany z: wieżą widokową, miniskansenem, pomnikiem przyrody, zespołem artystycznym, zjazdem artystów, plenerem artystycznym, punktem informacji turystycznej, świetlicą, placem zabaw, zagospodarowaniem centrum wsi, pracownią multimedialną, ośrodkiem kultury, biblioteką, dokumentacją obiektu sportowo-rekreacyjno-turystycznego, zagospodarowaniem kąpielisk, plaż, przystani. 10 punktów


Stowarzyszenie Łączy Nas Kanał Elbląski tel./fax 55 239 49 61

Lokalna Grupa Działania w Elblągu tel./fax 55 643 58 45

ul. Jana Amosa Komeńskiego 40 www.kanal-elblaski-lgd.pl

82-300 Elbląg e-mail: biuro@kanal-elblaski-lgd.plKRS 0000251035

Bank obsługujący: PKO Bank Polski SA Oddział w Elblągu Nr konta: 91 1020 1752 0000 0402 0139 5995

©operacji.org 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna