Załącznik Nr 8 do siwz szczegółowa instrukcja korzystania z Platformy do elektronicznego obsługi zamówień publicznychPobieranie 2,72 Mb.
Strona1/5
Data20.02.2019
Rozmiar2,72 Mb.
  1   2   3   4   5

Załącznik Nr 8 do SIWZ
Szczegółowa instrukcja korzystania z Platformy do elektronicznego obsługi zamówień publicznych 1. Informacje ogólne

 1. Wymagania techniczne, jakim musi odpowiadać sprzęt komputerowych Wykonawcy, aby móc korzystać z Platformy.

 1. Dopuszczalne przeglądarki internetowe:

 • Internet Explorer 8, Internet Explorer 9, Internet Explorer 10, Internet Explorer 11,

 • Google Chrome 31

 • Mozilla Firefox 26

 • Opera 18

 1. Pozostałe wymagania techniczne:

 1. dostęp do sieci internet;

 2. obsługa przez przeglądarkę protokołu XMLHttpRequest – ajax;

 3. włączona obsługa JavaScript;

 4. zalecana szybkość łącza internetowego powyżej 500 KB/s;

 5. zainstalowany Acrobat Reader;

 6. zainstalowane środowisko uruchomieniowe Java - Java SE Runtime Environment 6 Update 24 lub nowszy.

 1. Zamawiający wskazuje na format przesyłanych przez Wykonawcę środkiem komunikacji elektronicznej oświadczeń lub dokumentów: .pdf. Jednak Wykonawca może przygotować oświadczenia lub dokumenty w każdym innym formacie określonym treścią Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 czerwca 2017 r. w sprawie użycia środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz udostępniania i przechowywania dokumentów elektronicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1320). 1. Składanie wniosków o wyjaśnienie treści SIWZ

 1. W celu złożenia wniosku o wyjaśnienie treści SIWZ należy wejść na stronę www: https://umsosnowiec.logintrade.net/.

 2. Po wyświetleniu strony logowania należy przejść w zakładkę „Strona główna”. W przeglądarce internetowej wyświetli się poniższy widok (fragment górnej części widoku) 1. Należy kliknąć w zakładkę „Ogłoszenia”, w wyniku czego zostanie rozwinięta następująca belka: 1. W dalszej kolejności należy kliknąć na zakładkę „Zamówienia publiczne

 2. W efekcie powyższego działania rozwiną się wszystkie postępowania prowadzone przez Zamawiającego. Należy odnaleźć interesujące Wykonawcę postępowanie oraz kliknąć jednokrotnie lewym przyciskiem myszy na kolumnę „Nazwa ogłoszenia” w wierszu odpowiadającym nazwie właściwego postępowania.

 3. W efekcie wykonania operacji wyżej opisanej zostanie otwarta zakładka dotycząca danego postępowania.

 4. W celu zadania pytania należy przejść na dolną część wyświetlonej strony internetowej do momentu ukazania się następującego widoku:
 1. Aby złożyć wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ należy kliknąć na przycisk „Zadaj pytanie do postępowania

 2. Po wykonaniu powyższej operacji uruchomione zostanie następujące okno:
 1. Należy wypełnić wszystkie pola. Jednocześnie Zamawiający sugeruje, aby treść wniosku o wyjaśnienie treści SIWZ załączyć, jako odrębny plik wykorzystując ikonę „Dodaj plik”. Po wypełnieniu wszystkich pól należy kliknąć ikonę „Wyślij”. Po tej czynności zostanie wyświetlony następujący widok 1. Następnie należy nacisnąć ikonę „Potwierdź”, po czym zostanie wyświetlony następujący komunikat: 1. Należy kliknąć ikonę „OK”. UWAGA: powyższa operacja nie skutkuje przekazaniem zapytania do Zamawiającego. Aby Zamawiający otrzymał zapytanie należy się zalogować na skrzyknę poczty elektronicznej wskazanej w widoku zawartym w pkt. 9. Po zalogowaniu się na skrzynce mailowej, Wykonawca winien otrzymać wiadomość o następującej treści: 1. Aby zakończyć proces składania wniosku o wyjaśnienie treści SIWZ należy kliknąć „Potwierdzam”. Po wykonaniu tej czynności automatycznie zostanie wyświetlona nowa zakładka w przeglądarce internetowej z następującym widokiem:  1   2   3   4   5


©operacji.org 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna